Drėbtelk ir tu, kartu su Valdemaru

„Apdrabstykime istoriją, vaikai,
kuo kas galim – ir išryškės jos tikrasis veidas.“ – Maras

Spontaniškas Valentino interviu, paskelbtas 2009 metų spalio 17 dieną, su istoriku Valdemaru Klumbiu taip paprastai užmarštin nenugarmėjo.

Pasipylė trumpi ir ilgesni komentarai, visokie nuomonių pareiškimai, įsisiautėjo nesantaika. Galop veiksmas persikėlė į Vilnaus Rotušės aikštę, kur vyrai dangstydamiesi skydais puolė taškytis kalavijais, moterys ir vaikai, drobiniais audeklais apsigobę, lindo į šaižaus lietaus plėšomas palapines… Buvo baisu. O gal nebuvo? Gal aš ką tik iškreipiau istoriją?;) Deja, reikalas šviežias, taigi liudininkai greitai konstatuos, kad „truputį“ sufantazavau. O jeigu aš štai taip nudobčiau liudininkus, panaikinčiau pirminius, antrinius šaltinius ir pulčiau kurti savo istoriją, mm? Ar kas nors atsektų kaip buvo iš tikrųjų? Turbūt taip. Nes visko nepanaikinsi. Ir vėl – turbūt.

Šis naujas skyrelis, startavęs 2009 metų spalio 20 dieną, skirtas istorijai. Diskutuokim, provokuokim vienas kitą, atraskim.

Šiaip ar taip kiekvienas iš mūsų jau esame ISTORIJA.

Pradžiai siūlau minėtojo istoriko mokslinio straipsnio „Lietuvos kultūrinis elitas sovietmečiu: tarp pasipriešinimo ir prisitaikymo“ išvadų dalį, o toliau… Žiūrėsim.

1. Lietuvos kultūrinis elitas sovietmečiu: tarp pasipriešinimo ir prisitaikymo

Komentarai: 1 714 “Drėbtelk ir tu, kartu su Valdemaru”

Puslapiai: « 124 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 3435 » Show All

 1. 1365.

  Maras rugsėjo 8th, 2011, 10:07 pm

  Fredi, tik iš Tavęs išgirdau :) . Kas tas Komarowskis? Nežinau, kaip turime reaguoti – čia jau politikų reikalas. O man tai vienodai. Taip teigiantis žmogus yra kvailas, o įsižeisti dėl kvailio sapalionių tikrai nėra reikalo.

  Šiaip dabar būtų galima kaip nors ironiškai panaudoti ožką bendraujant su lenkais, subtiliai, kad patys liktų kvailio vietoje :) . Nė vienas iš Tavo paminėtų variantų netinka.

 2. 1366.

  Valentinas rugsėjo 8th, 2011, 10:12 pm

  Marai, Manau, kad Radžvilo straipsnį supratau ir be to, teisingai. Kad būčiau tuo tikras, perskaičiau dar kartą ir pakartosiu savo poziciją: Radžvilas skelbia ksenofobiškąją tomkiškąją žinią: Europos Sąjunga mus lietuvius puola. Panagrinėkime straipsnį. Pradžioje Radžvilas visai teisingai atpasakoja kūrimo istoriją tačiau neišvengdamas neigiamų atspalvių, kurie pasireiškė tarsi nekaltuose sakiniuose: „ES šis principas taip pat formaliai deklaruojamas, tačiau iš tikrųjų nėra aišku, kas ir kaip nusprendžia, kada tam tikro lygio valdžia gali savarankiškai spręsti problemas, o kada – ne. ES yra sukonstruota taip, kad joje vyksta nuolatinė kova dėl valdžios ir įtakos, bet ši kova iš dalies primena kovą be taisyklių.” Objektyvus pasakotojas būtų pabrėžęs, kad kuriant iki tol neegzistavusį darinį, buvo kuriamos ir jo veikimo taisyklės. Natūralu, kad vieni dalykai labiau nusisekė, kiti mažiau, bet taip buvo todėl, kad Europa išradinėjo save iš naujo.
  Tomkiška demagogija prasideda netrukus:
  „Tokios išsivysčiusios valstybės kaip Skandinavijos šalys, nors ir nėra didelės, sugeba priversti skaitytis su jų interesais, tačiau juridiškai ne visai aiškiai atskirtos Sąjungos ir valstybių kompetencijos sritys yra didelė problema mažesnėms ir silpnesnėms valstybėms, o ypač pakrikusioms valstybėlėms, kokia šiandien, deja, yra Lietuva. Ypač pavojinga, kai tokių valstybėlių valdantieji sluoksniai arba vadinamasis elitas dar neturi tautinės bei valstybinės savimonės bei savigarbos. Kitaip tariant, jie moraliai ir psichologiškai pasiruošę nusileisti visais klausimais ir ne tik nesugeba, bet net nenori ginti savo šalies interesų. Kaip tik todėl narystė ES Lietuvai šiandien kelia vis daugiau problemų, kurių spektras aprėpia visas gyvenimo sferas – nuo dvasinių ir kultūrinių dalykų iki paprasčiausių ekonominių reikalų. Žodžiu, priklausomybė ES – didžiulis išlikimo iššūkis Lietuvai.”
  Kokią sistemą piešia Radžvilas? ES tai vienas su kitu konfrontuojantys dariniai (kaliniai), kurių vieni yra stiprūs (recidyvistai), kiti yra silpni (jaunas silpnas kalinys). Silpnų valstybių elitas yra pakrikęs ir pasiruošęs nusileisti stipriesiems. Taigi, piešiamas vaizdas, kad neišvengiamai stiprus puls silpną, t.y. kėsinsis į silpnosios šalies interesus ir iššūkis yra tai, kad morališkai degradavęs politinis elitas nesugebės ginti interesų. Perkeliant į kalėjimo pavyzdį, iššūkis yra tai, kad jaunas ir silpnas kalinys neras savyje jėgų pasipriešinti stipriųjų diktatui. Radžvilas nekaltina stipriųjų, jis kaltina nuosavą elitą, t.y., kad jis yra morališkai pakrikęs, tačiau tezę, kad stiprieji puls ir kėsinsis į silpnųjų interesus jis laiko savaime suprantama. Tai yra tomkiška demagogija.
  Toliau Radžvilas pažeria visą puokštę demagogiškų tomkiškų teiginių:”Šiandien jau nedvejojant galima pasakyti, kad remdamos mūsų nepriklausomybės siekius Vakarų šalys nebuvo vien tyros idealistės ir, žvelgiant retrospektyviai, akivaizdžiai matyti, kad ne tik Lietuva, bet ir kitos išsilaisvinusios Rytų Europos šalys gana greitai buvo „suišteklintos”. Kitaip tariant, į mus nuo pat pradžių buvo žiūrėta tik kaip į naują išteklių šaltinį. Tie ištekliai – ir gana gerai išsilavinę bei darbštūs žmonės, kurių šiandien daugelyje Vakar Europos šalių labai trūksta, ir galimybė pelnytis iš mūsų šalies gyventojų, ypač naudojantis mūsų nerangumu ir nevykusiomis reformomis. Tipiškas jų pavyzdys – pirmiausia užsienio bankams naudinga aukštojo mokslo reforma” Teorija apie „suišteklinimą” yra viena iš variacijų susikompromitavusios Pasaulio sistemos teorijų, kurią sukūrė berods Walerstein. Jos esmė, kad egzistuoja branduolio valstybės ir periferijos. Branduolio valstybės eksploatuoja periferiją, naudoja jos išteklius ir parduoda joms prekes. Kodėl ši teorija yra kvaila yra atskira tema, bet jos radžviliškąjį variantą reikia identifikuoti ir aiškiai parodyti jos prielaidas. O prielaidos yra tos pačios – yra stiprūs blogiečiai, kurie nori išnaudoti silpnus geriečius, taigi egzistuoja europietiškas sąmokslas, kurio aukos tapome mes. Kad ši teorija yra kvailystė, manau įrodinėti nereikia? Užtenka pasakyti vien tai, kad niekada neegistavo jokio slapto plano, nes jo neįmanoma padaryti. Be to, norint mus suišteklinti, t.y. paimti darbo jėgą, nebuvo būtina priiminėti į jokią Europos Sąjungą. Pasirodo aukštojo mokslo reforma yra sąmokslas, kurį užsako Vakarų bankai. Net talentingi Kremliaus propogandistai negalėtų sugalvoti geriau.
  Toliau dar gražiau. Kadangi yra sąmokslas, tai yra ir žmonės kovojantys su sąmokslu: „Mano giliu įsitikinimu, tie žmonės, kurie tampa dingstimi kritikuoti vadinamojo nacionalizmo apraiškas Lietuvoje – padeda diskredituoti tautines idėjas ir marginalizuoti tą Lietuvos visuomenės dalį, kuri sąmoningai suvokia, kad kaip tik tautinės savimonės silpnumas – pagrindinė šių dienų Lietuvos socialinių, ekonominių ir kultūrinių problemų priežastis.” Tai yra geri vyrai ir geros moterys, bet prieš juos bloga „sistema” užkūrė propogandinę mašiną, nes jie vieninteliai supranta kokios yra problemos ir kaip jas reikia spręsti, todėl sistemai pavojingi. Neprimena Tomkaus?
  Toliau prasideda kliedesiai arba „blėniai“ anot AK: „- Tai juk akivaizdu. Atkūrus nepriklausomybę, dvidešimt metų buvo nuosekliai kalama mums į galvas mintis, kad tauta yra abstrakcija, kad realus yra tik individas. Vertinant sociologiškai, šią propagandinę kampaniją galima laikyti sąmoningu mėginimu atomizuoti mūsų visuomenę, paversti ją izoliuotų, vieni kitiems abejingų individų mase“ Sakant tokį teiginį reiktų pateikti bent kokį įrodymą. Mano stebėjimais, viešojoje erdvėje vyrauja atvirkštinė ideologija – marksizmo ir nacionalizmo mišinys. Bet koks LLRI cyptelėjimas yra sumaišomas su žemėmis aibės pasipiktinusių komentatorių. Esu įsitikinęs, kad išsami viešosios erdvės turinio analizė parodytų, kad individualizmo idėjos užimą mažą „rinkos“ dalį.
  Toliau Radžvilas viduriuoja vis beprotiškesnėmis kliedesių salvėmis: „Tokius išsibarsčiusius ir nesolidarius individus ne tik lengva kontroliuoti, dar svarbiau tai, kad toks individas išmokomas galvoti tik apie save. Tokia visuomenė tampa bejėgė pirmiausia ekonomine prasme, to iš esmės ir reikia Vakarų verslo struktūroms.“ Pažymėtini du dalykai, pirma tai vėl eskaluojama sąmokslo teorija apie „Vakarų verslo struktūras“, kurios mus nori ekslpoatuoti, antra čia panaudotos įprastinės nuvalkiotos marksistinės klišės apie tai, kad „individą lengva kontroliuoti“ ir t.t. Kliedesys vien todėl, kad individas pagal apibrėžimą yra sunkiau kontroliuojamas. Masės, žmonių grupės sukabintos viena ideologija yra geriausia medžiaga kontrolei.
  Toliau: „Mums kalama į galvas, kad valstybė – absoliutus blogis, tuo tarpu stipriose Europos valstybėse taip nesielgiama – nepaliaujamai ieškoma būdų, kaip valstybę patobulinti, kad ji efektyviau ir naudingiau veiktų savo piliečių labui.“ Vėl niekuo nepagrįstas teiginys. Kad valstybė yra blogis kala vienintelis LLRI, kurio balsas yra silpnas ar beveik negirdimas. Taip pat gal galima įrodymų, kad Lietuvoje nieškoma būdų kaip valstybę patobulinti, kad ji efektyviau veiktų savo piliečių labui? Ironiška, kad LLRI atstovas daugiausiai tuo ir užsiiminėja dabartinėje vyriausybėje. Toliau seka įprastinė nacionalistinė retorika, kurią koktu komentuoti, man jau laikas migdyti vaikus. Tikiuosi pateikiau pakankamai įrodymų, kad Radžvilo straipsnis tai nacionalistinių ksenofobiškų, tomkiškų kliedesių rinkinys. Beje, jis ir paskelbtas ne kur kitur, o laikraščio Respublika priede „Žalgiris“. Visa tai parašius, supratau, kad Radžvilas skelbia ne ką kitą, o beveik nepridengta Fašizmą. Keista, kad ant tokio jauko užkibo Auksinis Kardas (nors gal ir ne, nuo Sex Pistols pankų iki Hitlerio rudmarškinių yra labai nedidelis tarpas).

 3. 1367.

  Auksinis kardas rugsėjo 8th, 2011, 10:12 pm

  Marai, pastaruoju metu pastebėdavau jo įdomesnių įrašų, bet dabar kažkoks tvanas eina – ir kur bebaksnosi, ten vėjai. Ne, toks rezultatas niekaip, praleidžiu, gal kada vėliau ir paskaitysiu. Šiaip, kaip reiškinys – suprantu tave, iš dalies net sutinku, kad kažkas čia tokio yra. Bet nepakankamas siekis suprasti, pripažinti iš tikro, neleidžiant per savo mėsmalę, toks išeinantis bent kartais iš tylos – to trūkumas daug ką nubraukia vos bepradedančio patikti.

  Kaip gera, kaip gera baigus darbą. Kad dar kitas tuojau nespaustų…

 4. 1368.

  Auksinis kardas rugsėjo 8th, 2011, 10:18 pm

  Fašizmas smarkiai skiriasi nuo valstybingumo stokos aiškinimo. Jei tekstas lieka nesuprastas, jis dar nepradeda būti prastas ar šališkas į baisias lankas.

  Jo, Marai, kategoriškas šiek tiek – bet tai tiesiog pozicijos paryškinimas. Jos reikšmė ne daug ką svarbesnė už kieno kito, kas be ko, nors kategoriškumas ir gali apgauti ta kryptimi.

 5. 1369.

  Fredis* rugsėjo 8th, 2011, 10:41 pm

  Po tokios Valentino analizės aš net bijau cyptelėti…. :)
  Kiek liberalas gali būti nacionalistu būtinai reikia pasitikrinti L.Donskio bloge. Neatsargiai ką nors leptelėjęs gali būti apšauktas kuo nori, todėl bendraujant su liberaliai nusiteikusiais žmonėmis reikia kalbėti jų kalba per daug neliečiant temų, kurios jiems yra dirgiklis.

 6. 1370.

  Valentinas rugsėjo 8th, 2011, 10:45 pm

  Auksini Karde,
  Šiame bloge priekabiaujama daugiausia prie manęs. Ypač tai būdinga tau, nes negali priimti kai kurių dalykų, kuriuos aš sakau. Skaitydamas jūsų su Maru dialogą apie tai koks esu blogas ir kaip skriaudžiu AK esu žiauriai nustebęs, nes skrodžiamas jaučiuosiu aš. Juos toleruoju iš pagarbos tavo amžiui, tačiau viskam yra ribos. Kai žmogelis rašantis tokius kliedesius: „Išverčiant į bendresnį vaizdą, nutiko taip, kad mūsų krašto žmonėms buvo suteikta teisė suzombėti į absoliučius pinigo šlovintojus, atsikračiusius kitokių dalykų svarbumo. Štai ir atomizavosi, ir prichvatizavosi, ir kovojo kiekvienas už save, ir pardavinėjo vienas kitam, o daugiau – ištisinės kitko stokos. Ir labiausiai Europoje luoša visuomenė. Pasaulio mastu – nutiko taip, kad sovietiniam lageriui subyrėjus, stipriai išaugo pinigo absoliučios įtakos zona, gerokai sutrikdžiusi anksčiau labiau nusistovėjusias lygsvaras. Ūmėja sustiprėjusios pinigo valdžios kraštutinumais dauginami iškrypimai.” bando vertinti mano sugebėjimus, išsilavinimą, intelektą tai kai esu geros nuotaikos atlaidžiai šypsausi, kai esu blogos norisi pavartoti frazių, kuriose yra žodžių „idiote” ir „kvaileli”. Bet dabar aš geros nuotaikos. Stebina kas kita, Maras kaip aksiomą priima Auksinio Kardo skelbiamas apokalipses ir nusišnekėjimus net nebandydamas juos kritiškai paįvertinti. Tuo tarpu su malonumu analizuoja mano asmenį nors, neturėdamas tam sugebėjimų nuvažiuoja į visiškas pievas.

 7. 1371.

  Fredis* rugsėjo 8th, 2011, 10:57 pm

  Maras prašė patraukti Valentiną per dantį, prašom:

  „Visiškai sutinku, kad tokiuose renginiuose, kaip garsiosios Kovo 11-osios eitynės, dalyvauja tam tikras skaičius žmonių, kurie tikrai neįkvepia didelės simpatijos. Tačiau juk akivaizdu, kad tokie žmonės ne tik eisenoje, bet ir Lietuvos visuomenėje yra nereikšminga marginalinė mažuma. Todėl natūraliai kyla klausimas, kam reikia taip nuosekliai ir atkakliai šią problemą hiperbolizuoti?” V.Radžvilas

  „Kad valstybė yra blogis kala vienintelis LLRI, kurio balsas yra silpnas ar beveik negirdimas”. Valentinas

 8. 1372.

  Maras rugsėjo 8th, 2011, 11:03 pm

  Jezusmarija, Valentinai, kas Tau įkando? Nu tia gerai, kad valgau – tuo pačiu ir perskaičiau.
  Visų pirma – Tu idealistas :D . Kuris ten Didžiosios Britanijos (tuomet dar Imperijos) veikėjas pasakė, kad ji neturi amžinų draugų, o tik amžinus interesus? Didžiosios valstybės tokios jau yra, taip kad Tavo komentaro pradžia atkrenta, nes kalbi apie kažkokią idealią ES, kurios nėra.
  Dėl sąmokslo teorijų jau seniai sakiau, kad man jos nepatinka. Bet šiaip tai Tu čia pavarei: nei kalbėjo Radžvilas apie kalinius, nei ką. Sukarikaūrinai, kad galėtum sudirbti. O tokia, kokia yra, AM reforma iš tiesų atrodo keistai. Vienintelis racionalus argumentas, kodėl rotacija galima tik vieną kartą (ir dar absurdiškomis sąlygomis) per keturis metus yra ta, kad taip naudingiau bankams (paimama didelė paskola). Jokio kito bent kiek įtikinančio argumento girdėti neteko, o ką kalbėjo švietimo ministras su Putinaite tai pagrįsdami – visiškos nesąmonės.
  Būtent atomizuotą individą ir lengviausia kontroliuoti. Būtent tokie individai buriasi į masę, kur juos lengviau valdyti. Paskaityk Arendt ;) .
  Kad tokia valstybė, kokia yra dabar – blogis, akivaizdžiai dominuoja viešumoje. Tiesa, Lietuvoje nėra pilietinės visuomenės, todėl ir viešoji erdvė reiškia visai ką kita, nei Vakaruose.
  Daugiau tingiu, yra dar ten neteisingai interpretuotas Radžvilas. Šiaip jo mintys kontroversiškos, bet jų esmei aš pritariu. Tik tiek, kad nuimčiau sąmokslo teorijas ir kitaip sudėliočiau akcentus (Tu išrinkai beveik visas vietas, kur aš keisčiau juos).

 9. 1373.

  Auksinis kardas rugsėjo 8th, 2011, 11:06 pm

  Valentinai, nepyk, bet begėdiškai praleidinėju opusus. Labai jau ten kažkaip išpuoselėta kažkur ne ten. Aš paties nevertinu, ir nelabai priekabiauju, nebent prie priekabiavimo. Esi neblogas vyrukas kai kuriomis pusėmis, be abejonės, nepamirškime kad apie tai visi žinome – man atrodo, kad tai pakankamai svarbu. Bet tas susireikšminimas, jis nutinka ne vien man, ir žudo ne vien mane…

 10. 1374.

  Fredis* rugsėjo 8th, 2011, 11:12 pm

  Žmonės būtų daug protingesni, jeigu daugiau laiko praleistų skaitydami protingus tinklaraščius nei kvailėjančius
  http://blog.delfi.lt/donskis/8473/

 11. 1375.

  Maras rugsėjo 8th, 2011, 11:14 pm

  Valentinai, Tau kartais ne mania grandiosia? Atleisk, bet Tavo „analitinė” paklodė tikrai nerodo didžiulių intelekto šedevrų. Užtat nemažai išsilavinimo spragų.

  O pacituota Auksinio kardo mintis man neatrodo nei idiotiška, nei kliedesiai. Kad jaunimui (!), pavyzdžiui, svarbiausia vertybė yra išgyventi, man patys studentai sakė, kaip ir tai, kad Kalanta jiems – joks didvyris. Kad didžiulis pinigų ir daiktų badas Lietuvoje, tiksliau, lietuvių galvose – akivaizdu. Apsidairyk aplinkui, Valentinai. Pats juokeisi iš žmogėnų, ėmusių beprotiškas paskolas būstui ir įvairioms prekėms, o dabar jau to nepastebi.
  Beje, Tu niekada nebūni neteisus. Mania grandiosia, jau atleisk.

 12. 1376.

  kreivarankis rugsėjo 9th, 2011, 12:01 am

  Šiandien sėkmingai praėjau medicininę apžiūrą. Užėjau čia, paskaičiau, šiek tiek pritingėjau atidžiai… Negi verta dėl Radžvilo tiek ginčytis?

 13. 1377.

  Ligita rugsėjo 9th, 2011, 12:02 am

  Šiaip Jums visiems ryškėja „mania marinata” požymiai :) Susėda žavūs, protingi, veiklūs vyrukai, diskutuoja smagiai, bet štai pradeda nei iš šio, nei iš to ginčytis kuris „-esnis”, o kuris „-iausias”. Galiausiai visi susipliekia ir kuriam laikui išsiskirsto, įsivyrauja tylos periodas. Iki kitos diskusijos, iki kitų ginčų.

 14. 1378.

  Auksinis kardas rugsėjo 9th, 2011, 12:09 am

  Dabar galą galėjau paskaityti – Valentinai, toje cituotoje „idiotiškoje-kvaileliškoje” ištraukoje kurie būtent dalykai tau atrodo neteisingi? Mat, nepastebėjau, kad būčiau kur ne taip išsireiškęs, gal tau trūksta detalizavimo, jei tikrai norėtum geriau suprasti? Gerai yra tai, kad aš kaip ir suprantu ką šneku, nieko baisaus jei pats to nesupranti arba nevirškini, pirmuoju atveju tai pataisoma. O gal tau tiesiog netikėta, kai šnekama visai rimtai – pats labiau praktikuoji neįpareigojantį žaismingumą?

  Beje, viena iš atomizavimosi pasekmių yra ta, kad žmonėms nusilpo poreikis ir gebėjimai dialogui. Jie linkę pasisakyti. Autonominės, pačios save patenkinančios būtybės.

 15. 1379.

  Auksinis kardas rugsėjo 9th, 2011, 12:11 am

  Ligita, kreivaranki – gaivaus oro gurkšnis, kur tiek ilgai buvot prapuolę?!

 16. 1380.

  kreivarankis rugsėjo 9th, 2011, 12:20 am

  AK,
  šiuo metu sėdžiu finansinėje duobėje, gana smarkiai nusivyliau savimi vakar. Tikrai smarkokai, vienas iš tų momentų kai imi savęs nekęsti ir to priežastis – žioplas išsiblaškymas. Na, o jei apie gerus dalykus, tai šiuo metu viskas lyg ir neblogai, ta prasme, kai yra už ko kabintis ir kai tikrai matai, kad savo pastangomis gali keisti viską į gerąją pusę (esu iš tų, kurie mano, kad tokia situacija nėra natūrali visais atvejais). Bet situacija su pinigais, tai neduok Dieve ;)

 17. 1381.

  Auksinis kardas rugsėjo 9th, 2011, 12:41 am

  Bandykime ištraukti tave? Durneliams labiau sekasi pagal sumanymą, bet gal ir tau įmanoma kažką sugalvoti – jei nori kokių patarimų, turi detalizuoti kuo daugmaž disponuoji ir dėl ko esi šitaip pražuvęs. Atkreipk iškart dėmesį: trys milijonai tomis pačiomis aplinkybėmis dar stumiasi pirmyn. Tiesa, apie pusė milijono kitomis aplinkybėmis, bet kol kas palikime jas ramybėje.

  Eskizas: jei gautum pinigų, juos padaugintum ar pradangintum?

 18. 1382.

  Maras rugsėjo 9th, 2011, 2:22 am

  Kreivaranki, jau dėl išsiblaškymo tai tikrai neverta savęs nekęsti ;) . Tai nėra blogas bruožas, o tik nepatogus. O nepatogus geriau, nei blogas.

 19. 1383.

  Fredis* rugsėjo 9th, 2011, 7:50 am

  Nuvylė kreivarankis:
  „Negi verta dėl Radžvilo tiek ginčytis?”

  O, tai dėl ko?
  Taip jau susiklostė, kad visą mano sąmoningą gyvenimą pas mus namie ant žurnalinio staliuko gulėdavo Komjaunimo tiesa. Įsijungi TV – Savukynas, atsiverti žymųjį tinklaraštininką internete – į mus žvelgia nesušukuotas, alternatyvus, tačiau vis tie tas pats komjaunuoliškumas (primityvusis liberalizmas, pabarstytas socialdemokratiškais prieskoniais).
  „Respublikoje” šiuo metu publikuojamų tekstų neverta atmesti vien todėl, kad ELTA konkuruoja su BNS.
  Tomkizmas dabar pažeria labai įdomių minčių, dėl kurių verta pasiginčyti, padiskutuoti. Pasakyti – esi marginalas, todėl durnas – negalima, tomkistai – irgi žmonės ir jie ieško savęs, bando rasti su komjaunuoliškaisiais asmenimis bendrų sugyvenimo formų, sąlyčio taškų, žvelgia į pasaulį tik jiems vieniems būdingu žvilgsniu. Mes turime jį pažinti.

 20. 1384.

  Valentinas rugsėjo 9th, 2011, 9:29 am

  Ech Marai, iš tavęs tikėjausi didesnio teksto suvokimo. Tai, kad aš kritikuoju Radžvilą už sąmokslo teorijas apie didžiųjų valstybių suokalbį nuskriausti mažąsias nereiškia, kad aš neigiuk, jog neegzistuoja interesai ir kova dėl jų. Tai, kad aš juokiuosi iš Radžvilo sąmokslo teorijos, jog AM reforma yra užsakyta Vakarų bankų, dar nereiškia, jog aš sakau, jog ta reforma yra gera. Aš buvau šios reformos kritikas nuo pat pradžių. Aš nesukarikatūrinu Radžvilo idėjų, tik pateikiu jas aiškesne forma. Jis teigia, kad stipresnieji agresyviai nusiteikę silpnųjų atžvilgiu ir vienintelė išeitis yra nacionalizmas. Metafora apie kalinius labai tiksliai atspindi Radžvilo idėjas. Apskritai, visa ši retorika, kad mus puola turtingieji ir reikia gintis tautiškume yra grynasis nacizmas. Hitlerį irgi puolė turtingi žydai.
  Dėl taip vadinamo „atomizmo” nesutinku su tavimi. Mano nuomone buitinis nacionalmarksizmas yra vyraujanti ideologija per pastaruosius 20 metų, tikro individualizmo nebuvo nei kvapo. Lietuvoje yra išlaikytinių tiek pat kiek ir dirbančių. Apie kokią individualizmo pergalę galima kalbėti?
  Auksini Karde, tavo citata yra kvaila, nes ji redukuoja pasaulį iki primityvios idėjos: „Viską valdo pinigai ir tai yra blogai. Gelbėkimės.” Tikrovė yra žymiai įvairesnė ir sudėtingesnė.

 21. 1385.

  Auksinis kardas rugsėjo 9th, 2011, 10:04 am

  Valentinai, tu taip ir nesupranti teiginio: kai pinigų valdžiai deleguojama per daug autoriteto, jie per daug griauna. Tikrovė yra sudėtingesnė, būtent dėl to kitokia turi būti ir prioritetų puokštė. Nesupranti, kad pats turi bėdų, bandai jas nukrauti man – klaida.

 22. 1386.

  Fredis* rugsėjo 9th, 2011, 10:18 am

  Nėra jokio mechanizmo kaip valstybės ir jų dariniai turėtų sąveikauti kitaip nei dabar sąveikauja („pinigų valdžios autoritetas”). Radžvilas konstatuoja teisingai – stipresnis turi daugiau svorio, didesnį pagreitį, į menkesnį žiūrima iš viršaus, gerbiami ir skaitomasi tik su lygiaverčiais partneriais, mažieji dėl tokios situacijos maištauja, šiaušiasi, kompleksuoja ir daro racionalius arba iracionalius veiksmus. Viskas, ką užrašė Radžvilas, baigiasi kalbomis, idėjinio lauko paviršius – suvirpintas, bangelės nusirito ir užgeso iki sekančio akmenėlio įmetimo į prūdą, kupini susirūpinimo tekstai atspausdinti laikraščiuose ir parduoti. Juos irgi reikia turėti už ką nusipirkti. Pinigų valdžia.

 23. 1387.

  Auksinis kardas rugsėjo 9th, 2011, 10:28 am

  Fredi, mano kukliu įsitikinimu, be tavo pagalbos Valentinas turėtų daugiau vilčių įsiklausyti ir suprasti kas sakoma. Pabandykime labiau atskirti tavuosius pasisakymus nuo kitų žmonių pasisakymų.

 24. 1388.

  Fredis* rugsėjo 9th, 2011, 10:43 am

  Dėl teiginio, kad Radžvilas ieško išeičių nazionalizme.
  Nacionalizmas – sąvoka neutrali. Tekste labiau krito į akis tai, kad filosofas prašo, reikalauja politinį ir intelektualinė elitą labiau save gerbti, būti savarankiškesniam, mąstyti be dogmų ir keliaklupsčiavimo prieš stipresnį, didesnį. Ryškiausias „individualistinės išsigelbėjimo startegijos” laimėjimas prieš valstybinį bendrąjį gėrį yra iki šiol neišspręstos energetinės problemos, nebuvimas pamatų, tik apmatai. Ši žiema bus labai brangi. Pradėta ne nuo to galo – visi puolė statytis diedelius namus ir jungtis prie storo dujų vamzdžio. Kurą tiekia monopolististas. Deja, viešieji intelektualai, tame tarpe ir Radžvilas, prieš 20 metų nenutuokė kokie išbandymai užgrius lietuvius, turinčius apgailėtiną apsirūpinimo šiluma sistemą.

 25. 1389.

  Valentinas rugsėjo 9th, 2011, 12:55 pm

  Karde, o ką reikia padaryti, kad jūs su Maru įsiklausytumėte į tai ką aš kalbu? Dabar matau tik atmetimą remiantis tuo, kad aš nepakankamai protingas ir sergu didybės manija. Didybės manija todėl, kad drįsau apkaltinti patį Radžvilą fašizmu? Bet aš pagrindžiau savo argumentus ir jų dar niekas nepaneigė. Paimti dalelytę Radžvilo, kurs jis sako :”ajajai, kaip blogai, kad visuomenė atomizuota” ir sakyti, „va čia tai vyras gerai pavarė, ne su viskuo sutinku, bet esmė yra teisinga.”, negalima, nes reikia matyti visumą. Radžvilo skelbiama visuma yra piktybinė, nes jis sako: „egzistuoja Vakarų ir parsidavusio elito sąmokslas pavergti Lietuvą atomizuojant visuomenę. Vienintelė išeitis – nacionalizmas”. Štai Radžvilo esmė. Neįžvelgti tame fašizmo apraiškų – tai atsiprašau! Net nekalbu apie tai, kad jo diagnozė klaidinga (apie atomizavimą), esmė yra prielaidos. Negali turėti geros teorijos remdamasis fašistinėmis prielaidomis. Ar supratai?

 26. 1390.

  Fredis* rugsėjo 9th, 2011, 1:18 pm

  Beveik visos pasaulio valstybės susikūrė tautiniu pagrindu: Lietuva, Latvija, Izraelis, susivienijus germanų tautelėms – Vokietija, netgi Rusijoje dominuoja rusai, o Ukrainoje ukrainiečiai, todėl kiekvienoje atskiroje valstybėje gyvenantiems žmonėms būdingi tam tikri bendri tautiniai bruožai. Radžvilas kviečia veikti išvien, bendrai sutelkus jėgas visuomeniniam gėriui kurti. Kas būna kai veikiama padrikai, be bendro nacionalinio plano jau žinome: tos kunigaikštystės, kurios prisistatė galingų dujinių katilinių – bankrutuoja, o besikūrenantys biokuru moka už šilumą žymiai mažiau, todėl į kultūros namus gali pasikviesti gastroliuojančią teatro trupę, steigti savo savivaldybės teritorijose meno ir saviveiklos kolektyvus, bedarbiams mokėti pašalpas, nusikaltėliams sutramdyti įsteigti daugiau policininkų etatų ir išlaikyti pažangią rajoninę ligoninę. Raudonieji merai tikėjo, kad Motina Rusija visą laiką mus sušelps pigiu kuru, reikia tik tyliai sėdėti po šluota, technokratinio mąstymo žmonės teigė, kad dujų deginimas yra pats efektyviausias, švariausias, technologiškai ir ekonomiškai labiausiai pagrįstas. Smulkutis pavyzdys, tačiau akivaizdu, kad teisingas ir tikslingas nacionalinis planas yra reikalingas.

 27. 1391.

  Fredis* rugsėjo 9th, 2011, 1:41 pm

  TVF, Europos komisija, samdyti ekspertai teikia tik rekomendacijas, nacionalinius sprendimus turime padaryti savarankiškai. Tam tikslui netgi priimami Nacionalinai susitarimai http://www.lrv.lt/lt/veikla/nacionalinis-susitarimas/

 28. 1392.

  Valentinas rugsėjo 9th, 2011, 1:47 pm

  Fredi,
  Nacionalinis planas kaip visiems vienodai kūrentis ir yra kelias į pragarą. Tavo pavyzdys puikiai demonstruoja liberalizmo ir atsakomybės už veiksmus jėgą. Vienintelė trūkstama grandis – atsakomybė susimovusiems politikams. Jos mums tikrai trūksta. Išeitis – daugiau laisvės, individualizmo, individo svarbos.
  Beje, Radžvilo straipsnyje yra dar vienas kliedesys, į kurį neatkreipiau dėmesio prieš tai. Jam savaime suprantama, kad ES interesai yra grėsmė Lietuvai. Iš tikro yra atvirkščiai – didžiausia grėsmė Lietuvai tai nekompetentingi politikai ir atsakomybės už klaidas ir nusikaltimus nebuvimas. Daugumas dalykų, kurie atsirado ES dėka yra ne tik LABAI naudingi, bet ir gali būti laikomi kaip vienintelė priežastis kodėl Lietuva iki šiol nenugarmėjo į chaoso ir destrukcijos liūną, kuris yra pavyzdžiui Rusijoje. Mentaliteto skirtumas tarp Rusijos ir Lietuvos yra ne toks jau ir didelis. Jo gal ir visai nėra. ES priverčia mus laikytis bent kokių civilizacijos taisyklių. Valstybėje kuriamoje gentiniu pagrindu taisyklių nėra – yra papročiai. Tai atsispindi ir ES problemose. Graikija, Italija, Ispanija, Portugalija, tai valstybės, kurios ryškiai išreikštas nacionalinis pradas, yra nepaprasta šeimos svarba. Žmogus jaučiasi įsipareigojęs šeimai, o ne visuomenei. Visuomenę galima ir būtina apgauti. Šeimos niekada.

 29. 1393.

  Fredis* rugsėjo 9th, 2011, 2:19 pm

  Nacionalinis susitarimas yra struktūros, labai konkrečių rėmų sukūrimas, kurioje kiekvienas elementas net kenkėjiškai ar beprotiškai nusiteikęs (demokratija tokios galimybės neatmeta) negalėtų klaidingai elgtis. Klaidos galimybė eliminuojama. Kaip SONY aparate – spausk bet kokį mygtuką – į priekį gal ir nevažiuosi, bet paties mechanizmo nesugadinsi.

 30. 1394.

  Valentinas rugsėjo 9th, 2011, 3:44 pm

  Fredi, tai ką tu siūlai yra tai už ką Europos Sąjunga dažnai yra kritikuojama. Per didelis reglamentavimas ir pantaisykliškumas. Chrestomatinis pavyzdys tai agurkų dydžio reguliavimas. Jei tau nacionalinės valstybės idėjos tam, kad įvedinėtum visuotinį reguliavmą, tai ES tai daro dabar ir žymiai geriau. O apskritai, įdomu būtų sužinoti pavyzdį ką tokio padarė blogo Europos Sąjunga Lietuvoje, kad tam blogiui pasipriešinti reiktų nacionalistinės valstybės?

 31. 1395.

  Fredis* rugsėjo 9th, 2011, 4:06 pm

  Ką reiškia nacionalumas tvarkant valstybės reikalus nėra labai lengva atsakyti. Gal tai vėliava, simbolis idėjų, kuriomis bandoma įtvirtinti savo pasaulio matymą ir priešinimasis tendencijoms, kurioms prieštaraujama.
  Pirmas po ranka pasitaikęs šia tema rašinys http://www.lrytas.lt/-12683776051266758732-nacionalumas-xxi-am%C5%BEiuje-tapatumo-akibrok%C5%A1tai-gelotofobija-ir-naujieji-naratyvai.htm

  Krepšinio žiūrovai rėkia Lietuva, Lietuva ir mojuoja trispalvę, o ne ES vėliavą.

 32. 1396.

  Maras rugsėjo 9th, 2011, 6:22 pm

  Valentinai, Tu su kuo diskutuoji? Žinok, man jau tikrai nusibodo analizuoti Radžvilo tekstą tarsi kokį šventraštį. Nu vienodai man tas Radžvilas, dėl Dievo meilės. Aš neginu Radžvilo, aš pasakiau, kad jo minčių esmei pritariu, bet ne sąmokslo teorijoms ir pačiam pasisakymo radikalumui. O Tu ir toliau varai, koks Radžvilas fašistas. Manyk ką nori, bet aš galiu ir noriu diskutuoti (o ne mainytis „žmogeliais”, „kvailiais” ir kitomis Tavo iš Račo blogo atsivilktomis „grožybėmis”) apie reiškinius, jų priežastis, pareikšti savo nuomonę, sužinoti kitą, pasiginčyti, jei reikia, bet ne aiškintis Radžvilo nuomonės teisingumą. Ji tebuvo pretekstas, užkabinęs svarbius klausimus. Tik tai yra vaisingas kelias, o ne tas, kuriuo Tu eini. Aišku?
  Šituo „diskusiją” apie Radžvilo straipsnį baigiu. Nu tikrai nuobodu visiškai ir beprasmiška.

  Dėl atomizacijos. Nu būk žmogus, pasiskaityk Tu ką nors apie tai. Vietoj to, kad varytum paklodes čia ir pas Račą, tą laiką paskirk Arendt „Totalitarizmo ištakoms”, pavyzdžiui, arba knygoms apie susvetimėjimą šiuolaikinėje visuomenėje. Be to mes nesusišnekėsim, kaip matau. Aš Tau trumpai paaiškinau, bet Tu vis tiek savo apie kažkokį nacionalmarksizmą. Beje, tuo Tu patvirtini mano teiginį, nes atomizuotam masės žmogui būtent ir reikia ideologijos, bent kaip suvienijančios. Todėl moderni epocha yra propagandos bei ideologijų epocha.

  Beje, Tu tą Tavo kvailiu vadinamą Wallersteiną, jo knygas išvis skaitei (nekalbu apie wiki)? Man tai kyla abejonių. O kai diletantas pareiškia, kad žmogaus, dirbusio prie tos temos 30 metų ir pelniusio pasaulinį pripažinimą (taip, kontroversišką, su juo daug kas nesutinka, tačiau diskutuoja, taigi tai nėra marginalus reiškinys), mintys yra kvailos, žinok, skamba kažkaip… O jei dar visos mintys apie to žmogaus idėjas imtos iš wiki, tai jau išvis.

  Tu moki argumentuoti be galo logiškai, nuosekliai ir įtikinamai. Aš to visada pavydėjau Tau. Bet žinai, aš visada įtariai žiūrėjau į pernelyg logiškus paaiškinimus. Jie praleidžia esmę. Tu va ginčijiesi dėl kažkokių smulkmenų, be galo logiškai, metodiškai įrodinėji savo tiesą. Ir jau nebematai, kad tai TIK Tavo tiesa. Kuo labiau Tu aiškini, tuo labiau pats įtiki ja, tuo labiau radikalėji. Tu negirdi, ką sakau aš ar Auksnis kardas. Įsikandai Radžvilo, nes gali jį sudirbti dėl jo teiginių radikalizmo. O su mano mintimis, mano požiūriu kažkodėl vengi polemizuoti. Bene būsi pripratęs Račo bloge būti galva aukštesnis už visus kitus? Žinai, kaip koks trečiokas vaikų darželyje – visus gali išspardyti. Bet čia Tau ne vaikų darželis, čia susirinkę protingi, savo nuomonę turintys ir galintys ją pagrįsti žmonės. Auksinis kardas teisingai daro, nekreipdamas dėmesio į Tavo paklodes (jos šauna pro šalį, kokios logiškos bebūtų, ir gal kaip tik dėl savo logiškumo). Bet aš vis tikiuosi, kad galiu paaiškinti, kad galime susikalbėti, užtat ir rašau šią savo paklodę.
  Taigi, Tu be galo logiškas. Tu esi savo logikoje ir tuomet Tu esi teisus. Bet visi „nerijai” lygiai taip pat yra savo logikose, turi savo aksiomas (kaip ir Tu kad turi) ir jose jie yra teisūs. Su tokiais žmonėmis neįmanoma kalbėtis, nes jų teisumas yra šimtaprocentinis, o mano – ne. Jų logikos viduje aš visda atrodysiu kvailas, nes nesuprantu, nežinau paprasčiausių dalykų.
  Kai manęs paprašo keliais žodžiais apibūdinti sovietmetį, inteligentiją, aš pasimetu. Žinau per daug, mano matymas pernelyg sudėtingas, kad galėčiau trumpai ir aiškiai pasakyti, sudėlioti į lentynėles. Todėl mano atsakymai visuomet bus mažiau įtikinami, tai „nerijų”. Ir, deja, nei Tavo. Tu, deja, pradedi panašėti į intelektualų „nerijų” savo bendravimo būdu. Man labai gaila, kad protingas žmogus šitaip elgiasi. Turbūt Račo blogo įtaka. Bet jei ir toliau nematysiu pastangų suprasti ir kalbėtis, o ne byloti savo tiesą, būsiu priverstas mūsų bendravimą nutraukti.

  Gali sakyti, kad va, pasikėlęs intelektualas niekina mažiau išmanantį. Ligitai atrodo, kad visi čia mes norime pasirodyti, kuris čia -iausias. Bet man vienodai. Nėra tų -iausių, nes šie laikai yra diletantų laikai ir visi mes esame diletantai daugumoje sričių. Bet kai savo diletantizmą kažkas užkelia ant pjedestalo ir kitus vadina „žmogeliais” bei „kvailiais”, jokio dialogo nebus.

 33. 1397.

  Valentinas rugsėjo 9th, 2011, 6:49 pm

  Marai,
  Gal tu ir teisus. Aš kritikuoju Radžvilą ir nepagavau niuanso, kad tu negini Radžvilo. Dėl vienos iš Radžvilo minčių, kad blogai, jog Lietuviai yra susiskaldę aš visiškai sutinku, nors visiškai nesutinku nei su jo nurodomomis priežastimis, nei su jo siūlomais receptais. Susiskaldymą ir nesugebėjimą susiburti aš patiriu dažnai. Pavyzdžiui mūsų namų komplekse, mes niekaip nesugebame susiburti į bendriją todėl nesugebame veiksmingai kovoti su Avuliu. Žodžiu, atsiprašau tavęs ir Auksinio Kardo, jei įkarštyje parašiau ką nors ne taip. Aš jus abu myliu :)

 34. 1398.

  Maras rugsėjo 9th, 2011, 6:59 pm

  Mes vienas kitą supratome, ir tai gerai. Spaudžiu dešinę :) .

 35. 1399.

  Fredis* rugsėjo 9th, 2011, 7:04 pm

  Maras perskaitė daugiau humanitarinės pakraipos knygų, todėl diskusijoje apie šiuolaikinį pasaulį, juo labiau istorija tapusią praeitį jo nurungti negalima, yra neįveikiamas. Galingasis Maras… :)

 36. 1400.

  Maras rugsėjo 9th, 2011, 7:08 pm

  Fredi, baik juokinti. Taip kalbėti gali tik Aurimas ;) .
  Šiais laikais jau nebeįmanoma visko žinoti net iš savo gana siauros srities.

 37. 1401.

  Fredis* rugsėjo 9th, 2011, 7:25 pm

  Valentinas mokyklą tikriausiai baigė ugdomas labai griežtai propagandiškai profiliuotoje sostinės mokykloje, kurioje buvo į kraują ir smegenis įskiepyta pagrindinė mintis: nacionalizmas, nacionalumas = fašizmas, gi, Maras baigė vidurinę provincijoje. Puikus kraštovaizdis, atsakingi ir mylintys savo darbą mokytojai, vaizdinga, jautri ir poetiška kaimo aplinka labai sušvelnino valstybės netektį, ji buvo veik nepastebima, gyvenimas kaimiškoje vietovėje mažai kuo skyrėsi nuo romantiškojo XXa. pradžios ir vidurio, todėl kaimo vaikas išlaikė tvirtesnį ir tikresnį ryšį su gimtuoju kraštu. Ryškus humanistinis pradas Maro asmenybėje dominuoja ir dabar, žiauraus susvetimėjimo, globalizacijos, kosmopolitiškumo ir vienodėjimo sąlygomis, visuotinio abejingumo ir totalios dezorientacijos laikais, kai prarandamos vertybės, o tapatybė niveliuojasi.
  Maras išliko Žmogumi.

 38. 1402.

  Maras rugsėjo 9th, 2011, 7:55 pm

  Fredi, kokį čia saldų iki zūbų sukimo laikraštį ar žurnalą parodijuoji? :D

 39. 1403.

  Fredis* rugsėjo 9th, 2011, 7:58 pm

  Vyraujanti intelektualinė jausena, nieko daugiau…
  Laikas pas miestelėnus į Rotušės aikštę, alus liesis laisvai,
  tik ką vokiečiai gražiu stiliumi laimėjo prieš turkus….

 40. 1404.

  Maras rugsėjo 9th, 2011, 8:01 pm

  Vyraujantis kalbėjimas. Jausenos tai kitokios ir gerokai piktesnės, man rodosi.

 41. 1405.

  Fredis* rugsėjo 9th, 2011, 8:09 pm

  Nelabai aiškus pykčio objektas, na, ant ko reikėtų išlieti pyktį…

 42. 1406.

  Maras rugsėjo 9th, 2011, 8:14 pm

  Oi, mumyse tiek daug pykčio, kad jokios realios priežasties nė nereikia. Debilai mokytojai, mėmė Maras, šūdinas kaimas…
  Pyktis ant visų, ant savęs etc.

 43. 1407.

  Maras rugsėjo 9th, 2011, 11:57 pm

  Apie požiūrio bei elgesio svarbą: http://www.byturen.com/ (laikyti pelę ant žmonių figūrų)

 44. 1408.

  Auksinis kardas rugsėjo 10th, 2011, 11:16 pm

 45. 1409.

  Auksinis kardas rugsėjo 11th, 2011, 8:19 am

 46. 1410.

  Fredis* rugsėjo 11th, 2011, 8:49 am

  Du straipsniai, tačiau kokie skirtingi. Pirmas – sausas, medinis ir primityvus, o antras – labai šiltai žmogiškas, jautrus, spalvingas ir paliečiantis labai daug temų.
  Naglio žmona Nika paneigė L.Donskio mintį, kad Klaipėda yra liberalizmo forpostas, savo dvasia ir papročiais ryškiai besiskiriantis nuo Vilniaus ir Kauno.

 47. 1411.

  Auksinis kardas rugsėjo 11th, 2011, 10:50 am

  Mažiau savo etikečių klijuokite, prakilnieji ponaičiai, ir pasaulis bus nesunaikintas bei mažiau primityvus.

 48. 1412.

  Valentinas rugsėjo 11th, 2011, 1:46 pm

  Na nežinau. Galima apsimesti durne ir sakyti, kad valdininkė užsinorėjo dėmesio, bet jei tos žinutės tikros, o ne suklastotos, tai kelia labai daug abejonių dėl Naglio Puteikio šeimyninio dorovingumo. Principe nieko blogo rodyti dėmesį moteriai. Bet tada būtų neblogai ir tiesiai šviesiai pripažinti, kad „siekiau man patinkančios moters dėmesio”.
  Apskritai, viena iš durniausių dėmesio iš meilužės siekimo formų yra sms žinučių rašymas iš savo nuosavo numerio. Taip pateiki įrodymus ir save pasmerku skandalui.

 49. 1413.

  Fredis* rugsėjo 11th, 2011, 4:01 pm

  Man menamas priekabiavimo prie valdininkės skandalas visai neįdomus, pirmiausia atkreipiau dėmesį į šį sakinį: „Klaipėda labai nenoriai priima stiprius, išsiskiriančius žmones”, kuris paneigia AK propaguojamus memelniškos tvarkos buvimo likučius Klaipėdoje, matyt, Kauno berneliai sudaužė tvarką negrįžtamai.
  Kita verta dėmesio ir pamąstymų mintis – kokią kainą sumoka viešieji žmonės: „tą socialinės gėdos krūvį ant savo trapių pečių priėmė vaikai” kai Komjaunimo tiesa spausdindama eilinį straipsnelį apie N.Puteikį įdeda politiko nuotrauką iš areštinės.
  Žavios ištraukos: „kodėl tai negalėtų būti užrašas „Sveiki atvykę į Delfinų šalį“ (apie Klaipėdą) ir „jei užduotumėte klausimą, ar sunku gyventi su Nagliu, atsakyčiau – be Naglio sunku gyventi”. Protinga ir šmaikšti moteriškė. Panašiai kenčia Valentino nemigdomi tėčio kraujasiurbiai šiam pliekiantis su debilais ir kvailais Tinklaraštijoje.

 50. 1414.

  Valentinas rugsėjo 11th, 2011, 7:10 pm

  Fredi, gal tau ir neįdomus skandalas, bet valdininkė demonstravo žinutes nuo Naglio Puteikio, kurias sunku būtų pavadinti dalykiškomis. „Tavo gražūs auskarai” ir t.t. ir panašiai. Paprastai vyrai svetimoms žmonoms tokių žinučių nerašinėja.

Rašyti komentarą

Sveiki,


Jūs lankotės mano asmeniniame tinklaraštyje, kuriame dalinuosi su Jumis savo mintimis, pastebėjimais. Čia taip pat vyksta turiningos diskusijos ir konkursai.

Labai lauksiu ir Jūsų minčių, nesivaržydami* komentuokit, siūlykit įvairias temas. Drauge galim atrast reikšmingų dalykų – nuo žemės grumstelio pločio ligi dangaus. Pradedam paieškas.

* yra papildomų sąlygų:)

Ligita


Welcome,


You visit my personal blog, where I share with you my thoughts and observations. It also hosts rich debates and competitions.

I will wait for your thoughts, feel free* to comment and to offer a variety of topics. Together we can discover important things – from the ground up to the sky. Let’s start the search.

* There are additional conditions:)

Ligita

Nori susirašinėti popieriniais laiškais? Palik savo kontaktus žemiau. Arba rašyk el. paštu: ligita@ligidangaus.lt

Tavo vardas

Klausimas

captcha

Saugos kodas

  Prenumeruok RSS

  Įrašyk savo el. paštą

 • Balsavimas

 • Tapk gerbėju

  Ligi Dangauson

  Darbai

  Radai klaidą? Pranešk.

  Kategorijos

  Archyvas

  Tinklaraščiai, batai ir sausainiai :))

  Poko.lt