Drėbtelk ir tu, kartu su Valdemaru

„Apdrabstykime istoriją, vaikai,
kuo kas galim – ir išryškės jos tikrasis veidas.“ – Maras

Spontaniškas Valentino interviu, paskelbtas 2009 metų spalio 17 dieną, su istoriku Valdemaru Klumbiu taip paprastai užmarštin nenugarmėjo.

Pasipylė trumpi ir ilgesni komentarai, visokie nuomonių pareiškimai, įsisiautėjo nesantaika. Galop veiksmas persikėlė į Vilnaus Rotušės aikštę, kur vyrai dangstydamiesi skydais puolė taškytis kalavijais, moterys ir vaikai, drobiniais audeklais apsigobę, lindo į šaižaus lietaus plėšomas palapines… Buvo baisu. O gal nebuvo? Gal aš ką tik iškreipiau istoriją?;) Deja, reikalas šviežias, taigi liudininkai greitai konstatuos, kad „truputį“ sufantazavau. O jeigu aš štai taip nudobčiau liudininkus, panaikinčiau pirminius, antrinius šaltinius ir pulčiau kurti savo istoriją, mm? Ar kas nors atsektų kaip buvo iš tikrųjų? Turbūt taip. Nes visko nepanaikinsi. Ir vėl – turbūt.

Šis naujas skyrelis, startavęs 2009 metų spalio 20 dieną, skirtas istorijai. Diskutuokim, provokuokim vienas kitą, atraskim.

Šiaip ar taip kiekvienas iš mūsų jau esame ISTORIJA.

Pradžiai siūlau minėtojo istoriko mokslinio straipsnio „Lietuvos kultūrinis elitas sovietmečiu: tarp pasipriešinimo ir prisitaikymo“ išvadų dalį, o toliau… Žiūrėsim.

1. Lietuvos kultūrinis elitas sovietmečiu: tarp pasipriešinimo ir prisitaikymo

Komentarai: 1 714 “Drėbtelk ir tu, kartu su Valdemaru”

 1. 1.

  Maras spalio 20th, 2009, 12:46 am

  Nu jo, ir dar mano siaubingas išvadas įkrovei. Baisu. Žinok, kad daugelis mokslininkų (ir ne tik) savo darbų parašę nebeskaito, nebent po daugelio metų, kad prisimintų, kokie kvaili buvo ;) .

  Ir iš karto paprovokuosiu. Klausimas, ar galima nuslėpti kažkokius įvykius, geras. Pvz., visi mes žinome apie gerą Vytautą ir blogą Jogailą, kad pastarasis Kęstutį liepė pasmaugti. O ar žinote, kad Vytautas apie tai žinojo ir faktiškai leido. Tik va, kai rašė metraštį, tai paminėti užmiršo. Taigi, galima.
  A, tiesa, provokacija. Taigi, beveik visa XIV a. pagoniškosios Lietuvos istorija yra žinoma iš Vytauto užsakyto metraščio. Taigi, kiek joje yra tiesos, o kiek – goebbelsinės tiesos?

 2. 2.

  WU spalio 20th, 2009, 1:02 am

  O tai kaip atsirinkti? Sakai turim Vytautą, kuris užsakė, ir tuo pačiu metu turim Jogailą, kuris turėjo draugą Dlugošą.. Kaip siūlai rasti tiesą?

 3. 3.

  WU spalio 20th, 2009, 1:05 am

  Beje, jei lyginti su Gėbelsu, tai čekai turi „gerą” nuomonę apie Vytautą :)

 4. 4.

  kreivarankis spalio 20th, 2009, 1:19 am

  Gerbiamas Marai, o jums neatrodo, kad senus anekdotus pasakojate? Taip, kad čia ne apie Goebelsa reiktų kalbėti, o apie tai už ką Kainas Abelį nužudė.

 5. 5.

  Ligita spalio 20th, 2009, 1:46 am

  Provokacinis klausimas – ar spaudžia galvą, kai reikia aprėpti kalną naujos informacijos? :) Gali atsakyti kas nori.

  Beje, Marai, dėl šito: „Žinok, kad daugelis mokslininkų (ir ne tik) savo darbų parašę nebeskaito, nebent po daugelio metų, kad prisimintų, kokie kvaili buvo ;) .” Kažką panašaus buvau radusi skaitydama A. Camus. Jis teigė daugmaž taip: „Būdamas 21 (ar 22, nepamenu) metų mokėti rašyti gali tik genijus.” Na, žinai… Jis pats savo pirmuosius kūrinius tokio amžiaus paviešino, o po to slapstė :D

 6. 6.

  Maras spalio 20th, 2009, 1:50 am

  Istorija yra senų anekdotų pasakojimas :) . Gal galima plačiau, kreivaranki, nes nelabai supratau, vis tik vėlus metas.
  Kaip atsirinkti? Turbūt tik pasitikėti istorikais. Gi tik jie ir atkniso [išprotavo, nes tiesiogiai neparašyta, beje, Gudavičius, jei teisingai prisimenu]. Beje, Jogaila Dlogušo neturėjo – Dlogošas Jogailos nemėgo ir gana šaržuotai nutapė jo paveikslą.

 7. 7.

  Maras spalio 20th, 2009, 1:52 am

  Na, man jo tas pirmasis romanas vis tik netraukia iki kitų kūrinių lygio. Kažkaip neužkabina. Bet gal slapčia save laikė genijumi ;) .

 8. 8.

  WU spalio 20th, 2009, 2:05 am

  Marai, asmeninis klausimas, gal pažįsti VU istorijos doktorantą Antaną Leparską? :D

 9. 9.

  Maras spalio 20th, 2009, 2:40 am

  Tenka pažinoti, tenka :) .

 10. 10.

  WU spalio 20th, 2009, 3:16 am

  Kaip jam sekasi (nebendravau jau porą metų)? Girdėjau, metė etašė pareigas URM’e dėl disertacijos :) Kas yra šiek tiek juokinga, nes dėl darbo URM metė teisės studijas..

 11. 11.

  kreivarankis spalio 20th, 2009, 9:31 am

  Marai, nežinau kiek verta pasitikėti istorikais. Tai p reikėtų daryti, tačiau akivaizdu, kad istorijos mokslas jau senokai pradėtas skiesti su propaganda. Kaip konkrečiai nuo to gydytis aš nežinau.
  Senais anekdotais aš įvardinau ne istorijas apie „gerą Vytautą” ir „blogą Jogailą”. Čia prieš atsiguldamas išsireiškiau subtiliau – manyčiau yra jau pasenęs anekdotas, kad žmonės yra tokie primityvūs ir taip galvoja. Istorinių žinių jie gal ir neturi daug, tačiau tie stereotipai, kurių pagalba jie neva suvokia istoriją, man taip dingojasi yra nuleisti iš viršaus. T.y. pasakas apie gerą Vytautą ir blogą Jogailą sukūrė patys istorikai ir istorinių romaniūkščių autoriai, kur tie stereotipai buvo sukalti ir išgryninti. O kiek jie gąjūs visuomenėje čia dar kitas klausimas.

 12. 12.

  R.Medinis spalio 20th, 2009, 9:59 am

  Istorija – ne tikslusis mokslas, taip kad istorikais galimas pasitikėti lygiai tiek pat kiek literatūros kritikais, kurie sako, kad Volteras gerai, o Duma – niekalas, arba filosofais kurie šaukia, kad Dievo nebuvimas įrodo jo egzistavimą… Istorikas – tai žmogus, kuris jau iš anksto turi savo viziją/teoriją ir tik po to ieško faktų, įrodymų tai teorijai pagrįsti.

 13. 13.

  kreivarankis spalio 20th, 2009, 10:28 am

  Su filosofais, gerb. Medini, yra šiek tiek kitaip. Kai kuriuos iš jų galima tikrinti neišeinant iš knygos rybų (tam tikra prasme), tuo tarpu istoriko veikalas dažniausiai nurodo į tai, kas yra anapus teksto.

 14. 14.

  . spalio 20th, 2009, 10:35 am

  Drėbtėlesiu ir aš, ir- net du trigrašius, abu kontraversiškus:

  1.Literaturmenyje priešsąjūdiniais laikais teko skaityti diskusine tvarka atspausdintą straipsnį, kuriame autorius įrodinėjo, jog Vytautas Didysis – lietuvių tautos skerdikas. Užimdamas vis naujas žemes rytuose išbarstė tuometinį tautos žiedą -jaunimą, ėjo ne ton pusėn, ko pasėkoje Lietuva bene vienintėlė Baltijos šalis, kurios sostinė ne prie jūros etc

  2. Baltarusių nacionalistai tvirtina, jog mes uzurpavom DLK. Yra LITVA ir LIETUVA. (Litovscy ir lietuvisy?).Tai ne tas pats.
  Pirmoji – tai DLK , maždaug dabartinės baltarusiškos žemės ir antroji, tai – išplėsta Žemaitija. Vienas iš argumentų DLK Statuto kalba.

 15. 15.

  R.Medinis spalio 20th, 2009, 10:58 am

  Taškui

  Viena iš klaidų – pritempinėti kadais buvusias valstybes ar darinius prie dabartinių. Ką bendro turi LDK su dabartine LR? – nieko. Gal tik nedidelį žemės lopinėlį, kuris sutampa geografiškai. Smagu, žinoma, romantizuotis, bet..

  „Vytautas Didysis – lietuvių tautos skerdikas”. Duotuoju momentu (14-15 a.) – kalbėti apie lietuvių tautą- nelabai išeina.

 16. 16.

  Maras spalio 20th, 2009, 4:45 pm

  WU, teisė ir ypač MRU jam labai nepatiko, tai studijas mesti buvo nesunku. Diplomato ant ratų darbas irgi nepatiko. O istorija – patinka. Bet šiaip jau senokai besišnekėjom.

 17. 17.

  Maras spalio 20th, 2009, 5:04 pm

  Kreivaranki, aš jau atsakydamas Valentinui rašiau, kad istorija yra itin ideologizuota, ideologijos tarnaitė. DAžnai tai vyksta pačiam istorikui to net nesuprantant ir tai yra ne itin geras variantas. O toks Bumblauskas pernelyg ir neslepia, kad europocentristinė ir krikščionybę akcentuojanti jo „paradigma” yra būtent ideologija, siekianti išstumti baltofiliją. Va Fredis [jo personažas linkęs į ideologizuotą mąstymą] labai žavėjosi Šepečio taip ir ne. Bet tai yra ne kas kita, kaip ideologija.
  Kyla klausimas, kaip atskirti mokslą nuo propagandos/ideologijos. Man, kaip profesionalui, tai gana nesunku: žiūri, kaip tiriama, kas nutylima (bene svarbiausias dalykas), kokia kryptimi interpretuojama, su kuo polemizuojama (nebūtinai tiesiogiai). Dar galima kelti klausimą, ar tokia interpretacija yra naudinga kažkokiai ideologijai/požiūriui, ar ne. Bet svarbiausia – pagrindimas. Sakysim, neseniai Gailius apsigynė disertaciją apie partizanus ir išėjo Pociaus knyga apie partizanų vykdytus neginkluotų civilių žudymus. Pasiimi, palygini pagrindimą ir viskas matosi ;) .
  Dėl anekdotų tai vis dar yra tokių, kurie taip galvoja, patikėkite. Bet tie, kas klauso Bumblausko, jau nebe :) .
  Stereotipus tikrai kuria istorikai (o dažniau – visokie populiarintojai). Čia jau filosofinis klausimas, ar žmogus gali gyventi be stereotipų. Negali, vienus išstums kiti. Fredžiui, va, jau veikia išstūmimas :) .

  R. Medini, iš tiesų dažnai taip būna, kai sakote. Bet būna ir taip, kad faktai priverčia pakeisti nuomonę. Galų gale, juk kažkaip turi susiformuoti ta nuomonė, o ją formuoja ne tik ideologijos, bet ir faktai.

  Kreivaranki, ar neatrodo, kad tie tiekstai, kurie pakankamai smarkiai ideologizuoti, į tai, kas yra anapus teksto, nurodo tik iš reikalo faktiškai likdami tekstais savyje.

 18. 18.

  Maras spalio 20th, 2009, 5:09 pm

  Taške, R. Medinis gerai atsakė. Galiu tik papildyti, kad tas Vytauto – skerdiko vaizdinys yra radikalios tautinės ideologijos, akcentavusios etniškumą, rezultatas. Mąstymas, kaip parodė Medinis, visiškai aistorinis (jei ne Jogaila, tai ir Palangos neturėtume – Vytautas buvo sutikęs ją atiduoti Ordinui, bet Jogailai patiko jūra…).
  Dėl 2. Tai čia jau reiškiasi baltarusių tautinis atgimimas, vėluojantis jau šimtą metų. Mes „Aušros” laikais irgi manėm, kad rojuje kalbėta lietuviškai ;) . Bet baltarusų idėjos arčiau tiesos :) . Tik tiek, kad nesitoriško mąstymo pagimdytos.

 19. 19.

  Valentinas spalio 20th, 2009, 7:13 pm

  Tai vis dėlto, galite aiškiai suformuluoti kas laimėjo Žalgirį Vytautas ar Jogaila?
  O gal žalgiriečiai?

 20. 20.

  Fredis* spalio 20th, 2009, 7:31 pm

  O man romantizuotos pasakos vis tiek patinka, juk niekas nežino kaip iš tikrųjų viskas buvo. Mano vokiečių kalbos mokytoja Soveiga vis kartodavo: „apie save reikia galvoti tik gerai, blogai pagalvos kiti.” Svarbu tik girtis nuosaikiai ir įtikinamai. Vienintelis priekaišats artimam tautininkams A.Šapokai ir nuo jo sekusiai tradicijai – kad lietuviai yra ne vien lietuviai, bet ir žydai su lenkais su kitiomis etninėmis grupelėmis. Lietuvių dainų šventėse niekada nematome žydų etnografinių ansambliukų, nors spaudžiame ašarą kai pamatome žygiuojančius į Vingio parką saviveiklininkus argetiniečius lietuvius, kurie labaiu italai/ispanai nei lietuviai…

 21. 21.

  Maras spalio 20th, 2009, 8:50 pm

  Valentinai, gi gėda nežinoti – Smolensko pulkai :D . O šiaip kiek žinau (ne itin domiuosi karu), tai vieningos nuomonės nėra – vyriausias kariuomenės vadas buvo Jogaila, mūšyje švaistėsi Vytautas, lietuvių atsitraukimo manevras iš tiesų suardė kryžiuočių rikiuotę ir prisidėjo prie pergalės. Bet ne visiškai aišku, ar tai buvo manevras ;) . Nėra jokių tiesioginių įrodymų.

 22. 22.

  . spalio 20th, 2009, 9:08 pm

  Gaila, maniau tą straipsnį istorikai nebus pamiršę, kaip aš. Nepamenu, autorius įrodinėjo. jog lietuvių būtų berods 12 milijonų, vietoj po plačiausias teritorijas išdrabstytų vietininkų, kuriuos ir dabar primena pavardės – Litvin, Litovčenka, Litovkin etc.

  Dėl baltarusių tautinio atgimimo, o jis neišvengiamas, va, tada bus aiškiau. Bet man atrodo, jog istorikams jau dabar reiktų tam ruoštis…
  Juk dar taip nesenai atrodė, jog ukrainiečių kalba mirusi.

 23. 23.

  kreivarankis spalio 20th, 2009, 9:30 pm

  Sveiki, o ar tikrai yra konkreti tema apie kurią mes kalbame?

 24. 24.

  WU spalio 20th, 2009, 9:45 pm

  Kreivaranki, čia visi apie viską ir apie nieką :)

 25. 25.

  WU spalio 20th, 2009, 9:47 pm

  Marai, taigi juokiamasi, kad Jogaila vadovavo mūšiui melsdamasis palapinėje :) Ar galim būti objektyvus sakydami, kad Vytautas buvo vyras su kiaušiniais ir tuo pačiu nežeminti Jogailos?

 26. 26.

  Valentinas spalio 20th, 2009, 10:04 pm

  Pradinė mintis buvo išprovokuoti Marą kritikuojant jo idėjas. Kaip suprantu, kol kas tik Wu kažką perskaitė.
  Taigi, pamenu, kai buvau dar pionierius važiavau Lenkijon į pionierių stovyklą. Buvo liepos vidurys. Artėjo liepos 15 d. Girdėdavome lenkų radiją ir tomis dienomis kas antras žodis buvo Griunvald. Kažkas papasakojo, kad taip lenkai žymi artėjančias Žalgirio mūšio metines. Buvau baisiai nustebęs, kad pas juos nėra žodžio „Žalgiris”. Dar labiau buvau nustebęs, stačiai nustėręs, kai mus nuvežė į Griunvaldo lauką. Didelis memorialas, mūšio schemos ir t.t. Bet nustėrau ne dėl to. Nustėrau dėl to, kad jų įsivaizdavime apie mūšį lietuviai neegzistavo. Mūsų tiesiog nebuvo.
  Ten aš supratau kiek svarbus yra lenkų kolektyvinėje atmintyje Griunvaldo mūšis. Tai yra nacionalinė šventė. Galvoju turbūt todėl, kad tai buvo pergalė prieš vokiečius, o su vokiečiais lenkai turi senų sąskaitų.
  Dabar skeptiškai ir su įtarimu žiūriu į visokius istorinius stereotipus. Ypač į stereotipus apie Lenkiją. Lietuvių nacionalinis sportas yra šaipytis iš lenkų, juos niekinti. Mano senelis, pavyzdžiui sakydavo, kad lenkaitės jo laikais būdavo pasileidusios. Tiesa tame, kad lenkų tarpe tas pats būdavo sakoma apie lietuvaites.
  Kokie dar stereotipai gajūs apie Lenkiją? Lenkijos prasti keliai. Kažkada buvo, dabar jie stipriai pagerėję, o ten kur pastatyti nauji, jie geresni nei Lietuvoje.
  Lenkijos obuoliai atseit nekokybiški. Visada pašaipiai žiūrėjau į šį mitą. Nematau priežasčių, kodėl lenko ūkininko purškiami pesticidai yra kiek nors blogesni už lietuvio ūkininko. Vis tiek jie abu perka iš to pačio tiekėjo Vokietijoje.
  Nors ir būdama reakcinga katalikiška valstybė, Lenkija sugebėjo puikiai susidoroti su atsivėrusiomis galimybėmis. Mes perkame lenkiškus sausainius, o lenkai lietuviškų neperka. Mes perkame skalbimo miltelius pagamintus lenkijoje. Lietuvoje pagamintų skalbimo miltelių lenkai neperka. Apskritai, gerai pagalvojus mes likom visiškoj šiknoj palyginus su Lenkija.
  Prieš porą vasarų su mylimąja nusprendėm sėsti į mašiną ir savaitę pasitrankyti po Lenkiją. Turiu pasakyti, kad tai yra turizmui neatrasta šalis. Labai daug įdomių vietų. Lietuvoje iš esmės mes turime vieną Trakų pilį, Katedrą ir daugiau turistams nėra ką veikti. Lenkijoje pilna pilių, istorinių vietų, antrojo pasaulinio karo paminklų, senamiesčių, savų Kuršių nerijų ne ką prastesnių nei mūsų. Didžiulis pajūris, su kurortais dešimt kartų geresniais už Palangą.
  Žodžiu, mano mintis yra ne tai, kad Lietuva blogai, bet tai, kad mes turime provincialų įprotį arogancijai, nepastebėdami, kad patys esame tikri vėplos.

 27. 27.

  Fredis* spalio 20th, 2009, 10:46 pm

  „Bet ne visiškai aišku ar tai buvo manevras, nėra jokių tiesioginių įrodymų.”
  Marai, jau sakiau, kad reikia turėti vaizduotę, „įsijausti”, žinoti fizikinius dėsnius.
  Išklausyk liudininko pasakojimą, situacija buvo tokia: Sunkusis autobusas įvažiavo į pilną keleivių autobuso sustojimo aikštelę, garbė tiems vyrams, kurie atlaikė pirmąjį smūgį, bet daugelis žuvo, deja, tai buvo Vytauto pulkai, ne Jogailos, kiti spaudimo neatlaikė ir buvo priversti trauktis, bėgti. Karvedžiai, Vytautas, aišku, kad visų savo karių nemetė į mūšį, buvo numatyti įvairūs mūšio scenarijai, tame tarpe ir ilgai trunkančios kovos kai reikės kariams keisti vieni kitus, panašiai kaip ledo ritulio varžybose.
  Dabar įsivaizduokime dešimties futbolo aikščių dydžio lauką, kuriame vyksta tikrų tikriausia mėsmalė, vokiečių ginkluotė sunkesnė, vasara, karšta, nors jie ir įsiveržę į priešininkų gretas, daugelį iš priešakinių linijų nukovę, bet jų gretos, kaip teisingai pastebėjai, yra pakrikusios, rikuotė – išsiderinusi, jie kaunasi vienas prieš vieną su sąjungininkų kariais. Va čia ir įrodė lietuviai, lenkai, kad jie nėra „slabakai”. Sunkesniais ginklais vokiečiai ilgai mojuoti negalėjo ir buvo sutriuškinti. Net ir pasprukti nelabai galėjo, nes buvo apsupti iš šonų, užnugario rezerve stovėjusių „trijų Smolensko pulkų.”

 28. 28.

  kreivarankis spalio 20th, 2009, 10:47 pm

  WU, o ar tai ką nu sakai nėra stereotipas? Taip rašau ne norėdamas sumenkinti tavo istorines žines, kurios greičiausiai yra gilesnės negu mano, bet parodyti, kad iš stereotipu išbristi yra kur kas sunkiau nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
  Mes žinome Mateikos (tokia berods pavardė) paveikslą, kuriame Vytautas vaižduojamas kaip centrinė figūra mūšio sukūryje. Mes taip pat žinome, kad neva Jogaila mūšį praleido besimeldamas palapinėje, kuri buvo, kaip suprantu, kažkas panašaus į kilnojamą koplyčia, kai tuo tarpu Vytautas mojavo kardu mūšyje.
  Dabar viskas iš pradžių, bet nuo kito galo. :) Klausimas – iš kur jūs žinote, kad Jogaila sėdėjo visą laiką palapinėje? Spėju iš ten, iš kur ir aš – apie tai rašė didysis lenkų metraštininkas Dlugošas. Dabar mano paprastas, bet pamatinis teiginys – DLUGOŠAS, PATS BŪDAMAS LENKŲ VALDININKAS, RAŠYDAMAS APIE LENKŲ VAIDMENĮ NEGALĖJO RAŠYTI SAVO KRONIKOS TAIP, KAD LENKIJOS KARALIAUS VAIDMUO ŽALGIRIO MŪŠYJE ATRODYTŲ MAŽAREIKŠMIS. Ar logiška mano mintis? Manau, kad tikrai taip. Ką tai reiškia? To meto kultūriniame kontekste jo tekstą galime interpretuoti kaip norą parodyti, kad ši pergalė neapsiėjo be Dievo pagalbos ir kad Lenkijos karaliaus malda buvo išklausyta. Atitinkamai Dievas buvo Lenkijos ir kai kurių pagonių ir stačiatikių pusėje, o ne kryžiuočių, kurie šiaip jau irgi buvo šv. Mergelės Marijos tarnai. Niekada nedalyvavau mūšyje, bet kažkodėl esu įsitikinęs, kad mūšiui tikrai yra veiksmingiau vadovauti iš atokiai esančios palapinės, nei mojuojant kardu priešakinėse linijose (na nebent turint mobilų telefoną, bet ta galimybė atmestina). Tai, kad Jogaila toje palapinėje karštai meldėsi galima įvertinti ir kaip to meto pijara. Beje Vytautas, kaip visgi darantis klaidų taktikas, pasižymėjo Vorkslos mūšyje, kuris vainikavo, kaip šiandien būtų sakoma, neefektyvų ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą.

 29. 29.

  romas spalio 20th, 2009, 10:47 pm

  Valentinai, su daugeliu savęs vertinimų galiu sutikti, bet yra objektyvios priežastys. Lenkija nebuvo praradusi nepriklausomybės. Visai nesvarbu, kad ji buvo SSRS vasalu, bet vistiek tai buvo valstybė. Tai reiškia, kad ten veikė masė visokių valstybės institutų, kurie užsiėmė visų valstybės gyvenimo sričių normavimu, buvo ministerijos su kvalifikuotais valstybės valdymo specialistais, buvo nuosava transporto ir energetikos sistema, nuosavas valstybės bankas ir t.t. O žemės ūkis Lenkijoje ir prie socializmo buvo išlaikęs privačių ūkių sistemą. Tuo metu Lietuva buvo didesnės valstybės dalimi su pramone integruota į tos valstybės ūkį. Kas svarbiausia, tokia pramonė jokiu būdu netiko mažai valstybei ir turėjo pasimirti. To pasekmės buvo staigus, žinančių Kremliaus koridorius, grįžimas valdžion. Aš Lietuva tikiu dar, skirtingai nei Maldeikienė. Tautai buvo kiek aptemę akys, bet jos po truputį prasiveria. Blogai, kad stagnacija užtruko tiek ilgai – dalis buvusių entuziastų prarado entuziazmą ir atsidavė materialiems gyvenimo malonumams. Bet daigų matosi. Krisim dar giliau, bet pamokas išmoksim ilgam. Tai ir yra geroji naujiena, teikianti vilčių. Manau, kad ateis ta diena, kai lenkai važiuos čia apsipirkti, o Lenkijoje (ir ne tik) bus lietuviškų prekių.

 30. 30.

  Maras spalio 20th, 2009, 10:54 pm

  Taške, reiks paieškoti to straipsnio kai bus laiko – kaip tik turiu nuosavus literatūrmenio komplektus [deja/kaip gerai, nepilnus] pašonėje. Sudominai tokia informacija, jei straipsnis tikrai prieš Sąjūdį pasirodė, o ne per.
  Kreivaranki, tema – istorijos drabstymai. Kaip matau, Valentinas reiškiasi visu pajėgumu :) .
  WU, tai Dlugošas taip rašė, bet jis, kaip minėjau, neigiamai vertino Jogailą. Jis, beje, užrašė atsitikimą [užrašė, nes jo globėjo giminė ten dalyvavo], kaip Jogaila veržėsi į mūšį ir tik didikai to neleido. Be to, jam tuomet buvo apie 70 metų (Vytautui, tiesa, irgi), nereikėtų užmiršti.
  Valentinai, pritariu Tavo prolenkiškumui ir lietuvių vėpliškumo konstatavimui (va todėl ir nepatinka man tas savęs gyrimas, kaip jau rašiau, jei nepagrįstas).
  Žalgiris lenkams toks svarbus nuo tautinio atgimimo laikų (Matejka ir pan.), iki tol toks nebuvo. Kaip didžiuotis tauta skatinęs dalykas (analogija mūsų didvyriams kapuose ir geriesiems pagonims).
  Laukiu Tavo maniškių straipsnių kritikos – visada įdomu sužinoti protingo žmogaus nuomonę, tuo labiau, kad recenzavimas ar tuo labiau polemizavimas tarp Lietuvos istorikų yra beveik miręs (nebent vyksta klaniniai karai).

 31. 31.

  WU spalio 20th, 2009, 10:59 pm

  Kreivaranki, nepriimu dievo argumentu, atsiprašau nepriimu. Nors suprantu, kad istoriją reikia vertinti to meto kontekste, o ne iš dabarties perspektyvų. Galima vertinti Jogailos pamaldumą ir atsidavimą katalikybei, bet kai kryžiuočiai buvo sudaužyti ir pabėgo į Marienburgą, Jogaila įsakė nesivyti, o likti ir laidoti žuvusius mūšyje, atsiprašau, bet tai yra kvaila net tiems laikams. Po to LDK primestos „pagerintos” taikos sutartys.. O dėl Vorsklos mūšio, esu girdėjęs, kad Vytautas taip sumaltas buvo dėlto, kad Jogaila pavėlavo (sako, kad tyčia) kelias valandas perkelti savo kariuomenę per Vorsklos upę.

 32. 32.

  WU spalio 20th, 2009, 11:02 pm

  Žinau, Dlugošo tėvas dalyvavo mūšyje, taip pat esu girdėjęs tą versiją, kad Jogaila veržėsi, jeigu taip buvo, iš tiesų atrodo gana logiška, nes karalių leisti į mūšio lauką gana keistą būtų, o ir pats Jogaila – ne Cezaris :) Marai, kaip dėl Vorsklos?

 33. 33.

  Maras spalio 20th, 2009, 11:02 pm

  Fredi, beveik teisingai, tik Smolensko pulkai nepabėgo – atlaikė :) . Bet yra netiesioginių pačių kryžiuočių liudijimų, kad tai galėjo būti ir manevras. Šito turbūt niekada nesužinosim.
  Tiesa, ne tiek sunkesni ginklai lėmė (jie, neužmiršk, efektyvesni), kiek tai, kad išsiardė viduramžiška riterių rikiuotė – labai efektyvus ir sunkiai nugalimas darinys (autobusas čia labai tinka). Kryžiuočiai puolė vytis ir eilės išsiardė, todėl kontratakavę lietuviai su lenkais lengviau nugalėjo. Plačiau – Eckdahlio [gal kitaip] knygoje „Banderia prutenorum…”

 34. 34.

  WU spalio 20th, 2009, 11:06 pm

  Beje, noriu atkreipti dėmesį, kad neskirstau Vytauto-Jogailos į geras blogas. Tiesiog, abu turėjo savo „privalumų ir trūkumų”. Vienas kitam abu nuolat kiaulino. Mano proVytautiška pozicija remiasi tuo, kad jis yra mano vaikystės herojus ir tuo, kad istorija tapo mano pirmąja gyvenimo meile, kuriai mokyklos laikais nebuvo lygiu (net krepšiniui nusileisdavo).

 35. 35.

  WU spalio 20th, 2009, 11:13 pm

  Ir dar, jiems buvo po 60 metų, o ne po 70. Tikslinu, nes kai sulauki tokio amžiaus ir dabar yra didelis skirtumas 10 metų, o dar viduramžiais..

 36. 36.

  romas spalio 20th, 2009, 11:14 pm

  Marai, aš irgi tą straipsnį Literatūrmenyje atsimenu. Jis buvo spausdintas jau sąjūdiniais laikais. Autoriaus neatsimenu, bet man labiau atrodo, kad tai nebuvo istoriko kūrinys.

 37. 37.

  Maras spalio 20th, 2009, 11:17 pm

  A, jei sąjūdiniais, tai neįdomu. Istorikas, savaime aišku, tokių nesąmonių apie 12 milijonų lietuvių nerašytų. Bet straipsnis, atrodo, tuomet įkrito, jei jau du žmonės jį prisimena.

 38. 38.

  Maras spalio 20th, 2009, 11:20 pm

  Vorsklos neprisimenu detalių. Šiaip ji palaidojo visas jo ambicijas prisijungti totorius, visą Rusiją [jei jų būta] ir tapti nepriklausomu. Iš esmės dėl jos galima jį laikyti pralaimėjusiu valdovu (o Jogailą – laimėjusiu), bent jau politiškai.
  Bet primenu visiems, aš ne medievistas ir ne itin domuosi tuo laikotarpiu, taigi, ekspertu nelaikykite.

 39. 39.

  kreivarankis spalio 20th, 2009, 11:21 pm

  Ui, WU. Yra taip, kaip ir tikėjausi – jūsų istorinės žinios gilesnės nei mano, nes aš tiek faktų nežinau. pvz. apie Jogailos pavėlavimą Vorkslos mūšyjė. Aš tikrai atsimenu Jogailos pavėlavimą Kulikovo mūšyje…Taip išeina jis visur vėluodavo ir dėl jo vėlavimo visi jo sąjungininkai prapildavo. Gerai, kad bent pačiam Jogailai iš jo durnumo nors kokios naudos buvo…
  Beje, WU…na nebuvo pas mane Dievo argumentų, velniai jus rautų…būkite nors kiek subtilesnis. :)

 40. 40.

  Maras spalio 20th, 2009, 11:22 pm

  kreivaranki, pastebėjimai geri. Bet aš pastebėsiu, kad viduramžiais mūšiui vadovauta būtent pačiam mojuojant kardu. Visi stebėjosi totoriais, kurių valdovai vadovaudavo iš palapinės. Čia tiesiog skirtingos kariavimo strategijos.

 41. 41.

  WU spalio 20th, 2009, 11:24 pm

  Jogaila nebuvo durnas. Tame ir esmė :) Vytautas irgi. Siūlau atkreipti į visas jų garsiausias tarpusavio sutartis. Jie vis dėl kažko lyg ir gražiai susitardavo ir tuo pačiu metu vis stengdavosi vienas kita išdurti..

 42. 42.

  Maras spalio 20th, 2009, 11:27 pm

  Kreivaranki, manau, kad vėlavo Jogaila ne iš durnumo, o iš puikios politinės nuovokos, jei ne apskaičiavimo. Vytautas būtų laimėjęs Vorsklą – Jogaila būtų nustumtas, panašiai ir su Kulikovu. Ne veltui Jogailai sekėsi, o Vytautui – daug mažiau.

 43. 43.

  WU spalio 20th, 2009, 11:27 pm

  Ir, kreivaranki, nesikreipk „JŪS”.. Skamba juokingai.. Aš čia tik į romą kartais jūs kreipiuosi..

 44. 44.

  Valentinas spalio 20th, 2009, 11:30 pm

  Wu,
  Kaip čia taip? Pradėjai Lietuvos istorija, o baigei brazilų džudžitsu?

 45. 45.

  Valentinas spalio 20th, 2009, 11:32 pm

  Jau kryžiuočiai nuo Malborko rengias mus terioti:

  http://public.fotki.com/valentinasb/kelions/malborkas/

 46. 46.

  WU spalio 20th, 2009, 11:35 pm

  Nea, ne Lietuvos, o apskritai istorija.. Bet dabar jos vietą užėmė teisė, o krepšinio BJJ (labai mėgėjiškai užsiimu). Šiaip labai pykstu ant savęs, kad apleidau istoriją. Pavyzdžiui šią vasarą buvau nusprendęs atsigriebti ir prisėsti prie savo mėgstamos Romos respublikos, o perskaičiau, tik „Julijus Cezaris”, „Rubikonas” ir „Kovo idos”.. Apgailėtina :(

 47. 47.

  kreivarankis spalio 20th, 2009, 11:50 pm

  Marai, tu čia su WU susitarei ar man galbūt keisti savo minčių dėstymo stilių? Ką aš ir sakau – tikimybė, kad Jogaila vadovavo viskam yra daugiau negu didelė. Marai, kaip jums ta mano frazė „Gerai, kad bent pačiam Jogailai iš jo durnumo nors kokios naudos buvo…” 11.21 m. :)

 48. 48.

  kreivarankis spalio 20th, 2009, 11:53 pm

  Beje, Marai, jei jūs manote, kad viduramžiais mūšiui buvo vadovauta mkojuojant kardu, tai jūs tikrai nesate viduramžių specialistas.

 49. 49.

  Maras spalio 20th, 2009, 11:54 pm

  Kreivaranki, Fredis jau nukentėjo dėl šypsenėlių nedėliojimo :) . Jei kalbėta ironiškai, kaip Pačio tinklarašty (ką tik uždrauginau už Ignoto užsikabinęs) tai tuomet kita kalba. Turėsiu omeny.

 50. 50.

  Maras spalio 20th, 2009, 11:55 pm

  Aš tik kartoju tai, ką rašė Eckdalis ir ką aš iš to prisimenu :) .

 51. 51.

  Maras spalio 20th, 2009, 11:55 pm

  O karo tai švis niekada nemėgau ir nesidomėjau.

 52. 52.

  Valentinas spalio 21st, 2009, 12:00 am

  Yra vienas niuansas susijęs su su dalyvavimu mūšyje. Kol vadai patys mojuodavo kardu ir žudydavo priešus, jie visada šlovindavo priešo stiprybę ir jėgą. Nes tau pačiam yra didesnė šlovė jei nugalėjai galingą karį, o ne kokį slabaką. Kai vadai patys nebedalyvavo mūšyje, atsirado mada niekinti priešus, kuri išliko ir iki šiol. Priešai yra niekinami.
  O prisiminkime kad ir Iliadą. Achilas nugalėjo Hektorą, bet Hektoras buvo ir liko didis karys.

 53. 53.

  Maras spalio 21st, 2009, 12:09 am

  Bet Achilas pasielgė su jo kūnu tai, švelniai tariant, nekolegiškai ;) .

 54. 54.

  kreivarankis spalio 21st, 2009, 12:09 am

  Ei…. o jūs visi tuom nesidomite tuom kuom rašote. Valentinai, pasiskaitykite Vernant’ą. Įdomus dalykas – jis teigia, kad Hektoras yra vienas iš tų personažų, kurie yra nuoširdžiai Homero sukurti, kaip kūrėjo. Pvz. Ajantas simbolizuoja jėgos stereotipą, Diomedas – veržlumo, Odisėjas – gudrumo, o Hektoras – šioje poemoje yra ne stereotipas, o žmogus. Paskaitykite, jei netikite Ilioadą ir Odiseją. Hektoras liko, nes jį sukūrė Homeras, o ne archainės graikų visuomenės stereotipas.
  Marai, o aš karą visada mėgau. Kas yra Eckdalis?

 55. 55.

  WU spalio 21st, 2009, 12:09 am

  Bet viduramžiai ir naujieji laikai turi savo specifiką. Prisiminkime, kad ilgus laikus patrankos nebuvo naudojamos šaudyti į žmogų (K. Simonavičiaus knyga „Didysis artilerijos menas”). Kol Napoleonas nesugriovė šių taisyklių puse dienos tampyti (manevruoti) savo kareivius po mūšio lauką.. Vado dalyvavimas mūšio lauke kaip aktyvaus karinio unito yra daugiau legendom apipintas arba būdingas senovei.

 56. 56.

  Maras spalio 21st, 2009, 12:17 am

  Aš tai tikrai nesidomiu, mane išprovokavo. Man šioje diskusioje įdomiausia stebėti istorinės atminties veikimą :) . Svenas Ekdahlis ir jo knyga „Banderia prutenorum”. Joje gana plačiai aprašoma ir viduramžių karyba.
  Vernant’ą kaip tik neseniai nusipirkau rusišką (deja, 92 leidimą, kurį bijau ir skaityti, kad nesuplyštų).

 57. 57.

  Maras spalio 21st, 2009, 12:17 am

  Ta knyga išversta į lietuvių kalbą, užmiršau paminėti.

 58. 58.

  WU spalio 21st, 2009, 12:18 am

  Įdomu, čia su jumis pašnekėti (ironiškai ar ne), bet rytoj t.y. šiandien laukia sunki diena.. Labanakt.

 59. 59.

  kreivarankis spalio 21st, 2009, 12:23 am

  Marai, kuri knyga? Vernanto į mūsų kalbą yra išversta tik viena jo brošiūra antikinių pasakų, kurias jis sekdavo prieš miegą savo anūkams. Puikį knyga, bet jos paskirtis ne ta.

 60. 60.

  kreivarankis spalio 21st, 2009, 12:24 am

  WU, tavo 12.09 komentaras yra anapus mano supratimo ribos.

 61. 61.

  Maras spalio 21st, 2009, 12:29 am

  Tfu tu, va ką reiškia menkas miego kiekis. „Banderia prutenorum” išversta. O kad Vernantą lietuviškai išverstų, tai nesitiki.

 62. 62.

  bang spalio 21st, 2009, 12:30 am

  WU, Karamzinas rašė, kad Vytautas jau 1399 m. prie Vorsklos iš patrankų į totorius lauke pylė. Kur tam Napoleonui.

 63. 63.

  Maras spalio 21st, 2009, 12:34 am

  Užtai, kad ne Napoleonas, tai Dievulis ir pakorojo Vytautėlį – prapylė mūšį.
  Šiaip WU teisus tik tuo, kad Semenavičius iš tiesų savo raketas konstravo taikiems tikslams (fejerverkams). Bet prieš žmones patrankos nuo pat pradžios naudotos.

 64. 64.

  kreivarankis spalio 21st, 2009, 12:41 am

  Tiek to. Tiek variau ant WU, tai dabar jį pabandysiu apginti. Bangai, WU juk aiškiai parašė, kad iš tų patrankų nebuvo šaudoma į [žmones (iki Napoleono). Į ką šaudė bombardos žalgirio mūšyje aš nežinau tuomet (ui, žadėjau ginti). Manau kiek kitaip. Nesu ekspertas, bet kiek teko skaityti, kad būtent Napoleonas padarė artilerijos vaidmenį mūšio eigoje lemiamu. Čia ir buvo vienas iš jo karinio genijaus elementų. Rusai tai net per 1 WW dainavo „pulia dura, styk molodiec”. Tos viduramžių patrankos atitiko 2F principą, t.y. „fire and forget”. Gal ir pylė iš tų patrankų, bet kaip žinia – iš viduramžių patrankos 100 žmonių neužmuši, o tam, kad ją ištaisyti iš naujo reikėjo kelių valandų valandų, taip kad „fire and forget”, kaip sakiau.
  Tarkim angliškas didysis lankas buvo vienas fektyviausių šaunamų ginklų vos ne iki XIXa. (šią mintį reiktų tikrinti).
  Tai, kad Napoleonas pažvelgė kitaip į artileriją, manau, buvo nulemta jos tuometinio išsivystymo, bet tai, kad jis pirmas tai padarė irgi jo genijaus įrodymas.

 65. 65.

  bang spalio 21st, 2009, 12:47 am

  Taigi kad buvo. Bje kalbėjau ne apie Žalgirio mūšį. Kelių valandų užtaisymui nereikėjo. Kas padarė jų vaidmenį lemiamu ir ar tikrai lemiamu – jau kitas klausimas.

 66. 66.

  kreivarankis spalio 21st, 2009, 12:53 am

  Galbūt jūs teisus. Nesijaučiu galįs savimi pasitikėdamas ginčytis.

 67. 67.

  kreivarankis spalio 21st, 2009, 12:54 am

  Beje, sunku visur sudėti kablelius ir nosines, kaip Ligita reikalauja… :)

 68. 68.

  Ligita spalio 21st, 2009, 1:20 am

  Jau turiu potencialų kandidatą trečiajai apžvalgėlei :) ) Beje, siaubas… Man laikas gaivinti istorines žinias! Noriu prisijungti prie diskusijos, bet galvoj tik nesusisteminti faktai. O atrodo istorijos valstybinį egzaminą išlaikiau gana gerai :O

 69. 69.

  Maras spalio 21st, 2009, 2:12 am

  Faktai – dar ne istorija.

 70. 70.

  Valentinas spalio 21st, 2009, 6:38 am

  Marai,
  O kaip galėjo Achilas pasielgti su žmogumi užlenkusiu jo mylimąjį Patroklą?
  Turėjau omeny, kad graikų poetas Homeras, aprašydamas graikų kovas su azijiečiais, visaip šlovina tų azijiečių galią, stiprybę ir tvirtumą.
  Esu girdėjęs mintį, kad priešų šlovinimas yra būdingas tiems laikams, kai vadai patys kariavo mūšyje su ginklu rankose.
  Tuo tarpu, prisiminkime, kad ir Rusijos Gruzijos karą, visa Rusijos propogandinė mašina cypia apie tai kokie gruzinai niekšai ir nevykę.

 71. 71.

  romas spalio 21st, 2009, 8:01 am

  Valentinai, reikėjo pavyzdžiu pasirinkti istorinį personažą – kad ir Spartos karalių Leonidą, žuvusį mūšyje su persų kariuomene:)

 72. 72.

  R.Medinis spalio 21st, 2009, 9:09 am

  Valentinai

  Dėl Homero

  Homeras šlovino visus – graikus, negraikus, Dievus, daiktus, laivus, ginklus, paukščius… tai iš esmės šlovinimo giemės, čia nėra neigiamų personažų

  „…aprašydamas graikų kovas su azijiečiais,..” – galvoju, kad Homeras tokio žodžio „Azija” nežinojo (nevartojo). Čia jau truputėli vėliau – Aleksandro laikais, atsirado priešpastatymas graikai vs Azija.

 73. 73.

  kreivarankis spalio 21st, 2009, 9:14 am

  Valentinai,
  bet juk Trojiečiai nebuvo azijiečiai, kiek aš žinau. Beje tuomet tai manau, kad karo vadai galbūt ir kaudavosi mūšiuose. Vienas toks autorius vado išėjimą iš mūšio sieja su rezervų atsiradimu. t.y. kai mūšis nustojo būti toks, kad puolam vienas kitą ir plakamės, o vieni plakasi, o likę stovi ir laukia, kur bus panaudoti. Čia pvz. tie mūšiai iš SSSR istorijos kur ant Čiudo ežero ir Kulikovo lauke … arba Žalgirio mūšis. Jei lietuviai ir atliko manevrą, tai kažkaip sunku įsivaizduoti, kaip jam buvo galima vadovauti pirmose gretose besikaunant.

 74. 74.

  romas spalio 21st, 2009, 9:34 am

  Žodį Asia Homeras žinojo. Ta teritorija, kur yra Troja tada ir buvo Asia, nes graikai tuo metu Asia vadino šiandieninę Anatoliją.

 75. 75.

  kreivarankis spalio 21st, 2009, 9:39 am

  aaa….Nežinau šio žodžio kilmės. Dabar ir pats susimąsčiau. Nes tada mažoji azija iš esmės buvo graikų…:) tai gal ir teisinga būtų juos vadinti azijiečiais.

 76. 76.

  R.Medinis spalio 21st, 2009, 9:59 am

  Romui

  Iliadoje ar Odisėjoje yra pavartotas žodis Azija? Negaliu tvirtai ginčytis (seniai skaičiau), bet išdrįščiau lažintis iš kavos puodelio, kad ne. Gal kas turi šiuos epus laikmenoje -tekstiniu ar pdf formatu, būtų lengva patikrinti :-)

 77. 77.

  romas spalio 21st, 2009, 10:28 am

  Medini, nežinau ar yra pavartotas tas žodis, bet pavadinimas jau buvo. Iš pradžių taip vadinosi Jonija ir gretimos teritorijos, bet palaipsniui taip vadintis pradėjo vis didesnis plotas. Šiandien mes tą teritoriją vadiname Mažąja Azija. To meto žmonės nežinojo, kad jie gyvena skirtinguose žemynuose, nes nebuvo supratimo apie tektonines plokštes.

 78. 78.

  Valentinas spalio 21st, 2009, 10:40 am

  Garsusis palestiniečių kilmės kultūrologas Edwardas Saidas, savo garsiojoje knygoje Orientalizmas, kurioje demaskuoja Vakarų galios sklaidą Azijos atžvilgiu, pirmąsias šios galios apraiškas mato jau Homero kūriniuose. Azija vakarams, tai tam tikras vienalytis, nedalomas, neistoriškas darinys, kurį reikia nugalėti, globoti ir valdyti. Tas pats, beje, gali būti taikoma ir Rusijos galios sklaidai Rytų Europos atžvilgiu.
  Grįžtant prie Homero, tai Iliadoje aprašytas konfliktas yra klasikinis Europa – Azija. Ir net nesvarbu ar buvo vartotas žodis Azija. Niekšingas, klastingas rytų kultūros atstovas (Paris) nuskriaudė gerą ir garbingą Achajų tautą ir turėjo būti nubaustas. Toks naratyvas (geri europiečiai prieš blogus, nevykusius, nepilnavarčius azijiečius) būdingas iš esmės visam Vakarų kultūros laikotarpiui. Tik dabar, Azijos valstybių suvereniteto įsitvirtinimo dėka, mes pradedame juos traktuoti kaip lygiaverčius padarus, nors vis dar neatsispiriame pagundai pamokslauti kaip reikia gyventi.
  Daugiau informacijos kreipkitės į Marą (kultūra jo specializacija) arba skaitykite lietuviškai išleistą knygą Orientalizmas.

 79. 79.

  . spalio 21st, 2009, 11:00 am

  Marai, kontroversišką straipsnį apie 12 ( o gal net 20!?) milijonų lietuvių parašė istorijos mokytojas iš Panevėžio. Straipsnis publikuotas diskusine tvarka, tad panašu, jog vis tik ikisąjudiniais glasnostj ir perstroikos metais.
  Jį turėtų atsiminti ir Artūras Račas, gal verta užmesti kabliuką jo svetainėje ar net emailu paklausti?

 80. 80.

  kreivarankis spalio 21st, 2009, 11:03 am

  Valentinai,
  Kartais garsių žmonių garsios knygos padeda tik susipainioti. Kaip pavyzdys – Markso „Kapitalas”, arba Hegelio „Dvasios fenomenologija”. Ką ir norėjau pasakyti – ar Trojos karas interpretuotinas toje perspektyvoje, kurią atskleidžia knyga „Orientalizmas” (jos neskaičiau)?
  Ką aš kalbėjau? Ar trojėnai buvo azijiečiai? Galima pasižiūrėti žemėlapius, kur pavaizduoti antikinės Graikijos miestai ir kolonijos. Visi žino, kad Sokratas buvo atėnietis, o jūs pasidomėkite iš kur yra kilę iki jo gyvenę žymiausieji graikų mąstytojai, kur buvo tie miestai, kuriuose jie gyveno? Ar teko girdėti pvz. apie regioną, kurį helėnai vadino, Didžiąja Graikija? Kur jis buvo? Jei trojėnai buvo azijiečiai, tai kodėl pvz. visi GRAIKŲ dievai pasidalino per pusę ir vieni kovodavo už vienus, o kiti už kitus. Beje – kokiems dievams melsdavosi ir aukodavo trojiečiai?

 81. 81.

  R.Medinis spalio 21st, 2009, 11:06 am

  Palikime ginčą dėl žodžio Azija vartojimo – jis iš tikro smulkmeniškas. (Nors vis dėlto manau, kad tiek Jonija, tiek „Azija” kaip pavadinimas atsirado kažkur po 500m o Trojos karo). Valentino paliesta tema konfliktas Europa vs Azija daug įdomesnė.

  Nesutinku kad Homero epuose galime jo rasti. Apskritai suvesti į Europa vs Azija yra primityvoka. Konflikto vystymasis būtų maždaug toks: graikai vs persai, Roma vs barbarai, krikščionys vs nekrikštai, ir tik po to – Europa (Vakarai) vs Azija (Rytai). Taigi linijos ir ribos kas yra civilizuotame pasaulyje , o kas už jo – smarkiai kito.

 82. 82.

  kreivarankis spalio 21st, 2009, 11:11 am

  jau sakiau, kad man dingojasi, kad Homero „Iliadoje” vaizduojamas konfilktas suvestinas į konfliktų rūšį graikai vs. graikai.

 83. 83.

  kreivarankis spalio 21st, 2009, 11:17 am

  Šiuo atveju ir interpretacija yra ne „mes ir jie”, neva mes dori graikai, o jie yra gudrūs ir klastingi azijiečiai, pavogę mūsų moteris (arba moterį – Eleną). O reiktų gal interpretuoti „mes (ty. graikai ir trojiečiai) ir jie (ty. nemirtingi dievai). dievai patys dalyvavo šiame kare, o jo pradžia buvo nulemta tuomet kai Paris paskyrė dovaną- obuolį Afroditei. O šiaip lyg dar anksčiau – kai Pario motina susapnavo pagimdanti degantį deglą, nuo kurio sudega visa Troja…o jei dar pamąsčius tai dievų tai buvo nulemta dar seniau.

 84. 84.

  Valentinas spalio 21st, 2009, 11:21 am

  Iliados konfliktas yra tarp „achajų” t.y. graikų ir vietinių genčių. Primenu, kad Trojai padėti atvyko daugybė Azijos miestų kariuomenių. Tai nėra konfliktas Graikai vs Graikai.
  Dievai pasidalinę todėl, kad dauguma dievų buvo universalūs, ne vien tik graikų išradimas.
  Medini,
  Visos jūsų nurodytos linijos susiveda į vieną – Europa vs. Azija. Viso to liekanas galime stebėti ir šiandien Graikijos ir Turkijos nesutarimuose, nors pagal išvaizdą, genetinę sandarą, temperamentą, virtuvę, papročius, labai didelio skirtumo tarp graikų ir turkų kaip ir nėra ;)

 85. 85.

  Fredis* spalio 21st, 2009, 11:23 am

  Nebaigėme aptarti Žalgirio mūšio ir kodėl jį laimėjo lietuviai su lenkais, o ne kryžiučiai. Maras sukritikavo mano versiją, kad lietuviai geriau kovėsi artimojoje kovoje, buvo lengvesniais ginklais, vikresni, ištvermingesni. Tada keliu naują versiją neatsisakydamas pirmosios. Priežasčių buvo visas komplekas, visų pirma ta, kad Jogaila su Vytautu suvienijo jėgas, vienas kitam nerezgė kiaulysčių, nes suprato, kad 1430-ųjų liepos 15-16 dienos jiems abiems galėjo būti paskutinės, buvo sutrauktos milžiniškos pajėgos iš abiejų pusių ir pralaimėjimo atveju jie sveiko kailio nebūtų išnešę. Kita aplinkybė – labai kruopščiai parengtas mūšio planas, karštligiškas nepuolimas į mūšį, buvo trypčiojama mūšio lauko prieeigose net kelias dienas, kryžiuočiams tai buvo neįprasta, kad pagonys tokie šaltakraujiški, jie kiek atsipalaidavo, ordino karvedžiai pradėjo nerimauti ką čia pagonys rezga, jų maistas ir ypač gėrimai buvo netinkami, vietoj vandens, kurio pritrūko, pradėjo gerti vyną.

 86. 86.

  Valentinas spalio 21st, 2009, 11:26 am

  Fredi,
  Dėl vyno aš sutinku. Ypač reikia suprasti, kad po kelių karštų dienų, vynas surūgo ir kryžiuočiam paleido vidurius. Manau mes atskleidėme tikrąją Žalgirio mūšio pergalės priežastį.

 87. 87.

  romas spalio 21st, 2009, 11:30 am

  Medini, Homeras gyveno VIIIa. pr. m. e.
  Kreivaranki, trojėnai nebuvo graikai.

 88. 88.

  kreivarankis spalio 21st, 2009, 11:30 am

  Valentinai,
  jei rašote, kad Trojėnams suvažiavo padėti, tai jūs pirma pasidomėkite kokie tai buvo miestai aplink Troją tuo metu http://en.wikipedia.org/wiki/Colonies_in_antiquity
  Ai, bet ką aš čia kalbų, juk perskaitėte knygą ir dabar lengviau turbūt viską suprasti pasidarė, tai netrukdysiu. :)

 89. 89.

  Fredis* spalio 21st, 2009, 11:31 am

  Jie pritrūko vandens, vanduo tapo antisinarinis, gal pradėjo gerti iš upelių ir balų, o jame buvo pilna žmonių ir arklių šlapimo, išmatų. Vynas nepadėjo, reikėjo spiritinių gėrimų, įdomu samanę tuo metu jau darė? Bet atsigėrus alkoholio kardą nulaikyti buvo sunku.

 90. 90.

  kreivarankis spalio 21st, 2009, 11:33 am

  Čia kaip pasižiūrėsi, aišku…:) Tam tikra prasme tuomet iš viso graikų nebuvo. Atskiros achajų gentys susivienijo ir nuplaukė į Troją :) .

 91. 91.

  Valentinas spalio 21st, 2009, 11:36 am

  Esmė netgi ne tame kas kariavo. Juolabiau, kad lygtai tokio karo iš vis nebuvo. Svarbu kaip visa tai atvaizdavo Homeras. O jis parodė graikocentristinę pasaulėžiūrą.

 92. 92.

  R.Medinis spalio 21st, 2009, 11:39 am

  Valentinai

  Jeigu jau reikia kažką supaprastinti, tai sakykim Mes (civilizuoti, geriečiai) ir Jie (svetimi). Nes sąvokomis Europa vs Azija niekaip neišeina aprašyti civilizacijų ar kultūrų konflikto istoriniame kontekste.

 93. 93.

  kreivarankis spalio 21st, 2009, 11:39 am

  Romai,
  na, o kas jie tuomet buvo? Ta prasme, aš gal ir pasikarščiavau taip aršiai teigdamas, kad jie buvo graikai…reikėjo labiau akcentuoti, kad aš manyčiau, kad jie buvo graikai. Jie galėjo būti ir finikiečiai. Viena vertus kai kurios Viduramžių jūros pakrantės mirga nuo taškiukų, žyminčių graikų kolonijas, kita vertus kažkas panašaus buvo su finikiečių kolonijomis.

 94. 94.

  romas spalio 21st, 2009, 11:45 am

  Nežinau antikinės istorijos, bet logiškai galvojant, trojėnai turėjo būti palikuonys tų žmonių, kurie liko atskirti nuo Europos (čia šandieniniu supratimu) po tvano. Graikai pradėjo kurtis Jonijoje ir palaipsniui užkariavo visą Anatolijos pakrantę. Graikus miniu irgi sąlyginai, nes suprantu, kad Graikijos tada nebuvo. Galiu labai klysti, nes istoriją mokiausi tik mokykloje, o ir visokiu šlamštu galvą nuo to laiko esu priteršęs:)

 95. 95.

  Valentinas spalio 21st, 2009, 11:47 am

  Medini,
  Sutinku, kad Azijos samprata yra per abstrakti, nes ilgainiui vakarai suformavo galios laikyseną viso pasaulio atžvilgiu. T.y. pasaulis (Azija, Afrika, Amerikos) yra skirtos tam, kad Vakarai jį nugalėtų, panaudotų, išnaudotų. Žodžiu, Vakarai suverenitetą prisiskiria sau, ir nepriskiria kitiems. Labai primena Rusijos ir Rytų Europos situaciją.

 96. 96.

  R.Medinis spalio 21st, 2009, 11:50 am

  Romai – gal tu ir teisus. Kažkaip įsijautęs sutapatinau Homero gyvenimo laikotarpį su jo aprašomų įvykių laikotarpiu. Tarkime Achilas tikrai nežinojo žodžio Azija, o Homeras -gal :-) . Dėl graikų – vėl ginčas vedantis į diskusiją dėl sąvokų, gal nesiplėtokim.

  Valentinui

  „graikocentristinę pasaulėžiūrą.” Kokia kita gali būti pasaulėžiūra , kaip Romas sako – VIIIa. pr. m. e.? Manau alternatyvų nebuvo.

 97. 97.

  Valentinas spalio 21st, 2009, 11:50 am

  Primenu, kad prieš atvykdami į Troją, Achajai aplankė tikrąjį graikų kolonijinį miestą, kurį valdė Heraklio sūnus. Troja nebuvo graikų miestas. Žygiui į troją susirinko daugumas achajų valstybių. Trojos gynimui susirinko daugybė Azijos valstybių. Europa vs. Azija. Jau tada.

 98. 98.

  kreivarankis spalio 21st, 2009, 11:53 am

  Romai,
  ui, jeigu taip, tai gal tokių kategoriškų ižvalgų kaip „Kreivaranki, trojėnai nebuvo graikai”, nerašykite. Pats sau padariau pastabą rašyti dažniau žodį „manyčiau”. Aš asmeniškai esu dirbęs lotynų kalbos mokytoju mokykloje, netgi šiokį tokį diplomuką turėjau gretutinei lotynų kalbos specialybei, bet jį pamečiau ir pagal tą prafesiją nebedirbu. Nesu šios srities ekspertas, bet kai ką išmanau. Bet čia, regis, visi ekspertai ir ne pačios žemiausios prabos. :)

 99. 99.

  R.Medinis spalio 21st, 2009, 11:58 am

  Valentinui

  Tai gerai.. O Romėnai vs Sirakūzai, čia kas Europoje o kas Azijoje?

 100. 100.

  kreivarankis spalio 21st, 2009, 12:06 pm

  Valentinai,
  tai,kad tuomet Azijoje tų graikų miestų buvo gal daugiau nei pačioje Graikijoje, na iš tiesų kiek gi galima kartoti :) Aš neteigiu, kad tikrai žinau kokiam etnosui priklausė Trojėnai, aš tik darau prielaidą, kuri man atrodo akivaizdi. Įdomu būtų sužinoti, jei yra kitaip. Tuo tarpu aš nelabai randu pas jus kažkokių argumentų išskyrus tą iš viršaus nuleidžiamą teorinė įžvalgą, pagal kurią galima iš principo viską aiškinti – ir Čingischano karus, ir Tamerlano ir arabų invaziją ir tt.
  Labai rekomenduočiau pasiskaityti kokią Ostrogorskio „Bizantijos istoriją” ty apie tuos, kurių toje mėsmalėje nebeliko – buvo tada ir kitokių geopolitinių skirstymų.

 101. 101.

  romas spalio 21st, 2009, 12:09 pm

  Gali būti, kad tai buvo kosmopolitiškas prekijų miestas, bet kur reikia tada dėti vietinius? Aš neneigiu, kad Trojoje buvo galima susikalbėti graikiškai.

 102. 102.

  kreivarankis spalio 21st, 2009, 12:14 pm

  kokius vietinius? ta prasme graikus? niekur jų nereikia dėti – tegu gyvena, kur gyveno.

 103. 103.

  romas spalio 21st, 2009, 12:39 pm

  Kreivaranki, ar reikia suprasti, kad Troja yra graikų įkurtas miestas? O kaip su vandens kliūtimis? Negi iki graikų ten buvo tuščia? Pataisykit, jei klystu, bet manau, kad civilizacija kaip tik į Europą pradėjo plisti per Mažąją Aziją, o po vadinamo tvano, kai Juodoji jūra iš ežero virto jūra, tos civilizacijos pasidalijo. Kai graikai į tą pakrantę atplaukė, jie civilizaciją jau rado. Iš pačio teiginių galiu suprasti, kad trojėnai buvo graikų asimiliuoti ir visi kalbėjo graikiškai. Nesiginčysiu, nes nežinau, o ir patikrinti neina. Viską galėtume spręsti tik iš rašytinių šaltinių.

 104. 104.

  Valentinas spalio 21st, 2009, 2:10 pm

  Gal pažiūrėkime ką sako šaltiniai?

  http://www.thetroyguide.com/id7.html

  Suprantu, kad nelabai patikimas, bet galime svarstyti ir patikimesnius, jei kas nors nurodys.

 105. 105.

  kreivarankis spalio 21st, 2009, 3:00 pm

  Valentinai,
  malonu, kad pasidomėjote. Be abejo, aš su tuo teiginiu, kad trojėnai buvo graikai persūdžiau, nesu aš toks jau labai kompentingas, bet tai buvo ir provokacija. Bet skaitau aš jūsų nuorodą ir ką gi ten matau?

  PBecause the lliad was written in Ancient Greek and all the names of the persons and gods were Greek names, many people think that the Trojans and the Greeks were the same people and they spoke the same people and they spoke the same language. The abundance of the Mycenaean type of ceramics which were found during the excavations also strengthens this opinion. But according to the latest research of linguists, the Trojans spoke an Indo-European language which was widely spoken in different part of Anatolia, called Luvian.

  Taigi, pasirodo mintis, kad jie yra graikai – visgi anokia egzotika. Tai viena iš prielaidų, kurį visgi turi savo argumentų. Ir toje pastraipoje pateikiami ne visi – manyčiau čia dievaų vaidmuo kurkas reikšmingesnis. Bet tuo tarpu šis šaltinis sako dar kaiką „Obviously the Trojans had connections both with east and west. But who were thay?”
  Ir dar „But according to the latest research of linguists, the Trojans spoke an Indo-European language which was widely spoken in different part of Anatolia, called Luvian.”

  Taigi, galima sakyti, kad tuo tekstu remiantis galima daryti tokią išvadą – 1. nors ir YRA tam tikrų prielaidų daryti, kad jie buvo graikai, ta versija atmestina. 2. Trojėnai kalbėjo viena iš indoeuropiečių kalbų grupių.

  O dabar pasakykite kaip iš to šaltinio galima interpretuoti Trojos karą kaip susidūrimą tarp Azijos ir Europos? Jei trojėnai buvo indoeuropiečiai, kaip ir graikai?
  Su kuo labiau asocijuojasi indoeuropiečiai? Su Europa ar su Azija? Kitaip sakant – ar tikrai trojėnai azijatai?

 106. 106.

  romas spalio 21st, 2009, 4:07 pm

  Puštūnai, tadžikai, persai irgi indoeuropiečiai.

 107. 107.

  Valentinas spalio 21st, 2009, 4:12 pm

  Atsakė romas. Be to, mes diskutuojame ne apie tai, kaip buvo iš tikro, o apie tai, kaip tai vaizduojama pas Homerą. O pas Homerą naratyvas yra būtent toks:
  Teisūs achajai prieš neteisius trojėnus. Europiečiai prie azijiečius žvelgiant iš mūsų perspektyvos.

  Primenu, kad įrodymų, kad Šliemano atrastas miestas yra būtent ta pati Troja nėra (kiek pamenu :)

 108. 108.

  R.Medinis spalio 21st, 2009, 4:21 pm

  „Teisūs achajai prieš neteisius trojėnus.”

  Valentinai – skaitykite atidžiau. Homeras nieko nekaltina, Jis visus šlovina – tiek achajus, tiek Trojėnus. Nei vienoje eilutėje nerasite net krislelio priekaišto. Smerkimai tik herojų lūpomis ir tai abipusiai. Jei ir galima įžvelgtikažkokius priekaištus, tai tik įprastom žmoniškom silpnybėm – godulys, puikybė, žiaurumas, kurios būdingos abiem pusėm, o „garbinuotgalviams” ahajams gal net labiau…

 109. 109.

  Maras spalio 21st, 2009, 5:09 pm

  Valentinai, Saido, deja, neskaičiau, nors reikėtų tiesiogiai mano temai. Tačiau iš bendro išsilavinimo galiu pasakyti, kad Trojos karas buvo karas tarp savų, tos pačios kultūros atstovų. Šiuo atveju Azijos terminas nėra toks svarbus. Svarbesnis yra barbarų terminas, o trojėnai jais nelaikyti. Spėčiau, kad ikimakedonietiškojo laikotarpio Makedonija buvo svetimesnė graikams, barbariškesnė, nei Troja [nors laikotarpiai labai skiriasi] achajams.

 110. 110.

  Maras spalio 21st, 2009, 5:27 pm

  Žiūriu, ginče apie Troją daroma tokia pat klaida, kaip ir apie LDK priskyrimą – vėl remiamasi kalba ir etniniais skirstymais. Kultūra yra svarbiausia. Taigi, klausimas – ar tai buvo tos pačios/giminingos kultūros atstovai, ar skirtingos.
  Dar vienas pastebėjimas: diskusijoje susipynė Homero vaizdinys ir realioji Troja. Jie tarpusavyje turi nedaug ką bendro, todėl iš vieno spręsti apie kita negalima. Net jei tai buvo skirtingos kultūros, Homero laikais viskas buvo gerokai pasikeitę ir Jonija buvo iš esmės jau graikų [kultūros] vidaus ežeras. Ji bent jau ne skyrė, o jungė – graikai buvo geri jūreiviai.

 111. 111.

  Maras spalio 21st, 2009, 5:28 pm

  Valentinai, Schliemannas apsiskaičiavo ir nukasė tikrąją Troją, jei gerai atsimenu.

 112. 112.

  romas spalio 21st, 2009, 5:36 pm

  Beveik ir atsakei, Marai, bet įdomu, kaip pakomentuotum šį žemėlapį:
  http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:AlterOrient2.png&filetimestamp=20060725152958

 113. 113.

  Valentinas spalio 21st, 2009, 5:50 pm

  “Since the time of Homer every European, in what he could say about the Orient, was a racist, an imperialist, and almost totally ethnocentric.”

  http://thinkexist.com/quotation/since-the-time-of-homer-every-european-in-what-he/400236.html

 114. 114.

  Maras spalio 21st, 2009, 5:52 pm

  Na, visų pirma, jokios datos, kurią vaizduoja žemėlapis [(ar nepastebėjau?] daro jį ne itin patikimu (nematau finikiečių išskirtų, pvz.). Hetitų imperijos sienos, kaip ir sienos išvis tuomet buvo kitokios nei dabar – nelabai pastovios ir aiškios, su didelėmis pilkosiomis zonomis – lyg ir priklauso, lyg ir ne, bet kada gali atsimesti, moka simbolinę duoklę, kad nesikabinėtų bet iš tiesų yra faktiškai nepriklausomi. Politinė priklausomybė vėlgi nereiškia kultūrinės. Atėnų klestėjimo laikotarpyje nemaža dalis Jonijos [Azijoje graikų miestai] priklausė Persijai, bet buvo graikiški.

 115. 115.

  romas spalio 21st, 2009, 6:16 pm

  Marai, juk ant žemėlapio parašyta: mikėnų kultūros ratas arba erdvė . Mikėnų kultūra sutampa su homeriškuoju laikotarpiu. Tik nepriimk manęs kategoriškai, nes aš antikos istorijos nemoku. Aš labiau noriu pabrėžti ne hetitų imperiją, bet Mikėnų kultūros ribas, nes mes kalbame apie kultūrą.

 116. 116.

  Maras spalio 21st, 2009, 6:27 pm

  Mikėniškoji kultūra apima gana platų laikotarpį. Hetitų imperija buvo ir didesnė, ir mažesnė tuo laikotarpiu kai egzistavo mikėniškoji kultūra. Šiame žemėlapyje nesuprasi – mikėnai vaizduojami kaip kultūros ratas (nes nebuvo vienos valstybė), o hetitai – jau kaip valstybė. Tai jei Hetitai politiškai valdė Troją, kultūriškai priskirtiną graikams, ji automatiškai iškrenta iš Mikėnų kultūros lauko net jei priklausytų, nes dvigubo žymėjimo nėra.
  Vėlgi, nereikia užmiršti, kad achajai buvo gana barbariški palyginus su Kretos kultūra, kurią sunaikino. O tie patys hetitai nebuvo kartais achajų giminaičiai? Mažai beprisimenu, viską skaičiau mokyklos laikais.

 117. 117.

  Maras spalio 21st, 2009, 6:46 pm

  Thu tu, sumaišiau, achajai sunaikino Kretą.

 118. 118.

  Maras spalio 21st, 2009, 6:53 pm

  Valentinai, Saido sakinys man atrodo daugiau ideologinis nei mokslinis. Vien todėl, kad Rytai visuomet Europoje buvo labai svarbūs (ex oriente lux – buvo gi ir taip). Taip, jiems priskirtos ir blogosios savybės, bet ne tik, toli gražu. Ir šviesa, ir prabanga ėjo iš ten.
  Rytų atstovas, aišku, pabrėžia tai, ką blogo jam atnešė Vakarai. Žinai, labai panašu į lietuvių požiūrį į kryžiuočius ir krikščionybę – tiek laiko pabrėžėme, kad buvo puolimas, ekspansija, naikino pagonis. O dabar pasirodė, kad jie kultūrą atnešė. Prisimenu, kaip prūsai, pamatę vokiečius mintant kopūstais, pasidavė: jie žole minta, prieš tokius neatsilaikysim :) .
  Panašiai ir su Rytais Vakaruose: ilgą laiką jie buvo išminties ir turtų šaltinis, kurį natūraliai norėta nukariauti. Beje, kodėl tuomet osmanai taip veržėsi į Europą, jei jau tokie taikingi ;) . Ir musulmonų pasikėlimas labai jau primena vakarietiškąjį.

 119. 119.

  Valentinas spalio 21st, 2009, 9:39 pm

  Marai,
  Rekomenduoju perskaityti Orientalizmą. Truputėli ne taip dėlioji akcentus. Tavo teiginiai apie rytų prabangą ir išmintį yra absoliučiai orientalistiniai. Tai yra Vakarų žmogaus Oriento vaizdiniai. Jie nieko bendro neturi su realiomis visuomenėmis ir kultūromis gyvenančiomis rytuose.

 120. 120.

  kreivarankis spalio 21st, 2009, 9:59 pm

  Valentinas siūlė žiūrėti ne į tikrovę, o į tekstą, todėl aš siūlau pasiskaityti tą Iliados vietą, kur „piktas ir klastingas azijatas” Hektoras atsisveikina su savo žmona Andromache, išeidamas į mūšį, iš kurio negrįš:
  “Wife, [440]
  all this concerns me, too. But I’d be disgraced, 540
  dreadfully shamed among Trojan men
  and Trojan women in their trailing gowns,
  if I should, like a coward, slink away from war.
  My heart will never prompt me to do that,
  for I have learned always to be brave,
  to fight alongside Trojans at the front,
  striving to win fame for father and myself.
  My heart and mind know well the day is coming
  when sacred Ilion will be destroyed,
  along with Priam of the fine ash spear 550
  and Priam’s people. But what pains me most
  about these future sorrows is not so much [450]
  the Trojans, Hecuba, or king Priam,
  or even my many noble brothers,
  who’ll fall down in the dust, slaughtered
  by their enemies. My pain focuses on you,
  when one of those bronze-clad Achaeans
  leads you off in tears, ends your days of freedom.
  If then you come to Argos as a slave,
  working the loom for some other woman, 560
  fetching water from Hypereia or Messeis,
  against your will, forced by powerful Fate,
  then someone seeing you as you weep
  may well say:

  ‘That woman is Hector’s wife.
  He was the finest warrior in battle [460]
  of all horse-taming Trojans in that war
  when they fought for Troy.’

  Someone will say that,
  and it will bring still more grief to you,
  to be without a man like that to save you
  from days of servitude. May I lie dead, 570
  hidden deep under a burial mound,
  before I hear about your screaming,
  as you are dragged away.”

 121. 121.

  bang spalio 21st, 2009, 10:00 pm

  Na kažkur man atminty kirba, kad nei tikroji Trojos vieta tiksliai nežinoma (jei teigti, kad egzistavo apskritai), o jau tas karas – visiškai išgalvotas.

 122. 122.

  kreivarankis spalio 21st, 2009, 10:07 pm

  oštai čia vieta, kur Priamas maldauja Achilą, kad tas atiduotų jo nužudyto sūnaus kūną, kurį Achilas prieš tai dar „ant pakazūchos” patampė po karos stovyklą pririšęs prie kovos vežimo.

  “Godlike Achilles,
  remember your own father, who’s as old as me,
  on the painful threshold of old age.
  It may well be that those who live around him
  are harassing him, and no one’s there 600
  to save him from ruin and destruction.
  But when he hears you’re still alive, [490]
  his heart feels joy, for every day he hopes
  he’ll see his dear son come back home from Troy.
  But I’m completely doomed to misery,
  for I fathered the best sons in spacious Troy,
  yet I say now not one of them remains.
  I had fifty when Achaea’s sons arrived—
  nineteen born from the same mother’s womb,
  others the women of the palace bore me. 610
  Angry Ares drained the life of most of them.
  But I had one left, guardian of our city,
  protector of its people. You’ve just killed him,
  as he was fighting for his native country. [500]
  I mean Hector. For his sake I’ve come here,
  to Achaea’s ships, to win him back from you.
  And I’ve brought a ransom beyond counting.
  So Achilles, show deference to the gods
  and pity for myself, remembering
  your own father. Of the two old men, 620
  I’m more pitiful, because I have endured
  what no living mortal on this earth has borne—
  I’ve lifted up to my own lips and kissed
  the hands of the man who killed my son.”

  Priam finished. His words roused in Achilles
  a desire to weep for his own father. Taking Priam’s hand,
  he gently moved him back. So the two men there
  both remembered warriors who’d been slaughtered.
  Priam, lying at Achilles’ feet, wept aloud [510]
  for man-killing Hector, and Achilles also wept 630
  for his own father and once more for Patroclus.
  The sound of their lamenting filled the house.

  Beje, čia jau nepaneigsi – tą vietą galime interpretuoti taip – na ir klastingas tas šuo azijatas Priamas – visgi užkalbėjo dantis ir tokį žiautų karį kaip Achilas sugebėjo pravirkdyti. Bet interpretacija, aišku, kažkiek priklauso ir nuo interpretatoriaus moralinio turinio (tikrai prašau nepriimti asmeniškai). Bet galima interpretuoti ir kitaip – labai šiltai…

 123. 123.

  Valentinas spalio 21st, 2009, 10:22 pm

  Kreivaranki, kaip šios cituotos vietos įrodo, kad trojėnai buvo graikai?

 124. 124.

  kreivarankis spalio 21st, 2009, 10:30 pm

  Jos neturi įrodyti, kad jie yra graikai. Aš jau anksčiau prisipažinau, kad šis mano teiginys buvo provokacinis (nors beje aš nemanau, kad jis neturi pagrindo). Šių citatų tikslas parodyti, kad poemoje trojiečiai nevaizduojami kaip svetimi, barbarai, kurių jausmai ir papročiai graikams nesuprantami ir kad Homeras jų nevaizduoja kaip moraliai supuvusių, palyginti su achajais.

 125. 125.

  Maras spalio 21st, 2009, 10:45 pm

  Valentinai, Orientalizmą aš kada nors perskaitysiu. Bet šią diskusiją nukreipi neteisingu keliu. Teigi: „Tavo teiginiai apie rytų prabangą ir išmintį yra absoliučiai orientalistiniai. Tai yra Vakarų žmogaus Oriento vaizdiniai. Jie nieko bendro neturi su realiomis visuomenėmis ir kultūromis gyvenančiomis rytuose.”
  Bet ką tai įrodo? Ogi tik tai, kad kitos kultūros pažinti yra neįmanoma, nebent tam pašvęsi visą gyvenimą. Lygiai tokią pat knygą galima parašyti (ir, manau, yra parašyta) apie tai, kaip klaidingai Vakarai įsivaizduoti Rytuose, koks klaidingas buvo aplinkinio pasaulio matymas Kinijoje etc. Noriu pasakyti, kad visos kultūros apie kitas susikuria stereotipus, nes kitaip faktiškai neįmanomas jų pažinimas, tiksliau, to pažinimo [nemokslinis] funkcionavimas visuomenėje.

  Iš tiesų tai diskusija kiek beprasmė, nes visi remiasi savo nuostatomis nieko pernelyg giliai nežinodami. Valentino bandymai generalizuoti klausimą įdomūs, tiesa. Iš tiesų „Iliada” yra graikų minties kūrinys apie graikus. Mes netgi nežinome, kaip jis buvo suvokiamas nei sukūrimo, nei vėlesniais [?] laikais, todėl nežinome, ar Ilionas priklausė graikų pasauliui ar ne. Aš manau, kad priklausė. na neprisimenu, kad būtų kalbėta apie Iliono barbarus.

 126. 126.

  Maras spalio 21st, 2009, 10:48 pm

  Ir dar nereikia užmiršti, kad „Iliada” yra ir mitologinis kūrinys. Iš jo daugiau sužinosi, kaip suvoktas laikas, draugystė ir pan., o ne kas buvo trojėnai. Iš dainos apie Kauno pilies išgriovimą [XIV a. lyg] kiek daug mes sužinome apie realius įvykius?

 127. 127.

  Valentinas spalio 21st, 2009, 10:49 pm

  OK prisipažinsiu aš irgi provokavau :)

 128. 128.

  romas spalio 21st, 2009, 10:52 pm

  Marai, o koks motyvas galėjo būti duoti trojėnams į kaulus (Iliados versija neatrodo rimtai, nes tai yra menas). Karai visada turi atsipirkti.

 129. 129.

  kreivarankis spalio 21st, 2009, 10:58 pm

  Romai,
  reikia visų pirma susitarti apie ką mes kalbam. Ar apie tikrus įvykius, ar apie įvykius aprašomus Iliadoje. Pirmas variantas man nelabai priimtinas, todėl, kad spėjo Trojos karo kaipo tokio išvis nebuvo. O jeigu kalbėtume apie patį Iliados tektą, tai mano pasiūlymas būtų tai interpretuoti kaip fatumo arba likimo pasireiškimą. Nes juk tas žlugimas pagal pemą buvo nulemtas ir nieko čia nepadarysi – net ir Achilas dar prieš vykdamas į šį žygį žinojo, kad mirs. Ir mirė, tebūnie lengva žemelė jo pelenams.

 130. 130.

  Maras spalio 21st, 2009, 10:59 pm

  romai, kiek prisimenu, yra keliama versija, kad Troja buvo svarbus prekybos punktas tarp Graikijos ir Azijos, gerokai turtingesnė už mikėniškąją Graikiją. Taigi, paprasčiausias plėšikavimas. Atsipirkęs lygtai (bet ne Odisėjui, o ir kitiems vadams nelabai kaip baigėsi, jei jau tikėsime mitais).
  Man tai asociacijos kyla su achajų įsiveržimu į Mikėnų ir Mino kultūrų teritoriją bei šių sunaikinimas. Tokia katastrofa negalėjo neatsispindėti vėliau tų pačių achajų kurtuose mituose, visiškai iškreipusiuose visus įvykius.

 131. 131.

  kreivarankis spalio 21st, 2009, 11:00 pm

  Valentinai,
  Beje, dėl tų provokacijų…o europa-azija irgi buvo provokaciją? Nes aš rimtai priėmiau ir netgi norėjau pasiūlyti kita priešstatą Iliadoje. Ji remtusi Markso klasių kovos koncepcija.

 132. 132.

  Maras spalio 21st, 2009, 11:02 pm

  kreivaranki, taigi visa graikų kultūra [ir ar tik ji?] yra fatumo persmelkta [Heraklis, Edipas]. Kokia ji svetima dabartiniam amerikoniškam „viskas įmanoma”. Nelabai žinau, kiek ji šiuo požiūriu skyrėsi nuo t. v. Rytų kultūrų.

 133. 133.

  Maras spalio 21st, 2009, 11:03 pm

  kreivaranki – siūlyk. Ar ne tam Valentinas ir provokuoja :) ?

 134. 134.

  romas spalio 21st, 2009, 11:07 pm

  Kreivaranki, aš nemanau, kad Homeras turėjo tiek daug fantazijos. Jo amžininkaii būtų užknisę jį beklausinėdami, kur tai buvo:)

 135. 135.

  kreivarankis spalio 21st, 2009, 11:14 pm

  Ok, Marai ir Valentinai, prisiprašėte :)
  Romai, nepamirškite, kad Marksas tarėsi išradęs istorijos formulę visiems laikams ir tautoms. Siūlymas interpretuoti Iliadą iš klasių kovos pozicijos yra visiškai logiškas ir iš principo įmanomas dėl to, kad p-agal Marksą klasių kova yra istorijos supratimo raktas. Toks paaiškinimas tinka visiems laikams, net ir patiems seniausiems. Skirtumas tik tas, kad senaisiais laikais tai nebuvo suvokta. Pvz. Spartako sukilimas juk irgi sovietiniais laikais buvo taip interpretuojamas? Bet, kad nepilstyti iš tuščio į kiaurą pirma norėčiau pasiūlyti citatą.

 136. 136.

  kreivarankis spalio 21st, 2009, 11:20 pm

  Odysseus moved throughout the army, calming things.
  From ships and huts, soldiers rushed to reassemble,
  echoing like waves of the roaring sea crashing on shore,
  as Ocean thunders on. Men sat calmly in their places. [210]
  But a single man kept on yelling out abuse—
  scurrilous Thersites, expert in various insults,
  vulgar terms for inappropriate attacks on kings, 250
  whatever he thought would make the Argives laugh.
  Of all the men who came to Troy, he was the ugliest—
  bow legged, one crippled foot, rounded shoulders
  curving in toward his chest. On top, his pointed head
  sprouted thin, scraggly tufts of hair. Achilles hated him, [220]
  as did Odysseus, too, both subject to his taunts.
  But now Agamemnon was the target of his gibes.
  The Achaeans, despising Thersites in their hearts,
  were furious at him. But he kept shouting out,
  aiming noisy insults right at Agamemnon: 260
  “Son of Atreus, what’s your problem now?
  What do you lack? Your huts are stuffed with bronze,
  plenty of choice women, too—all presents
  we Achaeans give you as our leader,
  whenever we ransack some city.
  Or are you in need of still more gold,
  a ransom fetched by some horse-taming Trojan [230]
  for his son tied up and delivered here
  by me or by some other Achaean?
  Or do you want a young girl to stash away, 270
  so you’re the only one who gets to screw her?
  It’s just not fair that you, our leader,
  have botched things up so badly for us,
  Achaea’s sons. But you men, you soldiers,
  cowardly comrades, disgraceful people,
  you’re Achaean women, not warriors.
  Let’s sail home in our ships, leave this man,
  our king, in Troy here to enjoy his loot.
  That way he might come to recognize
  whether or not we’re of some use to him. 280
  Now Agamemnon has even shamed Achilles,
  a much finer warrior than himself,
  stealing a prize, keeping it for his own use. [240]
  Then there’s Achilles, no heart’s anger there,
  who lets it all just happen. If he didn’t,
  this bullying of yours, son of Atreus,
  would be your last.”
  Thersites yelled out these insults
  right at Agamemnon, the people’s shepherd,
  abusing him. Noble Odysseus stood up quickly,
  confronting Thersites. Scowling, he lashed out sternly: 290
  “Shut up, chatterbox. You’re a champion talker.
  But don’t try to have it out with kings,
  all by yourself. Let me tell you something—
  of all those who came to Troy with Atreus’ sons,
  you’re the most disgraceful. So shut your mouth. [250]
  No more words from you abusing our kings,
  seeking to sneak back home. How this war will end,
  we’ve no idea—whether Achaea’s sons
  will go back home successful or will fail.
  You sit here, railing at Agamemnon, 300
  Atreus’ son, leader of his people,
  because Danaan heroes have given him
  so many gifts—but that’s a cheap insult.
  So I’ll tell you how things are going to be.
  If I find you being so foolish any more,
  then let Odysseus’ head no longer stay
  upon his shoulders, let him no longer
  be called the father of Telemachus, [260]
  if I don’t grab you, rip off all your clothes,
  cloak and tunic, down to your cock and balls, 310
  and beat you back to the fast ships in tears,
  whipping you in shame from our assembly.”
  Saying this, Odysseus lashed out with the sceptre,
  hitting Thersites hard across his back and shoulders.
  He doubled up in pain, shedding many tears.
  In the middle of Thersites’ back sprang up
  bloody welts beneath the golden sceptre.
  He sat down, afraid and hurt, peering around,
  like an idiot, and rubbing away his tears.
  The soldiers, though discontent, laughed uproariously, 320 [270]
  saying to one another:

 137. 137.

  kreivarankis spalio 21st, 2009, 11:27 pm

  Taigi,
  konfliktas prie Trojos vartų interpretuotinas ne vertikaliai (t.y. ne valstybė prieš valstybė, tauta prieš tautą), o horizontaliai. Tai reiškia, kad yra tam tikri to meto buržuazinės klasės interesai, kurie pasireiškia tuo, kad reikia plėsti kolonijas. Yra viena klasė – graikų vadai ir Trojos vadai, o kita – graikų išnaudojamieji ir Trojos išnaudojamieji.

 138. 138.

  kreivarankis spalio 21st, 2009, 11:30 pm

  Šioje citatoje matome kaip vienas iš išnaudojamųjų vardu Tersitas sukyla ir pabando paaiškinti valdančiąjai klasei, kad toliau tęsti karą nenaudinga valdomosios klasės interesams. Odisėjo elgesys tai tipiškas pavyzdys kaip buržuazinė valdančiųjų klasė susidoroja su jam nepaklūstančia išnaudojamųjų klase ir kaip jinai ją kontroliuoja.

 139. 139.

  Maras spalio 21st, 2009, 11:36 pm

  kreivaranki, būtum puikus stalininis istorijos interpretatorius, turiu pasakyti :) . O šiaip, aišku, įmanoma aiškinti ir taip – grūdas tiesos tame yra.

 140. 140.

  romas spalio 21st, 2009, 11:36 pm

  Kreivaranki, o kur čia santykis su darbo priemonėmis? :)

 141. 141.

  kreivarankis spalio 21st, 2009, 11:38 pm

  Romai,
  pagal klasių kovos koncepciją karo metu darbo įrankiai yra ginklai.:)

 142. 142.

  romas spalio 21st, 2009, 11:39 pm

  Juokauju:) Jamam šitą klasių kovos versiją:)

 143. 143.

  kreivarankis spalio 21st, 2009, 11:45 pm

  Atkreipkite dėmesį įtai kokiais epitetais Homeras „apdovanoja” išnaudojamųjų klasės vedlį – „expert in various insults,vulgar terms for inappropriate attacks on kings”…Ir dar „Of all the men who came to Troy, he was the ugliest—
  bow legged, one crippled foot, rounded shoulders
  curving in toward his chest. On top, his pointed head
  sprouted thin, scraggly tufts of hair”.
  Visai logiškas klausimas – kodėl būtent tas, kuris išdrįso valdančiąjai klasei rėžti į akis tiesą, apibūdinamas būtent kaip pats bjauriausias visoje kariuomenėje? Atsakymas vienareikšmiškas – Homeras yra buržuazinis autorius, keliaklupsčiavęs prieš valdančiąją klasę ir poemą parašęs jų užsakymu. Todėl jo tekstą reikia skaityti itin atsargiai, kad klasių kovos momentai mums nedingtų iš akiračio.

 144. 144.

  Valentinas spalio 21st, 2009, 11:45 pm

  Vargšas Fredis. Pasirodo socialistai atakuoja jau nuo Trojos karo laikų.

 145. 145.

  Valentinas spalio 21st, 2009, 11:49 pm

  Bet jau tada buvo aišku, kad išnaudotojams greitai ateis galas :)

 146. 146.

  kreivarankis spalio 21st, 2009, 11:50 pm

  Čia labai prasminga yra priešpaskutinė citatos eilutė – „The soldiers, though discontent, laughed uproariously”…Reiškia, kad kariai jau jautė nepasitenkinimą, tačiau visgi tas ideologinis darbas, kurį atliko Tersitas buvo nepakankamas, kadangi jisai po ranka neturėjo Markso „Kapitalo”. Todėl jo kalbai trūko solidaus mokslinio pagrindo, pagrįsto materialistinio determinizmo teorija. Todėl ir kariai NORS IR JAUSDAMI NEPASITENKINIMĄ, visgi juokėsi, o jei Tersitas būtų pacitavęs Marksą arba Leniną, kariai būtų atėmę iš Achilo, Odisėjo ir kitų gamybos priemones, t.y. ginklus, nutraukę Trojos apsiaustį, ir išplaukę namo. O Trojoje būtų įvykusi socialistinė Revoliucija… :)

 147. 147.

  Maras spalio 21st, 2009, 11:51 pm

  Tiesa, kreivaranki, Trojos karo laikams reikėtų taikyti ne buržuazijos, o išnaudotojų klasės terminą – net vulgariausi sociologizatoriai man rodos neteigė, kad ikiantikiniais laikais egzistavo buržuazija.

 148. 148.

  Maras spalio 21st, 2009, 11:52 pm

  Ne, kreivaranki, ne visai taip – kariai būtų tęsę Trojos apgultį, kad galėtų padėti įvykdyti socialistinę revoliuciją :) .

 149. 149.

  romas spalio 21st, 2009, 11:59 pm

  Teisingai, Marai, nes karo sąlygomis revoliucija gali įvykti ir vienoje šalyje:)

 150. 150.

  kreivarankis spalio 22nd, 2009, 12:00 am

  Dėl buržuazijos termino vartojimo – visiškai pritariu tavo nuomonei. Jį vartoju todėl, kad mes kalbėdami apie Troją neprarastume ryšio su nūdiena, kurioje išnaudotojų klasė ivardijama vienareikšmiškai – buržujai. :)

 151. 151.

  kreivarankis spalio 22nd, 2009, 12:02 am

  Galimas ir toks variantas – būtų likę. Čia viskas priklauso nuo to kiek Tersitas būtų įžvalgus kaip revoliucionierius. Likti, be abejo, būtų politiškai įžvalgesnis ėjimas, tačiau atsižvelgiant į klasių kovos doktriną socialistinė revoliucija Trojoje būtų ivykusi NEIŠVENGIAMAI.

 152. 152.

  kreivarankis spalio 22nd, 2009, 12:06 am

  Atkreipkite dėmesį į mano pasiūlytą metodą, pagal kurį turėjo lyg tai išnaudojamųjų vadas būti ne tik graikų, bet ir trojėnų pusėje…Ar rašo apie tokį Homeras ką nors?

 153. 153.

  Valentinas spalio 22nd, 2009, 12:08 am

  Situaciją apsunkina tai, kad darbo liaudis (kariai) buvo labiau motyvuoti prisiplėšti grobio, nei grįžti namo.

  Peržiūrėjau Orientalizmą kur minimas Homeras. Iš tikro Saidas sako abstrakčiai „Beveik nuo Homero laikų” Iliados nemini visiškai. Tačiau jis mini Eischilo „Persus” kaip Orientalizmo pavyzdį. Žodžiu mano teiginys buvo visiškai be pagrindo ir išsigalvotas. Reikia eiti miegot. Ligitai bus daug peno pamąstymams.

 154. 154.

  Maras spalio 22nd, 2009, 12:13 am

  Hm, taigi „Persai” rašyti apie priešus – negi rašysi kaip apie gerus. Ko tai man tas Saidas net neskaičius atrodo vis paviršutiniškesnis ar bent jau ideologiškesnis tai tikrai. Och jau tos globalios koncepcijos. Dar vienas Marxas, tik ne proletarų, o Rytų pusėje.

 155. 155.

  Valentinas spalio 22nd, 2009, 12:13 am

  Specialus užsakymas Kreivarankiui. Vardan Fredžio, suinterpretuok panašiai Žalgirio mūšį.

 156. 156.

  Valentinas spalio 22nd, 2009, 12:14 am

  Mari, greičiau aš paviršutiniškai perpasakoju ;)

 157. 157.

  romas spalio 22nd, 2009, 12:16 am

  Valentinai, karys iš kario negali nieko atimti – tik priespaudos grandines.Kariai būtų susivieniję ir apiplėšę šventyklas bei rūmus, nes ten viskas yra privogta ir plėšti privogtą yra moralu.

 158. 158.

  kreivarankis spalio 22nd, 2009, 12:16 am

  O pagal užsakymą kuriai klasei turėtų priklausyti Vytautas?

 159. 159.

  R.Medinis spalio 22nd, 2009, 12:21 am

  Kreivarankiui – linksmai čia.

  Valentinui – Tu tikriausiai Pario palikuonis – tas irgi mėgo provokuoti…

 160. 160.

  romas spalio 22nd, 2009, 12:21 am

  Vytautas priklauso išnaudotojų klasei, o LDK yra tautų kalėjimas.

 161. 161.

  Maras spalio 22nd, 2009, 12:21 am

  romai, kaip pirštu į akį :) .
  Valentinai, perpasakoji gal ir paviršutiniškai, bet globalios amžius apimančios koncepcijos man ne prie širdies ir be to. Yra gi ir ekscentriškosios Europos tapatybės koncepcija, kaip tik teigianti, kad svarbiausi dalykai yra už Europos ribų.
  kreivranki, priklauso nuo aplinkybių. Jei užsakinėjant svarbiausia pasaulinė revoliucija, tai Vytautas – išnaudotojas [Lenino laikai], o jei svarbu palaikyti tautinius jausmus [Stalino laikai] – išnaudotojų atstovas, kurio interesai ir veikla objektyviai buvo naudingi išnaudojamiesiems.

 162. 162.

  Maras spalio 22nd, 2009, 12:22 am

  romas va pateikė ikistalininį pavyzdį.

 163. 163.

  romas spalio 22nd, 2009, 12:24 am

  Vytautas yra disidentas? Irgi gerai:)

 164. 164.

  romas spalio 22nd, 2009, 12:26 am

  Arba gal Vytautas pats panašus į Leniną?

 165. 165.

  Maras spalio 22nd, 2009, 12:27 am

  Ne, tiesiog analogija su Neviškiu ar Ivanu Žiauriuoju. kurie visai tiko stalininei ideologijai.
  Kiekvieną globalią teoriją labai lengva pritaikyti bet kam.

 166. 166.

  Maras spalio 22nd, 2009, 12:29 am

  Jei ir panašus į Leniną, tai nesąmoningai. Tai yra, nesuvokęs savo misijos revoliucijos labui, bet ją vykdantis.
  Nors labai norint, kreivarankis, manyčiau, sugebėtų ir Vytautą paversti Leninu :) .

 167. 167.

  kreivarankis spalio 22nd, 2009, 12:31 am

  O ar negalime laikyti Vytauto tuometinio proletariato vadu? (Marai – nepulkite dėl savokos „proletariatas” vartojimo kalbant apie tuos laikus.., čia dėl patogumo). Tiesiog Žalgirio mūšio metu metu Jogaila priiminėjo eilinę liaudies opiumo dozę, o Vycka arė kaip negras priešakinėse linijose. Po to jis suvienijo šalį. Nereikia pamiršti, kad 1418 m. Žemaitijoje kilo kontrrevoliucinis judėjimas, kurį iniciavo stambieji ūkininkai (buožės) ir tada Vycka buvo priverstas imtis adekvačių priemonių tam kad išsaugotų iškovotus komunizmo idealus.

 168. 168.

  Maras spalio 22nd, 2009, 12:35 am

  kreivaranki, Tamsta sergate vaikiška kairumo liga komunizme. Užeis naujieji 37-ieji ir blogai tokiems baigsis :) .

 169. 169.

  kreivarankis spalio 22nd, 2009, 12:37 am

  Marai,
  jūs esate beviltiškas idealistas. Negi jūs nuoširdžiai manote, kad užejus naujiems 37-iems aš nesugebėčiau išversti skūros? :)

 170. 170.

  Maras spalio 22nd, 2009, 12:43 am

  Na, daug tokių gudrių skūrvarčių tuomet sudegė, oj daug. ;) Kai nežinai, į kokią pusę versti ir kaip elgtis išvis, o suiminėja pagal niekam nesuprantamus kriterijus (nesuprantami jie iki šiol), tai vartymas gali ir nepadėti.

 171. 171.

  kreivarankis spalio 22nd, 2009, 12:45 am

  Apskritai, Marai, negi nejuntate žaidimo dvasios? Grįžkime prie Iliados. Primenu kai kurias siužeto detales:
  1. Pario motina susapnuoja, kad jis pagimdo deglą nuo kurio užsiliepsnoja visa Troja.
  2. Paris dalyvauja auksinio obuolio varžybose, kur jam siūloma – tapti karaliu, išminčiumi, meilužiu (atitinkamai Hera, Atėnė, Afroditė) – jis pasirenka trečią variantą.

  Tuom aš noriu pasakyti, kad perskaityti Iliadą pagal Marksą – yra pigiau grybo, tą jau ne kartą yra darę. O va perskaityti ją pagal Froidą – čia jau rimta užduotis. Dar kartą pažiūrėkite į 1 ir 2. :)

 172. 172.

  kreivarankis spalio 22nd, 2009, 12:47 am

  Beje, kas dėl 37-ųjų – tuomet degė ne tik skūrvarčiai…jeigu ką…:)

 173. 173.

  Maras spalio 22nd, 2009, 12:54 am

  Aš manau, kad juntu ;) .
  Šiaip labai nesunku vis tik pagal Marxą interpretuoti viską, kas juda, bent jau tam, kuris jį kažkiek įvaldęs. Tiesa, šiuo atveju Freudas lygu Marxas.
  Tai aš žinau, kad degė ne tik skūrverčiai. Bet va deginimo kriterijų tai niekas nežino. Nemanau net, kad jų buvo. Čia būtų galima lyginti su raganų deginimu.

 174. 174.

  kreivarankis spalio 22nd, 2009, 1:01 am

  eee…bet visgi manau aš teisus – skurvarčiai ir raganų deginimo laikais, ir 37-aisiais, ir Nepriklausomoje Lietuvoje degė rečiau nei kiti. Na, pas jus gal kita nuomonė, bet tai jūsų konstitucinė teisė…:)

 175. 175.

  romas spalio 22nd, 2009, 1:03 am

  Iš biologijos pozicijų, Marai, visada išlieka mokantis prisitaikyti. Vieni prisitaiko dykumos sąlygomis ir gyvena erdviau, kiti grumiasi dėl vietos derlingose džiunglėse. 37 metais buvo patogiau būti kuo toliau nuo valdžios.

 176. 176.

  Maras spalio 22nd, 2009, 1:08 am

  Mano nuomone, 37-i šiuo požiūriu buvo iracionalūs. Tam tikra masinė psichozė (valdoma).
  romai, jei būsi per toli nuo valdžios, gali sudeginti būtent už tai :) .

 177. 177.

  romas spalio 22nd, 2009, 1:12 am

  Marai, paprasti žmonės niekam nekliūna. Kai nieko neturi, esi niekam neįdomus. 37 neturintieji kur gyventi skundė tuos, kurie turi. O tie turėjo už nuopelnus valdžiai, arba po blato.

 178. 178.

  romas spalio 22nd, 2009, 1:14 am

  Įdomi būtų statistika, ar represavo nors vieną čiukčių?

 179. 179.

  Maras spalio 22nd, 2009, 1:18 am

  Oi, žinok, ne. Skundė už tai, kad vienas turėjo kostiumą, kad nusikeikė į Stalino portretą pažiūrėjęs (nekalbu jau apie jo naudojimą tūlike). Aišku, negalima atmesti ir pavydo daugiau turintiems, bet skundė ir lygius sau. Sakau, tai psichozinis reiškinys. Jie irgi turi savo dėsningumus ir tikrai socialiai žemesnėje padėtyje linkę skųsti aukštesnėje esančius net ne dėl pavydo, o dėl taip įgyjamo galios jausmo. Be to, nereikia pamiršti, kad sovietinė visuomenė buvo gana lygių žmonių vis tik. Pačių aukščiausių suėmimus tvirtindavo pats Stalinas, vien kokio kiemsargio skundo neužteko, bet jis galėjo pasitarnauti kaip pretekstas.

 180. 180.

  Maras spalio 22nd, 2009, 1:19 am

  Dėl čiukčių – net neabejoju. Jei tik jis buvo apskaitytas [dalis jų gana ilgai gyveno šalia valstybės – bet tokių žmonių SSRS nebuvo daug.

 181. 181.

  romas spalio 22nd, 2009, 1:28 am

  Šiaip, Marai, kiekviena psichozė turėtų turėti kažkokias šaknis. Manau, kad viskas prasidėjo nuo kokių nors pasvarstymų apie darbo rankas komunizmo statybose. Taip pat neatmesčiau, kad buvo aprūpinimo maistu ir gyvenamu būstu problemų miestuose. Tokiu pagrindu pradėjo kampaniją. O entuziamas kilo iš baimės, sakyčiau.

 182. 182.

  Ligita spalio 22nd, 2009, 1:31 am

  Jei jau yra proga… Norėjau paklaust – ar lietuviškai išleista Hitlerio knyga „Mein Kampf” („Mano kova”)? Seniai knieti patikrint kas ten rašoma.

 183. 183.

  Ligita spalio 22nd, 2009, 1:35 am

  Internete radau tik anglišką.

 184. 184.

  romas spalio 22nd, 2009, 1:37 am

  Ligita, gėdykis! Nors nežinau, kas ten rašoma. Gali būti ir peizažų tapybos vadovėlis:)
  O lietuviškai neatrodo, kad išleista.

 185. 185.

  WU spalio 22nd, 2009, 1:40 am

 186. 186.

  Ligita spalio 22nd, 2009, 1:42 am

  romai, kodėl? :) ) Dar mokyklos laikais perskaičiau Hitlerio biografiją, graibsčiau informaciją apie II pasaulinį karą, žiūrėjau visokius filmus. Žodžiu, kraupau. Tai reikia kolekciją papildyt informacija iš paties niekdario lūpų (galvos).

  Va, pirmojo skyriaus gabalėlis:

  „TODAY it seems to me providential that Fate should have chosen Braunau on the Inn as my birthplace. For this little town lies on the boundary between two German states which we of the younger generation at least have made it our life work to reunite by every means at our disposal.
  German-Austria must return to the great German mother country, and not because of any economic considerations. No, and again no: even if such a union were unimportant from an economic point of view; yes, even if it were harmful, it must nevertheless take place. One blood demands one Reich. Never will the German nation possess the moral right to engage in colonial politics until, at least, it embraces its own sons within a single state. Only when the Reich borders include the very last German, but can no longer guarantee his daily bread, will the moral right to acquire foreign soil arise from the distress of our own people. Their sword will become our plow, and from the tears of war the daily bread of future generations will grow. And so this little city on the border seems to me the symbol of a great mission. And in another respect as well, it looms as an admonition to the present day. More than a hundred years ago, this insignificant place had the distinction of being immortalized in the annals at least of German history, for it was the scene of a tragic catastrophe which gripped the entire German nation. At the time of our fatherland’s deepest humiliation, Johannes Palm of Nuremberg, burgher, bookseller, uncompromising nationalist and French hater, died there for the Germany which he loved so passionately even in her misfortune. He had stubbornly refused to denounce his accomplices who were in fact his superiors. In thus he resembled Leo Schlageter. And like him, he was denounced to the French by a representative of his government An Augsburg police chief won this unenviable fame, thus furnishing an example for our modern German officials in Herr Severing’s Reich.”

 187. 187.

  Ligita spalio 22nd, 2009, 1:43 am

  Oj, manęs neapkaltins nacizmu? :D

 188. 188.

  Maras spalio 22nd, 2009, 1:45 am

  Dėl psichozės tai čia mano apibendrinimai, tokio darbo skaityti neteko. Šaknys – nuolatinė įtampa ir baimė, būdingi totalitarizmui [nuolatinė suėmimo baimė]. Materialinės problemos buvo didžiulės. Lietuva to nepatyrė, o nemaža dalis žmonių rusijoje gyveno žeminėse arba barakuose ir tik tie, kuriems pasisekė – komunaliniuose (kur didelis keliolikos kambarių butas paskirstomas šeimoms duodant po vieną kambarį. Reikia įsivaizduoti, kokia psichologinė atmosfera.
  Lietuviškai ‘Mein kamp” – nežinau. Buvo kažkoks skandalas, kad Latvijoje [lietuviai?] spausdino, bet lyg rusiškai. Jei ir išspausdinta, tai nelegaliai ir taip paprastai negausi.
  Tikrai ne apie tapybą :) . Išraukos buvo spausdinamos, gėda sakyti, laikraštyje 20 centų/kapeikų [turėtum prisiminti, kas per daiktas buvo :) ].

 189. 189.

  Ligita spalio 22nd, 2009, 1:45 am

  Viskas. Skaitysiu angliškai!

 190. 190.

  Maras spalio 22nd, 2009, 1:46 am

  Išraukos :D – nu visai gražiai, lietuviškai, sakyčiau.

 191. 191.

  Ligita spalio 22nd, 2009, 1:47 am

  :D Ramiau, Marai, neužmiršk kur esi… Gali staigiai būt suredaguotas!

 192. 192.

  Maras spalio 22nd, 2009, 1:47 am

  Kodėl taip nusprendei, Ligita?
  ir iš kur toks susidomėjimas 2 pasauliniu ir Hitleriu?

 193. 193.

  Maras spalio 22nd, 2009, 1:50 am

  O kam redaguoti? Taigi gražus lietuviškas žodis :D

 194. 194.

  Ligita spalio 22nd, 2009, 1:59 am

  Laaabai. Bandau įsivaizduoti išraukas spausdinamas laikraštyje :) )

  Tikriausiai iš pasąmonės tas susidomėjimas… Bet virtau nuo kėdės, kai sužinojau, jog Hitleris gimęs balandžio 20 dieną kaip ir aš. Tai dabar asmenybėse reikia ieškot panašumų ir skirtumų, kad netyčia nesugalvočiau sukurt kokios nors super didžiosios Lietuvos valstybės :) Polinkių į uchti – uchti tautiškumą turiu :O

  Beje, ką nusprendžiau?

 195. 195.

  Maras spalio 22nd, 2009, 2:00 am

  Kad skaitysi angliškai. Bet jau supratau – ieškosi savyje Hitlerio. Žiūrėk, kad netyčia nesurastum ;) .

 196. 196.

  Valentinas spalio 22nd, 2009, 6:27 am

  Ligita,
  Sakyk tiesiai šviesiai: „Aš tave iš…redaguosiu”.

  Šiaip yra vertingesnės lektūros paskaitymui nei psicho kliedesiai.

 197. 197.

  kreivarankis spalio 22nd, 2009, 10:01 am

  Apskritai man vokiečiai tokie labai jausmingi žmonės…čia tą Hitlerio atkarpėlę perskaičius.

 198. 198.

  Ligita spalio 22nd, 2009, 10:47 am

  Valentinai, atsargiai su dviprasmiškais daugtaškiais po priešdėlio :) )

  Marai, jei pernelyg įsijausiu, gali visko būt :D

 199. 199.

  Maras spalio 22nd, 2009, 3:27 pm

  Valentinas – sąvadautojas?

 200. 200.

  Valentinas spalio 22nd, 2009, 3:29 pm

  Aš nesu mokslų daktaras, todėl kelias nuo išredagavimo iki sąvadavimo man neaiškus. Gal gali tiksliau paaiškinti?

 201. 201.

  WU spalio 22nd, 2009, 3:31 pm

  Valentinai, tu diskredituoji savo autoritetą.

 202. 202.

  Maras spalio 22nd, 2009, 3:34 pm

  Aš irgi nesu mokslų daktaras, tai teks aiškintis pačiam ;) .

 203. 203.

  romas spalio 22nd, 2009, 3:36 pm

  WU, Valentinas disdebituoja :)

 204. 204.

  Valentinas spalio 22nd, 2009, 3:48 pm

  Sąvadavimo idėja kilo iš to, kad Ligitai būna, kad daugtaškiai pasirodo dviprasimiški. Aš nieko dviprasmiško nematau. Reiktų aiškintis su Ligita.

 205. 205.

  Fredis* spalio 22nd, 2009, 3:59 pm

  pabaigai apie valentinišką savadavimą.
  Manau, kad kur jauni vyrai ir ypač moterys reikia įvesti naują savoką kurios čia nebuvo („seksualiai alkanas”). Iš kart aišku ką reiškia valentiniški daugtaiškiai. Visiems viso gero…

 206. 206.

  Valentinas spalio 22nd, 2009, 4:08 pm

  Tikiuosi jūs manęs nepainiojate į savo jaunuoliškus reikalus?
  Turėjau kažkada griežtą bosą, apie kurį sakydavo, kad jis geras administratorius. Jei kam nors duodavo į galvą, sakydavome „išadministravo”.
  Ligita grasinasi žiauriai redaguoti, todėl ir pasiūliau vartoti žodį „išredaguoti” nes jis labiau atspindi tai ką ji nori padaryti.
  Visa kita jūsų, jaunimo reikalai. Manęs tai neliečia :)

 207. 207.

  Fredis* spalio 22nd, 2009, 4:18 pm

  Valentinai, liečia ir dar kaip. Kaip žinia dažniausiai vyrai paslysta kai jų žmonos būna nėščios, augina mažus vaikus, retas kuris tuo laikotarpiu nekreipia akių į trumpus sijonus, ilgus palaidus plaukus, koketiškai krentančius ant apnuoginto jaunos kolegės darbe ar žavios Ligitos tinklaraščio komentatorės petuko. Tu tokią ptrogą turėjai net tris kartus, šia parsme aš baisus nevėkša – nusidėjau (mintyse) tik kartą.

 208. 208.

  Valentinas spalio 22nd, 2009, 4:25 pm

  Fredi,
  Ačiū, kad daliniesi savo fantazijomis apie Ligitą. Nelabai supratau apie kokias tris progas kalbėjai, nes, skirtingai nei tu, Ligitos nebuvau sutikęs ir neatmetu galimybės, kad ji yra bjauri ryža mergiūkštė.
  Dėl paslydimo, tai aš dabar laikausi per 10 m nuo visų reprodukcinio amžiaus moterų, kad jos man netyčia nepagimdytų dar vieno vaiko. :)

 209. 209.

  Fredis* spalio 22nd, 2009, 4:28 pm

  Valentinai, tu nenuoširdus, istorijoje užfiksuotas daug mažesnis atstumas nei 10m nuo reprodukcinio amžiaus moters.

 210. 210.

  Musė spalio 22nd, 2009, 4:43 pm

  Pavydo scenos… Kaip miela :D

 211. 211.

  Valentinas spalio 22nd, 2009, 5:18 pm

  Iš Fredžio aš tokių dalykų nesitikėjau. Labiau reikėtų pavydėti Fredžiui-Benui, kad greitai jis turės draugę. :)

 212. 212.

  kreivarankis spalio 22nd, 2009, 6:26 pm

  Tai apie ką jūs čia diskutuojate rodo, kad jūs esate paveikti tų užkoduotų froidizmų, kurie slypi Ligitos pateiktame „Mein Kampf” tekstuke. Kiek prisimenu iš a.a. Beresnevičiaus pakaitų – karas, tam tikra prasme, yra ekstremali vienos tautos meilės kitai pasireiškimo stadija, kai viena tauta geidžia įsiveržti į kitą tautą ir tarsi ištirpdinti ją savyje arba ištirpti joje pati. Čia matome, kad ta apinkybė, jog Hitleris gimė tame miestelyje, visai šalia Vokietijos-Austrijos sienos. Dvi valstybės, susiglaudusios viena su kita, tarsi davė užuomazgą šitam embrionui, kuris atsirasdamas turėjo įteisinti amžiną jūdviejų sąjungą arba „Anschluss”. Tas dviejų tautų susiglaudime pradėtas embrionas, išsivystęs į brandų kūną, turėjo apvaisinti naujają valstybę. Vado (Fuhrer) ir Valstybės (Reich) aktas, jų susijungimas, turėjo amžiams suburti visus vokiečių arijus į vieną šeimą – „Never will the German nation possess the moral right to engage in colonial politics until, at least, it embraces its own sons within a single state”. Ten pabaigoje dar rašoma apie kažkokį kitą knygų pardavėją, kuris aistringai mylėjo Vokietiją ( …for the Germany which he loved so passionately even in her misfortune) jau anksčiau norėjo atlikti aktą su ja, bet jam nepavyko.

 213. 213.

  romas spalio 22nd, 2009, 9:29 pm

  Kreivaranki, Maras turi pasiūlęs temą diskutavimui (ji parašyta mažomis raudonomis raidėmis po tekstu). Esame istorikai profanai ir kalbam bileką, nes nežinom ką pasakyti :) Jei yra minčių į temą, galima paspausti ant to mažo raudono užrašo ir komentuoti (pataisyk Ligita, jei blogai instruktavau).

 214. 214.

  Valentinas spalio 22nd, 2009, 9:46 pm

  Visad galvojau ko visi taip žavisi tuo Beresnevičiumi, nes kiek esu skaitęs jo straipsnių, tai buvo psicho kliedesiai.
  Bet šiuo atveju sutinku, kad karas yra vienos tautos meilės išraiška kitai. Netgi tęsiu mintį. Kai pedofilas prievartauja vaiką, tai irgi jo meilės išraiška tam vaikui.

 215. 215.

  kreivarankis spalio 22nd, 2009, 10:20 pm

  Nu gerai, sorry. Rašysiu kitą kartą į temą. Bet čia pas jus į tą temą irgi kartais gana sunku pataikyti (vėl Froidas).

  Kas dėl Beresnevičiaus, tai jisai susidūrė su panašia problema kaip ir Nietzsche – per daug puskvailių padarė jį savo stabu, nesuprasdami jo ironijos. Šiaip Valentinai rekomenduočiau jums paskaityti ne jo straipsnius, o jo knygas. Konkrečiai „Religijų istorijos metmenys” ir „Religijotyros įvadas”. Labai neblogi vadovėliai. Be to, reikia pripažinti, jisai pernelyg anksti tapo legenda, o jo gyvenimo būdas, kiek teko susidaryti įspūdį…na žodžiu, bet Lietuva tikrai dėl jo mirties prarado daug, aišku, ne tiek daug, kad nebegalėtų toliau pilnavertiškai egzistuoti, bet visgi… :)

 216. 216.

  Ligita spalio 22nd, 2009, 11:30 pm

  Oj, jūs, perspektyvūs jaunuoliai :) Nė nesitikėjau, kad kai užsiminsiu apie dviprasmišką daugtaškį, kils sąvadavimo skandalas, į kurį bus įtrauktas šventumo įsikūnijimas, mano asmeninis reklamos agentas Valentinas. Surimtėkit, nes kitaip teks griebtis drastiškų priemonių. Nors… Žiauriai redaguoti aš negrasinau ir negrasinu. Kaip tik – labai padoriai redaguosiu, per daug nelįsiu kur nereikia :D

  „…karas, tam tikra prasme, yra ekstremali vienos tautos meilės kitai pasireiškimo stadija, kai viena tauta geidžia įsiveržti į kitą tautą ir tarsi ištirpdinti ją savyje arba ištirpti joje pati.” – o varge, vargeli :OOOOOOO

 217. 217.

  Fredis* spalio 22nd, 2009, 11:37 pm

  Ligita, iš visų čia pastaruoju metu komentuojamų temų man kaip ir tau šie daugtaškiai yra vientelė suprantama tema.
  Į ką čia viskas išvirto, kur ritasi pasaulis, o kartu su juo ir tavo (mūsų ;) ) tinklaraštis?

 218. 218.

  kreivarankis spalio 22nd, 2009, 11:48 pm

  nu gerai, gerai…tyliu. VISKAS. tyliu, nurimkit. :) Va jums daugtaškiai……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. :)

  P.S. ………………………………………………….

 219. 219.

  Zita spalio 22nd, 2009, 11:51 pm

  Mūsų tinklaraštis :D

 220. 220.

  kreivarankis spalio 22nd, 2009, 11:51 pm

  Šiaip čia „ant bajerio” rašiau, nepykit, jei kieno nacionalinius jausmus įžeidžiau.

 221. 221.

  WU spalio 22nd, 2009, 11:53 pm

  Rimtai.. Ligita dar neatskleidė savo požiūrio, kaip ji vertina tinklaraštį. Ligita, ar čia tavo namai?

 222. 222.

  TipasK spalio 23rd, 2009, 12:27 am

  Manausi aš čia kampelį savą beturįs………………………..

 223. 223.

  Zita spalio 23rd, 2009, 12:35 am

  „Taigi imkit mane ir skaitykit;)Labai lauksiu ir jūsų minčių, nesivaržydami komentuokit, siūlykit įvairias temas” Ligita

  ;) …………………………… .

 224. 224.

  Maras spalio 23rd, 2009, 12:54 am

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 225. 225.

  Fredis* spalio 23rd, 2009, 7:59 am

  2009 m. spalio 23 d. 8.00 val. laikas startui naujam skyreliui -
  „Valentiniški daugtaškiai”.
  Gvildenamos temos: žmonių tarpusavio santykiai, flirtas, koketavimas, geri/blogi berniukai ir mergaitės, aistra, meilė, seksas.

 226. 226.

  Valentinas spalio 23rd, 2009, 8:54 am

  Tenka pasidžiaugti, kad Tinklaraštininkė pademonstravo daugiau gyvenimo išminties ir brandos, nei kai kurie superintelektualūs ir super išsilavinę patinai. Pasidžiaukime, kad naujesnė karta auga geresnė ;)

 227. 227.

  Musė spalio 23rd, 2009, 9:01 am

  Valentinas tampa naujuoju Fredžio Raču :D Valentinai, tik nereaguok kaip Račas ir viskas bus gerai:)

 228. 228.

  R.Medinis spalio 23rd, 2009, 10:45 am

  Kadangi „istorinis” skyrelis nupleveno į daugtaškius siūlau naują temą diskusijai. – „Kaliningrado srities” ateitis istorinio teisingumo ir politinės realybės kontekste. Man visada yra keistas šios temos nutylėjimas mūsose. Imkim , kad ir taip mėgstamą mūsų dešiniųjų temą „Molotovo – Ribentropo” paktas. Padalinta Europa, suokalbis ir t. t. o apie Kaliningradą nė mur mur. O gal aš klystu, gal tie dalykai nesusiję. Po Potsdamo praėjo daugiau kaip 50 m, Berlyno siena sugriuvo, SSSR nebėr, o šios žemės lopinėlio (sala apsupta ES) statusas kažkaip užsikonservavo. Ir niekas net nebando kalbėti ta tema (arba aš nematau). Nukariauta žemė, atitekusi kaip karo grobis, kurioje gyvena žmonės be šaknų. Kartais net atrodo, kad jei Karaliaučius paskelbtų nepriklausomybę ir įstotų į ES, Lietuvai būtų tik blogiau – dingtų paskutinis koziris žaidime su Rusija – tranzitas. Siūlai prabalsuoti už variantus:

  a) Gražinti Vokietijai
  b) Padalinti tarp Lenkijos ir Lietuvos
  c) Paskelbti nepriklausomybęir kaip „Prūsijos” respublika įstoti į ES
  d) prijungti prie Lietuvos (surengus sukilimą)
  e) palikti taip kaip yra….

 229. 229.

  TipasK spalio 23rd, 2009, 10:47 am

  Ar jums neatrodo, kad Artūras Račas apkiauto? Jau kelinta diena tas pats apie Tautos vadą kabo? Gal pelenais galvą barstosi, kad Fredį išvarė? Suprato, ką reiškia turėti blogo neblogą zavadilą?

 230. 230.

  TipasK spalio 23rd, 2009, 10:54 am

  Kaliningrad. Teko dalyvauti itin rimtose kompanijose ir šokiravo, kad net praprusę kalba rimtai, o aukštuomenė su paslėptu šypsniu lūpų kamputyje, kad tos žemės „iskonno russkije”. Remiasi kad buvo Prūsija – vadinasi Rūsija, na dabar Rusija. Ką, istorikų klube pasakysite? Ko gero, kai „iskonno”, tai ir „zakonno” na vieki večnyje?

 231. 231.

  Fredis* spalio 23rd, 2009, 11:03 am

  Potsdano ir Helsinkio susitarimai pjaunasi tarpusavyje.
  Šį rudenį neįleistas Kolerovas – kilo pieno produktų ir tranzitinis karas, D.Grybauskaitė buvo priversta susukti Medvedevo telefono numerį Kremliuje, šis teikėsi pakelti ragelį.
  Gal palikime šį klausimą gvildenti signatarui Ozolui ir jo bičiulių diskusijų klubui. Niekas neužmiršta, ugnelė rusena.

 232. 232.

  bang spalio 23rd, 2009, 11:06 am

  „Ar jums neatrodo, kad Artūras Račas apkiauto?”
  Nepasakyčiau, šyrit vieną Lidos komentarą – atsakymą GIGAi – spėjau pamatyti, o dabar jo neliko. Taigi, padėtis kontroliuojama :)

 233. 233.

  R.Medinis spalio 23rd, 2009, 11:09 am

  Tipui

  Nežinau, ant kiek rimtos kompanijos, bet tapatinti Rusiją su Prūsija, net ne istorikui per daug. Čia kaip Austriją su Australija.

  Va – net Fredis* bijo…

 234. 234.

  TipasK spalio 23rd, 2009, 11:39 am

  R.Medinis,
  nereikia sumenkinti absurdo galimybių. Kol protingieji susigaudė, pliumpenas Rusijoje 17-ais valdžią ilgiems dešimtmečiams kardinaliai pakeitė. Yra net dabar besinostalginančių šitoms idėjoms. Taip kad nenuvertinkite absurdo, jis lengvai gali tapti visagriaunančiu viesulu, svarbu, kad kaip sakė Palaitis (VR ministeris) būtų tam dirigentas.

 235. 235.

  R.Medinis spalio 23rd, 2009, 11:50 am

  Absurdo galimybių aš nenuvertinu. Kaip sakė (berods Einšteinas) yra du begalinai dydžiai pasaulyje – tai visata ir žmogaus kvailumas…

 236. 236.

  A.G. spalio 23rd, 2009, 12:47 pm

  TipuiK,
  jei pamenate, jau apie 1970 m. furų vairuotojai (iš Rytų šalelės) kabinoje prie stiklo pradėjo vežiotis dėdės Josifo portretą. Reiškėsi Rytų šalelėse tokia nuomonė, kad chruščiovai, brežnevai – ne tas kelias.
  Reiškėsi nuomonė, kad Rytų šalelėse labiau palaikoma dėdės Josifo kelias (paprastai jis kas keli metai pakeisdavo spec. tarnybų sudėtį ir ne tik (ten kelis ar keliasdešimt milijonų dvikojų, panašių į žmones), kurie po pakeitimo paprastai būdavo pasiunčiami… taip, anapilin. Bet paskutinį kartą buvo tų dvikojų aplenktas… tad pats į tą anapilį iškeliavo. Na, ko pasėkoje, kaip galvojo furistai ir ne tik, kad prasidėjo kelias į…)
  Antras, įstrigęs kitas epizodas, jau iš pasakojimo…
  Kai lenkų seimelis ėmė išdykauti (na panašiai kaip dabar mūsiškis), apie tai sužinojęs, – toks dėdė Pilsudskis, – pasuko savo žirgus link Varšuvos… baigėsi tuom, kad Pilsudskis labai greitai gavo žinią, kad tas seimelis nutarė nebeišdykauti, tad žirgai buvo pagirdyti jau kitos kelionės link…
  Kaip visada joke, t.y., kaip visada, komentuojančio nuomonė, nesutampa su komentaro tekstu.

 237. 237.

  bang spalio 23rd, 2009, 1:44 pm

  Negalėdamas nei patvirtinti, nei paneigti fakto, ką ir nuo kada fūristai vežiojosi savo kabinose, turiu pažymėti, kad tai nebūtinai reiškia visos „rytų šašelės” visuomenės poziciją.

 238. 238.

  A.G. spalio 23rd, 2009, 2:34 pm

  bang,
  manau Jūs visiškai teisi, juolabiau, kad Rytų šalelėje dabar gyvena ar turtus prieš keletą ar keliolika metų susikrovė patys turtingiausi (ne tik virtualioje erdvėje) Planetoje žmonės, gal tūkstančiai, gal milijonai.
  Pagal tai, kad jie dabar, šiuo metu nustojo iš mūsiškių pirkti sportinius žirgus, – gal kiek ir reiškia, kad laikinų turi tam tikrų sunkumų tie, kuris buvo labiau gal virtualioje ervėje tie Planetos turtingiausieji.
  Bet čia buvo ne apie.
  Daugiau ach apie tuos dvikojus, panašius į žmones… kiek su jais problemų būna, kol jie būna…

 239. 239.

  A.G. spalio 23rd, 2009, 2:37 pm

  Atsiprašau:
  „… Pagal tai, kad jie dabar, šiuo metu, nustojo iš mūsiškių pirkti sportinius žirgus, – gal kiek ir reiškia, kad turi laikinų tam tikrų sunkumų tie, kurie buvo labiau gal virtualioje ervėje Planetos turtingiausieji.
  Bet čia buvo ne apie tai…“ Toliau kaip tekste.
  Sudie. Gero savaitgalio.

 240. 240.

  Maras spalio 23rd, 2009, 6:34 pm

  O ką čia daug pasakysi apie tą Kaliningradą? Na užėmė ir užėmė, neišmesi. Teoriškai buvo 50-iai metų atiduotas, bet rusai gi ne britai, o ir kur dėsi ten susikėlusius.
  O (P)rusia argumentas tai juokingas, bet gyvuoja (dar prisimenu, kaip Perestroikos laikais jį girdėjau per televiziją). Bet argumentai gi nesvarbu.

 241. 241.

  Virtualioji apžvalgos aikštelė Nr. 21 - Ligi Dangaus spalio 24th, 2009, 2:57 pm

  [...] Drėbtelk ir tu, kartu su Maru [...]

 242. 242.

  Ligita spalio 24th, 2009, 3:07 pm

  WU, Zita įdėjo puikią citatą, tai man kaip ir postringaut nebereikia :)

  Ir dėkui visiems už daugtaškius :D

 243. 243.

  . spalio 24th, 2009, 10:02 pm

  „JALTA BLEDNEJET PERED MALTOJ” – perestrojkos laikais, kai visi džiūgavo dėl blogio imperijos normalėjimo, šaltojo karo pabaigos keista buvo matyti rusų inteligentą su tokiu šūkiu.

 244. 244.

  kreivarankis spalio 27th, 2009, 10:09 am

  …ba…

 245. 245.

  Ligita spalio 27th, 2009, 1:13 pm

  kreivaranki, ką norėjai pasakyti? :)

 246. 246.

  kreivarankis spalio 28th, 2009, 9:23 am

  „ba” tai. kiek atsimenu, pirmasis tiesioginės lietuvių kalbos žodis, paminėtas istoriniuose šaltiniuose. Berods pas Henriką Latvį.

 247. 247.

  Ligita spalio 28th, 2009, 1:01 pm

  Mm, aišku. Dabar žinosiu! :D

 248. 248.

  Valentinas lapkričio 1st, 2009, 6:00 pm

  Šis skyrelis apmirė. Jaučiu, kad visai nebetobulėju, tiesiog degraduoju. Marai iškelk kokią nors istorinę problemą.

 249. 249.

  WU lapkričio 1st, 2009, 6:04 pm

  Gerai, aš taip netradiciškai paklausiu. Įsivaizduokim, kad dabar yra 2109 metai. Kaip po tiek laiko bus vertinamas V. Landsbergis, A. Brazauskas?

 250. 250.

  Maras lapkričio 1st, 2009, 6:17 pm

  Valentinai, o kur Tavo kaip didžiojo provokatoriaus talentai dingo :) ? Be to, čia kažkas lyg ir žadėjo mano straipsnius sudirbinėti. Taip apsidžiaugiau, ale kur tau – niekas net neskaito :( .
  WU, jie trumpai, tai Landsbergis svarbesnis 1988-1991, Brazauskas – po to (viešumoje). O toliau pilstyti galima be galo, be krašto. Mielai prašom papilstyti – įdomu išgirsti.

 251. 251.

  Valentinas lapkričio 1st, 2009, 6:22 pm

  Marai,
  Kaip tik norėjau pasakyti, kad nesugebu tavo straipsnio ištraukti iš interneto.
  Gal gali išduoti kokie klausimai dabar kamuoja istorikų bendruomenę? Dėl ko laužomos ietys? Gal išspręskime čia vieną kitą problemėlę? :)

 252. 252.

  Valentinas lapkričio 1st, 2009, 6:23 pm

  Auksinis Kardas, vietoje to, kad diskutuoti su mumis renkasi pas Račą diskusią su Nerijumi. Užsitraukėme sau gėdą. Reiškia esame neįdomūs.

 253. 253.

  WU lapkričio 1st, 2009, 6:27 pm

  Auksinis kardas
  Lapkritis 1, 2009 7:21 vakare | Nuoroda | Atsakyti
  Nė velnio nesistengi pasinaudoti, šnekuti, nepūsk arabų :-)

  Jei stengtumeis tiek, kiek priklausytų, tinkle nebūtų pradėtos rankioti įdomybės apie gausius nerijaus nuveiktus darbus. Mano reikalas, aišku, nedidelis – elkis, kaip išmanai.

 254. 254.

  Fredis* lapkričio 1st, 2009, 6:43 pm

  Katastrofiška mūsų krašto būklė užprogramuota dar nuo sovietmečio ir per 20 metų laikotarpį neatsitiko jokių esmingesnių pertvarkų gerinant mūsų ekonominę, politinę ir visokią kitokią padėtį. Kadangi Brazauskas buvo ilgiau valdžioje, tai jo nuopelnai su minuso ženklu yra didesni.
  Elektrinė Elektrėnuose parinkta netinkamoje vietoje, šildo ežerą, kai tuo tarpu antrinis produktas karštas vanduo turėtų šildyti Vilnių, Kauną (Vilniuje, Kaune pastatytos atskiros šiluminės elektrinės, vėl, kaip ir Elektrėnuose, kūrenamos rusiškos dujos), Ignalinos AE (taip pat šildo ežerą) – visos jungtys eina į Baltarusiją, operatoriai elektros dažnoius reguliuoja iš ten, elektros tilto su Lenkija nėra todėl, kad „baltarusiška” Ignalinos AE elektra netekėtų į vakarus. Latvijoje, Estijoje elektros energija pigesnė nei Lietuvoje. Tiesmukiška Grybauskaitė pasakė aiškiai – jokios AE pas mus nebus, tiesiog neapsimoka jos statyti, mes tai nepajėgūspa daryti, latviai iš šio „projekto” jau pasitraukė, estai buvo skeptiški iš pat pradžių. Iš esmės pas mus viskas pastatyta aukštyn kojomis, atbulai, viskas sujaukta…
  Šita krizė mus privers gyventi labai racionaliai, sumaniai, protingai. Kiekviena gyvenvietė, stampesnė gamykla, atskiras namas turės susirasti būdų kaip racionaliai, taupiai gyventi. Užuomina – biokuras.
  P.S. Kokias idiotiškas paskutiniu metu gvildena tinklaraštininkas 2008 – sprendžia internetinių komentatorių-dundukų problematiką, apžavėtas Maldeikienės iškėlė mokesčių naštos perskirstymą į Sodrą ir kimpba į atlapus V.Laučiui.

 255. 255.

  Auksinis kardas lapkričio 1st, 2009, 6:46 pm

  Esate įnagis, brolyčiai ;-)

  Beje, kartais plepumu vejatės nerijų, tad jį sutramdęs ar tik neturėsiu imtis kitų sanitarijos darbų? Bet čia zona, neskirta reprezentavimui, tad vargu BAU.

 256. 256.

  Maras lapkričio 1st, 2009, 7:17 pm

  Valentinai, taigi nuoroda pateikta: http://metalib.library.lt Įvedi mano pavardę, kiek palauki [ilgokai ieško, kokią minutę], paspaudi peržiūrėti gautus ir šalia Egidijaus ir kitų yra ir mano keli straipsneliai. Imkite ir skaitykite, o perskaitę – kritikuokite ;) .

 257. 257.

  Valentinas lapkričio 1st, 2009, 9:00 pm

  Perskaičiau iki 3 puslapio ir toje vietoje, kur apibrėžiama kultūrinio elito sąvoka nulūžo. Dabar neatsidaro pdf prieiga.
  Kiek perskaičiau, iš karto sukėlė daug įtarimų. Iš vienos pusės norima apibendrinti atsakymus dėl to naudojamas tipinis klausimynas. Tuo tarpu imtis tik 39 respondentai. Net kai socialinių mokslų bakalaurai fiktyviai rašo diplomus, jie imtį paima 200. Paprastai apie 40 interviu paima patys, o likusius sufabrikuoja. Čia, gi hipotezę bandoma pagrįsti 39 respondentų apklausa. Kelia daug įtarimų tokia metodologija. Nekantrauju perskaityti kas yra „kultūrinis elitas” pagal Marą :)

 258. 258.

  Maras lapkričio 1st, 2009, 9:26 pm

  Oho, tiesiai už ragų. Aš ne sociologas ir interviu nesociologiniai (vienas trunka nuo valandos iki trijų). Ir apibrėžčių tikslių nesitikėk ;) . Elitas klaidžioja kažkur tarp normatyviosios ir aprašomosios sampratų nė vienos pilnai neapimdamas.

 259. 259.

  Maras lapkričio 1st, 2009, 9:26 pm

  Tiesa, mano interviu daugiau antropologiniai. O jų metodologijoje užtenka daugmaž 20-ies interviu.

 260. 260.

  Valentinas lapkričio 1st, 2009, 10:31 pm

  „Kultūrinis elitas suvokiamas kaip inteligentijos, socialinio sluoksnio, gyvenančio iš protinio darbo elitas”

  Wu, kaip vadinama ta logikos klaida, kai žodis apibrėžiamas pačiu savimi?

 261. 261.

  Maras lapkričio 1st, 2009, 10:36 pm

  Na, kas yra inteligentija, paaiškinta. Jos elitas ir yra kultūrinis elitas :) . Man užtenka.

 262. 262.

  Maras lapkričio 1st, 2009, 10:40 pm

  Niekada nemėgau įvadų ir išvadų. Ir rašyti jų nemoku, nors tai negerai.

 263. 263.

  WU lapkričio 1st, 2009, 10:40 pm

  Rato klaida. Negalima apibrėžime vartoti apibrėžiamosios sąvokos.

 264. 264.

  Valentinas lapkričio 1st, 2009, 10:41 pm

  Klausimas yra, nuo kada paprastą kultūros žmogų galima laikyti „elitu”? Kokie elitiškumo kriterijai? Ar apskritai „kultūros elitas” nėra dirbtinai sugalvota konstrukcija?

 265. 265.

  Maras lapkričio 1st, 2009, 10:45 pm

  Iš dalies dirbtinis, nes nenorėjau tirti visos inteligentijos (mokytojai, žinote, jų daug, o jei dar t. v. techninė inteligentija, tai išvis košmaras). Šiaip sovietmečiu buvo toks terminas kūrybinė ir meninė inteligentija, tai va čia ir būtų kultūrinis elitas. Arba intelektualai – irgi tinka, bet kad Lietuvoje nelabai vartojama sąvoka ir dar daugelio nemėgiama. Magistriniame naudojau kultūrininkų terminą, bet kad dirbtinis.

 266. 266.

  Maras lapkričio 1st, 2009, 10:46 pm

  Dabar disery kažkaip kitaip apibrėžiau, tai rato klaidos nebėr :) .

 267. 267.

  Valentinas lapkričio 1st, 2009, 11:05 pm

  Šios dienos prisikabinėjimus baigiau. Kol kas man neaišku viena – ar tikrai galima šių žmonių normalų, įprastą bendravimą klasifikuoti kaip alternatyvios nuomonės erdvę? Ar yra kokių nors išorinių šaltinių pvz. KGB ataskaitos, kuriuose inteligentų susitikimai prie degtinės butelio įvardinami kaip alternatyvios nuomonės formavimo struktūriniais dariniais. Ar, vis dėl to, duomenys, pateikiami kaip faktai, tėra pačių dalyvių nostalgiški jaunystės dienų prisiminimai, nuspalvinti neatliktais žygdarbiais ir nepadarytais darbais.
  Atsakymą sužinosime tolesniuose šio straipsnio puslapiuose…

 268. 268.

  Maras lapkričio 2nd, 2009, 12:13 am

  Geras klausimas :) . Tai hipotezė ir ji nebus patvirtinta iki galo niekada – vien jau todėl, kad ne fizika čia. Lyginam su public sphere veikiančia Vakaruose ir matome, kad ir ten problemos – kiek galima laikyti public sphere žiniasklaidą, kuri tapo daugiau manipuliacijų nei žmonių nuomonių raiškos vieta. Taigi, net tas idealas, kurį aš pasirinkau, yra ne be priekaištų. Jis parodo, kad pati viešosios erdvės samprata yra kiek dirbtinė, o konstruktas – pažeidžiamas.
  Vakaruose irgi žmonės sėdi kavinėse ir ten gimsta idėjos ir revoliucijos. Sovietmečiu kavinės buvo ne tokios laisvos, todėl rinktasi butuose, virtuviniai pokalbiai.
  Aš ten pateikiau KGB nuomonę, yra ir daugiau pavyzdžių, kad kai tik tokie pokalbiai pasidarydavo pernelyg platūs ir gilūs, juos užtrumpindavo. Taigi „Pušis, kuri juokėsi” rašyta būtent kaip tokios grupės demaskavimas.
  Su atsiminimais, aišku, problema, bet vis tik ne tik jie rodo, kad tie pokalbiai buvo svarbūs. Tiesa, jau disertacijoje padariau vieną atradimą, kad tokių pokalbių grupių stiprumas galėjo stiprinti prisitaikymą prie režimo.
  Vienžu, laukiu toliau kritikos. Kol kas nieko baisaus :) .

 269. 269.

  Auksinis kardas lapkričio 2nd, 2009, 12:32 am

  Nesigilinu, bet aklai bandau kaišioti trigrašius:

  1) Žodis šviesuomenė visiškai išstumtas iš vartojimo, niekur nebepritinka?

  2) Šviesuomenės bendravimas vertintinas kaip nesuvaržyta bendravimo erdvė (aišku, toks formavosi po Stalino). Kuriai nustatytos viešosios raiškos taisyklės, cenzūros institutai, iš aukščiau deklaruojamos ideologijos, teturi tiek poveikio, kiek jo gali palikti sukelta baimė ar iššauktas prisitaikėliškumas.

  Buvę ir kelionių iš šios nevaržomos erdvės atgal į viešąją: visokie į sistemos rėmus tempiami užkoduoti, padangstyti, prastuminėjami jos provokavimai, kai pvz. meno kūrinyje auditorija džiūgauja aptikusi teisingą sistemos kritiką, o cenzūra nesuveikia, arba sistemos sveikatos dėlei sąmoningai leidžia kritikuoti.

  Skirstymas į tris raiškos dalis: buitinę, viešąją ir nevaržomą atrodo gana teisingas. Šiai dienai supaprastinome transliuojamą ideologiją, tačiau ar tikrai neturime panašios trijulės, kai kapitalizmas kompromituojasi savo išraiškose, o nevaržomoje erdvėje (kuri, neturėdama apsupties, išplitusi, tad ne taip sutelkta) dažnai skamba galimo didesnio teisingumo ir socialinės harmonijos gaidos?

  Šiaip, visai įdomi tema, kai nemažai kas esame šios istorijos dalyviai – viskas dar gana gyva.

 270. 270.

  Maras lapkričio 2nd, 2009, 12:47 am

  1. Žodis geras, bet nemoksliškas. Be to, labai vertybiškai angažuotas – šviesuomenė yra geruomenė vien iš pavadinimo. O man tas netinka.
  2. Aš labai panašiai ir išskyriau. Ir keliones aptariau.
  O va dėl dabartinio trečiosios erdvės egzistavimo vertinimo tai nesutikčiau. Ji yra, bet tai yra pažinčių, ryšių, protekcijų ir pan. erdvė. Sovietmečiu ji bent jau atliko laisvos minties palaikymo funkciją, dabar gi susipaprastino iki materialinės gerovės palaikymo instrumento. Atsirado nauja – internetas. Čia galima rasti tai, apie ką rašai, tas alternatyvias raiškas. Deja, atrodo, jos yra įtakotos visuomeninės erdvės įpročių, kurių svarbiausias – išsiliejau draugams ir galiu toliau lenkti nugarą. Išsišnekėti, kad nereikėtų kovoti/veikti. Pasiūliau austrui kažką daryti, tai jis tuoj milijoną priežasčių rado nieko nedaryti :( .

 271. 271.

  Maras lapkričio 2nd, 2009, 12:49 am

  Šiaip labai pamokanti ir gerai parodanti visuomenės negebėjimą veikti diskusija: http://forum.lrytas.lt/topic_show.pl?bid=3;pid=1570715#fp Sigma gal ir perlenkė visus mazolindamas, bet tiesa juk jo. Tačiau visuomeninė savimonė to tiesiog nesupranta. Kol taip bus, tol jokios normalios valdžios nebus.

 272. 272.

  Maras lapkričio 2nd, 2009, 12:51 am

  Jei nuo pradžios, tai šitaip nuoroda bus teisingesnė: http://forum.lrytas.lt/topic_show.pl?did=;tid=156072

 273. 273.

  Ligita lapkričio 2nd, 2009, 2:26 am

  Valentinai, kaip tau negėda: „Auksinis Kardas, vietoje to, kad diskutuoti su mumis renkasi pas Račą diskusią su Nerijumi. Užsitraukėme sau gėdą. Reiškia esame neįdomūs.”!!! :)

  „vietoje to, kad” – nevartotina!
  „kad diskutuoti” (su bendratimi) – nevartotina!!

  Dvigubas paklydimas, net ne rato klaida :o

 274. 274.

  Auksinis kardas lapkričio 2nd, 2009, 8:28 am

  Marai, man rodos, ne visai taip braižai skiriamąsias linijas dabartyje:

  „dėl dabartinio trečiosios erdvės egzistavimo vertinimo tai nesutikčiau. Ji yra, bet tai yra pažinčių, ryšių, protekcijų ir pan. erdvė.” – juk čia ryškūs buitinės erdvės bruožai, skiriamasis požymis – apsirūpinimo. Tai ji išsiplėtė iki viešosios (įteisinta, kaip svarbi sistemos dalis – vartojimas, su juo susijęs rūpinimasis vartojimu). Tai joje korupcija, kyšiai buvo praktikuojami ir sovietmečiu, dabar tik nuaugo. Pažintys, protekcijos, telefoninė teisė – viskas iš buitinių interesų (kad ir per politines priemones).

  Toks nepaliaujamas atsargų kaupimo ir sudorojimo instinktas. Man patiko kai kažkas pargrįžęs iš svetur pastebėjo terminu „apsidaiktavę”. Dūstantys po vis prasimanomais daiktais ir turtais – tie, kas dėkingiau išsidėstę. Skurde ir apsirūpinimo nepritekliuose bei tik svajonėse apsirūpinti panašiai – kiti.

  Nevaržoma erdvė – tai kas kita, ją galima vadinti ir „pasvajojimų erdve”. Tai joje visokios „galimų kitaip” sėklos. Pavyzdžiui, dabar ten galimo didesnio teisingumo ilgesys – gana ryškus, prie jo pridėjus nepasitenkinimą numetamais kaulais, gausis kaip tik tai, ko bijo – ir teisingai – Kubilius ir Co., ši cheminė reakcija gali ir pradėti veikti, drioksteldama, nors gali tuokart baigtis šnipštu, kaip tie „daugiatūkstantiniai” mitingai prie prokuratūrų.

  Šiaip jau, viskam savo laikas – taip ir sovietmečiu oras tvinko visokių pasvajojimų tol, kol jie nerado pradžioje mažų skylučių, pro kurias atkakliai besispraudžiant, nebuvo kaip vėliau pulti tramdyti išsmukimo. Dėl ko Landsbergis paliko kartėlį – kad pradėjo gana savanaudiškai rizikuoti proceso užtikrintu nuoseklumu, nuosaikumu, su kuriuo nėra kaip kovoti. Be Landsbergio vis neatsirasdavo mūšio lauko, kuriame būtume galėję būti įveikti, todėl tiesiog užtikrintai auginome permainas.

  Dėl „darymo”: viena vertus, tai labai svarbus žingsnis, kuomet kažkas iš ketinimų pradeda materializuotis, sutinku. Riba, už kurios nutikimai tampa galimi – atitinkantys ketinimus, ar tikrovės deformuoti. Bet, kita vertus, žmonės atranda patogesnę buvimo iš dienos dienon būseną, ir gailisi ją aukoti, o ir šiaip – ar ne patogu patinginiauti savo nuožiūra? Be to, ir vizija turi būti matoma, nujaučiama pakankamai įtikinamai, kad jos galima būtų imtis rimtai. Šiuose dalykuose esama ir natūralaus augimo, kurį paskubinti vargu ar pavyks.

 275. 275.

  Auksinis kardas lapkričio 2nd, 2009, 8:57 am

  Oho, Ligita – tuojau be jaunųjų kalbininkų laiminimo ir prasižioti bus baugu. O kaip taisytum?

 276. 276.

  Ligita lapkričio 2nd, 2009, 10:37 am

  Auksinis karde, taisyčiau „užuot diskutavęs”. Bet, žinoma, aš galiu ir nebelįst su savo taisymais (išskyrus „Lietuvių kalbos dilgėlyną”) :) )

 277. 277.

  Auksinis kardas lapkričio 2nd, 2009, 12:31 pm

  Ligita, lįsti verta, tik būtina lavinti lindimo švelnumą, ir pasiūlyti patrauklių pakaitalų ;-)

 278. 278.

  Maras lapkričio 2nd, 2009, 7:56 pm

  Karde, mūsų požiūriai skiriasi labai nedaug.
  Mano požiūriu, visuomeninė erdvė yra buitinės erdvės dalis. Tai yra, tie patys žmonės, tie patys ryšiai buvo naudojami ir apsirūpinimui, ir pasvajojimams. Tiksliau, dalis buitinių ryšių (tam tinkamų) naudota ir pokalbiams, kuriuose svajota [čia taip apygrubiai supaprastinu].
  Aš nelinkęs idealizuoti tų visų virtuvinių pokalbių – gi pats tokiuose dalyvauju ir tai yra tuščios (dažniausiai) apsukos, leidžiančios išsakyti pagiežą, pasipiktinimą ir pan. Jose plinta ir idėjos, kurios keičia visuomenę, bet tam visuomenė turi būti pasiruošusi keistis ir turi būti sąlygos. Čia visiškai pritariu, kad sąlygų nėra kol kas, bent jau nesimato.
  Tik mano nuomone, būtent virtuvinis politikavimas, ypač kai jis laikomas svarbiu (o bent jau sovietmečiu laikytas) atima energiją iš veikimo. Vietoj veikimo pasirenkamas lengvesnis kelias – pasvajojimas. Pokalbis, kur nurodžiau į forumą, parodo, kaip toks svavjojimas veikia neveikimą, jį stiprina – žmogus mato ir kalba apie esmines, struktūrines problemas ir visos kitos jam jau nesvarbios, kaip tos invalidų vietos. Geriau padejuoti, pasiskųsti ir nieko nedaryti.
  Deja, tai yra vyraujantis Lietuvos kultūros tipas – skundų ir bejėgiškumo, atsakomybės nusimetimo ir rezignacijos kultūra. Todėl permainų nebus. Net ir Sąjūdis iš tiesų tebuvo [tai mano nuomonė, bet nepagrįsta tyrimais] tik ekstatinis susikaupusių skaudulių proveržis, nepakeitęs visuomenės ir mažai tepalietęs rezignacijos kultūrą. Dar daugiau – jis buvo būtent tos rezignacijos kultūros produktas. Tos minios, kur lengva pasislėpti masėje ir nebūti už nieką atsakingu (už viską atsakingas Landsbergis, todėl ir tokia neapykanta jam). Aišku, buvo ten ir gražių momentų ir tikrai aktyvių žmonių. Bet ne visuomenė.

 279. 279.

  Auksinis kardas lapkričio 2nd, 2009, 9:35 pm

  Marai, beveik su viskuo sutikčiau, bet ne su pabaiga. Gal esu šališkas dėl to, kaip jaučiausi, ir ką veikiau Sąjūdžio metu pats, bet tie veiksmai, kuriais galima buvo sudalyvauti – jie daryti (pvz. užperkami Klaipėdoje ir gabenami Vilniun paplatinimui „Mažosios Lietuvos” leidiniai, pasisakymai organizuotose diskusijose, dalyvavimas susitikimuose – viskas kunkuliavo).

  Galiausiai, kiekvienas ėjimas į mitingą, kuris aiškiai prasilenkia su buvusios santvarkos nusistovėjimais – labai aiškus žygis sistemos permainų link. Sumuojamas tūkstančiais balsų, kaip akivaizdžiais reikšmės ir pasišovimo patvirtinimais. Taigi, iš virtuvių buvo išaugta ir sąmoningumas, atsakingo šeimininko savo krašte jausmas buvo visiškai tikras. Tai jo mes dabar ilgimės, nes jis vėliau nustekentas, išaugintas sekantis netikėjimas.

  Taip, centrinis Sąjūdis turėjo savo organizacines, hierarchines struktūras, tačiau organizacija persmelkė visą šalį, ir joje visur matei gausiai susidarant jo kuopelių, be to – buvo kitos organizacijos, atsimenu tokią „Labora”, ten kolegos lankydavosi ir pan.

  Būtinai paminėčiau dar ir kitokiais pagrindais gyvavusias organizacijas – kaip tik neseniai buvau baigęs studijas, dalyvavau saviveikloje, ir mačiau koks tirštas saviveiklos kolektyvų gyvenimas, juose tautinio paveldo daigai gyvavo labai pacifistiškai, bet formavo ryškią alternatyvos sistemai pasaulio dalį. Išvis, kultūrinis gyvenimas, domėjimasis juo – buvo norma, labai daug kas ieškojo orientyrų, atspirčių ir čia, taigi užsisteminis gyvenimas buvo labai tirštas.

  Dėl buitiškumo: čia labiau turiu omenyje, kaip sakau, „buitinius rūpesčius”, apsirūpinimą – tai yra, paprasčiausių poreikių patenkinimą, jo aptarnavimą ir tarnavimą šiam. Konservuotų žirnelių poreikiai. Kyšiai, blatas. Naudos pogrindis, sistemos neganomas. Artima sistemos struktūra – privilegijos. Skirtumas – įteisinta, „pelnyta”.

  Buitiniai santykiai viešojoje erdvėje – tai kitas buvimo epizodas – su buitiniu apsirūpinimu bendro neturintis, išskyrus pavadinimą, visgi, jau turintis paklusti sistemos taisyklėms. Sakykime, jaunuolio buvimas mokykloje. Ten neleidžiami per ilgi plaukai, nes taip sako sistemos atstovai – autoritetai. Jau taisyklės. Pionierius stovykloje – turi ryšėti kaklaraištį per rytmetines ir vakarines liniuotes, šventinius renginius. Studentas su ansambliu išvyksta gastrolių užsienin – pildo anketas, saugumas tikrins ar galima išleisti. Menininkas pristato kūrinį meno tarybos teismui – sužinos, ar pakanka ten šviesaus socialistinio realizmo, ir ko po įvertinimo gali tikėtis, greičiausiai pasiūlys daryti kompromisų. Aišku, čia sistemos ribų briaunos, po prekybos centrą „Merkurijus” vaikščiodamas tegali patirti sistemą per planinės gamybos ir menko importo išdėliotą pasiūlą. Čia jau ribojamės su buitinio apsirūpinimo arealu: jei esi aname pažangus, žinai kažkokio skyriaus vedėją, ar tarpininką, o gal turi privilegijų – tuomet nesi vien viešasis „pirkėjas iš gatvės” su atlygiu kišenėje.

  Pasvajojimų arealas – asmeniniu pasitikėjimu ir atvirumu ramstomi rateliai, kur žmonės gali iškrauti pažiūras, kiek nesibaimina. Sutinku, vien išsišnekėjimas gali būti garą nuleidžiančio vožtuvo vertės, bet argi sistema leistų žymiai daugiau? Kartu, tai – komunikavimas, asmens matymo patvirtinimai, kurie gali augti taip pastiprinti, net jei pašnekovas pasyvesnis. Čia jau priklauso nuo asmeninio pasišovimo.

  Man rodos, ir šiai dienai tebeturime rinkinuką: „buitis – labą dieną – tarp mūsų mergaičių”.

 280. 280.

  Valentinas lapkričio 2nd, 2009, 10:30 pm

  Perskaičiau tą straipsnį. Man sunkoka kritikuoti dėl faktinės medžiagos, nes jų arba nežinau arba negaliu įvertinti ar pateikti faktai teisingi. Galėčiau kabinėtis prie metodologijos, bet be to ką vakar sakiau, nelabai ką galiu bepridėti.
  Jei jau norėčiau kabinėtis, tai grįžčiau prie minties, kokiu mąstu kelių inteligentų pasiplepėjimai prie degtinės butelio galėjo veikti tautos savimonę. Rašai, kad jų idėjos įvairiais kanalais plito tautoje, nors ir nedidelėje dalyje. Bet ar taip buvo iš tikro? Kuo galime pagrįsti šį teiginį. Prašosi rimtesnė kiekybinė analizė. Kiek tokių neformalių grupių buvo, kiek žmonių ir t.t.
  Iš pateikto teksto galima daryti išvadą, kad didžioji dalis kultūrinio elito buvo prisitaikėliai nekomformistai. Bet ar nebuvo tarp jų idėjinių komunistų? Antanas Venclova?
  Negi visi priešinosi sistemai per prisitaikymą? Pati parakoksali samprata „pasipriešinimas per prisitaikymą”, kiek žmonių ją aiškiai artikuliavo bent jau savame rate?
  Žodžiu, mechanizmas, kad kultūrinio elito organizuotai ir prisitaikėliškai saugomas tautiškumas persidavė tautai man neatrodo labai įtikinamas. Man atrodo, kad giluminė nepritarimo okupacijai samprata gyvavo pačioje tautoje.
  Nukrypstant nuo temos, gal gali papasakoti ar vakarietiška mintis skverbėsi į mūsų kultūrinį elitą? 20 amžiuje įvyko daug visokiausių įdomių mąstymo permainų. Kaip visa tai atsiliepė mūsų kultūriniam elitui? Ir nafik sovietiniam režimui reikėjo filosofijos ir filosofų? Kokiems tikslams?

 281. 281.

  Auksinis kardas lapkričio 2nd, 2009, 11:34 pm

  Pakaišiosiu trigrašius, Valentinai.

  Marksizmas – tai filosofija, tai fundamentalus pateisinimas kodėl viskas vyksta taip, ir turi taip vykti toliau. Hegelio dialektika. Visoki 20 a. egzistenciniai kapstinėjimaisi šiknoje anaiptol nebuvo kišami po šiuo fundamentu, kiek pamenu.

  „Pasipriešinimas per prisitaikymą”? Išlupus, kiek pritempta. Prisitaikymas bujojo pirmiausiai per buities aprūpinimą, per supratimą, kad karjerai atviri keliai per kompromisus su sistema. Kultūrinė raiška turėjo eiti į kompromisus, jei norėjo reikštis – jai magėjo erzinti sistemą, nes pirmiausiai sistema ją erzino savo ribomis. Kartu, legendinės lietuvių tautos mitai ir padavimai sulyg įsovietinimu niekur nedingo. Žmonės prisimindavo labai tolimos praeities šloves. Dainas ir apeigas. Tautiškumo tęstinumas nebuvo perdavinėjamas kaip estafetė, per prisitaikymus, nors su tautiškumu susijusi raiška kartais ir turėdavo prisitaikyti.

  Savo ruožtu pasipriešinimą labiau suprantame kaip prieš sistemą, jos suvaržymus kreipiamą vektorių. Sąjūdžio judėjimas savo taktika buvo vykdomas pažingsniui, ir tai tikrai galime įvardinti prisitaikymu – vardan pasiekimų: aiškiai valdomas, prilaikomas iki tikros sekančio žingsnio galimybės.

  Sąvokoje „pasipriešinimas per prisitaikymą” įkrautas dualizmas, nes arba tu prisitaikai, arba prisitaikymui priešiniesi. Jei prisitaikai, bet sau tikrai ar tariamai įteigi, kad tokia yra pasipriešinimo forma – tai anaiptol nereiškia, kad menamas pasipriešinimas neužmigs netrukus po prisitaikymo, kad apie jį niekas nesužinos, bet akivaizdžiai žinos apie prisitaikymą. Galiausiai, jei tas pasipriešinimas omenyje tikrai išlaikomas, jo tikrovėje nėra tol, kol apčiuopiamais darbais nėra pateikiami įtikinami jo įrodymai.

  Labai tingiu skaityti visą darbą, Valentinas šaunesnis, kaip jam gerai.

 282. 282.

  Maras lapkričio 3rd, 2009, 12:49 am

  Nu va, Auksinio kardo mintis jau galima įtraukti į disertaciją :) . Šiaip dėl Sąjūdžio tai čia reikia tyrimų, kurių kol kas nematau ir nežinau, ar bus. Taip, veikimo neabejotinai buvo, bet kiek buvo veikiančių, o kiek tik į mitingus vaikštančių. Svarbiausia, man atrodo, kad veikimas buvo kolektyvinis. Bet čia reikėtų lyginti, pavyzdžiui, su Prancūzijos streikais. Bent jau aš dabar matau tą patį, kaip ir sovietmečiu – kalbas kalbeles tarpusavy ir nieko daugiau, baimę sakyti pavardes viešai, viešinti konkrečias negeroves, nes to neleidžia buitiniai ir pažintiniai (taip pat ir svajotojiški) ryšiai. Skirtumas tarp buitinių ir svajotojiškų pažinčių buvo (jį atspindi skirtumas tarp „draugo” ir „pažįstamo” terminų), bet jo skirtumas atsiminimuose, manau, perdedamas dėl grynai psichologinių priežasčių.
  Bet, grįžtant, jei matau tą patį, kaip ir sovietmečiu, jei niekas nepasikeitė – ar buvo kažkas pasikeitę Sąjūdžio laikais. Išsiveržė ilgai slopinti jausmai kaip audra, nurimo – ir vėl tas pats. Man taip atrodo.

  Prisitaikymas kaip pasipriešinimas yra būtent prisitaikymo suvokimas kaip ne-prisitaikymo. Sakysim, Lukšienė būtų ryški tokios savimonės, sovietmečiu nesusilpnėjusios, atstovė. Bet nesusilpnėjo labai nedaugeliui, daugumai (ypač jaunesniems) tai tebuvo patogi priedanga prisitaikymui. Tokia mano samprata – tai prisitaikymo mechanizmas.

  Valentinai, taip, čia yra trūkumų. Detalių visų grupių analizių niekas nepadarys, nes tai tiesiog neįmanoma – daugelio dalyvių ir grupių tiesiog nebėra, o dar ir prisiminimai ne pats patikimiausias dalykas. Iš esmės ką būtų verta padaryti, tai lyginti su XVIII a. salonais, kuriuose labai panašiai veikė visuomeninė mintis. Beje, politiškai aktyvių žmonių skaičius visose visuomenėse nėra didelis (išskyrus kai kurias demokratines šalis, bet ir tai), todėl pasiekti visos tautos nė nereikia – užtenka pasiekti aktyviuosius.
  O veikta platesnes mases paprastai – per viešumą, per potekstę. Visuomeninėje erdvėje sukuriami ir palaikomi perskaitymo kodai ir jie naudojami skaitant oficialiai pasirodžiusius tekstus. Tai vienas poveikio būdų. Jis mane labiausiai domina, nes labai mažai nagrinėjau. Šiaip būtų labai įdomu išnagrinėti populiariąją sovietmečio kultūrą būtent tautiškumo palaikymo aspektu. Nes šiaip lieka problema, kad režimas irgi palaikė tautiškumą, todėl neaišku, kiek jo palaikymui svarbus buvo neoficialus veikimas, o kiek – režimo palaimintas. Bet samprata ta, kad mes kovojam, nes palaikom tautiškumą, egzistavo tarp elito.

  Idėjinių komunistų buvo gana nedaug, faktiškai jie, jei „terleckiško” charakterio, buvo nustumti į pašalę pačio režimo, nes jų idealai neatitiko realybės sovietinės. Beje, Burokevičius visuomet buvo idėjinis ir už tai jis sovietmečiu savotiškai gerbtas bent dalies – už tai, kad ne ciniškas dvimintis, kaip daugelis ideologų.

  Neformalių grupių buvo daug, kaip ir dabar ir jos apėmė visą visuomenę. Klausimas, kurioje jų dalyje sklido tie visuomeniniai, neoficialūs idealai ir nuomonės. Ir čia aš susiduriu su siena – atsiminimai nepatikimi, o tuolaikinių šaltinių nėra daug, užuominos juose ne itin gausios. Aišku, galima būtų surinkti visus dienoraščius, laiškus ir bandyti kažką išskaičiuoti, bet nelabai aš tikiu tokiais dalykais.

  Pasipriešinimo per prisitaikymą artikuliavimas tuomet buvo gana paplitęs, kiek galima spręsti iš tuolaikinių šaltinių (dabar daugelis kitaip šneka). Bet procento vėlgi nenusakysiu – neįmanoma. Šiaip ar taip, istorija – ne socialinis mokslas. Idėjas aš daugmaž parodžiau, o tikslių skaičių nebus.

  Giluminis nepritarimas buvo pačioje tautoje? Giluminis nepasitenkinimas režimu, ypač nuo 8 deš. tikrai buvo. Okupacijos daugelis paprastų žmonių jau neprisiminė. „Smetonos laikų” atsiminimai dar ne okupacijos nepriėmimas – tarpukariu apie caro laikus kaip labai gerus irgi ilgai kalbėta. Pati sistema kėlė nepasitenkinimą [tiesą sakant, labai panašų į tą, kurį kelia nepriklausoma Lietuva ir jos santvarka dabar]. Aišku, partizanai ir jų vaikai, dalis tremtinių [kita dalis net vaikams nepasakojo per daug, kad tik būtų lengviau prisitaikyti] labiau artikuliavo, bet ne dauguma. Inteligentija ir ypač intelektualai – kiek kitas dalykas, nors ir jų dauguma, mano nuomone, buvo nepatenkinti ne tiek okupacija, kiek Maskvos spaudimu ir kūrybinių laisvių trūkumu, tautiškumo varžymu. Bet tam reikėtų atskirų detalių tyrimų.

  Vakarietiška mintis aišku skverbėsi. Tas pats Tomas Venclova po 1956 m. subūrė būrelį, kuris domėjosi visokiais -izmais. ir kitur sklido visokios idėjos, skaitytos įvairiausios knygos [per lenkiškas knygas ypač, nes jie galėjo leisti beveik viską]. Į dailę modernizmas kaip atėjo, taip ir įsitvirtino – jokio socrealizmo žymiausiuose darbuose (jei nežiūrėsime į turinį) nebėra, nors taip ir vadinta. Apie muziką, manau, pats žinai – Balsio dodekafoninė trajektorija, peržengta minimalisto Kutavičiaus ir visokių kitokių avangardistų ir čiauškančių mašinistų :) . Vėlgi, iš Lenkijos.
  Kas kita, kad tai buvo leidžiama tol, kol neveikė tiesiogiai prieš ideologiją, kol liko daugiau forma. Egzistencializmas Mikelinsko pavidalu buvo puolamas, bet ir leidžiamas. Iš dalies vakarietiškoms idėjoms Lietuvoje nebuvo pagrindo – vis tik kitokia realybė. Iš dalies kultūrinis elitas užsisklendė saugodamas tautinį tapatumą, užsisklendė ir nuo vakarietiškų idėjų (Marcinkevičius „Pušyje” kritikuoja T. Venclovą būtent iš tautiškumo, o ne iš idėjiškumo pozicijų). Parapinė mūsų kultūra tai ir įtakos parapinės. Nežinau nė vieno darbo, kuris būtų pasiekęs pasaulinius standartus literatūroje, dailėje turiu per mažai žinių, o muzikoje, manau, atsirastų toks ne vienas ir ne du (tas pats Kutavičius, Balakauskas, Balsys, ir daugiau būtų galima priskaičiuoti.
  [Čia turiu apgailestauti dėl savo muzikinio neišprusimo lietuvių muzikoje ir priekaištauti Lietuvos radijui, kad net kai buvo trečia programa, skirta vien klasikinei muzikai - jos intensyviai klausiau - lietuvių transliuota itin mažai. Turėjau galimybės pasiklausyti latvių atitinkamos programos, tai jie saviškius labai propaguoja. Bet ir iš to, ką žinau, matau daug tikrai galingų kūrinių.]
  Vėlgi, tai mažiausiai režimo liesta teritorija, faktiškai nesikišo, jei tik nebuvo žodžių. Gal dėl to? O gal tai nuo talentų užderėjimo tepriklauso.

  Filosofai buvo ideologizatoriai, jų reikėjo taip pat, kaip ir mechanizatorių liaudies ūkiui. Kita vertus, jie turėjo pagrįsti sistemos legitimumą pagal marksizmą, todėl buvo gana svarbūs pačiam sistemos funkcionavimui. Aišku, palaipsniui viskas formalizavosi ir jų svarba menko.

 283. 283.

  Valentinas lapkričio 3rd, 2009, 10:23 am

  Vienintelė mintis, kuri mane dabar kankina – kur švęsime Maro disertacijos apgynimą? Mokslinis laipsnis tai nejuokas, paūžti reikia normaliai.

 284. 284.

  Ligita lapkričio 3rd, 2009, 1:31 pm

  Kiek žinau, Artūras turi namą :) Tiesa, ir iš Valentino video galima buvo pamatyt, kad aplinka neprasta. Gaila, kad jau šalta lauke.

 285. 285.

  Valentinas lapkričio 3rd, 2009, 1:49 pm

  Visų pirma reikia patikslinti kada balius. Gali būti ir šiltu metų laiku.
  Artūro name yra įspėjantys ženklai „Mano šuo išmokytas pulti Fredį”.
  Be to reikia pagalvoti ir apie Auksinį Kardą, ir kitus klaipėdiečius, kad jiems būtų patogu. Be to, kur bang ir lida paliks savo vaikus? Štai dėl to ir neramu. O kas jei Maras apsijuoks ir neapgins disertacijos? Ką darysime su alaus cisternomis ir degtinės statinėmis?

 286. 286.

  Ligita lapkričio 3rd, 2009, 2:19 pm

  Va va, tegu Maras tikslią datą pasako, kada jau sveikint galėsim :) ) Tik viena bėda – jis nemėgsta masinių susibūrimų. Atsimeni, kažkada skundėsi pas mane!

  O vieta turi būti tarp Klaipėdos ir Vilniaus. Ar turime vidurio Lietuvos komentatorių? ;)

 287. 287.

  Auksinis kardas lapkričio 3rd, 2009, 2:54 pm

  Sąjūdį deramai įvertinti siūlau pagal tai, kaip ir kur jis reiškėsi, nes proginis nukeliavimas į mitingą jo visai neatspindi. O jis kūrėsi ir reiškėsi anaiptol ne kokioje anoniminėje, beveidėje erdvėje. Grupės kūrėsi tiek įmonėse, įstaigose, tiek vienijosi koordinavimui pagal teritorinį Lietuvos išsidėstymą – labai aiški viešoji erdvė, labai aiškūs steigėjų vardai. Vieni teikė drąsos kitiems, ir taip ketinimai labai sąmoningai ir nevirtuviškai virto kūnu. Tiesa, pirmoji dingstis tai daryti nedaug rizikuojant – novatoriškos Gorbačiovo perestroikos idėjos.

  Wiki: According to Gorbachev, perestroika was the „conference of development of democracy, socialist self-government, encouragement of initiative and creative endeavor, improved order and disciple, more glasnost, criticism and self-criticism in all spheres of our society. It is utmost respect for the individual and consideration for personal dignity.”

  Mes per mažai kalbame, kokią lemiamą reikšmę turėjo mums šitas, citatoje nusakytas, nutiestas kilimėlis saviraiškai. Neįtikėtinas pakilimo takas išsiveržimo ieškančiai sąmonei. Gorbačiovas matė savo vizijas, labai modernias, bet iš Maskvos nesimatė to, kas angažuotiems TSRS periferijos gyventojams buvo galvose: negalima pamiršti traumų, kurios liko širdyse, kaip atsisveikinimo su savarankiškomis valstybėmis randai – tikrų tikriausi partizaniniai pasipriešinimai ir daugelio tremčių randai. Kaip dabar kalbame apie emigraciją, palietusią Lietuvą, taip tikra buvo ir traumų projekcija, palikta jos žmonėms, kone kiekvienai šeimai – kaip tai galėjo išnykti šiame lygmenyje? Niekaip, nes ir dabar apie savo gyvenimą pasakojantis žmogus negali neminėti kaip lemtingai jo gyvenimą pakeitė tiesiogiai, ar tik per giminystės ryšius, šie dalykai. Sterilių nebuvo daug. O tai reiškia, kad Lietuva buvo tik kuriam laikui prarijusi savo skaudulį, kurį gal ir būtų pamiršusi po kokios kartos – kitos. Nespėta.

  Dėl dailės – tik mėgėjiškai domėjausi, bet kultūrinis gaivinimasis laikytas svarbia sveiko žmogaus higienos priemone, iš to galiu pasakyti, kad turime labai stiprią dailės, ypač tapybos, mokykla. Toks sistemos veidų tapytojas Vincas Kisarauskas gal būtų arčiausiai to, kame galime atpažinti jos veidrodį, bet bendro pobūdžio, fundamentali, pasaulį atvaizduojanti tapyba – gėdos tikrai nedaro. Iš dalies todėl, kad joje tradicija pradėta matant platesnį pasaulį, spaudžiama, traukėsi ten, kur buvo galima kvėpuoti laisvai (pvz. Adomas Galdikas), kas likę čia – taip pat nedaug kirtosi su ideologijos reikalavimais dėl savo amorfiškos prigimties ir augo gana vešliai. Kitos dailės formos – liaunesnės, dažnai pereinančios į puošybas – dekoratyvumus, modernesnės išraiškos – tarkime tokie Valentino Antanavičiaus koketavimai su koliažais-asembliažais – gal sarkastiški, bet abejotinos išliekamosios vertės.

  O šiaip, rimtai žiūrėta į meną sovietmečiu, tai buvo rimtai, profesionaliai apgyvendinama sala, nepalyginsi su dabartine nupiepusia saviveikla, ženklia dalimi skirta pardavimams – „gyventi taigi reikia”.

 288. 288.

  Auksinis kardas lapkričio 3rd, 2009, 3:01 pm

  Šiltu metu galima ir gamtoje, galiu pasiūlyti miškus Šilutės rajone, čia pat – marios, jūros :-) Gražus Švėkšnos miestelis netoliese. Bet jeigu ketinate tik prisigerti, tai patogiau arčiau namų, aišku.

 289. 289.

  Maras lapkričio 3rd, 2009, 7:19 pm

  Mokslinis laipsnis, Valentinai, yra nedidelis popieriaus gabaliukas, su kuriuo net užpakalio nenusišluostysi (per mažas ir per kietas). Iš esmės jis nereiškia nieko, nors, aišku, padeda akademinėje kovoje už būvį. Taip kad nėra ko švęsti, tiksliau, nebus, jei apsiginsiu.
  Cisternos ir bačkos bet kokiu atveju bus panaudotos pagal paskirtį. Tuo labiau, kad aš šiaip ar taip abstinentas.
  Gerai prisimeni, Ligita, masinių susibūrimų nemėgstu.
  Šilutė? Mamos gimtinė :) .
  Beje, iš kur jūs visi ištraukėt, kad jau tuoj tuoj :) ?

 290. 290.

  Maras lapkričio 3rd, 2009, 7:33 pm

  Karde, šito nepaneigsi, ką sakai apie Sąjūdį. Gorbis atvėrė šliuzą ir pasipylė, išsiveržė.
  Dėl Kisos sutinku, plačiau daile nelabai domiuosi – muzika man daug artimesnė. Nors Antanavičiaus kai kurie dalykai man patinka. Jo albumo pradžioje yra toks Kristus labai ilgomis rankomis. Mano akimis – įspūdingas darbas.

 291. 291.

  Valentinas lapkričio 3rd, 2009, 8:47 pm

  Marai,
  Tada nesupratau, kodėl mes čia visi gaištam laiką, investuojame į tave, į tavo žinias, idėjas ir t.t. Nejaugi visa tai vardan bereikšmio popieriuko kuriuo net nenusišluostysi?
  Aš taip nežaidžiu.

 292. 292.

  Maras lapkričio 3rd, 2009, 8:57 pm

  Investicijos ne visada atsiperka, Valentinai. :) >

 293. 293.

  Valentinas lapkričio 3rd, 2009, 9:18 pm

  Čia ne šiaip investicijos. Čia bemiegės naktys, paraudusios akys. Čia vaikai netekę tėvelio dėmesio, neperskaitytos pasakos, nepadainuotos lopšinės….
  Fredi, Maras tavo bendramintis, laukinio kapitalizmo propaguotojas :(

 294. 294.

  Maras lapkričio 3rd, 2009, 10:55 pm

  Valentinai. kaštus galima sumažinti: vietoj pasakos – mano straipsnį vaikams perskaityti reikėjo. Tiesa, jame nėra dainuojamųjų intarpų (deja, nesu folkloristas), bet galima gi parodyti išradingumą – kai kurias vietas padainuoti, pvz., išvadas, kai straipsnio beklausydami vaikai išlūš.
  Kapitalizmo smerkėjas apie investicijas kalba. Kažkas nedera :) .

 295. 295.

  Valentinas lapkričio 3rd, 2009, 11:07 pm

  Fredi,
  Račas kartu su emdeiksacuku puola soialistą Austrą. Kaip vertini tokį netikėtą posūkį?

 296. 296.

  romas lapkričio 3rd, 2009, 11:11 pm

  Man atrodo, Marai, kad nuosavo laiko investicija į tokią neseną Lietuvos istoriją yra labai prasminga . Tai gali kvepėti net ir politine karjera.

 297. 297.

  Valentinas lapkričio 3rd, 2009, 11:20 pm

  Tiesa, jei kas nesupratote, tai alaus cisterna yra Bacho metafora, o degtinės statinė – Bruknerio. Kažkaip atrodė, kad akivaizdu, bet nevisi suprato. :)

 298. 298.

  Maras lapkričio 3rd, 2009, 11:26 pm

  romai, politikos visai nenoriu, jei taikai tai man.
  Valentinai, nesupratau, kaip ir Tu nesusipratai išvadų padainuoti vietoj lopšinės :) . Be to, problema, nuo tokios degtinės kai kam gali būti pernelyg sunkios pagirios ;) .

 299. 299.

  Valentinas lapkričio 4th, 2009, 9:44 am

  Šiandien mirė Claudas Levi-Strausas. Net nežinojau, kad jis vis dar gyvas. Marai, ką galvoji apie struktūralizmą?

 300. 300.

  romas lapkričio 4th, 2009, 10:29 am

  O čia, Valentinai, ne kitaip pavadintas redukcionizmas ?

 301. 301.

  Valentinas lapkričio 4th, 2009, 11:35 am

  Nežinau kas yra redukcionizmas, bet struktūralizmas yra viena iš svarbiausių 20 amžiaus mąstymo srovių, kurios pagrindinis įkūrėjas ir yra Claude Levi-Strauss.

 302. 302.

  Musė lapkričio 4th, 2009, 11:54 am

  Tiesa, Valentinai, vis pamirštu parašyti dėl Maro diplominio apklausų imties – čia ne šiaip interviu, o individualūs giluminiai interviu, 39 imties daugiau nei užtenka (Marai, kaip ten su tom statinėm ir bačkom – matai, kaip aš tau padedu) :D

 303. 303.

  Musė lapkričio 4th, 2009, 11:56 am

  Ai dar prisiminiau – aš esu įsitikinusi, kad A. Kubilius skaito Ligitos tinklaraštį – vos šį savaitgalį pasibėdavojau dėl per ilgos darbo savaitės, iškart Kubilius sureagavo ir tuoj sutrumpins iki 4 darbo dienų. Ačiū, Andriau! :D

 304. 304.

  romas lapkričio 4th, 2009, 12:08 pm

  Redukcionizmas yra pasaulėžiūra, kai pasaulis suprantamas tarsi grūdėtas. Bet kuris sudėtingas daiktas yra sudarytas iš mažiau sudėtingų, pastarieji iš dar mažiau sudėtingų ir taip iki elementariųjų dalelių. Ši pasaulėžiūra ateina iš antikinės Graikijos filosofijos apie atominę pasaulio sandarą. Iš esmės visas mokslas yra redukcionistinis. Mes suskirstome mokslą į šakas remdamiesi būtent šiuo požiūriu.

 305. 305.

  Valentinas lapkričio 4th, 2009, 1:18 pm

  Muse,
  Giluminiai interviu yra puikūs aptikti tendencijoms ir apsibrėžti problemų ratą. Tačiau yra rekomenduojama (kalbant apie marketinginius sprendimus) patikrinti kiekybinių tyrimų būdu, tam, kad galėtume generalizuoti atsakymus.

 306. 306.

  Maras lapkričio 4th, 2009, 2:44 pm

  Levi-Strauss – nu didis, ką čia bepasakysi. Beje, jo Mitologijos parašytos fugos principu :) . Man struktūralizmas ne itin artimas, nes jie ieško vienodumų. Tai socialinis mokslas, o aš vis tik tikras humanitaras, nors ir turiu sociologizuojančių polinkių. Todėl mane žavi skirtumai.
  Dėl interviu. Kiekybiniais tyrimais gal ir galima patikrinti marketinginius sprendimus, bet kultūrinio elito požiūrius praėjus keliasdešimčiai metų – ne. Kaip rašė iš lagerio grįžęs ir ideologinius eilėraščius pradėjęs kepti A. Miškinis, „Pasikeitė vertybių mastas, / Kitaip ir žmogų suprantu.”

  Muse, Tau labiau patinka vynas ar degtinė? Kiek pakeli? Nuo maniškės degtinės labai kenčia ausų būgneliai ;) .

 307. 307.

  kreivarankis lapkričio 4th, 2009, 6:11 pm

  O kas yra „fugos principas”?

 308. 308.

  Maras lapkričio 4th, 2009, 7:01 pm

  Jis, atrodo, savo interviu knygoje yra rašęs, kad pirmąjį Mitologikjų tomo skyriai sukomponuoti fugų/simfonijų pavidalų, prasideda uvertiūra ir baigiasi finale. Visuose kituose struktūra ta pati, tik neeksplikuota. Plačiau jo interviu knygoje „Iš arti ir iš toli”, skyriuje apie muziką.

 309. 309.

  Ligita lapkričio 4th, 2009, 8:03 pm

  R. Grinevičiūtė skaito mano tinklaraštį, dabar A. Kubilius… Kas dar? :D Šiaip, jeigu kas nors į mane įtariai pažiūri (pavyzdžiui, anksčiau nežiūrėjęs), tai nusprendžiu, kad netyčia čia užklydo :OO

 310. 310.

  Valentinas lapkričio 4th, 2009, 11:34 pm

  Marai,
  Esu nustebęs. Įsivaizdavau, kad ieškai bendrų tendencijų ir apibendrinimų. Stengiesi atrasti pamatines priežastis ir įvykių logiką. Struktūrinė analizė kaip tik tau ir padėtų praplėsti sovietmečio laikotarpio supratimą. Tarkime, galėtum panaudoti tą patį Greimo semiotikos kvadratą apibrėžti kultūros elito būsenas binarinių opozicijų rėmuose:
  Pasipriešinimas vs Palaikymas
  Nepasipriešinimas vs Nepalaikymas
  Tau neatrodo, kad panaudodamas kokį nors tokį teorinį modelį atvertum sau platesnes galimybes?

 311. 311.

  Maras lapkričio 4th, 2009, 11:41 pm

  Na, šitą kvadratą aš buvau nusipaišęs. Tiesą, sakant, būtent iš jo man ir kilo mintis (iš pradžių buvo tik trys dėmenys ir kvadratas padėjo rasti ketvirtą bei sustruktūruoti mintį).
  Čia aš aprašiau savo požiūrį į struktūralizmą kaip tikslą ir kultūros tendenciją (pas save kiek plačiau įraše, skirtame Straussui, aptariau). Bet kaip įrankis jis be jokios abejonės naudotinas.

 312. 312.

  Maras lapkričio 4th, 2009, 11:48 pm

  Tik mano antroji opozicija straipsnyje, kurį skaitei, visiškai iš kvadrato: ne-prisitaikymas vs ne-pasipriešinimas. Jos tiesiog neeksplikavau (istorikai nesuprastų, manau).
  Bet tik kaip įrankis. Nes įvykiai dažnai neturi logikos, o pamatinės priežastys pamatinėmis tampa tik stebint iš dešimtmečių nuotolio. Ir, kaip rašiau viename komentare pas kreivarankį, teoretikai per mišką nebemato medžių (faktografai – skaičiuoja medžius ar, dar blogiau, šakas užmiršdami mišką). Noriu būti tarp šių tendencijų. Nežinau, kiek man tai išeina, bet stengiuosi. Va Losevo, Proppo (apie pasakas :) , bet struktūralizmo ištakos) prisipirkau – gal skaitysiu.

 313. 313.

  Valentinas lapkričio 4th, 2009, 11:50 pm

  Proppą kokia kalba nusipirkai?

 314. 314.

  Maras lapkričio 4th, 2009, 11:54 pm

  Ruskai. Bet ne tą garsiąją „Pasakos morfologiją” [neturiu], o „Istorinės stebulinės pasakos šaknys”.

 315. 315.

  romas lapkričio 5th, 2009, 12:04 am

  Turėjau nuojautą, kad struktūralismas, kaip metodas, buvo šiek tiek nužiūrėtas nuo tiksliųjų mokslų pažinimo metodų:) Nors gal ir klystu. Internete yra straipsnių, ale ten man reikia per daug mokytis, kad suprasčiau :)

 316. 316.

  Maras lapkričio 5th, 2009, 12:59 am

  Jei teisingai pamenu, struktūralizmo pradininkas – de Saussure. Jis buvo kalbininkas ir taikė savo metodą būtent kalbos tyrimui. Šiaip nuo XIX. (A. Comte) egzistuoja humanitarinių mokslų tikslinimo, sociologizavimo tendencija. Tai duoda ir gražių vaisių, bet paniekinantis požiūris į humanitarus kaip ne mokslininkus yra kvailas.

 317. 317.

  romas lapkričio 5th, 2009, 1:09 am

  Aš ir neniekinu humanitarų. Tiesiog, surinkus googlėje „struktūralizmas”, siūlomas straipsnis , kuris prasideda tokiais sakiniais:
  Struktūralizmas plačiąja prasme aiškinamas kaip filosofijos kryptis, metodologija. Siaurąja prasme tai tyrimo metodas. Visais atvejais jis siejamas su požiūriu, jog tiriant sudėtingus objektus, juos galima išskaidyti į elementus, dalis, funkcijas ir, išnagrinėjus tai atskirai, visą objektą galima aiškinti vėl sujungiant ištirtas dalis į visumą.

  Čia tiesiog redukcionizmo apibrėžimas :)

 318. 318.

  Maras lapkričio 5th, 2009, 1:41 am

  Tai aš Tavęs ir neturėjau omeny, kad niekini.
  Išskaidyti lengva, bet paskui surinkti – vargas nemenkas ;) .

 319. 319.

  Maras lapkričio 5th, 2009, 1:47 am

  Tai yra, nemenkas kai tiri žmones. Va dekonstravo dekonstravo, o kai reikia rekonstruoti – šakutės.

 320. 320.

  R.Medinis lapkričio 6th, 2009, 1:39 pm

  Kadangi literatūros skyrelio nėra, parašysiu čia – „istorijos” skyrelyje. (Nors istorikai ir literatai nelabai ir skiriasi, tik vieni, tiek kiti rašo remdamiesi savo fantazija, tik vieni tai pripažįsta, o kiti bando įrodyti, kad būtent taip ir buvo…).
  Kadangi visų visuomenės ir valstybės bėdų pagrindinė priežastis yra abejingumas, abejingumas šalia esančiam žmogui, bendrapiliečiui, abejingumas bendruomenei ir t.t., visus kviečiu kilti į kovą su šiuo žalingu reiškiniu. O tai reiškia ne tik pačiam būti aktyviu, pilietišku visuomenės nariu, bet savo teigiamu pavyzdžiu patraukti paskui save draugus, pažįstamus ir aplinkinius. Čia gali prireikti visų įmanomų agitavimo formų, tame skaičiuje ir literatūrinių…

  KREIPIMASIS Į ABEJINGĄJĮ DRAUGĄ

  Nelysk šiandien į akis
  Neduok kvailų klausimų
  Netrypčiok –aš susinervinęs.

  Nenoriu aš nieko žinot
  Neduosiu tau nieko, atstok
  Neerzink – aš susikrimtęs.

  Man rūpesčiai slegia pečius
  Aš Lietuvą gelbėt ruošiuos
  Nepertrauk – aš susijaudinęs.

  Nei dirbt negaliu, ne miegot
  Man šalį vėl reikia dabot
  Ar supranti? -aš įsiaudrinęs.

  Tėvynė vėl šaukia vaikus
  Į kovą prieš pančius sunkius
  Ko stovi čia toks išsičiustijęs?

  Strategiją, viziją klok
  Daryk ką nors – nemiegok
  Nors kartą padėk nesismulkinęs.

  Rašyk komentarą, net du
  Paskubėk – nebūk dunduku
  Palengvės – būsi kaip išsituštinęs.

  Paskambink į radiją, į TV
  Paaiškink, kaip daugiau negali
  Kad tu – visas toks pasipiktinęs.

  Mokesčius mažint!
  Pensijas –kelt!
  Biurokratus – į gatvę!
  Oligarchus – sodint!
  Biudžetą po lygiai
  visiems padalint!

  Ech, darbo turiu per akis
  Tad teks vakarot naktimis
  Tu suprask – aš toks susirūpinęs…

 321. 321.

  Ligita lapkričio 6th, 2009, 2:16 pm

  Ooo, poetą R.Medinį vėl įkvėpimas aplankė! :)

 322. 322.

  Maras lapkričio 7th, 2009, 1:35 am

  Po R. Medinio eilėraščio labai tinka manasis, paskelbtas kitame įraše „Bac bac…” :D

 323. 323.

  Musė lapkričio 7th, 2009, 11:26 am

  R. Medini, gerai varai, rideni puntukus į mūsų – visažinių komentatorių/diskutuotojų daržą :)

  Valentinai, čia tau, kaip Hauso draugui, Hauso orų prognozė:

  http://obama-weather.com/House/m/LHXX0005

 324. 324.

  Ligita lapkričio 7th, 2009, 2:12 pm

  R.Medini, taip lengvai nepraslysi, nesijaudink :D

 325. 325.

  R.Medinis lapkričio 7th, 2009, 6:20 pm

  Ligita, bijau kad nesuprantu ką nori pasakyti…

 326. 326.

  WU lapkričio 13th, 2009, 8:23 pm

  Kad pakeisti temą, siūlau pažiūrėti vieną filmą. Lietuvių kūrybą. Pažiūrėjau pirmas 10 min. ir užkabino – http://video.google.com/videoplay?docid=1794063909501152303# „Pirmyn į praeitį”

 327. 327.

  Ligita lapkričio 13th, 2009, 8:30 pm

  Na, tai va. Dabar negaliu žiūrėt, nes ekstremaliom sąlygom rašau :D Bet nieko, dar pažiūrėsiu.

  Tiesa, dėkui už ankstesnius man dedikuotus video.

 328. 328.

  Maras lapkričio 14th, 2009, 11:49 pm

  WU, dešimt minučių neiškenčiau. Marazmams neturiu laiko. Dar apie Siono išminčių protokolus betrūksta kad pradėtų kalbėti.

 329. 329.

  WU lapkričio 14th, 2009, 11:56 pm

  Marai, man tai patiko pažiūrėti. Praplečia akiratį ir priverčia susimąstyti, kaip žmonės taip protauja :) Pažiūrėjau visas pusantros valandos.

 330. 330.

  Maras lapkričio 14th, 2009, 11:59 pm

  Oi, patikėk, istorikai tokių „teorijų” prisiklauso… Lietuviai ir Romos imperiją nukariavo, ir Velykų saloje gyveno. O jau apie žydus, masonus ir globalinį sąmokslą – be skaičiaus.

 331. 331.

  WU lapkričio 15th, 2009, 12:18 am

  Žinau, berods per discovery rodydavo (gal dar rodo), tokią laidą „conspiracy theory”. Man kartas nuo karto įdomus tokie dalykai, kad neprarasčiau budrumo, nors prisipažinsiu – nesu skaitęs Da Vinčio kodo.. Tik filmą mačiau :)

 332. 332.

  Maras lapkričio 15th, 2009, 12:21 am

  O aš nei to, nei to. Kiek žinau, knyga – geras trileris.

 333. 333.

  . lapkričio 15th, 2009, 1:22 pm

  Dar Maro būsimai knygai – tikras užmirštas faktas legendai.

  Visi žinom paminklą ant Vilnelės kranto pakeliui į Užupį. Prieškario jaunuolis žuvo begelbėdamas skęstantį, tragiška ir gana banali istorija. Vienok paminklas stovi ir tas yra gerai.

  Septyniasdešimtųjų pavasarį, taigi, gūdžiais brandaus socializmo metais, buvo filmuojamos Šv.Onos bažnyčios sienos. Norėta akivaizdžiai įrodyti, kaip jas virpina grindiniu pravažiuojantis sunkusis transportas, filmuota gana aukštai- gal 10 -15 metrų aukštyje – ten tie virpesiai matėsi geriau.

  Befilmuojant iškrito ir žuvo LKS operatorius, jaunas vyras.
  Maironio gatvė neužilgo buvo užasfaltuota, taip bent kiek buvo sumažintas tas virpesys…

  Po to, kasmet, gegužės pradžioje, toje vietoje, kur žuvo operatorius kažkas padėdavo gėlių, kurias vairuotojai pabrėžtinai dėmėsingai apvažiuodavo… Nuėmus gėles matėsi, kad asfalte toje vietoje – raudona, kaip kraujo dėmė.
  Tai kelininkai, beasfaltuodami gatvę, pagarbiai, nieko neliepiami, paliko vieną senojo grindinio granitinį tašytą akmenį.

  Nūnai grindinys perklotas ir kiek supratau, legenda ir tradicija sunyko. O gaila, buvau radęs net to operatoriaus pavardę ir daugmaž tikslesnę įvykių raidą surašęs diskelyje, kurį pradanginau.

 334. 334.

  . lapkričio 15th, 2009, 1:58 pm

  Dar Marui – „vdrug” internete neskaitė? Vargu bau, bet jo distemon ir geras, tik tiksliau skambėtų pervadintas į „Brandaus socializmo stebuklus” su kelių laipsnių kabutėmis.
  Sandara labai panašų skaičiau tais laikais lenkų kalba- tik apie uždarbį.
  Dar kažkiek primena tų laikų BBC „Warszawskle anekdoty” a la
  -”Kapitalizme žmogus išnaudoja žmogų, o sacializme – atvirkščiai”
  -”Tarybų Sąjungoje pragyvenimo lygis toks aukštas, jog jį sunku pasiekti”

  Septyni komunizmo stebuklai:

  1.Visi turejo darbą.
  2.Nors visi turejo darbą, niekas nedirbo.
  3.Nors niekas nedirbo, normos buvo įvykdomos100 procentų.
  4.Nors normos buvo ivykdomos 100 procentų, parduotuvėse nieko nebuvo.
  5.Nors parduotuvėse nieko nebuvo… , visi viską turejo.
  6.Nors visi viską turejo, viskas buvo vagiama.
  7.Nors viskas buvo vagiama, visiems visko užteko.

 335. 335.

  . lapkričio 15th, 2009, 9:14 pm

  Buvo tokia fudbolo komanda – Vilniaus „ŽALGIRIS”…Dūlindamas po eilinių praloštų rungtynių berods tuometine Melnikaitės gatve, nukabinęs nosį, pamačiau šaligatvio plytelę…
  Plytelė kaip plytėlė, senoviško įprasto matmens 50×50 cm ( jau buvo pasirodžiusios 40×40 ir 37,5×37,5), bet tikrai kitokia- su įspaudu MLYNARSKI WILNO r.1898.
  Po to, kaskart eidamas į fudbolą, parodydavau ją draugams, kaip ritualas ar talismanas.
  ŽALGIRIS iškopė į pirmąją, po to į aukščiausiąją lygą, po to nustojau fudbolą lankyti, po to neliko komandos…
  Specialistų kompanijoje, jau naujaisiais laikais dėl tos plytelės, kuriai virš 100 metų prakirtau stambias lažybas… Pusę nakties beveik klupom pasišviesdami jos ieškojom. Deja.

  Kažkoks novarišas pasigviešė tai, ką buvo išsaugojęs sovietinis kelininkas, gal net koks eilinis klojėjas, na- tas, kur klupėdamas kloja trinkeles ar plyteles, beveik juodadarbis.

 336. 336.

  Maras lapkričio 15th, 2009, 9:20 pm

  Taške, įtariu net ne pasiglemžė, o tiesiog išmetė, kai reikėjo įsisavinti pinigus ir iškloti naujai. Aš dar prisimenu, kad buvo prancūziškai užrašytų dangčių – dar iš lenkų laikų. Dabar nebėr.
  Kuri dabar buvusi Melnikaitės? Gėda, bet nesigaudau (ne vilnietis).

 337. 337.

  . lapkričio 15th, 2009, 9:41 pm

  Dabar Juozapavičiaus gatvė, tada vadinosi gal Melnikaitės, o gal Gajaus. Maždaug tuo metu joje pastatė tris daugiaaukščius administracinius pastatus, vienas jų Melioracijos ministerija. Kaip tik tada ir pakeitė plyteles, palikdami tą 1898.
  Mūsų laikais tuos pastatus neatpažistamai išdarkė, bet kiek pamenu plytelių nekeitė. Būtent todėl ir buvo taip pikta.

  Jau geri kokie penki metai vis ruošiuosi ramiai dieną tos plytelės paieškoti – gal pražioplinom naktį ir dar policininkų stebimi :)
  Naiviai tikiuos, kad nepastebėjom . Būt smagu.

 338. 338.

  TipasK lapkričio 15th, 2009, 9:44 pm

  Jūs čia apie labai jautrius dalykus kalbate, reikėtų net atskirai tam prisiminimus atgaivinti. Tokie dalykai labai svarbūs, jie kuria miesto ri tikrųjų miestiečių psichologiją. Bet kita vertus, laikas teisingai juos keičia. Dabar panašių vietelių kūrimu užsiima Umbrasas ir smagu, kad jaunimas ir ne tik jas priima, vadinasi pataiko. Sakykime kaip fain ta jo padaryta plytelė Gedimino (Katedros) aikštėje.

  O gatvė, jei neklystu, dabar Juozapavičiaus

 339. 339.

  TipasK lapkričio 15th, 2009, 9:51 pm

  O dėl tos plytelės- tai supuvusiais sovietiniais dvasiniam gyvenimui buvo daug erdvės dėl pačių įvairiausių priežasčių. Viena, jei norite, tylusis pasipriešinimas:) Taigi, tikiu, kad tada ir paprasti darbininkai tokiems dalykams jautė pagarbą. Dabar, deja, brutalizmo ieškoti nereikia, jis viską puola ir naikina. Todėl Umbraso iniciatyvos tokios malonios. Sakykime, tas užrašas ant krantinės „Aš tave myliu”. Čia pats tikriausias modernizmas, instaliacija, perfomansas ir koncepcija. Tai ne vamzdis tame pačiame paupyje

 340. 340.

  . lapkričio 15th, 2009, 10:01 pm

  O grafiti ant Čekanausko „Parodų rūmų” (ŠMC )stogo – virš užrašo apie menininkus?

  Dar vienas geras dalykas iš tų laikų Jaunimo sodo – Sereikiškių parko. VDI studentai savarankiškai, o gal liepiami, o gal ir net ne studentai buvo ištapę aliejiniais dažais nupjautų šakų liekanas ant kamienų. Buvo labai įdomu, gražu ir pagal visas miškininkystės taisykles.

  Iš tokių mažų dalykėlių ir susidaro miesto dvasia, miestelėnų kultūra, tautos mentalitetas ir kiti banaliai žinomi nuobodūs dalykai…. Tik ne kalbose, o kasdieniškoje rutinoje.

 341. 341.

  Maras lapkričio 15th, 2009, 10:03 pm

  O ta plytelė Katedros aikštėje kartais ne panaši, kur sovietmečiu buvo. Mano mama ant jos yra stovėjusi :) . Kiek girdėjau, senąją kažkas į sodelį pasiėmė (kodėl negalėjo palikti, tai nesuprantu. :( O naujoji – jos pavyzdžiu padaryta.
  Taip, tikrai, tokie dalykai ir daro miestą savu, kuria miesto kultūrą, kurios mums taip trūksta. Kaip ir ta spalvinga čigonė Rožė :) .

 342. 342.

  Ligita lapkričio 15th, 2009, 10:06 pm

  Esu keliskart apsisukusi ant tos plytelės!

 343. 343.

  . lapkričio 15th, 2009, 10:09 pm

  Taigi, gal ta spalvingoji Rožė tai ta patį, kur vyrų klausinėdavp ar neturį po 15 kap. taksofonui.

  Buvo pletkas, jof tai Motiejuas Šumausko dukra. To paties, kurio dėka Naftos Perdirbimo gamykla Mažeikiuose, o ne Jurbarke, kaip jau buvo suplanuota Maskvoj.

 344. 344.

  TipasK lapkričio 15th, 2009, 10:16 pm

  Buvo tokia plytelė ir ant jos reikėjo kulnu apsisukti.
  Buvo madinga daug vaikščioti senamiesčio kiemais ir ką nors suradus (o kokie paslaptingi būdavo praėjimai-perėjimai-perlipimai) būtinai vesti kitus parodyti. Dabar netgi nauji namai tvoromis tveriasi… Nors viena iš Naujųjų rajonų (Lazdynai, Viršuliškės ir kt) idėjų buvo pereinamumo kiemais idėja, atseit taip būdinga Vilniaus senamiesčiui, net kai kur dirbtines arkas bandė imituoti… pabandykite dabar pasivaikščioti senamiesčio kiemais:)

 345. 345.

  . lapkričio 15th, 2009, 10:19 pm

  Prieš kelias per kažkurią rusų TV rodė siužetą iš Romos. Ten baigiamas statyti architektės Zaha Hadid suprojektuotas, berods, šiuolaikinio meno muziejus, kaip italai sako- betoninis monstras.
  Mane gi žiūrint apėmė jausmas, kad žiūriu į mūsų arch. Čekanausko suprojektuotus Parodų rūmus šalia Rotušės… Tie patys principai fasade- pagarbiai iškarpytas pastatas, aukštis, tūriai, kad matytųsi senoji bažnyčia ir pan. net viduje – laiptai…

  Nesenai važiavau pro šalį, ant stogo, truputį toliau to užrašo apie menininkus lyg tai grafiti padarytas- tai čia ŠMC darbas ar kokio chuliganėlio peckionės? Matosi važiuojant nuo Rotušės link S.Neries gimnazijos.

  Ar man tas grafiti prisiapnavo?

 346. 346.

  Ligita lapkričio 15th, 2009, 10:19 pm

  O aš kol Vilniuje apsipratau… Iš pradžių atrodė kaip didelis butas :D Na, žinai, žolės, medžių trūkumą pajutau. Ypač Centre bei Senamiestyje. Jokių pievų.

 347. 347.

  TipasK lapkričio 15th, 2009, 10:26 pm

  O ką reiškė Rotonda jaunimo sode! Beveik kaip Narutis Gorkio gatvėje:)

 348. 348.

  Maras lapkričio 15th, 2009, 10:34 pm

  Aš su kolega dar kiek pavaikščiojom po senamiestį, kol tiek tvorų ir vartų nebuvo. Yra ir dabar dar galimybių, bet visiškas mizeris. O sako, kažkada buvo galima skersai visą senamiestį pereiti nesinaudojant gatvėmis…
  Rotondos tai gaila – taigi galėtų viarslininkai viarslą daryti, ir tikrai būtų norinčių atsigaivinti.

 349. 349.

  . lapkričio 15th, 2009, 10:40 pm

  Dar prieš naktinį barą DAINAVA pirmame aukšte šurmuliavo bevardė didoka kavinė. Ten rinkdavosi meninis jaunimas ir tai buvo lyg ir alternatyva NERINGAI.

  Po to , po gero dešimtmečio – kažkas panašaus VAIVA – joje leisdavo itin gerą plokštelių muziką.

  Truputį vėliau, vėl po dešint metų – STIKLIAI – kooperatyvų suklestėjimo laikais – su neprilygstam kava – už 58 kap. oficialiai (ne dviguba, paprasta)

 350. 350.

  Maras lapkričio 15th, 2009, 10:48 pm

  Čia formuojasi Dingusio pasaulio enciklopedijos papildymai. Gerai :) .

 351. 351.

  TipasK lapkričio 15th, 2009, 10:48 pm

  Taškai, ar ne perdaug barzdomis apaugome:)? Ir dabar labai gerai!!! Gyvenimas žavingas, net kai š, vistiek žavingas. O mes čia sumerkėme nosis į prisiminimų bangas. Smagu, žinoma, bet viskam savo ribos. Dedam tašką prisiminimams?

 352. 352.

  Maras lapkričio 15th, 2009, 10:54 pm

  O kam? Ką istorikai rašys, jei nebus prisiminimų? Apie darbo pirmūnus :) ?
  Nors, aišku, kas per daug, tas negerai. Kita vertus, ir nuo amžiaus daug kas priklauso.

 353. 353.

  . lapkričio 15th, 2009, 10:57 pm

  Nė velnio. Naiviai :) patikėjau, kad istorikui Marui pravartu žinoti. Be to, gal koks kitas kuoktelėjęs jaunuolis paskaitys ir užtrinęs kokią drevę prie Gedimino kalno ją nutapys brangiais aliejiniais dažais su voverės plaukų teptukais…

  Ar atradęs kur išmestą šaligatvio rankų darbo XIX a. plyrlę atvilks centran ir įmontuos…

  Kaskart, kai būnu Užupy žaviuos ką ten tas jaunimas išdarinėja

 354. 354.

  . lapkričio 15th, 2009, 11:14 pm

  Ir tie pirmūnai buvo visoki. Per antrą savo milijardą man skirtų sekundžių pažinau kelias asmenybes ir kelias Asmenybes. Viena jų – VLADISLOVAS STAPONAVIČIUS.
  Reta pavardė, nes trečia raidė A.

  Va, ši muzika gal ir apie jį:

  http://www.youtube.com/watch?v=M1yxWXHLWcY

 355. 355.

  Maras lapkričio 16th, 2009, 11:32 pm

 356. 356.

  Maras lapkričio 16th, 2009, 11:37 pm

  Patarimai primilžiui padidinti [dėstymo kokybei kelti]: http://ligita.xz.lt/klausk-ligitos-belakstant-po-kambari-su-balta-striuke/

 357. 357.

  . lapkričio 17th, 2009, 8:41 pm

  Suprasdamas Maro ironiją apie ambalo laikų pirdylas, keletas štrichų :

  *Alytus. Tik ką pastatytas ESNK – Eksperimentinis skydinių namų kombinatas, na kur buvo pagaminta tūkstančių tūkstančiai alytnamių. Tais laikais tikrai moderniškų. paprastų. net … vakarietiškų.
  Skandalas – kombinato direktorius V.Staponavičius ant apdegusio kombinato kelių hektarų stogo tiesiogine prasme nuokautavo Alytaus priešgaisrinės apsaugos viršininką, seną komunistą, KGB ordininką etc nesugebėjusį laiku to gaisro užgesint…

  *Tauragė. SMK – Statybinių medžiagų kombinatas – eilinė susmurgusi plytų gamyklėlė per kelis metus per visą Lietuvą pagarsėjusia net tik rodikliais, bet ir neįprasta tada aplinkotvarka – vejomis, rožėmis, paprasčiausia švara. Neįprasta kitur, deja.

  *Vilniaus GKG-2, antroji gelžbetonio konstrukcijų gamykla- vos ne pačiame Vilniaus senamiestyje – Markučiuose. Apdulkėjusi cementu, apdrabstyta skiedinais, klampynė net kieme, niūri… na, tipinė sovietmečio laikų šaraga.Atėjo direktoriauti V.Staponavičius ir nepaisant visų sunkumų, trukūmų, stygių, deficitų uždegė darbuotojus- na, padarykim tą suknistą fabrikėlį gražiu, kaip kad jūsų namai. Savo rankomis, talkomis.
  Po metų- neįtikėtinas vaizdas. Dabar taip visur, betgi buvo visai kiti laikai.

  Čia gal ne vieta prisiminti tokius „socializmo statytojus”, vien Fredžio pašaipų baisu.
  Betgi negalima nepaminėti istorikui sovietmečio, taigi, raudonojo direktoriaus, gūdžiais brandaus socializmo metais dariusio (darbais, ne žodžiais) to, kas tik dabar pas mus tapo norma.
  Ko vertos jo literatūrinės ekskursijos darbuotojams – po Žemaitiją, aplankant keisčiausius žmones (vienas kasa savo aruose tvenkinį, kitas renka akmenis, dar kitas neįprastai aželdina kolūkio sodybą – ko tik nedarė tie užsispirę žemaičiai )

  Tai, ką čia parašiau – apgailėtinas bandymas papsakoti apie Asmenybę. Ne tik dėl vietos trukūmo. Vien kavos gėrimo ritualas vertas atskiro pasakojimo, kaip ir šnekos apie dualizmą, BBC, VISI laiptus ar karnyzų apskardinimą bei gatvės bordiurus.

 358. 358.

  Maras lapkričio 17th, 2009, 8:46 pm

  Taške, rašyk rašyk. Fiksuoti reikia viską.

 359. 359.

  kreivarankis lapkričio 18th, 2009, 7:06 pm

  Sveiki,
  tai čia toks tas istorikų forumas :)

 360. 360.

  Ligita lapkričio 19th, 2009, 12:30 am

  Maras susirūpinęs savo disertaciniu. Jam visi turi rašyti, rašyti :D

 361. 361.

  Maras lapkričio 19th, 2009, 1:20 am

  Aš susirūpinęs istorikais, kad jie turėtų darbo skaityti skaityti ;)

 362. 362.

  . lapkričio 21st, 2009, 9:44 am

  Kavą reikia gerti tik iš porcelianinio puodelio. Su lėkštute, sidabriniu šaukšteliu.
  Būtent taip kava vaišindavo Direktorius, tik pagal jam žinomą grafiką pasikviesdavęs kavai. Gal lėmė tai, jog puodeliai – plonyčiiai, peršviečiami, senoviniai, jo „nudžiauti iš žmonos kraitinio paveldėto servizo” buvo tik du…
  Kavos gėrimo metu – jokių kalbų apie gamybą ar gamyklos aktualijas. Parodos ar spektaklio, knygos aptarimas…būtinai užsibaigdavo kokio tarptautinio žodžio nagrinėjimu iš branginamo „smetoniško”, odon įrišto žodyno.
  „Smotri v koren” – taip sakydavo Kuzma Prudkovas, tų laikų LITGAZIETOS tarpeilutinis disidentas.
  „Žiūrėk, vaikuiti. iš kur kojos dygsta” – sakydavo Vladas Staponavičius visiems, kai norėdavo, kad būtų įsigilinta į esmę. Įsikarščiavęs, taip rėždavo ir Ministrui kolegijoje.

  Nežinau, ar jis žinojo, kad tarpusavyje jį vadindavom vaikučiu.
  Nors buvo velniškai reiklus, kartais nepelnytai griežtas, gal net neteisingas, visi ji bijodavom, bet gerbdavom. Gal net mylėdavom.
  Už tai, kad Direktorius kitoks.

 363. 363.

  . lapkričio 21st, 2009, 10:33 am

  Marui, kuris gal nevaidina, jog tai įdomu. Manau, kad vis tik gal pravers kokiam istorikui tarp begalės sovietmečio vadovų būtent šios spalvingos ir kontraversiškos Asmenybės keli štrichai. Beje, ne tik jis pažinojo, bet ir jį pažinojo visi didžiausi tų laikų veikėjai ir vienintėlės partijos šulai. Visi.

  Čia internete ką pavyko rasti, beveik ir viskas, neskaitant Prezidentūroje apdovanotojų sąrašų.

  http://www.ams.lt/New/accessibility/index.php?Lang=34&ItemId=57774

  Dabar sunku suvokti, koks retas (ar vienintelis?) tų laikų vadovas tvarkąs aplinką. Kad einant į pamainą galėtum pasigrožėti kokia rože ar neįprastai tvarkingu „anglišku gazonu”. Nebrendant per įprastą gamyboje purvyną čebatais.
  Tada atseit ne tas rūpėjo „partijai ir liaudžiai” – planas, planas, planas, visa kita – vėliau.
  Vėliau po truputį ir kiti suprato, kad tai būtina.

  Tai, va, drįstu teigti, jog Vladas Staponavičius buvo pionierius, gal net pirmas toks.

 364. 364.

  . lapkričio 21st, 2009, 10:51 am

  ,,Už švarą reikia ne kovoti, bet imti šluotą ir šluoti“ – va credo, kuris kaip šūkis buvo pakabintas vienoje didžiausių tų laikų modernių gamyklų. Su ironija, sakyč net su pdjb- tarp eilučiu.
  Mažai kas pamena, kiek ir kokių privalomų transparantų kabėdavo tada visur. Kaip dabar reklamų, ne mažiau.
  Žymiausias Vilniuje gal ant NSK – Namų statybos kombinato su Chruščiovo pažadu:

  DABARTINĖ KARTA GYVENS KOMUNIZME.

  O tai turėjo būti apie 198o metus. Nepamenu, ten kokiais 1961-63 m. gal buvo net tokia formuluotė:
  Dabartinė karta pasmerkta gyventi komunizme.
  Atseit su tokiu įsitikinimu, kad tai neišvengiama.

 365. 365.

  Maras lapkričio 21st, 2009, 4:35 pm

  Taške, įdomu. Bet kiek buvo tų tinkinčių, kad gyvens komunizme?

 366. 366.

  . lapkričio 21st, 2009, 5:43 pm

  Vieną visi žinom – Mykolas Burokevičius. Kaip ten bebūtų, atsėdėjo, savo įsitikinimų nepakeitė ir kailio neišvertė. Tai reta ir gerbtina.
  Iš tribūnų tais laikais – visi tikėjo. Faktiškai gi -nežinau tokių. Teko pažinti du tikrus, kaip man tada atrodė, komunistus.
  Vaikystėje, paauglystėje, vienas toks Julius J., LKP narys nuo 1934 metų – tėvų jaunystės draugas, kuris pastoviai nepasididžiuodavo pasisvečiuoti. Prie stalo užvirdavo atviros politinės kalbos, nebijant nieko – nes prie įvairių santvarkų draugystė buvo patikrinta veiksmais. Mano a.a.Tėvas, visada klausydavęs Amerikos ir kitų „balsų”, vos išvengęs tremties, išbuožintas, „atidavęs” taip sunkiai uždirbtą žemę aršiai puldavo komunistus ir jų tvarką. Dėdė Julius (tada fabriko direktorius) įrodinėdavo savo – atkakliai ir karštai.
  Maždaug Brežnevo laikais jau ir į mano kritiką atsakė:
  - Tie, ten viršuje, veda pražūtin. Ne tie ten.

  O buvo gal 1975 metai, kai TSRS ir JAV kaip lygiaverčiai partneriai susitiko APOLON- SOJUZ programoje, Vakarai, užliūliuoti kalbom apie taikų sambūvį kasmet atiduodavo socializmo lagerin bent po vieną šalį….

 367. 367.

  . lapkričio 22nd, 2009, 8:03 pm

  Marui – istorikui, randančiam tiek nedaug bendro tarp šių dviejų ideologijų, gi net vėliavos spalva ta pati :(

  Gera iliustracija, gaila, nežinau autoriaus :

  http://www.balsas.lt/10/10/nazicommy_px250.jpg

 368. 368.

  Maras lapkričio 22nd, 2009, 8:37 pm

  Kodėl gi nedaug? Yra tų panašumų. Bet ir skirtumų labai daug, o po 1953 jie jau esminiai.
  Iliustracija gerai sukomponuota.
  o dėl panašumų tai užtenka pažiūrėti į penkiakampių žvaigždžių paplitimą SSRS ir JAV. Negi irgi panašios :) ?

 369. 369.

  . lapkričio 22nd, 2009, 9:25 pm

  Pentagramą vėliavoje pirmieji panaudojo amerikiečiai nepriklausomybės kovų metais.
  Raudonai „nudažė” Karlas Marksas.
  Sovietmečiu ne tik pionieriams aiškino, kad penki kampai – penki žemynai, o raudona spalva – proletarų kraujas.

 370. 370.

  Maras lapkričio 23rd, 2009, 2:02 pm

  Kariuomenės, reiškia, karo diena.
  Ir geriausias, kokį tik galiu įsivaizduoti, paminklas karo aukoms: http://www.rounite.com/2009/01/12/table-of-silence/ Tylos stalas.

 371. 371.

  . lapkričio 23rd, 2009, 7:40 pm

  Kariuomenės diena. Matyt, ne man vienam tai jokia šventė.
  Antrosios LR karininkija – neabejotinas tautos elitas, kareiviai irgi ne paskutiniai, nors ir tikri kaimo jurgiai. Tautos žiedas.
  Ginkluotė, uniforma – aukščiausių tų laikų standartų. Net tie du sovietmečiu išjuokti ZAZ- 969 dydžio tankai, naiviai pavadinti kaip kokie kreiseriai skambiais vardais…

  Pikčiausių tuometinių priešų, kaimynų „Polska wojsko na rowierze” , net ne ant dviračių, o ant arklių – kavalerija – kovėsi su vermachto tankais. Trumpai, viso labo dvi savaites…
  Suomiai kiek anksčiau parodė, ką gali maža tauta ir – ne žodžiais…

  Užtat paraduose ir krupnike mūsų karininkija buvo nepralenkiama. Tiesa, tada bent generolų (ir admirolų) nebuvo tiek priveista.

  Gal todėl ir daina iš tų laikų tik viena žinoma ir populiari:

  Drąsiai sėdžiu aš balne…

 372. 372.

  Valentinas lapkričio 24th, 2009, 8:41 am

  Nesuprantu kodėl knygas apie sovietmetį leidžia kažkoks niekam nežinomas Švedas, o mūsų prisijaukinta istorikas Maras ne? Jaučiuosi įskaudintas dėl neteisybės.

 373. 373.

  WU lapkričio 24th, 2009, 9:28 am

  Gal todėl, kad Maras per daug užsiėmęs čia diskutuoti ir knygai nebelieka laiko? :) )

 374. 374.

  bang lapkričio 24th, 2009, 9:34 am

 375. 375.

  Fredis* lapkričio 24th, 2009, 9:38 am

  Socialistai knygų apie sovietmetį negali rašyti iš principo, nes jiems anas laikotarpis yra organiška valstybingumo tąsa. Jie gali rašyti tik apybraižas A.M.Brazauskas ir jo 50-ies metų darbas Lietuvai ir pan. Žiūrėkit – vakar buvo triuškinantis V.Mitės straipsnis delfyje, o socialistas A.Račas pavaizdavo, jog nieko nepamatė, patikusių straipsnių skiltyje bloge nematyti, nors visada kabės kas nors iš A.Maldeikienės rašliavų („Samdinio marškinių kaina”).

 376. 376.

  A.G. lapkričio 24th, 2009, 10:17 am

  Valentinai, nepergyvenk.
  Ją rašyti dar ne laikas. Be to tiesos niekas juk nemėgsta, ne tas ir žodis – tai kam ją tuomet ir rašyti…
  Net apie tarpukary, manau. Dar daug emocijų. Dar daug įtakos turi „lietuviškieji sunitai“, kaip ir visur šiandien, taip ir rašliavose, manau.
  O gal dar yra emocinės įtakos ir iš tų, kurie stabdžių niekada neturėjo, neturi ir neturės, jei tik aplinkybės leidžia… arba kokie „basiakai“, kurie apart grandinių, kaip tas sakė, jau nebeturėjo ką ir prarasti, nenušluoja kas koks šimtmetis ar pusšimtis metų…
  O ir „basiakai“ turi savo nuomonę…
  O dar mėgėjai pamiegoti, patinginiauti, jau nekalbant, kad ir delikačiai pavagiliauti – juk jų taip pat ne vienas ir ne viena dešimtis tūkstančių…
  Reikia manau dar sulaukti laikotarpio, kai galės reikštis ta tylioji, šventoji Tautos dalis. Talentai, beje, dažniausiai taip pat iš ten, iš kur kančia…
  Dabar reikia kelių istorijų, manau. Jų ir bus. Kol neturime protingų skaitytojų… O jų juk dar neturime, nei viename visuomenės sluoksnyje.
  O, jei kartais išgirsti protingai kalbant – gali įtarti tik viena, kad tai išrinktosios tautos atstovas.
  Kaip sakoma, kur jų neliko, ten ir miestų neliko, ten ir valstybės merdi. Tai netiesa, bet gyvenimas, kažkodėl mėgsta būtent tokias ne tiesas patvirtinti, kol kas bent.
  Sudie, kol kas.

 377. 377.

  . lapkričio 24th, 2009, 10:45 am

  Maras, ar kitas istorikas, rašydamas sąžiningai turės atrasti, jog ir tuo gūdžiu sovietmečiu buvo kontraversiškų asmenybių, net tokių, kokių dabar net su žiburiu neatrastum.
  Dariusių kažką ir ne žodžiais.
  Kad ir pirmasis Lietuvos elektrinės generalinis direktorius, Elektrėnų garbės pilietis Pranas Noreika ar energetikas inžinierius Algirdas Stumbras.
  Kad net tarp kolchozų pirmininkų buvo tokių asabų, kad oho.

  Kaip ir tą , jog tokis Oktiabris Burdenka, vienas aktyviausių nepriklausomybės priešų – gamyklos „Pašto dežutė 555″ direktorius mintinai mokėjo visą A.Bloką ir draugavo su visais kosmonautais .

  Tai tik Fredžiui* viskas paprasta ir aišku, ne visi gi tokie protingi. Juo labiau, kad gyvenime nebūna juoda arba balta.
  Genys margs… Taigi.

 378. 378.

  Fredis* lapkričio 24th, 2009, 10:53 am

  taškui. A.Hitleris gražiai liejo akvarelę ir buvo labai švelnus ir dėmesingas savo gyvenimo moterims.
  Socialistai man primena apipešiotas vištas, kurios trinasi aplink savo budelio kojas, tai vadinama Stokholmo sindromu. Jūs mokslo jau seniai aprašyti ir klasifikuoti.

 379. 379.

  Musė lapkričio 24th, 2009, 11:27 am

  Fredi, puikus atsakymas, kaip senais gerais laikais :)

 380. 380.

  . lapkričio 24th, 2009, 11:34 am

  fredžiui.
  Tos akvarėles visai nieko, bent taip dabar sako žinovai.

  Hitleris savo idėjas dėstė ir gyvendino labai aiškiai – Deutschland über alles, Juden – raus, Nur für Deutsche. Vargas tau, eigu tu ne arijas.
  Stebina kitkas jo elgesyje – pvz. tiek kart pavedusį su savo LUFTWAFFE Hermaną Geringą „nubaudė” tik 1945 m. balandžio 9 – atimdamas visus laipsnius.

  To jokiu būdu nepasakysi apie kitą raudoną, taigi, vienspalvį socialistą – buvusį seminaristą. Tas jau panašesnis į nūdienos išverstskurius – kalba vieną (gražiai, vien ko verta jo konstitucija), galvoja ir daro žinom ką.

  Dar buvo toks veiksmų socialistas Henris Fordas I, žmogus, pakeitęs Ameriką.

  Na, dar keli karaliai Skandinavijos šalyse gal patys to nežinodami „pastatę” socializmą ir dabar besigraužią dėl tos klaidos, nes jaunimas degraduoja.

  Sąlyginai socialistų išpera reiktų įvardyti ir lėtapėdžių estų giminaitį Urho Kekkonen, sugebėjusį įtikinti savo lėtai galvojančius piliečius, jog be galo naudinga melžti dvi karvutes – viena kurių – buvusio nuožmiausio priešo…

  Stokholmo sindromas- kas tai yr?
  Iki vakaro :)

 381. 381.

  Valentinas lapkričio 24th, 2009, 11:46 am

  Baikite pagaliau skandinavišką modelį vadinti socializmu. Joks tai nesocializmas, o aukščiausios prabos kapitalizmas.
  Fordas socialista? Nejuokinkite.

 382. 382.

  Šrekis lapkričio 24th, 2009, 11:54 am

  Jeigu Maras ir parašys ką nors tai akivaizdu recenzentų trūkumo tikrai nebus..

 383. 383.

  TipasK lapkričio 24th, 2009, 12:52 pm

  Ačiū Musei, kad nors kartą su manimi sutiko:)

 384. 384.

  Fredis* lapkričio 24th, 2009, 1:17 pm

  Šreki, Atgimimo lyderis galėjo būti toks, šioks ir anoks, jūs, socialistai, tada 1989 metais mitingavote prie Seimo, rašėte peticijas ir reikalavote, kad Atgimimo lyderiu, Seimo pirmininku taptų A.M.Brazaukas. Dabar vaidinate kilniaširdiškus ir net išspaudžiate šykštų komplimentą, šykščią šypsenėlę (kaip Landsbergis myli savo šeimą). Jaučiatės sugrįžę į realybę, jūsų kova už A.M.Brazauską buvo beprasmė?

 385. 385.

  Šrekis lapkričio 24th, 2009, 1:18 pm

  Tipai nepatikėsi vakar norėjau aprašyt tą laidą, tiksliau pacituot V.V.Landsbergį kai jis kalbėjo apie M.K.Čiurlionio du karalius. Laidos internete neradau, o savais žodžiais nesinorėjo atpasakot. Ir štai skaitau kaip aprašai tą pačią laidą :) . Man V.V.Landsbergis ne naujiena, stereotipai buvo sugriauti ankščiau, tiksliau ne stereotipai gal kiek atrastas pats V.V.Landsbergis. Beje kas įdomu jis pats pabrėžia, kad tėčiui ne visada pritaria. Tai tikrai ne ta prasme, kad jis koks socialistas, bet jis kartais elgtųsi kitaip. Beje nesutinku, kad obuolys nurieda nuo obels (šiuo atveju). Kaip gerai pastebėjo Romas, mes V.Landsbergį pažįstam kaip politiką ir gal kaip muziką. Sūnus gi atsiskleidžia visai kitomis pusėmis. Su malonumu gaudau bet kokią naują informaciją apie V.V.Landsbergį ir jo šeimą. Ir ta Z.Kelmickaitės laida buvo vienas malonumas. Retas atvejis, kad taip koncentruotai per lietuvišką TV gautum tiek daug medžiagos pamąstymams.

 386. 386.

  Šrekis lapkričio 24th, 2009, 1:36 pm

  Fredi, gerai prisimenu kur ir dėl ko stovėjau (su tėvu, nes buvau iš esmės vaikas/paauglys). Patikėk, ne dėl A.M.Brazausko stovėjom.

  Nesinori užkurt milžiniškos diskusijos ir joje nieko naujo neatrast (suprast). Sudėtingi laikai, tie įvykiai sutapo su perėjimu iš vaikystės į paauglystę atitinkamos buvo asmeninės maišto nuotaikos ir daug daug visko. Galiu pasakyt tik tiek, kad tada buvau iš esmės apolitiškas, maža to negalvojau savo galva, klausiausi tik kitų ir priimdavau ką išgirsdavau už gryną pinigą. Dabar gi pats analizuoju, pats darau sau išvadas ir toli gražu nesu socialistas ar dar koks nors iš tos serijos. Ir tikrai neturiu virš miegamosios lovos ar kitoje pagarbioje vietoje A.M.Brazausko nuotraukos :)

  Tai tiek. Tavo teisė galvot ką nori. Apie istoriją tegu kalba istorikai. Galiu pasakyt tik savo nuomonę, kadangi A.M.Brazauskas buvo nepakankamai tamsus, o V.Landsbergis nepakankamai šviesus blogio ir gėrio kova neįvyko taip kaip turėjo įvykt. Ir ne tautoje problema (arba jos garsiuosiuose 2/3 -daliuose). Tautą veda šviesuliai, šviesūs protai. Nuėjom šunkeliais? Tautos tragedija, kad turėjo tokius vedlius.

 387. 387.

  Maras lapkričio 24th, 2009, 2:13 pm

  Valentinai, Švedas apsigynė prieš du metus, taip kad teks pakentėti iki knygos ;) . Beje, jis užsakė iš manę savo knygos „sutaršymą” (jam patiko, kaip sutaršiau Putinaitę). Tikiuosi parašyti.

 388. 388.

  romas lapkričio 24th, 2009, 2:17 pm

  Lietuviai man labai įdomūs vienu aspektu. Tos lenktynės tarp estų ir lietuvių, kurias lenktynėmis laiko tik patys lietuviai, prasidėjo dar SSRS laikais. Mums labai patiko būti SSRS avangarde. Atseit rusai ir čiukčios yra Rytai, o jau mes esam Vakarai. Tik nuvykę į Estiją pasijusdavome nekaip – su mumis atsisakydavo kalbėti rusiškai, paklausus, kaip rasti kokį objektą, mus nukreipdavo geležinkelio stoties kryptimi, Talinas atrodė labiau vakarietišku miestu, turėjo tiek gražų senamiestį, tiek labai netarybiškai atrodančios architektūros po olimpiados, jų dizainas visur buvo geresnis ir labiau vakarietiškas, estai susikalbėjo suomiškai. Lietuviui tai užgaudavo jausmus ir jis , norėdamas estą nugalėti vakarietiškume, imdavo labiau nekęsti rusų už estus ir pradėdavo kalbėtu laužyta rusų kalba, kas visiškai neseka iš gimtosios kalbos mokėjimo:) Kai prasidėjo perestroika, Lietuva dar ilgai miegojo stagnaciniu miegu. Bet ėmė estai ir įkūrė liaudies frontą. Lietuviams pasidarė baisiai nesmagu. Ne tai kad norėjosi kažko, nes gyventi kiaulių ir švogerių respublikoje nebuvo taip ir blogai, bet kad estai taip mus aplenkti susiruošė. Tada mes apsisprendėm, jei estai kuria frontą prieš, mes kursim sąjūdį už. Taip belenktyniaudami su estais, mes nepriklausomybę pirmi paskelbėm ir tame reikale juos nugalėjom. Tik kad kiaulių respublikos ilgesys širdyje liko. Estai gana nuoširdžiai pabaigė su savo praeitimi, nes jie savo socialistinės – rusiškos tikrovės nekentė, o mes perdažėm vakarykščius balvonus, kad naujai atrodytų, ir pasodinom atgal, kur jie ir sėdėjo. Vis džiaugiuosi, kad pavydas estamas mums nepraėjo. Įsives jie greitai eurą ir suduos mums eilinį smūgį. Gal tada suprasim, ko reikia, kad ekonomika būtų sveika, kokie patys turim būti, nes bus gėda prieš estus:)

 389. 389.

  Šrekis lapkričio 24th, 2009, 2:21 pm

  Romai, o tu turėjai kokių reikalų su estais? Ar tik šiaip kaip turistas ten esi buvęs?

 390. 390.

  Maras lapkričio 24th, 2009, 2:23 pm

  Iš kylančios diskusijos matau, kad sovietmečio istoriją reikia rašyti kuo teoretiškesnę, pvz.: buvo grupės a b c d e, pereinamieji mechanizmai, elgsenos modeliai. Nes sulindus į asmeniškumus nieko gero nebus – parašysi arba apologiją, arba kaltinamąjį aktą. Ir, kaip sakė Merfis, visada atsiras faktų, patvirtinančių vieną ar kitą teoriją, pridursiu – net jei jos priešingos.
  Sąjūdis pernelyg romantizuotas ir visiškai neištirtas (tiesa, neskaičiau tos naujausios) jau nekalbant apie politizaciją, tas pats ir su visu sovietmečiu, išskyrus tremtis ir partizanų kovas (o ir tos…).

 391. 391.

  Maras lapkričio 24th, 2009, 2:30 pm

  Neseniai skaičiau tokio Mart Niklus, estų disidento ornitologo, straipsnį, rašytą 1979 m. apie jo viešnagę Vilniuje (spausdintas pogrindiniame „Vytyje”). Tai ir architektūra mūsų geresnė nei estiška (sovietinė), ir namai ne tokie vienodi, ir kovojam mes labiau :) .

 392. 392.

  Valentinas lapkričio 24th, 2009, 2:34 pm

  Šreki,
  Aš mokslus baigiau Estijoje, dirbu estiško kapitalo įmonėje ir mano žmona dirba estiško kapitalo įmonėje. Patikėk, europietiško mąstymo, sveiko proto, geranoriškumo ir nešūdmalimo mums iš jų dar labai ilgai mokytis. Tiesa sakant, netikiu, kad kada išmoksime, nes jei estai yra charakteriu skandinavai, tai lietuviai yra slavai. Ir ne teisingi slavai, tokie kaip čekai ar slovėnai, o neteisingi slavai (lenkai ir rusai.

 393. 393.

  Fredis* lapkričio 24th, 2009, 2:34 pm

  Marai, įvyko brutualus aktas 1940 metais – aneksija, okupacija, tarptautinės teisės požiūriu labai aiškus veiksmas su labai aiškiais padariniais ir pasekmėmis. Man atrodo, kad jums čia visiems reikėtų suorganizuoti kelių paskaitų ciklą, pranešėjas – muzikologas V.Landsbergis. Kas įvyko paskui – tai įprastas tautos gyvenimas okupacijos sąlygomis – su išdavystėmis, heroiškais, kasdieniais poelgiais, žmonės mylėjosi, gimdė, šventė.
  Žinau žmogų, kurio vieną brolį nušovė stribai/NKVD, nes buvo partizanas, o kitą – partizanai, nes šį komunistai privertė tapti valsčiaus pirmininku, kitaip sakant okupacinės valdžios talkininku, koloborantu.

 394. 394.

  romas lapkričio 24th, 2009, 2:46 pm

  Šreki, esu turėjęs reikalų su estais tarybiniais laikais , o kaip turistas tuo metu Estijoje nebuvau. Kažin, ar Talinas buvo tokia jau labai turistinė vieta. Ir turistai ne per didžiausi tarybiniai žmonės buvo. Pakeliui į Suomiją esu Estijoje buvęs ir nepriklausomybės laikais, bet jau senokai. Dalykiškai su estais bendrauti darbo reikalais sekėsi visai normaliai, o ir po darbo bendravome gerai. Bet įspūdis iš gatvės ir kavinių apie estus liko. Pasakojimų esu prisiklausęs irgi. Jei estas galvodavo, kad esi rusas, didelė tikimybė buvo, kad su tavim elgsis blogai. Dabar estų viešas elgesys yra labai pasikeitęs.

 395. 395.

  TipasK lapkričio 24th, 2009, 2:46 pm

  Marai,
  Jūs teisus, reikia surasti „kampą”,”liniją” ar „rakursą”, kitaip bus eklektika. Baisiausia, kad joje (eklektikoje) lengva ir pasiklysti, nes ir tas teisus, ir tas… Kai pasirinktas „iešmas”, tada bet ką lengva vertinti, klasifikuoti. Tik jei galiu bandyti patarti: pats neobjektyviausias „iešmas” yra politinis. Tai žiūrint ko siekiate. Tikėtina, kad bet kokiu atveju prireiks kompromiso tarp rezultato ir objektyvumo. Pažymys, suprantama, svarbu. Bet jei eisite mokslo keliu… pasilikite tam galimybių.

 396. 396.

  TipasK lapkričio 24th, 2009, 2:50 pm

  Marai, aš čia apie sovietmečio istorijos rašymą:)

 397. 397.

  romas lapkričio 24th, 2009, 2:54 pm

  Marai, Vilniaus senamiestis yra didžiulis, lyginant su Talino, todėl turistams susidaro gražaus miesto įspūdis ir jo. Tarybiniais nauji rajonai beveik vienodai blogai atrodė tiek Vilniuje, tiek Taline. Tiesa, Vilnius buvo žalesnis, kaladės iš už medžių lajų pasirodydavo fragmentais, ir neatrodė tokios nežmoniškos:) Be to pats matai – tie namai tebestovi:)

 398. 398.

  Musė lapkričio 24th, 2009, 3:01 pm

  Valentinai, kaip faina, mokeisi Concordijoj? Kartu su SEL’u? :D
  Gal ir estiškai moki? Sutinku, kad mums toli iki estų. Kažkaip kai bendrauji su latviais, gali jaustis laisvai, bazarinti rusiškai – jie lygiai tokie patys kaip mes. O prieš estus nejučia pasitempi – jie kur kas labiau vakarietiški.

 399. 399.

  Šrekis lapkričio 24th, 2009, 3:02 pm

  Valentinai, aš pats asmeniškai buvau susidūręs su priešinga situacija, dirbau tarptautinės kompanijos padalinyje kuris iš Vilniaus valdė ir likusias Baltijos šalis. Man pačiam su estais neteko turėti per daugiausiai reikalų, bet tekdavo klausytis įvairiausių nuomonių. Be to ir giminėje yra žmonių kurie turi reikalų Estijoje. Bendras visų nuomonių vardiklis – taip, yra tam tikri skirtumai, tačiau nėra realaus pagrindo mūsų (lietuvių) saviplakai. Galima palygint su amžinu ginču kas geriau Vilnius ar Kaunas ar katrie geresni vilniečiai ar kauniečiai. Savaime aišku tiek Vilniaus, tiek Estijos padėtis (geopolitiškai) geresnė. Iš čia išplaukia tam tikri skirtumai. Vilnius įvairesnis tautybių, kultūros atžvilgiu plius dar ir sostinė. Kažkuria prasme tas pats ir su Estija. Kaip taisyklė suomiai daugiau šansų turi prigriebt kokio tarptautinio verslo atstovavimą Baltijos šalyse ir tai daro per estus, o švedai su danais per latvius ar Rygą. Mums belieka tik lenkai ir rusai. Paskui verslo ryšius mezgasi ir kiti ryšiai. Rezultate, tu pvz. dirbi estiško kapitalo įmonėje ir savaime aišku matai savo vaizdą. Nepamirškime, kad estams labai daug davė suomiai. Ir ko jau estuose nepakeisi tai jų savęs identifikavimo su skandinavais ir kaip taisyklė jau mes tokie jiems nesame..

  Reziume, nematau iš esmės poreikio lygiuotis su jais. Einame savo keliu. Turės jie ankščiau tą eurą. Gerai, tegu turi. O mums reikia išmokt susitart tarpusavyje. Buvo G.Kirkilas premjeru A.Kubilius žvengdavo iš galo sėdėdamas. Dabar pats prie lentos atsistojo kiti žvengia. O A.Kubilius ir kompanija jau kimba ir prie lentos, ir prie mokytojos, klasės langų, blogo oro ar dienos. Absurdas. Patys sau iš begalinio gudrumo kasam duobę.

 400. 400.

  Maras lapkričio 24th, 2009, 3:05 pm

  TipaiK, pažymių man jau neberašo :) . Deja, tiriant sovietmetį politikos neįmanoma išvengti. Užtenka Marcinkevičienės knygą apie moteris sovietmečiu paskaityti.

  Fredi, kai muzikologas pradeda aiškinti istoriją ir teisę, gero nelauk ;) . Aš tikrai nesiruošiu aiškinti muzikologinių dalykų, nors muziką ir mėgstu. Čia ir yra problema, kad visi „žino, kaip buvo”, tik kad jų žinios apsiriboja savo patirtimi ir intelektu. Landsbergio intelektas, aišku, didelis, bet…
  Ir būtent padariniai ir pasekmės yra visai neaiškūs. Pats pateikei pavyzdžių. Teise galima pagrįsti ką tik nori. Roemeris, vienas geriausių, jei ne geriausias tarpukario teisininkas ir toli gražu ne sovietinės santvarkos šalininkas, savo knygoje teigė, kad okupacija ir aneksija buvo teisiškai įvykdytos beveik nepriekaištingai. Ir išvis, manęs teisė, tarptautinė ar sovietinė, nedomina, nes teisinė realybė neturi nieko bendro su tikrove. O štai pasekmės joje – kitas dalykas.

 401. 401.

  Fredis* lapkričio 24th, 2009, 3:16 pm

  Net jei okupacija ir aneksija buvo įvykdytos nepriekaištingai, tai nereiškia, kad jų nebuvo, kaip ir pasekmių. Bėdą matau kitur – tautos nepakankame nore priešintis okupacijai. Kokiais 1970-1986 metais niekas beveik ir nesitikėjo, nesapnavo, kad galime atkurti nepriklausomybę. Tik palankios tarptautinės situacijos dęka pavyko ištrūkti iš imperijos, nes Sovietų Sąjunga buvo valdoma visiškų balvonų- nemokšų. Imperija turėjo arba visiškai sunaikinti pavergtas tautas, paralyžuoti mūsų valią, arba nuo pat okupacijos pradžios duoti mums daugiau teisių, savivaldos, sovietinę ekonomiką besąlygiškai nepajungti karo pramonei, o diegti daugiau kapitalistinių metodų, labiau rūpintis žmonių poreikiais.

 402. 402.

  Maras lapkričio 24th, 2009, 3:33 pm

  Va, Fredi, mane labiausiai ir domina, kodėl mažai priešinosi. Tiesa, daugiau nei pas latvius ir estus, o procentine prasme – ir rusus (dėl stiprios katalikybės dalyvavo daug paprastų žmonių – laiškus atvirus pasirašinėjo prieš religijos persekiojimą). Bet mane domina, kodėl mažai kultūrinio elito, mažiau nei Estijoje ir galbūt nei Latvijoje.
  Beje, tikėti ir kovoti – skirtingi dalykai. Terleckas, Skuodis netikėjo sulauksiantys nepriklausomybės, bet vis tiek priešinosi. Aišku, tai vienetai.

 403. 403.

  Maras lapkričio 24th, 2009, 3:36 pm

  Beje, būtent todėl mane ir nervuoja Landsbergio pasinešimas ant teisės – jei susiklostys tam tikros aplinkybės, mus su visais teisėtumais praris ir net nežagtels.
  Ir tikrai, kol kas labai mažai kas sako, jog ne dėl savo veiksmų, o dėl SSRS žlugimo Lietuva atgavo nepriklausomybę. Klausimas tik, kiek mes prisidėjome prie jo.

 404. 404.

  Fredis* lapkričio 24th, 2009, 3:39 pm

  Ištakos gal nuo viduramžių – Žemaitija, kiti regionai labiau jautė grėsmę, buvo engiami iš vakarų, rytuose – jokios civilizacijos, organizuotos valstybės nėra, dar didesni laukiniai nei mes.
  Va ir čia komentuojantys – Šrekis, taškas, iš dalies TipasK – prorusiški.
  Pakso, Paulausko, Uspaskicho, valstiečių, socialistų partijų elektoratas, rinkėjai – beveik išimtinai prorusiški, Vakarai – keiksmažodis.

 405. 405.

  Valentinas lapkričio 24th, 2009, 3:40 pm

  Marai,
  Teisė yra vienintelis objektyvus dalykas, kurio dėka galime pasipriešinti „realpolitik”, kurį taip mėgsta neomarksistai. Nesakau, kad tai visada išgelbės, bet be to nieko kito nebelieka.

 406. 406.

  Valentinas lapkričio 24th, 2009, 3:44 pm

  Esu priversta pritarti Fredžiui. Ta sovietinė nostalgija pradeda pradeda įgristi. Gyvenau ir aš tais laikais ir nieko ten gera nebuvo. Pats blogiausias etapas nepriklausomoj Lietuvoj yra geresnis už geriausią etapą LTSR.
  Apskritai, mano gyvenimas vis gerėja ir gerėja. Taip gerai kaip dabar, negyvanau niekad. Ko gailiuosi, kad neturiu vaikystės laisvoje šalyje, nes dabar visai kitos galimybės jaunimui.

 407. 407.

  Fredis* lapkričio 24th, 2009, 3:44 pm

  Buvo organizuota jėga, organizacija Sąjūdis, jos prisibijojo, su ja skaitėsi vietiniai komunistai, to užteko, kad ji pažadintų dalį tautos, laimėti rinkimus, Aukščiausia taryba paskelbė nepriklausomybę. Elementaru, organizuota, gerai veikianti struktūra yra jėga. Nevykęs, komiškas palyginimas – keli ginkluoti banditai gali terorizuoti visą gyvenvietę.

 408. 408.

  Valentinas lapkričio 24th, 2009, 3:45 pm

  Mano kompo klaviatūra daugybę kartų suniokota mažamečių kraujasiurbių. Todėl, karts nuo karto nepasispaudžia kai kurios raidės. Raidžių R ir F mygtukų jau nebėra ;)

 409. 409.

  Fredis* lapkričio 24th, 2009, 3:52 pm

  Marai, dar svarbu žinoti, kad komunistai sunaikino kaimą, žmonės išsikėlė į miestus, o mieste laisvės, revoliucinės idėjos plito greičiau, čia žmogus yra laisvesnis, neturi ko prarasti, metęs kokį nors molotovo kokteilį gali tuoj pat pasislėpti savo blokiniame bute. Žmonės drąsiai ėjo prie televizijos bokšto, plikomis rankomis lupo okupanto kareiviui automatą, stabdė važiuojančius tankus savo kūnais. Dabar tai sunku suvokti kokie heroiški ir drąsūs buvome, revokiucinės idėjos buvo įsiūbuotos labai galingai.

 410. 410.

  Maras lapkričio 24th, 2009, 3:55 pm

  Valentinai, puikiai parodei nostalgijos šaknis: ją jaučia tie, kurie gyvena blogiau. Bet tokių, patikėk, yra dauguma. Žmonėms nereikia laisvių, jiems reikia minimumo. Dabar gi jo daugelis neturi. O sovietmečiu buvo akivaizdus susitarimas nebylus tarp režimo ir žmonių: apolitiškumas/neipriešinimas už pragyvenimo minimumo užtikrinimą. Viskas žlugo, kai minimumo nebeužtikrinta. Lietuvoje dar nieko, bet Rusijoje žmonės duonos eilėse laukdavo Gorbio laikais.
  O kad Tu gyveni gerai, kaip Mikutavičius, nieko nereiškia – kolūkių pirmininkai neblogai gyveno ir sovietmečiu, pačiam teko vieną pažinti (beje, visuomet klausėsi „Amerikos balso”, o žmona – tremtinė). Materialiai buvo puikiai aprūpinti.

 411. 411.

  Maras lapkričio 24th, 2009, 4:01 pm

  Fredi, dėl miesto nežinau, nežinau. Kažkaip tų Molotovo kokteilių nesimatė 7-8 deš., kai vyko didžioji urbanizacija. Nors pats pokytis kažkiek įtakos turėjo. Bet greičiau atvirkščios: sunaikinti tamprūs senieji kaimo ryšiai, kuriais galėjo plisti kad ir pasipriešinimas (partizanai), miestuose nemenkas susvetimėjimas, o tai trukdė kažkokiam pasipriešinimo tinklui formuotis. O be tinklo nėra pasipriešinimo, vienam žmogui daug sunkiau peržengti legalumo ribą nei grupei.

 412. 412.

  Maras lapkričio 24th, 2009, 4:05 pm

  Beje, mieste kaip turi daugiau ko prarasti: visi darbai valdiški – atleis iš darbo ir ką veiksi. Išmes iš buto (nes butas valdiškas, beje, taip yra buvę vienam pogrindininkui – jį teisė, o žmoną su mažu vaiku – iš buto). Kaime bent bulvių gali pasisodinti, paršą, vištų – badu nemirsi.

 413. 413.

  Valentinas lapkričio 24th, 2009, 4:45 pm

  Marai,
  Tame ir esmė, kad absoliuti dauguma dabar gyvena geriau. Mano mama sėdi prie kompo, o uošvė važinėja po turkijas ir kretas, nors abi yra eilinės pensininkės. Tiesiog mes patys save įtikiname, kad viskas blogiau, o purvasklaida tame suvaidino didžiausią vaidminį.

 414. 414.

  A.G. lapkričio 24th, 2009, 5:02 pm

  Mielas Valentinai,

  tas taip. Pavyzdžiui, aš taip pat net per didžiąsias šventes tuomet negyvenau taip, kaip dabar kasdien.
  Bet žmones jau beveik 20 metų spaudžia moralinė pusė.
  Manau, kad dėl labai blogo gerbūvio, kokis jis čia buvo iki 1990 m. (nors kaime…) žmonės nesižudė ir Tėvynės neišdavinėjo (ta prasme – dėl kokios smulkmenos neatrėždavo, kad … išvyksiu ar pan. Ne dėl to, kad negalėjo. Va mes/jie visi buvo Lietuvos patriotai ir Sąjūdį…).
  Taigi, žudo šiandien žmogų būtent moralinė pusė, kuri šiandien prapila juodai…
  Pasirodo ji – esmė. O ne kas kita.

 415. 415.

  romas lapkričio 24th, 2009, 5:06 pm

  Marai, kažin ar dabar tas minimumas, kurį davė tarybų valdžia, taip jau yra mažesnis. Primos be filtro juk niekas nesutiks dabar rūkyti. Jei žmogus pasitenkintų parduotuvėse siūlomu minimumu, kažin ar labai jau smarkai gyvenimo kokybė skirtųsi nuo tarybinės. Pagrindinis skirtumas yra, kad dabar kiek mažiau dėmesio žmogus sulauks pas gydytoją, kad komunalinės paslaugos labai brangios, kad šeima nelabai turi šansų įsigyti kada nors būstą, jei uždirbs tik atlyginimo vidurkį. Bet iš šie dalykai didelio pranašumo anai santvarkai neduoda, nes žinau šeimų, kurios socializmo laikais pas tėvus 2k bute gyveno iki 40 metų. O kiek šeimų gyveno komunaliniuose butuose ir net savo išvietės neturėjo.
  Dabar akis bado didžiuliai socialiniai skirtumai. Taip pat blogai, kad yra skurstančių. Jų tikrai yra dabar daugiau, nei buvo tarybiniais laikais.

 416. 416.

  Maras lapkričio 24th, 2009, 5:07 pm

  Valentinai, kompo turėjimas dar ne rodiklis. Centus jie kainuoja iš tiesų. Eilinių pensininkų yra visokių irgi. Ar tik iš savo pensijos po tas kretas važinėja, man kyla klausimas. Jei ne – vėl viskas atsiduria į Tavo pragyvenimo lygį ;) .
  Šiaip labai sunku lyginti, nes skiriasi lūkesčiai. Tuomet rajcentre nebuvo bananų ir panašių dalykų ir niekas jų per daug nelaukė (nesitikėjo). Dabar tai kasdienybė. Kitas klausimas, kiek eilinis pensininkas, trečdalį ar pusę pensijos suplojantis už šildymą etc. gali nusipirkti tų bananų. Musė teisingai rašė – centus skaičiuoja žmonės. Tuomet mažiau buvo, mažiau reikėjo. Dabar yra daug ir reikia daugiau.
  Nemanau, kad tai teisingas kelias, bet juo einama.
  Žiniasklaida – taip. Prisiklausau iš savo mamos pakankamai, nors tikrai protingas žmogus :( .

 417. 417.

  TipasK lapkričio 24th, 2009, 5:07 pm

  Valentinas
  Lapkritis 24, 2009 3:32 vakare | Nuoroda | Atsakyti

  Prie to pačio norėjau paklausti kodėl LRT tuoletuose toks šiurkštus tuoletinis popierius? Kiekvieną kartą apsilankius, išeinamąją nusibrozdinu. Artūras,kaip LRT tarybos narys, turėtų pasirūpinti šiuo jo kompetenciją apimančiu klausimu. :)

  Valentinai, nesitikėjau, juk taip džiaugiesi vis gerėjančiu savo meterialiniu gyvenimu, taip vertini saviraiškos laisvę ir kitų teisę tokią turėti, mama ir uošvienė it amerikonės po svietą dairosi, pats nuostabiai sugebi rasti gamtoje tik estetiką, o ką čia parašei? Nors, paspaudus Tavo vardą, atsidaro tas pats…

 418. 418.

  Maras lapkričio 24th, 2009, 5:08 pm

  romai, ir vėl tą patį parašėm :) .

 419. 419.

  Valentinas lapkričio 24th, 2009, 5:13 pm

  Gerbiami TipaiK ir Marai
  Kompas ir Turkijos tik iliustruoja, kad gyvenimas tikrai nėra toks blogas kaip piešiama. Aš pateikiau materialinius pavyzdžius todėl, kad daugumoje verkiama, kad gyvename blogiau materialiai. Kad žmonės nuskurdo. Ir tai yra visiška nesąmonė. Dar niekada lietuviai negyveno materialiai taip gerai kaip dabar. Baikim varyti dievą į medį
  TipaiK? Negi nesupratote koks buvo mano parašymo apie popierių tikslas?

 420. 420.

  Maras lapkričio 24th, 2009, 5:18 pm

  Valentinai, daug didesni socialiniai skirtumai ir daug daugiau skurstančiųjų. Tai esminiai dalykai. O kad tie skurstantieji turi kompus ir kartais išgali nusipirkti bananų – ne taip svarbu. Nebūk kaip tie sovietiniai vadovėliai, kuriuose sovietmečiu išgautos anglies gavyba lyginta su 1908 metų lygiu ir džiaugtasi, kaip pramonė išsivystė. Lyginti reikia pagal savo epochos standartus.
  Nevaryk Dievo į medį, nes atrodo, kad matai savo lygmens (VVV) žmonių pragyvenimą. Tokių tikrai ne dauguma.

 421. 421.

  romas lapkričio 24th, 2009, 5:31 pm

  Blogai yra kai žmonės ilgisi sistemos. Galima sutikti, kad yra laikmečio standartai, bet tada reikia lyginti su vis dar socialistinių šalių gyvenimo standartais. Lyginant su visomis šalimis, Lietuva tikrai yra labai aukštai pasaulio valstybių sąraše pagal gyvenimo kokybės standartus.

 422. 422.

  Maras lapkričio 24th, 2009, 5:35 pm

  Aš tai žinau, romai, bet pasakyk tu taip. Nu taip, Afrikoje badauja o ne vienoje šalyje – karas. Bet vis tiek anais laikais buvo geriau ir viskas.
  Tiesa, manau, ilgimasi ne tiek sistemos, kiek socialinės lygybės. Va šitą vertybę sovietmetis įdiegė labai stipriai.

 423. 423.

  Valentinas lapkričio 24th, 2009, 5:41 pm

  Dėl nelygyvės sutinku, nors ir anais laikais jos buvo pakankamai. Prisiminkime visus tuos nomenklatūrinius ponus.
  Dėl skurstančiųjų, tai skurdo riba yra politinis dalykas. Realiai badaujančių, negalinčių išgyventi yra daug mažiau.
  Kitas dalykas, kad pripratę prie pigios energijos, pigaus maisto, sunkiai gali susitaikyti su tuo, kad už viską reikia mokėti. Manau tai ir yra didžiausia nepasitenkinimo priežastis: žmonės ilgisi chaliavos.

 424. 424.

  Maras lapkričio 24th, 2009, 5:45 pm

  Taip, dėl chaliavos irgi galima sutikti.
  Tiesa, dabar itin piktina toks piktdžiugiškas prabangos demonstravimas, kokio tuomet nebuvo. Ir tuomet šnabždėtasi labai piktai apie tuos baliukus ir prabangą nomenklatūros. Ir jos iš tiesų buvo gerokai mažiau.

 425. 425.

  kreivarankis lapkričio 24th, 2009, 5:50 pm

  O aš manau, kad žmonės ilgisi ne chaliavos, o aiškesnių socialinio žaidimo taisyklių. Beje elementaraus valdančiųjų padorumo irgi.

 426. 426.

  . lapkričio 24th, 2009, 6:02 pm

  Fredi*

  labas vakaras, teikis man tundrai paaiškinti kas tai yr tas

  Stokholmo sindromas?

  Kol perskaitysiu išties įdomią diskusiją, tikiuos, atsišauksi- gal turėjai omeny Helsinkį?

 427. 427.

  romas lapkričio 24th, 2009, 6:13 pm

  Kreivaranki, visuomenė turi susitarti kas yra padorumas. Esu tikras, kad net mudu apie padorumą turim skirtingą supratimą. Socialinio žaidimo taisykles gali sukurti tik patys žmonės per demokratinį procesą. Tai ko nori, žmogus visada turi užsidirbti savo veikimu, nesvarbu, ar tai būtų raumenys, pinigai ar socialinis solidarumas. Iš pradžių mes turim tapti visuomene, nes iš tikro nėra „mes” ir „valdžia”.

 428. 428.

  Fredis* lapkričio 24th, 2009, 6:22 pm

  taškui ištrauka iš V.V.L teksto

  „Važiuojant iš Vilniaus į Kauną, dideli plakatai kviečia paskanauti „Tarybinių“ Samsono dešrelių. Taip tyliai nutrinama riba tarp okupacijos ir nepriklausomybės, tarp tautinės savigarbos ir verslo.

  Tarp prostitucijos ir doros… Lygiai tas pats, beje, yra ir Grūto parke – vergai važiuoja pasidžiaugti savo pavergėjais. Pašlovinti juos, prisiminti, stikliuką jų sveikaton išlenkti, nes niekaip negali ištrinti tų mielų prievartautojų (Stalino ir co) iš savo atminties.

  Kažkuria prasme tai netgi natūralu. Psichologai šį reiškinį vadina Stokholmo sindromu – tai psichinis sutrikimas, liga, kai auka ima garbinti savo prievartautoją. Pirmąsyk akivaizdžiai šis sindromas buvo pastebėtas ir įvardintas Stokholmo aerouoste, kai antiteroristų būrys išlaisvino užgrobtą lėktuvą. Keleiviai, didelei išlaisvintojų nuostabai, atsigavę po patirto šoko, teisme ėmė liudyti teroristų naudai: kokie tai esą šaunūs laisvės kariai.

  Bandau įsivaizduoti Vokietijoje kur nors pakelėje reklamuojamas kokias nors „Hitlerio“ dešreles. Arba Izraelyje – „Holokausto džiūvėsius“… Vargu ar tai įmanoma, tautinę atmintį saugančioje ir savigarbą turinčioje tautoje.”

 429. 429.

  Valentinas lapkričio 24th, 2009, 6:40 pm

  Iš Wikipedijos:

  Stockholm syndrome is sometimes mistakenly referred to as Helsinki syndrome or Oslo syndrome, due to confusing the three capitals.

 430. 430.

  . lapkričio 24th, 2009, 7:06 pm

  romai, pritariu dėl estų – jie paprasčiausiai kitokie ir mes nuo atsilikom ant visados. Deja.
  Keletas mano pastebėjimų:
  *pirmą kart su estais susidūriau būdamas gal 14 metų Pabaltijo uolų laipiojimo varžybose. Tai, va mūsų – moksleivių, mokytojos atvežtų susipažinti -palapinė stovėjo šalia estų rinktinės. Tie išsitraukė iš kuprinės sudedamą grėblį ir apsitvarkė aplinką.
  Mes, vaikai, neraginti, pasidarėm grėbliuką iš eglišakių …
  *antrą kartą Taline, per protestantų velykas, mus paauglius apsupo estų chuliganėliai. Po to vyriausias jų parodė nusmailintą 5 kap. monetą (kišenvagių įrankį) ir pasakė rusiškai- jei nori klaust kelio, pirma klausk savąja kalba, antraip… ir parodė žestą.
  * Per jubiliejinį savo gimtadienį (25) buvau komandiruotėj- vienas, prie VIRU naktinbario ažiotažas, nepateksi. Tai va, kai paprašiau durininko išimties, tas nepatikėjo, o pamatęs pasą tepasakė:
  -Eto menjiajet telo.
  Įleido, ir dar užsigavo, kai norėjau jam atsidėkoti įprastais pas mus 10 rublių.
  Bet atsiprašė, kad pasodins tik prie baro.
  *paskutinis kartas tiesiog apstulpino- perestrojkos pabaigoj estus leido keltu keltis Helsinkin. Nors kasdien. Ten galėjo vežtis dvi bonkas degtinės už kurias gaudavo gal 150 rub., taigi- vidutinį mėnesio atlygį. Nebuvo prie tų keltų ypatingų eilių, kas mums -vilniečiams – padarė slogų įspūdį. Įsivaizdavom, kas dėtųsi pas mus, jei būtų tokios galimybės.

 431. 431.

  . lapkričio 24th, 2009, 7:12 pm

  Ačiū už sindromą, tikrai nebuvau girdėjęs, kad tą reiškinį taip vadina.

  Taip fre Fredis* eilinį kartą nori pažeminti kitus, nes tik jis čia tasai dievo pateptasis :) tautos sąžinė ir garbė plevena virš niekingų kremliaus laižytojų

 432. 432.

  Valentinas lapkričio 24th, 2009, 7:18 pm

  Taške,
  Fredis nežemina. Jis tik kaukia iš nevilties nesuprasdamas kaip auka gali ilgėtis savo prievartautojo.

 433. 433.

  . lapkričio 24th, 2009, 7:26 pm

  Na, kuris gi ilgisi? Kad mano, jog nebuvo toj LTSR viskas tik blogai, tai dar nereiškia, jog mano, kad viskas buvo tik gerai.

  Arba, kad su nerimu žiūri į atsigaunantį panrusizmą ir manai, kad Putinas ne toks debilas kagebišnikas, kaip jį dažnai norėtų matyti, tai dar nereiškia, kad pasiilgai…

 434. 434.

  . lapkričio 24th, 2009, 8:04 pm

  Dėl Henrio Fordo Pirmojo :

  Kai 1914 m. HFI dvigubai padidino algas visiems savo darbininkams, NEW YORK TIMES reporteris paklausė ar jis netapo socialistu.
  -Aš noriu, kad mano darbininkai galėtų nusipirkti tai, ką patys ir gamina.

  Ir tai -tais laikais, kai auto buvo ne prabangos, o superprabangos dalyku.

  „Jeigu žmonės žinotų ir suprastų bankininkystę bei monitarinę sistemą, ne kiek neabejoju, jog dar šiandien kiltų revoliucija”

  HF-I , žmogus priėmęs III Reicho Geležinį Kryžių ( už tai, kad nemėgo bankininkų, taigi – žydų), įvedęs trumpesnę darbo savaitę, rūpinęsis net tik savo darbininkų uždarbiu, bet ir jų gyvenamais namis, vaikų darželiais,

  Net mūsų wiki rašoma, kad HFI „buvo užvaldžiusi idėja esmingai pagerinti žmonių gyvenimą, ir tai padaryti globaliai.”

  Tad kodėl ir aš, imdamas iš kai ko pavyzdį, bet pateikęs kelis konkrečius faktus, negaliu pavadinti HFI socialistu – geraja prasme :)

 435. 435.

  Valentinas lapkričio 24th, 2009, 8:17 pm

  Prie ko čia noras padėti žmonėms ir socializmas? Socializmas yra gamybos priemonių valdymas ir kapitalo perskirstymas. Jei Fordas būtų atsisakęs savo gamyklos ir padovanojęs ją joje dirbantiems darbininkams, tada jis galėtų būti vadinamas socialistu. Dabar jis yra tik žmogiškųjų išteklių valdymo ir personalo motyvavimo guru.

 436. 436.

  . lapkričio 24th, 2009, 9:08 pm

  Prajuokino Fredis. Gal jis Galdikas? Anas gi nuoširdžiausiai bukai tikėjo arba tobulai vaidino buką, kad į Grūtą nuvažiavę lietuvaičiai melsis ir galų gale padarys revoliuciją…

  Jau dešimt metų ruošiuosi nuvažiuoti, su kompanija linksmai. tai dabar tikrai nuvarysiu vienas.

  Gal rasiu ten tą Jokubonio Leniną, kur stovi rankas žemiau nugaros laikydamas ir pasistiepęs.
  -Tai čia gi subinę saugo savo, kad kai kas be muilo nesulįstų – taip kalbėjo senieji kauniečiai.

  O norinčių buvo tikrai nemaža. Tai jie dabar garsiausiai ir šaukia – tai tik mes patrijotai visi kiti komuniagos ir jų išperos.

  Marai,

  dar viena legenda. Apie 1967 m.tuometinėje Janonio aikštėje vieną naktį prie paminklo Leninui susirinko katinų būriai – iš Centro, Senamesčio, Žaliakalnio- net Brazilkos…
  Kažkoks drąsus juokdarys išpilė ten celą kobirą valerijono…

  Sako, saugumas vis tik nerado, nors tikrino visą Sanitą ir pan..

 437. 437.

  TipasK lapkričio 24th, 2009, 9:26 pm

  O Vilniuje tas pats sakymas sklandė apie tuometinę Lenino aikštę…

 438. 438.

  . lapkričio 24th, 2009, 9:48 pm

  Dėl HFI – jis tas savo beveik socialistines mintis įgyvendino praktiškai XX a. pradžioje. Tad kodėl aš negaliu manyti, jog HFI – socialistas? Na, gal slaptas :)

  Kapitalizmas – kai gamybos priemonė privati.
  Socialis – visuomeninis, taigi bendras, visų, valstybės.

  Tad jei monarchijoj ne tik naftos gavyba, bet ir platus jos produktų pardavimo tinklas valstybinis, tai kodėl negaliu sakyti, kad Norvegijoje socializmas?
  Jau nekalbu apie žvėriškais progresiniais mokesčiais grįstas mums sunkiai suvokiamas socialines garantijas…

 439. 439.

  Fredis* lapkričio 24th, 2009, 10:30 pm

  taške, viską ką šiandien parašiau yra bendro pobūdžio pasvarstymai visai neliečiantys tavo asmens. Ne visada pavyksta sklandžiai išsireikšti, nes ne iš rašymo valgau duoną, o ir pačiam procesui neteikiu didelės reikšmės.
  Vakar gerą tekstuką Delfyje parašė V.Mitė, o ištrauka apie Samsono dešreles ir Stokholmo sindromą buvo iš 2006 m. Vytauto V.Landsbergio tame pat Delfy.
  Visiems geros kloties gyvenime, ypač susikrimtusiam klaipėdiškiui Auksiniui kardui. Dabar ne pats lengviausias metas, visiems stiprybės, Jūs tikrai išgyvensite.

 440. 440.

  Ligita lapkričio 24th, 2009, 11:14 pm

  Fredi, rašyk ne „taške”, bet „TAŠKE” arba „Taškeli” ir vėl viskas bus gerai. Tikiuosi :)

 441. 441.

  TipasK lapkričio 24th, 2009, 11:39 pm

  ne Taške, bet Taškai – va tada bus lietuviškai teisingai

 442. 442.

  Ligita lapkričio 25th, 2009, 12:09 am

  Mhm, lyg ir atsimenu kaip aiškinot, kai nežinojau kada „-ai”, o kada „-e”, tačiau Taškas niekada nesipiktino, tai galbūt jam ir su „-e” tinka.

 443. 443.

  Maras lapkričio 25th, 2009, 12:14 am

  TipaiK, negaliu giordėt kreipinio Taškai. Nu rėžia ausį baisiau nei rusiški keiksmai.

 444. 444.

  TipasK lapkričio 25th, 2009, 12:18 am

  Pabandykite Marai ir Mare ir turėsite atsakymą. Čia reikalas tas, kad vardu pasiimtas ne vardą reiškiantis žodis. Užmirškite taško prasmę ir bus kaip naujas vardas.

 445. 445.

  romas lapkričio 25th, 2009, 12:18 am

  Ligita, mane mokykloje mokino – jei žmogus, tai „ai”, jei visa kita, tai „e”. Pavyzdžiui: ponas Vilkai ir vilke.

 446. 446.

  . lapkričio 25th, 2009, 12:24 am

  Kaip ten sakė Josif Visarionovič :

  „Nėr žmogaus ir nėr problemos”

  Pats laikas emigruoti, kaip kad Musė. Juolab, kad ne tik aš jums atsibodau :)
  Naiviai tikėjausi bent kokią žvaigždutę prie kuklaus – koks tik begali aplamai būti – savo vardo gauti iš Ligitos už išskirtinį trenktumą. :(

  Taip kad susireikšminau, šakės man …

 447. 447.

  TipasK lapkričio 25th, 2009, 12:28 am

  Kviečiu pažiūrėti: kal kas susigundys Kalėdų dovanai. Kam tiks – daiktas įdomus ir reikalingas. http://www.sopra.lt/index_pen.html

 448. 448.

  Ligita lapkričio 25th, 2009, 12:38 am

  Na, va… Pajuokavau ir Taškas susigraudino. Aš kaip tik norėjau pasidžiaugti, kad pastaruoju metu toks gyvas atrodot, o čia… Emigravimas. Šiaip žinokit dar nesurengėm atsisveikinimo vakarėlio, taigi niekur taip lengvai nedingsit! :)

 449. 449.

  TipasK lapkričio 25th, 2009, 12:41 am

  Taškai, nereikia taip žiauriai juokauti, mes čia dar parodysim iš kur kojos dygsta!

 450. 450.

  Ligita lapkričio 25th, 2009, 12:49 am

  Taškai, kiek jums kartų sakyta – ir seni pirdylos gali kuo puikiausiai tilpti mano tinklaraštyje! Grįžkit!!!

 451. 451.

  Ligita lapkričio 25th, 2009, 12:50 am

  ;) )

 452. 452.

  Ligita lapkričio 25th, 2009, 12:51 am

  Ar „Taške” geriau?

 453. 453.

  Maras lapkričio 25th, 2009, 1:19 am

  Grįžtant prie sovietmečio vertinimo temos. Labai panašiai čia formuojasi du požiūriai, kaip ir Šalamovo su Solženycinu: http://virginijusg.blogspot.com/2009/11/37-digresija-per-knygos-pristatyma.html
  Man, beje, Šalamovas labiau kaip rašytojas apie pragarą.
  Bet kaltinti ir smerkti gali tik tie, kurie kentėjo.

 454. 454.

  bang lapkričio 25th, 2009, 9:22 am

  „jei žmogus, tai “ai”, jei visa kita, tai “e”. Pavyzdžiui: ponas Vilkai ir vilke” – geras kalbojobų pseudomokslinės kūrybos pavyzdys. Iš itkrųjų visiems aišku, kas yra vilkas ar taškas ir koks turi būti kreipinys. Nepriklausomai nuo to, kad vilku ar tašku pasivadins žmogus ar ufonautas.

 455. 455.

  romas lapkričio 25th, 2009, 10:26 am

  bang, iš klausos pasitikrinti galima, kai žmonių pavardės kilusios iš žvėrių ir paukščių, tai kreipiniai turi galūnę -ai:
  Vilkai, Katinai, Varnai, Sakalai, Vanagai, Kovai. Jei tie daiktavardžiai būtų su galūne -e, suprastume, kad kreipiamasi į gyvūną .

 456. 456.

  Valentinas lapkričio 27th, 2009, 9:03 pm

  Visi galvojate, kur dingo Maras? Akivaizdu, kad jis pasišalino, kad susikonspektuotų visas idėjas, kurias mes per kelias savaites pametėjome jo dizeriui. Įdomu kaip jis nurodys šaltinį?
  „Liūdnai pagarsėjęs internete komentatorius Fredžio pseudonimu.”

 457. 457.

  . lapkričio 28th, 2009, 10:05 am

  Operhauzo statybos dvi nelegendos, tik skaičius reiktų patikslinti.

  Sovietmečiu visas naujas sąjunginių respublikų statybas griežtai reglamentavo centras – Maskva. Tai, va – patys galėjom spręsti, ką statytis tik smulkesnius- berods iki 0,5 mln.rub. kainuojančius pastatus, iki 3 mln. jau griežtesnės taisyklės, virš šios sumos -tik suderinus ne tik su GOSPLANu, bet ir vos ne su CK – vienžo – „gibloje delo v dolgom jaščike”
  Operos ir baleto teatras, pradedant jį statyti, prieš Maskvą buvo suvaidinta, jog kainuos tik apie 2,5 mln. rub. Kadangi panaudota visa, kas buvo įmanoma tais laikais gauti geriausio, kad ir tuos VDR šviestuvus, galutinė kaina gavosi virš 9 ar net 11 mln.rub.
  Taip buvo apmauta Maskva ir reikia pripažinti – savo karjeromis rizikavo ne tik ūsuotasis Sniečkus.

  Architektūriškai pastatas buvo vertinamas nevienareikšmiškai. Manęs paties gatvėje inteligentiškos išvaizdos turistas su geru – SALIUT- fotoaparatu klausė:
  -A eto i jest bašnia Gediminasa?

  Mūsų architektūros grandas V.Nasvytis labai gerai atsakė į mano pastabą dėl to varinio „bokšto” rudos, lyg tai būtų paprasta skarda, nudažyta suriku – spalvos:
  -Praėjo 15 metų, varis turėjo tauriai pažaliuoti, kaip kad Rygoj. Ar varis iš Čilės kitas, ar atmosfera kita- nežaliuoja. Reikia laukti dar -minimum 15 metų.

  Praėjo. Nežaliuoja. Deja.

  ***********

  P.S. Pasirodo, mano kukliam vardui ir kukliai personai (non grata?) tiek daug dėmėsio buvo skirta, o aš nemačiau :)

  P.P.S. Nelegendos skirtos Marui- gal teiksis perskaityti .

 458. 458.

  TipasK lapkričio 28th, 2009, 12:22 pm

  O aš, jei Marui labai norėtųsi detalių, galiu suvesti su Nijole Bučiūte, Operos architekte.

 459. 459.

  kreivarankis lapkričio 28th, 2009, 9:28 pm

  Marui klausimas ne į temą (šiaip pritaikytas Marui, bet tinka ir kitiems) – gal kam teko skaityti Saboliauskaitės „Silva Rerum”. Aš kažkodėl intuityviai jaučiu, kad ten turėtų būti nebloga knyga, bet tik ją rankose esu laikęs, net atsivertęs nebuvau. Gal kas buvo?

 460. 460.

  Maras gruodžio 17th, 2009, 2:56 pm

  Buvo norinčių paskaityti mano disertaciją. Galvojau, kad prie jos bus galima prieiti oficialiais kanalais, bet kol kas ji neprieinama, nors įkeldamas į ETD suteikiau laisvą prieigą. Taigi, įdedu ją kitur (tiesioginė nuoroda į pdf):
  http://dl.dropbox.com/u/351874/KLUMBIO_disertacija.pdf
  ["Lietuvos kultūrinio elito elgsenos modeliai sovietmečiu"]

 461. 461.

  WU gruodžio 20th, 2009, 1:04 am

  Marai, gal gali įvardinti, kada Šiklgruberis patapo Hitleriu?

 462. 462.

  WU gruodžio 20th, 2009, 1:06 am

  Aaa. Čia patėvio pavardė.

 463. 463.

  Maras gruodžio 20th, 2009, 1:13 am

  Nu va, už mane greičiau informaciją internete susiradai :) . Mat nežinau tiksliai, tik kad Hidler, ne Hitler seniau buvo rašoma.

 464. 464.

  WU gruodžio 20th, 2009, 1:18 am

  In 1876, Alois took the surname of his stepfather, Johann Georg Hiedler. The name was spelled Hiedler, Hüttler, Huettler and Hitler, and was probably regularized to Hitler by a clerk.

 465. 465.

  Maras gruodžio 22nd, 2009, 8:11 pm

 466. 466.

  WU gruodžio 26th, 2009, 9:08 pm

  Marai, kaip vertini Ingą Baranauskienę, kaip viduramžių LDK specialistę?

 467. 467.

  Rolandas gruodžio 26th, 2009, 9:31 pm

  Sveiki. Visus su praėjusiomis šventėmis. Laimės ir sveikatos:)

 468. 468.

  Rolandas gruodžio 26th, 2009, 9:37 pm

  Daug važinėjau per šventes, orai nekokie, purvas ir sniegas, balos ir ledas, šaltis ir lietus, vėjas ir kitokie dalykėliai, vienu metu vienoje vietoje:) Tačiau nuotaika:))))

 469. 469.

  Musė gruodžio 26th, 2009, 9:50 pm

  Kalėdos, ne Kalėdos, bet nerijų aš vistiek nudobsiu.

 470. 470.

  WU gruodžio 26th, 2009, 10:19 pm

  Muse, čia tau kalėdinė dovana :)

 471. 471.

  Musė gruodžio 26th, 2009, 10:21 pm

  Matyt šiais metais buvau labai negera.

 472. 472.

  WU gruodžio 26th, 2009, 10:47 pm

  Gerai, kad nors išvadas pasidarei :)

 473. 473.

  romas gruodžio 26th, 2009, 10:51 pm

  Muse, Nerijus Gagarino gimimo dieną vietoje Kalėdų švenčia. Kaip žinia, Gagarinas yra pirmasis pranašas, kuris paneigė visokius briedus apie dievą. Neužmiršk pasveikinti Nerijaus kovo 9d. Jam tada bus Kalėdos.

 474. 474.

  nerijus gruodžio 26th, 2009, 10:57 pm

  romai

  Prie ko čia Kalėdos ir A. R. tema?..

 475. 475.

  Musė gruodžio 26th, 2009, 11:25 pm

  Nerijau, ne prie ko, ne prie ko, miegok

 476. 476.

  WU gruodžio 26th, 2009, 11:41 pm

  Muse :}

 477. 477.

  nerijus gruodžio 27th, 2009, 2:04 pm

  gerb. šio tinklaraščio rašytojai :)
  gerbkite Ligitą ir paisykite jos nuomonės. To linkiu ateinantiems metams ir nekreipkite dėmesio į tą „nerijų” ir nesureikšminkit jo, lai jis kliedi…Praeis :)
  Reikia važiuot aplankyti asiliuko ir nuvežti jam kaimišką obuoliuką, kol ne vėlu?.. Gal užsitarnausiu komentatoriaus Valentino malonę, bent savaitei ar net mėnesiui?..

 478. 478.

  bang gruodžio 27th, 2009, 2:52 pm

  Ligita paprašė nerijaus įvesti čia tvarką, ar jis savo iniciatyva kiša nosį, kur neprašo ?
  „Tėvai turi prigimtinę/gimdybinę tėvystės teisę į vaikų protus…” :)

 479. 479.

  TipasK gruodžio 27th, 2009, 3:06 pm

  Gerbiamas Nerijau,
  kadangi Kalėdos meilės, atlaidumo ir bendravimo metas, gera proga pasakyti ar padaryti kažką gero. Štai Jūs nešite tam dideliam zuikiui Valentinui (man neapsiverčia vadinti jį asilu) didelę morką – geras darbas. Kai sukramtys, pastebėkite kaip jis padėkos: tyliai. Gal kinktelės galva, gal mostelės uodega, na gal kokį jaukų garsą išleis ir… viskas. Ir tai per Kalėdas!, kai visi gyvuliukai šneka!

  Štai ką noriu pasakyti: Kalėdos dar ir kalbos santūrumo, sukauptumo metas. Bendraukime, mylėkime vieni kitus, mokykimės vieni iš kitų, sakydami ką nors gera, pasakykikime trumpai ir aiškiai. Kaip sako, devynis kartus atmatuok, dešimtą rašyk. Ir taip iki kitų Kalėdų:)

 480. 480.

  WU gruodžio 27th, 2009, 3:07 pm

  Kaip koks Žanas Žakas Russo :D

 481. 481.

  WU gruodžio 27th, 2009, 3:13 pm

  „Ogi jogi tai, kad skirkite savo vaikus ir tų ,kuriuos išlaiko Valstybė- Vaikų namuose, kurie neturi savo šeimos- mamos ir tėčio, ir, kurie negali laisvai pasirinkti, nes “laisvė” baigiasi ten, kur prasideda Valstybės išleistas įstatymas”. Tai čia jau diskriminacija kažkokia..

 482. 482.

  nerijus gruodžio 27th, 2009, 4:01 pm

  bang

  O ką daryti tiems, kurie tėvų neturi ir nežino kuom tikėti/ pasitikėti?..Ar jiems reikia primesti savo moralines normas per įvairias sutartis atrp valstybės ir vatikano klerkų/ tarpininkų?..
  Kubilius džiaugiasi, kad Lietuva „išsivalo” nuo tarpininkų, o čia?..

  gerai…tiek jau to…
  esu kaltas, esu kaltas, esu kaltas…
  :)

 483. 483.

  Valentinas gruodžio 27th, 2009, 4:44 pm

  Nerijau,
  Gimė išganytojas, kuris atpirko tame tarpe ir tavo nuodėmes. O tu apie Vatikaną ir t.t….
  Jei pasirūpinsi asiliuku Valentinu, atleisiu tau viską, netgi ir tai, kad suviliojai ir palikai. Mūsų santykių knygą pradėsime nuo tuščio lapo :)

 484. 484.

  nerijus gruodžio 27th, 2009, 4:48 pm

  Valentinai

  Sutarta :)
  Nauji metai, nauja pradžia…
  Jei galima, tai parašykite adresiuką, kur rasti Valnetiną.

  p.s. už savo nuodėmes atsakau pats ;)

 485. 485.

  Valentinas gruodžio 27th, 2009, 5:34 pm

  Bernardinų b. prie Onos b.

 486. 486.

  Ligita gruodžio 27th, 2009, 9:07 pm

  nerijau, puiku. Ir toliau pavaduok mano tinklaraščio prižiūrėtoją, reklamos agentą Valentiną :) )

 487. 487.

  Ligita gruodžio 27th, 2009, 9:07 pm

  Tiesa, čia skyrelis apie istoriją!

 488. 488.

  Valentinas gruodžio 27th, 2009, 9:20 pm

  “laisvė” baigiasi ten, kur prasideda Valstybės išleistas įstatymas”.
  Kreivaranki, Nerijus anarchistas?

 489. 489.

  WU gruodžio 27th, 2009, 9:22 pm

  Nihilistas.. Ar tai galime pavadinti tam tikra anarchijos forma? Taip.

 490. 490.

  Valentinas gruodžio 27th, 2009, 9:24 pm

  Kaip Nerijus siūlo išspręsti pirminę „visų karo prie visus” būseną, kai nėra valstybės?

 491. 491.

  kreivarankis gruodžio 27th, 2009, 9:36 pm

  O ar buvo apskritai tokia būsena kai nebuvo valstybės? Man valstybė yra apskritai kažkoks įdomus darinys.

 492. 492.

  WU gruodžio 27th, 2009, 9:46 pm

  Kreivaranki, pateik valstybės apibrėžimą, jeigu šiuolaikinės konstitucinės teisės požiūriu tai aišku, kad buvo. Bet jeigu paprastinsim valstybės apibrėžimą, į ta klausimą bus sunku atsakyti.. Galime nueiti iki to, kad kažkas valdo, o kažkas paklūsta..

 493. 493.

  kreivarankis gruodžio 27th, 2009, 9:51 pm

  Aš ta prasme ir siūlau suprasti valstybę. Kadangi šiuolaikinės konstitucinės teisės požiūriu vadovaujantis būtu sunku apibrėžti kas per darinys buvo pvz. Čingischano imperija. Čia kaip suprantu ir kalbama apie tas pirmykštes, pradines kategorijas. Nes kam kitaip prisiminti „pirmą išleistą įstatymą”, arba Hobbes aprašytą ikivalstybinę „visų karo prieš visus būseną”?

 494. 494.

  Valentinas gruodžio 27th, 2009, 9:53 pm

  Pirminė būsena, tai greičiau filosofinė kategorija. Galbūt Nerijus mano, kad pirminės būsenos metu visi žmonės būna draugiški ir paslaugūs vieni kitiems. Tada nereikia jokių įstatymų ir valstybės apskritai.

 495. 495.

  WU gruodžio 27th, 2009, 9:56 pm

  Aš norėčiau, kad atsakytumėt į kitą klausimą. Yra asmuo, X kuris nuolat svaido savo nihilistines idėjas keliuose interntiniuose bloguose, o kiti iš jo nuolat žvengia. Įsivaizduokim, kad dabar grįštam i „pirmykštę būseną”. Mano klausimas, ar atsiras nors vienas žmogus (galbūt žmona.. a tokiu atveju žmonų nėra, tėra kitas asmuo su kuriuo vykdai reprodukciją), kuris bus pavaldus tam asmeniu X ar vis gi jis bus išnaudojamas? Pastarasis atvejis man atrodo realesnis, todėl nesuprantu, kaip galima taip peikti valstybę, kuri bent „minimaliai” tave saugo?

 496. 496.

  WU gruodžio 27th, 2009, 9:58 pm

  Valentinai, jau iš dalies atsakei į mano klausimą :)

 497. 497.

  Valentinas gruodžio 27th, 2009, 9:58 pm

  Wu, tu čia kartoji pagrindinį mano antianarchistinį argumentą. Labiausiai nepritaikyti anarchijos būsenai yra patys anarchistai.

 498. 498.

  kreivarankis gruodžio 27th, 2009, 9:59 pm

  Galima peikti valstybę, kai ji saugo tave nuo tavęs pačio, kaip pvz. buvo SSRS.

 499. 499.

  TipasK gruodžio 28th, 2009, 5:24 pm

  Sveikinimai humanitarinių mokslų daktarui Marui !!!!!!!!!

 500. 500.

  WU gruodžio 28th, 2009, 5:30 pm

  Tipai, stebėjai gynybą?

 501. 501.

  TipasK gruodžio 28th, 2009, 5:40 pm

  Pasakė: tai geriausias darbas katedroje per pastaruosius dešimt metų

 502. 502.

  WU gruodžio 28th, 2009, 5:45 pm

  Jėga, šaunuolis Maras :)

 503. 503.

  . gruodžio 28th, 2009, 5:53 pm

  Jėga. Gal vertėtų dr. Marą pervadidinti į dr. Val de Maras?
  Nepaisant nieko.

  TipaiK – o buvo ten daugiau pasakos herojų?

 504. 504.

  TipasK gruodžio 28th, 2009, 6:17 pm

  Nebuvo kiek supratau, kitų pasakos herojų, nebent civiliai persirengęs Kalėdų senelis. Bet panašu, kad irgi nebuvo. Tai va. O Maras ( kažkodėl jį visi vadino Valdemaru:) maudėsi pelnytuose šlovės spinduliuose. Šlovė jam ir garbė mums, turintiems savo daktarą Marą !

 505. 505.

  Musė gruodžio 28th, 2009, 6:32 pm

  Marai, sveikinu, šaunuolis! Čia geriausias atsakymas visiems mulkiams, nevertinantiems mokslui pasišventusių žmonių.

  O kas toliau? Atsiprašau už durną klausimą – o galima tos disertacijos pagrindu išleisti knygą?

 506. 506.

  TipasK gruodžio 28th, 2009, 6:44 pm

  Muse,
  teatleidžia man Maras, išduosiu paslaptį, kurią jis pats su malonumu pasakytų: tos disertacijos pagrindu ne tik kad galima išleisti knygą, bet daugelis komisijos narių tiesiog siūlė išleisti knygą, nes jau labai gerai parašyta, priedo, tema labai aktuali ir ir įdomi daugeliui žmonių.

 507. 507.

  kreivarankis gruodžio 28th, 2009, 6:49 pm

  Sveikinimai Marui :) Ir toliau taip.

 508. 508.

  Fredis* gruodžio 28th, 2009, 6:52 pm

  Aš – tinginys, neskaičiau nei kalėdinių pasakų, nei Maro disertacijos.
  Kaip sakė šiandien per Liet radiją kalbėjęs Aurelijus Katkevičius – dabar visi tapo rašytojais.

 509. 509.

  romas gruodžio 28th, 2009, 7:28 pm

  Sveikinu tave, Marai, patapus daktaru ir su visomis kitomis mažiau reikšmingomis šventėmis, kurios atsitiko ir greitai atsitiks:)

 510. 510.

  . gruodžio 28th, 2009, 7:30 pm

  TipasK tiesiog privalėtų apie tą ginimą papasakoti kuo smulkiau,ne tik su detalėmis, bet ir niuansais:
  – ar tvirtu balsu buvo klausiama/atsakinėjama,
  - kaip kas buvo apsirengęs (klasika/bohema),
  - ar išbalęs/suprakaitavęs disertantas ir oponentai,
  - sveikinimai (ypač dailioji lytis)
  -etc – a la ciekawa Zosia

  P.S. Už arogantišką frazę ” neskaičiau nei kalėdinių pasakų” kai ką įvardyčiau susireikšminusiu cha….u

 511. 511.

  . gruodžio 28th, 2009, 7:31 pm

  P.P.S. :(

 512. 512.

  Valentinas gruodžio 28th, 2009, 7:33 pm

  Nuoširdžiai džiaugiuosi ir sveikinu daktarą Marą. Dr. Maras skamba kaip koks sutemų valdovas arba didžejus. Dabar svarbiausias dalykas, apsibrėžti naujus tikslus gyvenime.

 513. 513.

  Fredis* gruodžio 28th, 2009, 7:41 pm

  Juokingiausias įrašas šia tema yra:

  „Nemėgstu verksnių, todėl ir nežinau, ar noriu į juos žiūrėti:) Bet dar pagalvosiu.
  Disertaciją jo perskaičiau, ne viskas man joje patiko, bet turėjau smagaus laiko”. A.Račas

 514. 514.

  Fredis* gruodžio 28th, 2009, 7:46 pm

  taške (Taškai), vis paskaitinėju, vienas autoritetų darbe minimas A.Štromas ir nagrinėjama jo kūryba,
  Fredis* dr.Marui taip pat turi ką pasakyti. Ir ne kažkada anksčiau, o dabar tiesiai į ausį.

 515. 515.

  . gruodžio 28th, 2009, 7:56 pm

  Disertaciją skaityti yra specifinis dalykas etc.
  Turėjau omeny -pasakas, bent jau vieną – apdovanotą. Tai, regis, elementaraus mandagumo norma – bent jau nesigirti, kad neskaitęs, skirtingai nuo kitų – taigi, dundukų.

 516. 516.

  WU gruodžio 28th, 2009, 8:06 pm

  Dabar dr. Maro laukia sunkus uždavinys – išrinkti savo monografijai gražų viršelį.

 517. 517.

  TipasK gruodžio 28th, 2009, 8:15 pm

  Na, dr. Val de Maras laikėsi šauniai, su oponentu dėl vieno niuanso supratimo ir traktavimo pasioponavo gana tvirtai pareikšdamas, kad jie skirtingų pažiūrų. Į klausimus atsakinėjo kompetentingai ir labai aiškiai demonstruodamas labai plačią erudiciją. Kiekvienu atsakymu parodė kad disponuoja žymiai didesnės apimties informacijos bagažu nei sugebėjo sutalpinti į disertacijos apimtis.
  Na, o ar labai jaudinosi, ar prakaitavo kakta ar delnai – nežinau, jis pats pasakys. Išoriškai atrodė ramiai pasitikinčiu savo nuveiktu darbu žmogumi. Beje, vienas netikėtas, be labai man patikęs pagyrimas buvo, kad nepiktnaudžiauja tarptautiniais žodžiais. Pridėsiu nuo savęs – tai rodo ypatingą Maro vidinę kultūrą, jautrumą kalbai kaip visuomenės turtui ir aukštą intelektualią erudiciją.

 518. 518.

  romas gruodžio 28th, 2009, 8:17 pm

  Jo, Fredi, kaip tai rimtai tu su Katkevičiumi į tas pasakas reaguoji. Lietuvoje yra madingi projektai: šok su žvaigžde, žvaigždžių duetai. Jei visokie diletantai gali mums šokti bei dainuoti, kodėl mes negalime rašyti? Būdami pedantais turėtume net nekalbėti, nes tarp mūsų lietuvė – profesionalė yra tik Ligita, o mes visi esame tik lietuviai mėgėjai.

 519. 519.

  . gruodžio 28th, 2009, 8:40 pm

  Per BTV dabar – Sąmokslo teorija su A.R., ryte per LR – A.R.

 520. 520.

  Fredis* gruodžio 28th, 2009, 9:06 pm

  Taškas – nusivylęs, Račas nepagyrė Kirkilo ir netgi priešingai kaip įmanydamas stojo kaip mūras ginti Kubiliaus vyriausybės.

 521. 521.

  . gruodžio 28th, 2009, 9:24 pm

  Fredis- kaip ir žavusis Arnas- čiuožėjas. Paviršiumi. Tvirtinau ir tvirtinu, kad Kirkilas, nors baigęs tik partinę mokyklą, kaip politologas dažnai būna galva aukštesnis už oponentus.
  Pabrėžiu- metodu DOT- kaip politologas.

 522. 522.

  Rolandas gruodžio 28th, 2009, 9:29 pm

  Nuo Naujų metų brangs įvežami vaistai, elektra, šildymas, karštas vanduo, transporto e-bilietai, atsiras vadinami skaitliukų mokesčiai ir t.t., realpolitik…

  O kas pigs? Gal kas žinote?

 523. 523.

  Fredis* gruodžio 28th, 2009, 9:42 pm

  Kuo žavus dr. Maras? o gi tuo, kad būdamas socialistu dabartinei valdžiai (krikščionims demokratams ir liberalams) alternatyvos nemato. Vyresnioji karta, tiems kam per penkiasdešimt (Taškas, Račas ir Co) padarę per daug kompromisų su sąžine, Kirkilas (Taškui), Uspaskich (Račui) yra gerbtini kairės atstovai. Račas apskritai buvo nuklydęs į paraštę, griovį, šalikelę su marginalais ir jiems advokataudamamas prarado turinčio nuovoką ir blaivų protą analitiko vardą. Dabar Račas bando taisyti padėtį, atsiplauna savo mundurą, tačiau jam koją kiša choleriškas, karštakošiškas būdas.

 524. 524.

  Valentinas gruodžio 28th, 2009, 9:42 pm

  Pigs maistas.
  Taške, gal galite pateikti pavyzdžių kaip Kirkilas politologiškai aukštesnis už kitus? Man toks pasakymas yra labai keistas, nes mano nuomone Kirkilas yra grynakraujis demagogas ir joks politologas. ;)

 525. 525.

  WU gruodžio 28th, 2009, 9:48 pm

  Fredi, sakyk ką nori, bet Artūras gerai pasirodė. Nepasidavė tam sąmokslininko desperatiškam inkštimui. Sugebėjo įžvelgti pliusus vyriausybės veikloje. Beje apie teisėsaugą irgi protingai kalbėjo.

 526. 526.

  Valentinas gruodžio 28th, 2009, 9:48 pm

  Pažiūrėjus į Artūrą ekrane, tai mūsiškis. Puikiai šnega, argumentuoja, nepasiduoda Klivečkos šoupopulizmui. Vienu metu pagalvojau, kad užėmė Valentinavičiaus vaidmenį, nes atrodė, kad žino kažką daugiau, nei kiti dalyviai.
  Bet savo bloge, labai jau nervuotas. Tik kas ir apšaukia dunduku ir pasiunčia velniop. Ekrane kultūringas – internete grubus. Keliu hipotezę, kad jis jau pavargo nuo savo blogo. Įrašai pasirodo vis rečiau ir dar rečiau apie ką nors reikšmingo. Kabinėjimasis prie religijų, istorikų ir t.t. Bręsta esminių permainų poreikis.

 527. 527.

  romas gruodžio 28th, 2009, 9:48 pm

  Kirkilas jaunystėje buvo auksuotoju. Jis jau tada turėjo nuojautą, kur galima sukombinuoti. Ši savybė yra labai reikalinga Lietuvos politikui, nes už vidutinio vadybininko algą išgyventi yra neįmanoma.

 528. 528.

  WU gruodžio 28th, 2009, 9:52 pm

  Valentinai :)

 529. 529.

  Valentinas gruodžio 28th, 2009, 9:54 pm

  Fredi,
  Parašyk ką nors teigiamo apie A.R. Tik neminėk Pylimėlių gatvės ir uspaskio.

 530. 530.

  . gruodžio 28th, 2009, 9:56 pm

  ” Politologas tiria politinių, socialinių ir ekonominių sistemų sandarą, ypatingą dėmesį skirdamas santykiams tarp atskirų sistemos elementų. Paprastai tariant, jis tiria, kaip visuomenė yra valdoma, jos formas, organizavimą ir tikslus.”

  Nesu Kirkilo fanas, bet pastebėjau, kad TV debatuose jis dažnokai pranokdavo oponentus.
  Neginčiju, kad tai galimai įvykdavo dėl demagogijos ar pasinaudojant oponentų „žalumu”.

  Tiesiog nemėgstų banalių štampų. Veik fiziškai, pardon.

 531. 531.

  Valentinas gruodžio 28th, 2009, 9:58 pm

  Neatsimenu Kirkilo prieš premjeravimą, bet būdamas premjeru, jis man nesudarė tokio įspūdžio. Tema politologo magistriniam darbui.

 532. 532.

  Fredis* gruodžio 28th, 2009, 9:59 pm

  A. Račas yra socialistas (pats taip sakė Versijose) su labai ryškiai prasimušančiais paksizmo (marginaliais) daigais. Kartais savo pažiūras pavyksta nuslėpti meistriškai, kalba argumentuotai ir tiksliai, tačiau vis kuriame nors teksto ar kalbos fragmente prasimuša neapykanta „partneriams” (Amerikai), žydų reikalavimams susigrąžinti turą, matyti, kad skeptiškas seksmažumoms, gėjams, tačiau kažkodėl VSAT vadina rasistais (ryškus socialisto bruožas).
  Margas kaip genelis, todėl ir įdomus, o dar tas nuo arklio nulipusio kaubojaus įvaizdis slibino žvilgsniu. Gryna eklektika.

 533. 533.

  Valentinas gruodžio 28th, 2009, 10:00 pm

  Turiu pripažinti, kad Pylimėlių gatvės ir uspaskio nepaminėjai…

 534. 534.

  WU gruodžio 28th, 2009, 10:03 pm

  Aš manau, kad tai yra gerai. Žurnalistui reikalinga savybė :) Judam link kažko, kas yra panašu į objektyvumo užuomazgas.

 535. 535.

  Valentinas gruodžio 28th, 2009, 10:06 pm

  Čia tu apie Fredžio ar Račo objektyvumą?

 536. 536.

  Fredis* gruodžio 28th, 2009, 10:07 pm

  S.Stoma skaito Račo blogą, pakartojo mano versiją, kad lėktuvai leidosi su neapskaitytais pinigais Baltarusijos demokratijai remti, mūsų VSD vaiknai ilgai sukiojosi apie juos kaip katės apie lašinius ir neiškentę sukišo nagus.
  „Dėl to ir buvo nužudytas V.Pociūnas” S.Stoma

 537. 537.

  WU gruodžio 28th, 2009, 10:08 pm

  Račo, bet galima ir Fredžiui priskirti :)

 538. 538.

  . gruodžio 28th, 2009, 10:09 pm

  Toks seras Vinstonas ne kartą keitė požiūrį, net pažiūras -bent du kart keitė partijas ir liko didžiuoju suvisam.
  Fredis – atvirkščiai (pastovus).

 539. 539.

  Rolandas gruodžio 28th, 2009, 11:08 pm

  Valentinai

  Taip, Kirkilas neabejotinai yra grynakraujis demagogas, demagogas iki koktumo, tačiau tuo pačiu ir politologas.

  Savo straipsniuose tiria Lietuvos politinės ir ekonominės sistemų sandarą, įvairių partijų programas, kartais pasisako tarptautinės politikos srityje dėl valstybių pozicijos ir vaidmens tarptautinėje arenoje.

  Veikia įvairiose viešojo ir socialinio gyvenimo srityse, dirba bibliotekose, rausiasi archyvuose. Turi išlavintą loginį mąstymą, o kaip melagis profesionalas ir puikią atmintį, nuolat išreiškia save aktyviai ir viešai šnekėdamas.

  Tai kuom jis ne politologas?

 540. 540.

  . gruodžio 29th, 2009, 12:08 am

  Ligitėlė gero būdo,
  O jos „chebra” per dikta…
  Tik senelė neužsnūdo-
  Tad nepasaka ilga.

  Linkėjimai Zitai. ;)

 541. 541.

  Ligita gruodžio 29th, 2009, 12:22 am

  :) U-u-a-a-a! Marai!!! Sveikinu (tikiuos dar atsirasi po tokių įvykių ir išgirsime nuomonę iš pirmų lūpų, nors liudininkas TipasK – irgi neprastai)!

  Bet bliamba – paimi Fredžio komentarą: „Kuo žavus dr. Maras? o gi tuo, kad būdamas socialistu dabartinei valdžiai (krikščionims demokratams ir liberalams) alternatyvos nemato. Vyresnioji karta, tiems kam per penkiasdešimt (Taškas, Račas ir Co) padarę per daug kompromisų su sąžine, Kirkilas (Taškui), Uspaskich (Račui) yra gerbtini kairės atstovai. Račas apskritai buvo nuklydęs į paraštę, griovį, šalikelę su marginalais ir jiems advokataudamamas prarado turinčio nuovoką ir blaivų protą analitiko vardą. Dabar Račas bando taisyti padėtį, atsiplauna savo mundurą, tačiau jam koją kiša choleriškas, karštakošiškas būdas.” Ir? Keturis kartus Račas-Račas-Račas-Račas! :O

  Tiesa, Taškai, nesijaudink dėl to, kad neva jis (t.y. Fredis*) neperskaitė kalėdinių pasakų. Jei netingėčiau, greit atrasčiau komentarą, kur jis minėjo jau dvi perskaitęs…

 542. 542.

  Fredis* gruodžio 29th, 2009, 6:44 am

  Šiąnakt sapnavau, kad padegiau Račo automobilį, tačiau kvailai įkliuvau. Pasirodo, kad žurnalistas buvo įmontavęs slaptą kamerą ir visą procesą nufilmavo. Buvau apsimaturiavęs kaklą ir galvą šaliku ir užsimaukšlinęs Čarlio Čaplino stiliaus katiliuką, buvo prieblanda, tačiau iš viešai į internetą įdėtos video juostos buvo puikiai matyti mano tyros, geros akys, pailgas, paaugliškas veidas, mano gražios formos mėsinga, daili ausis ir charekteringa aprangos detalė – iš po juodo megztuko kyšantys pilki marškinių kalnieriuko kampeliai. Niekam nekilo abejonių, kad visi mato Fredį*.
  Paties sulaikymo proceso nefiksavau, tačiau prisimenu apmaudą, kad dėl tokios kvailystės teks išbraukti iš gyvenimo dvejus metus, todėl prarasiu profesinę kvalifikaciją, atitrūksiu nuo visuomeninio gyvenimo, negalėsiu bendrauti su draugais ir artimaisiais, o ypač moterimis. Dar nerimavau kaip klostysis mano santykiai su kalėjimo senbuviais kaliniais, ar nepatirsiu prievartos ir nepagarbaus elgesio.
  Mano nuostabai viskas klojosi puikiai, visa atmosfera kalėjime buvo nuostabi kaip teatro scenoje, visi kaliniai ir prižiūrėtojai dėvėjome antikiniais graikų drabužiais – šviesiais drobiniais apsiaustais, buvome įsispyrę į sandalus, galvas puošė paauksuoti galvos papuošalai augaliniais motyvais.
  Tik įžengęs į sceną iš kart tapau kalėjimo įžymybe – iš visų pusių buvo girdėti pašnibždomis ir garsiai tariami susižavėjimo šūksniai:
  – O! Fredis*, Fredis*, Fredis* !!!

  Atsibudau, išgėriau arbatos ir viską jums užrašiau :)

 543. 543.

  Musė gruodžio 29th, 2009, 8:17 am

  Fredi, įdomu, kaip psichologas interpretuotų tavo fantazijas ? :D

  Mokslų daktaras ryškiai užšventė:)

  Išvažiuoju atostogauti, visiems linkiu puikių 2010 metų. Ir būkite žmonės, prižiūrėkite nerijų (man baisu net pagalvoti, ką čia rasiu sugrįžusi…). Čiau.

 544. 544.

  Fredis* gruodžio 29th, 2009, 8:52 am

  Muse, Valentinas miega su psichologe, ji mane ir diagnozuos.
  Šiaip turiu pasiteisinimą – treniravausi parašyti komentarą keturis kart paminėdamas žodį Fredis*, o ne Račas. Pasirodo, kad žmogaus fantazija yra beribė. Puikus šios nakties atradimas – ten yra geriau nei čia: niekas niekur neskuba, visi draugiški, lyriški, poetiški, sutūpę ant antikinių šventovių griuvėsių deklamuoja poemas, gieda dievams ir vieni kitiems psalmes ir odes, skmaba braukiant per stygas laibais švelniais piršteliais nuostabūs arfos garsai…

 545. 545.

  Valentinas gruodžio 29th, 2009, 9:37 am

  Rolandai,
  Taško mintis yra, kad Kirkilas kaip politologas yra kompetentingesnis už aplinkinius. Aš gi, sakau, kad nepastebėjau jokių jo gabumų išskyrus demagoginius.

 546. 546.

  Valentinas gruodžio 29th, 2009, 10:10 am

  Fredi,
  Sprendžiant iš tavo erotinių sapnų, gali būti, kad esi latentinis gėjus ir įsimylėjai Račą. Tiksliau pasakyti negaliu, reikėtų atlikti tyrimus :)

 547. 547.

  TipasK gruodžio 29th, 2009, 10:41 am

  Kaip sako, nuo meilės iki neapykantos vienas žingsnis, tai Fredis matyt taip ir šokinėja nuo vienos kojos ant kitos:) priklausomai nuo paros meto. Arba neatmestinas asmenybės susidvejinimas, tada tikrai reikės Valentino žmonos pagalbos.

 548. 548.

  romas gruodžio 29th, 2009, 1:07 pm

  Fredis yra Račo reklama – Artūras vieną kartą prasitarė. Įspūdžiai su neigiamu krūviu yra geriau įsimenami. Jei nori, kad vaikas gerai mokėtų matematiką, jį reikia barti algebros taisyklių ir geometrijos teoremų tekstais.

 549. 549.

  . gruodžio 29th, 2009, 1:12 pm

  Politika ir demagogija ne tik mūsų laikais neatskiriamos, kaip vienos lazdos du galai, taigi, anot Kuzmos Prudkovo- „smotria v korien”:

  demos – liaudis,
  agogos – valdovas
  politike- valstybės valdymo menas
  logos – mokslas

  Seras Vinstonas sakė, kad geras politikas turi numatyti ir įtikinimamai įrodyti, kas įvyks ateityje ir po to- tik dar įtikinamiau- paaiškinti, kodėl tas neįvyko.

  Aišku, paprasčiau Kirkilą pavadinti politruku. Priešininko neįvertinimas ar sumenkinimas pralaimėjus visada skaudžiau smogia negu pervertinimas.

  Mano kvaila galva tai viena iš priežasčių, kodėl Antrojoje LR konservatorių valdymas neskaičiuojamas dešimtmečiais, deja.

 550. 550.

  TipasK gruodžio 29th, 2009, 5:39 pm

  Romai,
  pradžioje maniau, kad tai tas pats asmuo, nes iš tiesų – Fredis elgiasi kaip Artūro blogo reklamuotojas.

 551. 551.

  Maras gruodžio 29th, 2009, 6:44 pm

  Ačiū visiems už sveikinimus. Dėkoju pavėluotai, nes nepriėjau prie interneto.

  Prie disertacijos teksto reiktų gerokai padirbėti, kad išeitų knyga. Gi buvo ir sakiusių, kad tekstas suprantamas gana siauram žmonių ratui. Iš dalies aš tam pritariu. O ir šiaip, daugelį dalykų reikėtų kardinaliai perrašyti. O aš dar nesuradau geriausiai tinkančios formos kai kuriems skyriams.

  Taške, į ciekavos Zosės klausimus galiu atsakyti iš savo varpinės: Atsakinėjau lyg ir tvirtai, apsirengęs daugiau bohemiškai (raudonas megztinis :) ), nei išbalęs, nei prakaitavau. Bent jau nejutau. Iš esmės nelabai ir jaudinausi.

  Valentinai, naujų tikslų nėra, nes disertacija (o tuo labiau jos apgynimas) nebuvo tikslas. Padėjau vieną gyvenimo taškų ir viskas. O tikslas lieka tas pats – tyrinėjant, analizuojant, aiškinantis ir dekonstruojant – mėgautis.

  Fredi, mano ausis pasiruošusi Tave išklausyti :) .

  romai, lietuvis – profesionalas – puiku :) .

  WU, Baranauskienės nežinau.

 552. 552.

  Ligita gruodžio 29th, 2009, 6:58 pm

  Na, va, sudrumstei fakto didybę! Aš jau knygynų lentynose (perkamiausių TOP 10) įsivaizdavau išdidžiai pastatytą Valdemaro Klumbio knygą „Lietuvos kultūrinio elito elgsenos modeliai sovietmečiu” B)

 553. 553.

  Maras gruodžio 29th, 2009, 7:01 pm

  Ligita, disertacija – ne knyga. Gali įsitikinti – paskaityk ;) . Be to, reikia pasiilsėti nuo to teksto – aš jo negaliu gerai vertinti, negaliu vertinti ir bent kiek objektyviai. Kol kas.
  Be to, pavadinimas tikrai būtų ne toks, nebent paantraštė.

 554. 554.

  nerijus gruodžio 29th, 2009, 7:16 pm

  Marai

  Sveikinu.

 555. 555.

  nerijus gruodžio 29th, 2009, 8:07 pm

  Marai

  Skaitau Jūsų disertaciją/ rašliavą :) , kurią galima atsisiųsti į google paieškos laukelį įvedus Jūsų vardą ir pavardę.
  Iš kart užkliuvo teiginys, jog rusifikacijos labiausiai bijojo vadinamas „elitas”. Trūksta jo išsamesnio/ aiškesnio išaiškinimo- kas jam priklausė?..
  Nevisiškai sutikčiau su tokiu teiginiu, nes rusų kalbos mokėjimas atvredavo plačiau duris į bet kokią Valstybinę organizaciją/ tarnybą ar net partiją. Tai suteikė „pliusus”. Kaip žinia, „neelitui”- vadinčiau etatinius kolūkiečius, kurie nuo ryto iki vakaro ganė karves, arė laukus, šienavo, ravėjo runkelius ir pan. buvo mažai šansų ( kaip ir šiais laikais ) patekti prie ar arčiau „išrinktųjų” stalo.
  Sakyčiau, kad tarp „elito” atsirado daugiau norinčių kalbėti rusiškai, nei tarp „neelito” ir tautiškumą, kaip ir lenkiškos „bajorijos” laikais, labiau saugojo etatiniai „kolūkiečiai”…

  p.s. skaitau toliau…
  :)
  Ką galėtumėte pasakyti apie lenkinimą ir lietuviškos kalbos saugojimą tuo met?..Manau, kad pakeitus „SSRS” ir vietoj to įrašius „Lenkija”, ne daug apsiriktume?..

 556. 556.

  Maras gruodžio 29th, 2009, 8:24 pm

  nerijau, sutinku, kad rusų kalbos mokėjimas tikrai buvo svarbus siekiant aukštesnio socialinio statuso (nors ir ne visuomet). Tačiau daugeliui paprastų žmonių rusifikacijos grėsmės nejuto, nereflektavo. Elitas mano darbe ne administracinis, o kultūrinis (menininkai, mokslininkai, daugiausia humanitarai).

  Dėl lenkiškumo/rusiškumo sąsajų – buvo kitos sąlygos XIX a., kad būtų galima lyginti.

 557. 557.

  nerijus gruodžio 29th, 2009, 8:35 pm

  Kaip supratau, tai pas mane nėra disertacija?..O tik „įžanga” į ją?..
  Kur visą galima paskaityti, jei tai įmanoma?..

  Gaila, kad rašydamas, kart kartėmis, naudojate ne lietuviškus žodžius, nors tokio žodžio, kaip „unifikacija” lietuviškas skamba gan padoriai ir suprantamai ;)

 558. 558.

  nerijus gruodžio 29th, 2009, 8:40 pm

  Ir vienu, ir kitu atveju ( rusinimo/ lenkėjimo ) buvo noras „pritapti” ir/ ar susireikšminti, ir/ ar gauti padoresnį/ geresnį darbą. Tiek tuo laiku ( lenkėjimo ), tiek anuo ( rusėjimo ) buvo tokių, kurie tai darė noriai, ir buvo tokių, kurie to nedarėarba engė…

 559. 559.

  WU gruodžio 29th, 2009, 8:48 pm

  Marai, tie ir tikėjausi išgirsti. Man praktiškai neliko abejonių, kad ji nieko verta, jei nesi apie ją girdėjęs :)

 560. 560.

  Valentinas gruodžio 29th, 2009, 8:51 pm

  Laikykis Marai, reikės apginti diserį prieš liaudį.

 561. 561.

  romas gruodžio 29th, 2009, 9:02 pm

  Nerijau, matosi, kad visiškai nesupranti to laikotarpio:) Rusiškai visi mokėjo puikiai, nes to buvo mokoma nuo 3 kl. mokykloje po 5 pamokas per savaitę, 99proc. filmų per TV ir kino teatruose buvo rusų kalba, vyrai tarnavo iš pradžių 3m. paskui 2m. tarybinėje kariuomenėje. Vilniuje iki nepriklausomybės parduotuvėje lietuviškai bendraudamas beveik negalėjai apsipirkti. Ką jau čia parduotuvėje – rusai atsisakydavo pažymėti talonėlį troleibuse, jei paprašydavai lietuviškai. Faktiškai, jei buvo nors vienas rusas salėje, susirinkimai turėjo vykti rusų kalba. Tie, kuriems reikėjo darbe vadovautis norminiais dokumentais, žino, kad vietinių dokumentų išleistų lietuviškai, beveik nebuvo. Pabaltijyje aukštasis mokslas buvo dar įmanomas lietuvių kalba, bet likusioje SSRS dalyje buvo įmanomas tik rusų kalba. Prie Griškevičiaus jau buvo kalbos, kad su lietuvių kalba aukštosiose mokyklose bus tuojau baigta. Inteligentija – ne klasine prasme – suprato viską, kas darosi. Didžioji dalis visuomenės visą laiką buvo švonderiai, bet juk Sąjūdis neatsitiko tuščioje vietoje. Socializmas Lietuvoje buvo pūlinys. Man ir dabar rusai turi geležinkelio kvapą – bet čia grynai emociškai, nes aš nesijaučiu nacionalistu. Tas kvapas man likęs iš kelionių traukiniu vaikystėje. Geležinkelio stotis ir traukiniai niekad nebuvo ta vieta, kur kas nors aplink kalbėtų lietuviškai.

 562. 562.

  Maras gruodžio 29th, 2009, 9:10 pm

  Kaip nėra? Paviešinau disertacijos tekstą:http://dl.dropbox.com/u/351874/KLUMBIO_disertacija.pdf

 563. 563.

  Maras gruodžio 29th, 2009, 9:14 pm

  WU, neskubėk su išvadomis. Aš šiaip ne itin domiuosi Lietuvos istorikais (gėda, aišku), jei jie nerašo man naudingų dalykų. Čia reikėtų paklausti to laikotarpio specialisto.

  romai, nerusiškai aukštojoje buvo galima studijuoti dar Gruzijoje ir berods Armėnijoje, nors dėl pastarosios nesu tikras. Beje, Gruzijoje valstybinė kalba buvo gruzinų (Lietuvoje lietuvių nebuvo valstybinė).

 564. 564.

  WU gruodžio 29th, 2009, 9:18 pm

  Marai, taip manau todėl, kad ji apdėjo vieną istoriką, kuris man atrodo daugiau nuveikęs negu ji. Apie ją iš viso nesu nieko girdėjęs išskyrus jos paskaitas per radiją apie Vytautą.

 565. 565.

  Maras gruodžio 29th, 2009, 9:20 pm

  WU, ką ten tokį apdėjo? Pažiūrėsim kitos pusės stiprumą. Jei žinosiu, aišku.

 566. 566.

  WU gruodžio 29th, 2009, 9:23 pm

  Joną Užkurą.

 567. 567.

  WU gruodžio 29th, 2009, 9:24 pm

  Aš kaip suprantu, jis daugiau prie rašytoju priskiriamas nei istorikų, bet ji pati net istorijos nestudijavus, o baigė TS TSPMI.

 568. 568.

  nerijus gruodžio 29th, 2009, 9:25 pm

  romai

  Tai ir noriu pasakyti, kad mieste buvo didesnis nutautėjimas, nei kaimuose…
  Negaliu daug pasakoti ir teigti apie tą laikmetį, nes jame gyvenau tik keletą metų, o paskui prasidėjo revoliucija :)
  Pamenu tik tiek, kad mokykloje dainuodavau ( prieš klasę ) Vilčinsko- Į Lietuvą :) Mokytoja kiekvieną kart, kai tik buvo muzikos pamoka, kviesdavo ją padainuoti…Pamenu, kai „kabino” „spaliuko” ženklelį, o pionieriumi pabūti nespėjau…

 569. 569.

  Maras gruodžio 29th, 2009, 9:32 pm

  WU, turi omeny Užurką? Nu, nežavi jis manęs (šiaip kareivis pagal profesiją), kažkada vieną istorinį romaną skaičiau, tai nuobodokas toks, sakyčiau.

 570. 570.

  WU gruodžio 29th, 2009, 9:34 pm

  Aha, ne taip parašiau.

 571. 571.

  . gruodžio 29th, 2009, 9:53 pm

  Sveikinimai dr.Val de Marui :) , su palinkėjimais, kad mąstelyje 1:1 išsipildytų Valentino improvizacinėje (ne konkursinėje!) kalėdinėje pasakoje išguldytos pranašystės.

  Dėl gelžkelių – tarybiniais laikais tai buvo (tikrąja prasme) – valstybė valstybėjė, su savo transporto milicija, ligoninėmis, parduotuvių tinklu etc. Vilniuje, pvz. netoli gelžkelio stoties yra ištisi kvartaliukai, kuriuose gyvenamus namus statė tik gelžkeliečiams ir VRM darbuotojams.

  Dėl rusų kalbos- tai jau praeitis, nesurusenom. Bet suanglėsim, tai 100 procentų. Drausdami Šalčinikuose Sodo gatvę lentelėje įvardyti ir ul.Sadowa elgimės taip pat.

  Marai,ar pasaulyje XIX a. atsirastų bent vienas žmogus, kuris žinotų kas tai yra Emilija Pliaterytė?

 572. 572.

  Maras gruodžio 29th, 2009, 10:00 pm

  Taške, žiūrint, ką laikai pasauliu. Lenkijoje – be abejo, ji buvo lenkų didvyrė ir tik vėliau pasisavino lietuviai :) . O toliau turbūt ne, nors nežinau žinių apie sukilimą sklaidos pasaulyje.

 573. 573.

  Rolandas gruodžio 29th, 2009, 10:04 pm

  Marai, sveikinu:)

 574. 574.

  Rolandas gruodžio 29th, 2009, 10:08 pm

  romai, dėl Fredžio tai tu telepatas:)

 575. 575.

  . gruodžio 29th, 2009, 10:19 pm

  Emilia Plater – taip šią istorinę personą žinojo jos amžininkai.
  Kai kažkuriam Lietuvos miestelyje norėta gatvės pavadinime užrašyti ir taip, koks skandalas kilo iš pseudopatriotų, kažkodėl tylinčių, kad miestuose tuoj neliks lietuviškų pavadinimų per tuos palace, shop…

 576. 576.

  WU gruodžio 29th, 2009, 10:21 pm

  Tai Emilis Plateris yra boba? :O

 577. 577.

  Valentinas gruodžio 29th, 2009, 10:31 pm

  Marai,
  Provokacinis klausimas. Apibūdink prašau Virgilijuaus Noreikos prisitaikymo (kolaboravimo? pasipriešinimo?) strategiją sovietmečiu. :)

 578. 578.

  Maras gruodžio 29th, 2009, 10:40 pm

  Valentinai, aktyvistinis prisitaikėlis (berods, kompartijos narys, vadovavo OBT). Tai yra, prisitaikymas vardan karjeros.

 579. 579.

  Rolandas gruodžio 29th, 2009, 10:58 pm

  Valentinai

  Disery Maras daugiau apie tokį Laimoną Noreiką kalbėjo ir citavo. Beje, pastarasis tikrai žiauriai kentėjo nuo sovietinio režimo, vien filmuose kiek fašistų ir prakeiktų užsieniečių reikėjo suvaidinti.

  Dar Maras disery dažnai cituoja tokį Ozolą. Tą, kuris svaigiojo sąjūdžio metu, kalbėdavo taip stipriai filosofiškai, tiek tarptautinių žodelių naudodamas, kad ne bet kuris suprasdavo apie ką pastarasis kalbą. Dėl tokio kalbėjimo Ozolas visiems atrodė labai protingas ir net kiek paslaptingas. Tačiau gausus tarptautinių filosofinių terminų ir sąvokų naudojimas, o to pasekoje kažkoks lyg ir atitrūkimas, pakilimas virš žemiškų dalykų,nesutrukdė šiam veikėjui būti stebėtinai pragmatišku, nes kuomet žmonės buvo pasiruošę ant tautos laisvės altoriaus paskutines kelnias patiesti, šis veikėjas patyliukais fantastinį butą Čiurlionio gatvėje prichvatizavo.Dabar Ozolas tiek daug tarptautinių žodžių nenaudoja ir niekas nežino ką tai galėtųų reikšti.

 580. 580.

  Rolandas gruodžio 29th, 2009, 11:06 pm

  Marai

  Kodėl sakai, kad tas solistas viso labo užsitarnavo tik aktyvistinio prisitaikėlio laipsnį, jau pamiršai ką rašei disery? Juk pats pažymi, kad jis buvo kompartijos narys, o tokiems esi suteikęs aukštesnį laipsnį – aktyvistinių konformistų.

 581. 581.

  WU gruodžio 29th, 2009, 11:10 pm

  Konformizmas nelygu prisitaikymas?

 582. 582.

  Maras gruodžio 29th, 2009, 11:31 pm

  Rolandai, kaip skaitei mano diserį ;) ? Gi įvade aiškiai parašyta, kad konformizmo ir prisitaikymo terminai yra sinonimai.

 583. 583.

  WU gruodžio 29th, 2009, 11:33 pm

  Marai, jau galvojau, kad išsigudrinai sugalvoti skirtingas reikšmes :)

 584. 584.

  Rolandas gruodžio 29th, 2009, 11:34 pm

  Citata:”Labai svarbi riba buvo įstojimas į kompartiją. Jis žymėtų perėjimą į dar aukštesnį prisitaikymo lygmenį – aktyvistinį konformizmą.”

 585. 585.

  WU gruodžio 29th, 2009, 11:43 pm

  O ten skiriami lygiai nėra ideologinis ir aktyvistinis konformizmas?

 586. 586.

  WU gruodžio 29th, 2009, 11:45 pm

  Ideologinio prisitaikymo lygmenį ribotų du slenksčiai: ideologinės duoklės atidavimas iš vienos pusės bei narystė kompartijoje – iš kitos.

 587. 587.

  . gruodžio 29th, 2009, 11:54 pm

  Nežinau, kad šviesaus atminimo Laimonas Noreika būtų skriaudžiamas vaidmenimis. Talentas yra talentas. Man lyg šiol akyse – jo suvaidinta Apuoko mirties scena „Niekas nenorėjo mirti”:
  -Ar žinai, kaip skauda?
  Tada visi supratom, jis čia kalba apie Lietuvą.
  Kita išraiškinga scena tragiškai pasitraukusio iš gyvenimo Broniaus Babkausko :
  -Na, ne, šito tai jau nebus

  http://www.acmefilm.lt/images/films/NNM_5.jpg_20091019192035xOrginal.jpg

  Čia filmo herojus – valstietiškais sunertai kumščiais tik ką nužudęs bandžiusį išprievartauti jo žmoną- ant lovos, po kuria jis buvo pasislėpęs nuo … politikos.

  Virgilijus Noreika, kai būdamas direktoriumi antrą kartą ženijosi su jaunute balerina buvo opinijos smerkiamas.
  Net pletkavota – esą jis „pedalas”, gėjaus savokos tada nežinojom.
  Dar – kad jo „Švelnumas” skirtas tokiai baisiai bobai Griškevičienei :) nors tame įraše net aš juntu dainninką įsimylėjusį į savo žaviąją Loretą.

  Mažai kas žinojo, kad Noreikos – broliai, tik skirtingų motinų.

 588. 588.

  Maras gruodžio 30th, 2009, 12:07 am

  WU, taip, socialinis, ideologinis, aktyvistinis ir politinis prisitaikymo lygmenys.

 589. 589.

  romas gruodžio 30th, 2009, 12:09 am

  Sutiksiu su Maru – dėl tokių kaip V.Noreika Lietuva nebūtų išlikusi. V. Noreika yra talentas, bet jis buvo prisitaikėlis. Apskritai, opozicijoje buvo labiau proto, o ne dvasios inteligentai. Suprasti marazmą reikėjo šiek tiek daugiau, nei mokėti dainuoti:)

 590. 590.

  Rolandas gruodžio 30th, 2009, 12:13 am

  Marai

  Dar nenurimsti su tuom Racu:) Ką tik tavo blog`e perskaičiau gruodžio tezes „apie žurnalistus”.

  Manai racas užkibs, atsakys, puls ginti žurnalistus, tuo bus gudriai įviliotas į alinančią dviejų su puse paros polemiką ir tokios intelektualios polemikos išsekintas kris nuo savo arklio (čia aliuzija į Fredžio (raco) kaubojaus įvaizdį) pradės verkšlenti, apmaudžiai žiaumodamas savo plačiabrylės kaubojaus skrybelės suglamžytą ir dulkiną kraštą?

 591. 591.

  Maras gruodžio 30th, 2009, 12:14 am

  romai, turbūt pritarčiau: nemanau, kad daugeliui menininkų rūpėjo politika ar nepriklausomybė. Tiesa, Laimonui Noreikai rūpėjo tautiškumas, užtat visur važinėjo su poezijos programomis. Ir daugiau buvo tokių. Bet daugeliui menininkų užteko to, kad jie galėjo kurti. Tiesa, mokslininkams – irgi. Opozicinė veikla daugeliui dažnai nebuvo svarbiausia, ji persipindavo su prisitaikymu.

 592. 592.

  romas gruodžio 30th, 2009, 12:15 am

  Ozolas buvo berods Maniušio kalbų rašytojas. Jis buvo iš kito sluoksnio – to kuris su gatvės žmonėmis nesikalba, nors jo negalėjo suprasti ir partiniai funkcionieriai. Ozolas buvo gudraus žodžio ir painios minties meistras, bet nepriklausomoje Lietuvoje jam teko išmokti lietuviškai:) Pagarba jam – jis išmoko.

 593. 593.

  Rolandas gruodžio 30th, 2009, 12:17 am

  Marai

  Kažkaip neatsakei dėl citatos. Aš suvokiau, kad šioje dalyje, t.y. prisitaikymo, konformizmo dalyje, disery naudojai sąvokas, kurios apibrėžia prisitaikymo, konformizmo laipsnius. Būten laipsnius ir lygius (aukštesnis, dar aukštesnis). Ar ne taip?

 594. 594.

  Maras gruodžio 30th, 2009, 12:17 am

  Rolandai, tiesiog man kilo idėja, apibendrinau jau seniai, gerokai prieš diskusiją su Artūru, susiformavusias mintis apie Lietuvos žurnalizmą. Tiesiog jo įrašas – idealus norint parodyti žurnalistikos būklę dabar. Tik tiek ir nieko daugiau. Nuorodą paskelbiau ir racas.lt, kad būtų informuotas. O „diskusijos” nenoriu – atsikandau.

 595. 595.

  Maras gruodžio 30th, 2009, 12:20 am

  Rolandai, teisingai, kiekvienas prisitaikymo laipsnis yra aukštesnis, apima savyje ir žemesnį.

 596. 596.

  romas gruodžio 30th, 2009, 12:23 am

  Marai, man atrodo, kad toks Brazauskas buvo labiau lietuvis patriotas už V.Noreiką. Tiesiog socializmo sąlygomis irgi reikėjo sugebėti ir turėti progos matyti. Kultūros žmonės buvo toliau nuo to, o ir investicijos į kultūrininkus visada buvo didesnės. Nors manyčiau buvo daug jautrių ir suprantančių sielų, tik jos nežibėjo taip. kaip turėjo žibėti.

 597. 597.

  Maras gruodžio 30th, 2009, 12:28 am

  romai, dėl Brazausko tai nežinau. Faktiškai dabar beveik neįmanoma suprasti, kiek administracinė nomenklatūra buvo patriotiška ir opoziciška. Aukštas jos prisitaikymo lygmuo akivaizdus, o opoziciškumą teigia tik jie patys. Jo buvo, bet aš nomenklatūros netyriau, kitų tyrimų irgi nežinau, man rodos, nėra. V. Noreikos opoziciškumo aš išvis neįžiūrėčiau, kitaip nei L. Noreikos (Paleckio, beje, žento).

 598. 598.

  Rolandas gruodžio 30th, 2009, 12:38 am

  Marai

  Pamirškim tą sovietmetį. Atidirbai temą dėl visokių elitų, todėl gali gan lengvai parašyti kokią monografiją tema: „Lietuvos žurnalistinio elito elgsenos modeliai II-jame nepriklausomybės dešimtmetyje”.

  Čia tilptų daug geros medžiagos. Fantastiškai dėkinga tema.

  Sudėliotum visokius vainauskus, tomkus, celencevicius ar racus bei kitokius Filadelfijus į lentynėles, prikaltum jiems prie krūtinių lenteles su užrašais tipo – „aktyvistinis prisitaikėlis”, „komformistinis kolaborantas” ir etc. Saldus demaskavimo skonis:)

 599. 599.

  romas gruodžio 30th, 2009, 12:41 am

  Man, Marai, kiek įdomus tavo temos pasirinkimas. Labai sunku parašyti visiškai objektyviai negyvenus tuo laikotarpiu, nors gyvenus irgi matyt sunku. Jei manęs kas klaustų, kas pasikeitė per 20 metų Lietuvoje, tai pasakyčiau, kad pasikeitė kvapas. Prie socializmo dezodorantai kvepėjo vakarais. Tais laikais didžioji dalis moterų nesiskuto pažastų, o apie pažastų kvėpinimą žinojo tik tie, kurie buvo buvę užsienyje. Tas pat pasakytina ir apie higieninius paketus – tai tiesiog buvo nežinoma prekė. Greičiausiai todėl žmonės labiau jausdavo savo biologinį suderinamumą – artumas atsirasdavo feromonų ir hormonų lygyje – dingdavo būtinybė bendrauti ilgai ir beprasmiškai. Dabar, bendraudami internetu, dažnai mes nežinom beveik nieko apie tuos, su kuriais kalbamės.

 600. 600.

  Rolandas gruodžio 30th, 2009, 12:44 am

  O ar egzistuoja Lietuvoje nekonformistinė žiniasklaida. Kažkaip visi prie „chebrų” „ramiai algą ima”:)

 601. 601.

  Rolandas gruodžio 30th, 2009, 12:46 am

  romai

  Tu kartais net pakeiti Valentiną ” Tais laikais didžioji dalis moterų nesiskuto pažastų” Sužavėjai.

 602. 602.

  romas gruodžio 30th, 2009, 12:50 am

  Rolandai, jokios egzotikos – tiesiog tada taip buvo. Aš išryškinčiau ne tik kūnų kvapus. Viskas tada kvepėjo kitaip. Gal esu fenomenas, bet aš atsimenu, kaip kvepėjo tarybinės valgyklos, arba kaip kvepėjo Žigulinis alus. Aš aišku tada buvau jaunas, bet gal todėl taip gerai prisimenu ir matau kontrastą.

 603. 603.

  Rolandas gruodžio 30th, 2009, 12:54 am

  romai

  Keista, kad tu atsimeni kvapus, visuomet galvojau, kad kvapas toks dalykas, kurio vienintelio (skirtingai nuo vaizdų ar garsų) mūsų protelis negali pats atgaminti, tačiau sutinku, kad niekas geriau už kvapą neprimins ko nors iš vaikystės, jaunystės ar kitokios praeities.

 604. 604.

  Maras gruodžio 30th, 2009, 1:06 am

  Rolandai, visų pirma, tema apie žurnalistus man nežinoma (faktografija), o antra – neįdomi. Demaskavimas yra žurnalistų duona, ne istorikų.
  romai, paskaityk disertaciją, pamatysi. Apie tai, kodėl pasirinkau, kalbėjau pristatydamas darbą. Yra ir asmeninių priežasčių: mane domina prisitaikymo, visuomenės spaudimo problema grynai asmeniniu požiūriu, nes su pašaipa susiduriu beveik visada, kai tik pasirodau gatvėje.
  O apie kvapą – gražiai ir taikliai. Kai ką dar ir aš prisimenu, bet labai atsitiktinai ir fragmentiškai. Šiaip tokius dalykus reikia studentams pasakoti.

 605. 605.

  Rolandas gruodžio 30th, 2009, 1:15 am

  Marai

  Aukščiau rašei, kad pas tave jau seniai susiformavusios mintys apie Lietuvos žurnalizmą, per idealų račo atvejį net sugebėjai parodyti dabartinės žurnalistikos būklę Lietuvoje, o dabar jau esą nieko nežinai apie tuos žurnalistus:)

  Pastebėjau, kad kartais moki labai mikliai perdėlioti teiginius:) Nekreipk dėmesio:) Laikas miegoti, labanakt:) Dar kartą sveikinimai.

 606. 606.

  Maras gruodžio 30th, 2009, 2:11 am

  Rolandai, mintys apie žurnalizmą nelygus žurnalistikos tyrimui. Nemėgstu kabinėjimosi prie žodžių, kai nepaisoma esmės.

 607. 607.

  nerijus gruodžio 30th, 2009, 8:34 am

  Jei prakalboma apie kavpus, tai…
  Kuom kvepia politikai, teisininkai, ekonomistai, žurnalistai ( čia, labiausiai pasireikšti galėtų Fredis ( su snaige )), ūkininkai, kasininkai, vadybininkai, bankininkai, komunistai, kapitalistai, katalikai, musulmonai, azijiečiai, europiečiai, afrikiečiai ir pan.?
  :)

 608. 608.

  Fredis* gruodžio 30th, 2009, 10:30 am

  Sovietmetis – tai dešimtys būriais nuobodžiaujančių jaunų raumeningų jaunų vyrų prie ežero ir šokinėjančių nuo liepto į vandenį. Niekada jaunimo nepamatysi porelėmis. Į gamtą buvo traukiama autobusais. Vidury kalno 17-tas maršrutinis sugesdavo ir likusius 3.5 km visas autobuso ekipažas apie 100 žmonių nužingsniuodavo pėstute.
  Sovietmetis – tai CCCP-USA krepšinio rungtynės Vilniaus sporto rūmuose. Du trečdaliai „sirgo” už CCCP, trečdalis už USA (spėkite kurią komadą palaikė Fredis*), sovietmetis – tai Žalgirio rungtynės CCCP vidaus čempionatuose, Vilniuje – futbolas, Kaune – krepšinis.
  Sovietmečio alinės Aukštaičiai/Žemaičiai, diskoteka Saulėteky (Amicus), dabar – Bix, In Vino, klubai Tamsta, amžinai sudegantis Broadway ir dešimtys kitų…
  Nepriklausomos Lietuvos kvapas mieste – pacukų svilinamų padangų kvapas prie Vilniaus sporto rūmų, motorų gaudesys iki vėlumos. Ačiū šitai krizei – protingiau naudojami gamtos ištekliai, žmogaus buvimas Žemėje, jo darbas ir laisvaliakis tampa prasmingesniu, žmonės susimąsto apie gyvenimo prasmę ir t.t..

 609. 609.

  Fredis* gruodžio 30th, 2009, 11:07 am

  Pliusas sovietmečiui – meno, bohemos meka Vilniuje buvo parodų rūmai, dabartinis ŠMC,
  dabar – sporto arena Siemens, prekybos ir pramogų centarai Akropolis, europa, Ozas…

  vėlyvojo sovietmečio nesusipratimai jaunuolio akimis – kasmetiniai bolševikų spalio perversmo Rusijoje minijėjimai demonstarcijomis, visuomeniniai ir istorijos mokslai vidurinėse ir aukštosiose mokyklse, geležinė uždanga nuo informacijos, privaloomas tarnavimas sovietų kariuomenėje (retas grįždavo sveikas, nesusžlugdytas morališkai ir fiziškai), primityvus žmonių komunikavimas (laiškai, telegrafas, laidinis telefonas, iš Palangos norint paskambinti mamai namo reikėdavo pastovėti eilutėje apie valandą) ir labai užkisantis ore tvyrantis agresyvus, bukas komjaunuolių mentalitetas, kuris niekur nedingo ir dabar. Pakanka atsiversti Lryto portalą ir paskaityti Bruverį, Valatką, Čiuldę, Tilindį ir kometarus po rašiniai.

 610. 610.

  . gruodžio 30th, 2009, 11:39 am

  Kavos kvapas. Centrinio gastronomo antrajame aukšte kavą darydavp maždaug pakenčiamą… Kartais pavykdavo nusipirkti Arabikos pupelių, jas pardavinėdavo palaidas, neįpakuotas. Įsidėmėjau- jei troleibuse kvapas prasimušdavo iš sakvojažo, labai geros.
  Girdėjau tokią versiją – atseit visas kavos pupeles apdirbdami nusiurbdavo „macnumą” farmacijos reikalams, o po to pardavinėdavo. Jei kas atveždavo iš užusienio – skirtumas didžiulis. Vieną kartą buvau pavaišintas kavaiš Brazilijos – įspūdis nenusakomas.
  Dar iš Maskvos, kurioj išgerti kavos puodelį buvo be galo problematiška – veždavomes žalias- neskrudintas Robustos pupeles.

  Koks buvo nustebimas, kai bendradarbė gal Maskvos olimpiniais metais grįžo iš viešnagės pas tėvą JAV ir pareiškė, kad amerikonai geria kavą iš „didelių puodų, išvirtą kibire”, žodžiu, kavasiusią …

  Bet kitas Dainoros pastebėjimas buvo be galo taiklus:
  -Kokie mes visi susiraukę… Amerikonai, netikėtai susidūrę akimis, automatiškai išsiviepia šypsena, mes gi… :(

  Kokiais

 611. 611.

  Fredis* gruodžio 30th, 2009, 12:03 pm

  prieš Naujuosius racas.lt bloge ir aplink jį vėl bus linksma :)
  gera pramoga sotiems riebiems katinams…
  visiems malonių įspūdžių, užsidėkite akinius ir prisisekite saugos diržus.

 612. 612.

  Valentinas gruodžio 30th, 2009, 12:03 pm

  Fredi,
  „privaloomas tarnavimas sovietų kariuomenėje (retas grįždavo sveikas, nesusžlugdytas morališkai ir fiziškai), ”
  Iš kur tokie duomenys? Iš patirties?

 613. 613.

  Fredis* gruodžio 30th, 2009, 12:05 pm

  Valentinai, vienintelė detalė apie mane – neturiu universitetinio išsilavinimo, taigi buvau potencialus rekrūtas, daugiau nieko neprisimenu.
  Brangsta elektra nuo naujųjų, eikite visi susimokėti į priekį…

 614. 614.

  Valentinas gruodžio 30th, 2009, 12:17 pm

  Fredi,
  Klausiu todėl, kad pats atbuvęs ten 2 metus, negalėčiau tvirtinti, kad Sovietinės armijos būvis kaip nors ypatingai skirdavosi nuo bendro visuomenės būvio. Aišku yra visokių ekstremalumų, bet bendra tendecija yra panaši kaip ir civiliniame gyvenime: daug darbo imitacijos, apsimestinio politinio aktyvumo, apsimestinio karinio pasiruošimo, žodžiu grynas šūdo malimas. Prarastas laikas ir nieko negauta.

 615. 615.

  Valentinas gruodžio 30th, 2009, 12:25 pm

  Iš Maro straipsnio, kurį paskelbė Račas, galima daryti išvadą, kad jis pradėjo įgyvendinti mano pasakoje sukurtą scenarijų. Gal metas pradėti galvoti, kuriose patalpose įkurdinsime Sorboną? ;)

 616. 616.

  R.Medinis gruodžio 30th, 2009, 12:42 pm

  Nustebau, kad gerb. Maras turi noro tęsti šią diskusiją. Gal būt tikrai bando įgyvendinti Valentino scenarijų. Kad tekstą paskelbė A.Račas – nieko keisto, čia jau įprasta taktika. Aplamai turiu įtarimą, kad Artūras yra įsidiegęs paieškos internete įrankį, pranešanti apie bet kokį jo pavardės paminėjimą. Nes reakcija yra stulbinamai greita. Dar manu, kad Artūras dažnai ginčiajasi tiesiog dėl pačio proceso t.y. – ginčo, diskusijos, kartais tyčia kalbėdamas aštriau nei norėtų , kad ugnelė rusentų..

 617. 617.

  kreivarankis gruodžio 30th, 2009, 12:44 pm

  Beje, Marai, atskleisk paslaptį – kiek padidėjo tavo blogo lankomumas po Artūro įrašų? ;) Jei ne paslaptis…

 618. 618.

  Ligita gruodžio 30th, 2009, 12:48 pm

  Netikiu, kad Maras seka savo tinklaraščio lankomumą :O

 619. 619.

  Fredis* gruodžio 30th, 2009, 12:52 pm

  užmiršau pridurti – dabar bohema yra jauni talentingi socialistai, tokie kaip dr.Maras, kuriems račai nėra autoritetas. Gal reikėtų sakyti Račas, nes tai yra unikalus veikėjas, vakar išdavęs šventus socialistinius nerijaus įsitikinimus.
  Ateina jauna, principinga, išsilavinusių vakarietiškų socialistų karta, tokie kaip Dr.Maras, Račas turės slėptis į paunksmę ir ramiai tyliai nukaršti.
  Man atrodo, kad viskas klostosi gerai ir dėsningai. Vakarėjame, civilizuotėjame…. :)

 620. 620.

  . gruodžio 30th, 2009, 12:55 pm

  Taigi, laikas ieškoti Sorbonai kokio kampo, jei ne pastate, tai bent virtualaus.
  Gaila, socialistai užguiti, galėtų per AMB Valdovų rūmuose ką nors „suveikti”, nebūtinai suprichvatizuojant…

 621. 621.

  Fredis* gruodžio 30th, 2009, 1:46 pm

  Bloga žinia socialistams, jie ir toliau bus bohemiški raudonais megztiniais, o ne blizgančiais frakais.
  Ekspertų nuomone mūsų ekonomikos atsigavimo perspektyvos siejamos su užsienio investicijomis ir smulkaus verslo vystymu ir skatinimu. Įgyvendinti abi priemones gali tik mokesčių naštos mažinimas. Per biudžetą bus perskirstoma ir toliau mažai, viešasis sektorius ir toliau bus labai skurdus, teikiamos paslaugos – menkos ir nepakankamai apmokamos. Nors kiek padoriau galės gyventi tik ekonomiškai aktyvūs žmonės. Dėstytojams, profesoriams vien dėstytojauti/profesoriauti – neužteks, kad galėtų oriai gyventi. Neišvengiamai reikės rašyti paklausias knygas ir straipsnius. Svarbiausia – šsiaiškinti kas yra paklausu. Čia ir bus tas laukas, kuriame privalės pasireikšti Talentas.

 622. 622.

  Valentinas gruodžio 30th, 2009, 1:50 pm

  Marai,
  O istorikams yra galimybė užsidirbti „chaltūros” korepetitoriaujant ir panašiai?

 623. 623.

  Maras gruodžio 30th, 2009, 2:51 pm

  R. Medini, tiesiog reikia padėti dar vieną tašką ir viskas. Jei tai ir siejasi su Valentino scenarijumi, tai man tiesiog taip išeina, netyčia. Iš esmės pirmajai diskusijai tokio komentaro ir būtų užtekę.

  kreivaranki, Ligita teisi – neseku savo tinklaraščio lankomumo. Matau, kad kiek padaugėjo komentarų, keli žmonės uždraugino. Tokie ir pokyčiai.

  Valentinai, yra tokių galimybių, vienas neseniai laipsnį apsigynęs kolega tuo ir užsiima.

 624. 624.

  Maras gruodžio 30th, 2009, 2:58 pm

  Beje, apie mano įrašą Artūras sužinojo iš manęs – pateikiau jo tinklaraštyje nuorodą į ją. Kaip atrodytų, jei prašydamas atvirumo pats taip nesielgčiau.

 625. 625.

  Valentinas gruodžio 30th, 2009, 2:58 pm

  Marai,
  Šį kartą pagrindinė tavo klaida yra ta, kad vieną Račo pavyzdį tu suprojektavai į visus žurnalistus. Jei norėjai teisingai užvažiuoti, reikėjo tai daryti pagal tokią logiką:
  „Jei net pats Račas, daugelio laikomas principinio ir objektyvaus žurnalisto etalonu, taip iškreipia tiesą ir manipuliuoja faktais, tai ką galima pasakyti apie likusius Lietuvos žurnalistus?”
  Mokyt tave ir mokyt… :)

 626. 626.

  Fredis* gruodžio 30th, 2009, 3:09 pm

  Valentinai, A.Račas yra talentingas amatininkas, o ne joks žurnalistas, beje – paskendęs „savo veido prakaite”, besižavintis A.Maldeikienės ir NK95 (Bielskis, Vasiliauskaitė) idėjomis, tačiau praktikoje gyvenantis visai kitokiais principais (direktoriavimas BNS-e). V.Laučiaus propaguojami postalatai paskandintų ne tik BNS-ą, bet ir visas likusias šalies bendroves iškyrus kelionių agentūras, kurioms po pusmečio irgi ateitų galas, nes žmonės nebeturėtų pinigų.
  P.S. Labai geras V.Laučiaus tekstas, bet truputį per ankstyvas, žiūrintis per toli į ateitį.

 627. 627.

  Maras gruodžio 30th, 2009, 3:14 pm

  Valentinai, mano įraše yra N.B. prierašas, nežinau, ar Artūras jį pas save įsidėjo (prirašiau gal po pusvalandžio – buvau užmiršęs berašydamas). Beveik neabejoju, kad paieškojęs surinkčiau panašių paties Artūro Lietuvos žiniasklaidos vertinimų. Šiaip aš nieko naujo nepasakiau, tik pateikiau akivaizdų pavyzdį.

 628. 628.

  Valentinas gruodžio 30th, 2009, 3:52 pm

  Siekiant Maro tikslų yra proga panaudoti sunkiąją artileriją. Račas panaudojo Laučiaus citatą, eskaluodamas ginčą. Reiktų informuoti apie tai Laučių, kad tas, atsakydamas Račui, stotų į Maro pusę ir jie kartu sudirbtų Artūrą. Gal kas žino Laučiaus meilą?

 629. 629.

  WU gruodžio 30th, 2009, 4:22 pm

  Galim Laučiaus meilo paprašyti pas Artūrą.

 630. 630.

  Valentinas gruodžio 30th, 2009, 4:27 pm

  Be Laučiaus sutikimo jis neduos. Be to, nėra garantijos, kad Laučius stos Maro pusėn.

 631. 631.

  Valentinas sausio 2nd, 2010, 11:07 am

  Marai,
  žiūrėk, Jakubčionis irgi nesnaudžia:

  Istorikas: krizę tuoj pamiršime, o kad valstybę valdė moterys, prisiminsime ilgai

  alfa.lt

 632. 632.

  Maras sausio 2nd, 2010, 2:26 pm

  A, mano vadovas.

 633. 633.

  Valentinas sausio 20th, 2010, 11:14 pm

  Na, gerbiamieji istorikai mėgėjai, kas, nepažiūrėjęs į žinių šaltinius, pasakys iki kada gyvavo Teutonų ordinas ir kas jį uždarė, tam Ligita duos prizą!

 634. 634.

  Aurimas sausio 20th, 2010, 11:15 pm

  O kas tas Teutonų ordinas?

 635. 635.

  Valentinas sausio 20th, 2010, 11:19 pm

  Dar vadinamas kryžiuočių.

 636. 636.

  romas sausio 20th, 2010, 11:39 pm

  Aš pasižiūrėjau ir radau internetinį adresą, bet kažkada Patacko straipsnyje buvo minėta, kad ordinas yra išlikęs iki šių dienų.
  .http://www.deutscher-orden.at/

 637. 637.

  Valentinas sausio 21st, 2010, 8:11 am

  Žodžiu neatsirado tikrų mėgėjų istorikų, o prisijaukintas istorikas Dr. Maras atkakliai tyli.
  Teutonų ordiną savo įsaku uždraudė Napoleonas 1809 m.
  1834 (berods) jis atkurtas, bet daugiau kaip religinė labdaros organizacija. Šiuo metu vadinamas vokiečių ordinu.

 638. 638.

  Fredis* sausio 21st, 2010, 8:31 am

  Valentinai, pažiūrėk koks už lango oras (-16 C), kas tau naktį vartinės enciklopedijas. Visi sulipę į šiltus pūkinius patalus.
  Ir kas ten tuose baseinuose vyksta – žmonės nuodijami chlorkalkėmis, 72 metų močiutės su daugkartiniais abonimentais širdies smūgius patiria, Savanorių prosp. išjungtas apšvietimas, atsistatydina V.Ušackas (kam Valentinas, aišku, besąlygiškai pritaria). Ne Teutonų ordino gyvavimo laikotarpis galvoje.

 639. 639.

  Valentinas sausio 21st, 2010, 9:43 am

  Fredi,
  Mano šaltiniai URM praneša, kad Ušackas visada buvo ambicingas tipas susirūpinęs savimi. Jis labai konfliktavo su Valioniu, būtent todėl buvo nugrūstas į Vašingtoną. Kai tapo ministru, su ministerijos darbuotojais elgėsi normaliai. Jokio atleidimų vajaus nebuvo. Sumažintą atlyginimų fondą padalino tarp darbuotojų. Manau, kad URM žmonės vėl su nerimu laukia naujo ministro.

 640. 640.

  Musė sausio 21st, 2010, 9:58 am

  Mano šaltiniai irgi praneša, kad Ušackas yra gerbiamas darbuotojų, žiauriai reiklus, bet jis reiklus ne tik kitiems, bet visų pirma sau, tikras darboholikas. Man tai gaila – kažkaip Ušackas tikras profesionalas atrodė.

 641. 641.

  WU sausio 21st, 2010, 10:20 am

  Kad ir koks Ušackas ambicingas ar kokį kitą epitetą klijuotumėt, paaiškinimo iš prezidentės negauta. Jau kelintą kartą girdėti frazę „prarado pasitikėjimą” nusibodo.

 642. 642.

  romas sausio 21st, 2010, 11:08 am

  Grybauskaitė yra pikta ir turi gerą atmintį:)

 643. 643.

  Fredis* sausio 21st, 2010, 11:16 am

  Valentinai, o kaip tada yra su tavo D.Grybauskaitės palaikoma užsienio politikos linija ir vizija, pagal kurią mes neturėtume kištis į Gruzijos, Ukrainos, Moldovos ir Baltarusijos reikalus ir šių valstybių santykius su Rusija, ES, o žiūrėti savo pragmatiškų tikslų – bendradarnbiauti su D.Medvedevu ir A.Lukašenka?
  Reikalavimas atsatydinti V.Ušacką atliepia Valentino ir D.Grybauskaitės viziją.
  Mano šaltinių žiniomis nieko ten nėra labai sklandu URM-e, koridoriais vaikšto pasipūtę, jauni, neklystantys gaidžiukai-darbuotojai, sov.nomenklatūros atžalos, arogantiški, pasipūtę, nederinantys savo darbų su kita už užsienio politiką atsakinga valdžios šaka.
  Nėra čia taip viskas vienareikšmiška, visi šoke ;(

 644. 644.

  A.G. sausio 21st, 2010, 11:17 am

  Paaiškinimų manau nebus.
  Iš vienos pusės blogai, kai komandoje dirba vos ne asmeniniai priešai vienas kitam, iš kitos pusės taip neturi būti. Bet taip būdavo mūsų krašte. Gal toks tautinis bruožas, dar ubago mąstymo pasėka, – vengti ėjimo va bank (nes tokiu atveju, pergalės tikimybė – tik 50 proc.) . Tad tai – gal laisvų piliečių visuomenių įpročiai, o ne ubagynų, kol kas.
  O ad dabar taI, nors ir vienetiniu atveju, pabandyta laužyti, – gal nėra blogai.
  Istorija matomai senesnė, nei nuo to meto, kai vienas buvo TS-os kandidatas Nr. 1, o kitas tik Nr. 2 (dublis) į prezidentus (konkurencija – turi dažnai ir juodas puses, ypač tautiška). Juk vienas kitą pažįsta daug seniau… o abu pripažinti asai, nors gal kiekvienas apie tai mano kitaip…
  Nors aš visuomet baisiuosi tautiečių pasitenkinimu, kuomet vyksta krašte totaliniai valymai (kai pasitenkinimas tokio didelio mąsto valymais, tokiais periodais, būna toks didelis, kuomet rodosi nustoja net gandrai skraidyti…). Man labiau priimtina kadrų ugdymo taktika, nei totaliniai valymai. Totaliniai valymai – nevykusių revoliucionierių manau tradicija, ir ji man labai šlykšti, nors Lietuvoje kol kas, pastebime, labai pageidaujami totaliu mąstu – jų tautiečiai tiesiog reikalaują (gal ir klaidingai manau, kad tradiciškai valymai, net tremtys kelia didelį tautiečių pasitenkinimą, kažkodėl…).

  Bet bėda ne čia.
  Lietuvoje siautėja totali nekompetancija, kai pakalbi su atskirų ūkio šakų profais. Neregėto masto, net protui neįsivaizduojamo (gal panašiai, kaip pas 1917 m. nevykėlius teroristus buvo) – dėl ko gali būti ir blogiau krašte. Nors čia, jau neturi ką ir stebinti, durnių laivas čia, kol gyvi esame. Bet kad tokio masto katarsis.
  Kodėl. Kodėl toks likimas vis TS-ai. Kur klaidos.
  Įdomi detalė. Kai Lietuvoje didelė bėda – būna šalčiai, gal net speigas.
  Šį kartą noriu, labai noriu klysti, – gal bėda nusisuks nuo Lietuvos. Nors kiek maršalo planų, gi, pastoviai į čia metama…

 645. 645.

  . sausio 21st, 2010, 11:23 am

  Ievos dukros myli ausimis. Leptelėjo ministeris apie motiną… galėjo gi kažkaip gražiau išsireikšti.

 646. 646.

  Valentinas sausio 21st, 2010, 11:35 am

  Fredi,
  Tai, kad ministras negali turėti savo užsienio politikos yra aišku. Tai, kad Ušackas turi savo užsienio politiką irgi aišku. Tai, kad jis būdamas ambasadoriumi turėjo skirtingą užsienio politiką nei ministras irgi visi kas toje srityje dirba pripažįsta. Aš nesileisiu į diskusijas ar Grybauskaitės užsienio politika gera ar ne. Bet jei prezidentas atsakingas už ją, reiškia ministras turi vykdyti prezidento nurodymus. Hilary Clinton vykdo Obamos nurodymus. Kai Colin Powel nusprendė, kad Bušo užsienio politika jam netinka, jis atsistatydino be jokių kvailų frazių: „jei aš esu vienintelė kliūtis…”
  Politinio pasitikėjimo pavaldinys turi vykdyti viršininko nurodymus, kitaip bus bardakas.

 647. 647.

  Fredis* sausio 21st, 2010, 11:49 am

  Man vakar patiko V.Ušacko mintis: „mano šeimai reikia aiškumo…”.
  Po truputį einame į Colin Powel laikus. Kryptis – teisinga :)

 648. 648.

  R.Medinis sausio 21st, 2010, 12:22 pm

  Visada sakiau, kad konfliktai tarp prezidento ir kitų institucijų yra užprogramuoti mūsų konstitucijoje. JAV pavyzdys čia netinka. Pas mus yra parlamentinė Respublika, kurioj prezidentą kažkodėl renka visi žmonės, jis turi būti nepartinis (dar vienas nonsensas), skiria (teikia) jėgos struktūrų vadovus, bet nevadovauja vyriausybei. Atsakingas už užsienio politiką, bet užsienio reikalų ministro tiesioginis viršininkas yra premjeras, kuris yra jau yra partinis ir t.t. Žodžiu košė- makalošė, kurią politologai kažkodėl vadina valdžiosi svertų pusiausvyros principu…

 649. 649.

  WU sausio 21st, 2010, 1:26 pm

  :D Bilietas į Baltarusiją…

 650. 650.

  Rolandas sausio 21st, 2010, 4:33 pm

  Ušackas, kaip diplomatas profesionalas, pasirodė tragiškai. Taktine, strategine ir visomis kitomis prasmėmis.

  Esminė klaida – pradėjo ginčytis su nugalėtojais, šiuo atveju su Nugalėtoja.

  Toliau-neįvertino, kad jos Didenybei Nugalėtojai, norint išlaikyti aukštus reitingus, ir neatsidurti šalia Obamos, būtinos greitos ir efektingos pergalės. Pergalės bet kokia kaina vidaus arba užsienio politikoje.

  Kadangi su vidaus pergalėmis yra problemų, belieka – pergalės užsienio politikoje.

  O čia kažkoks ušackiukas šokinėja, mekena, vaiposi ir maišosi po kojomis su savo juokingomis ambicijomis…:)

  Tai kas kaltas, ponas Ušackai?

 651. 651.

  Rolandas sausio 21st, 2010, 5:19 pm

  Fredi, tu teisus- URM-e, koridoriais vaikšto pasipūtę, jauni, neklystantys gaidžiukai-darbuotojai, sov.nomenklatūros atžalos, arogantiški, pasipūtę ir sėdi priekvailės, tačiau geraširdės vištelės:)

 652. 652.

  Fredis* sausio 21st, 2010, 5:36 pm

  URM-e, spėju, klerkai dirba labai teorizuotai, pagal papelijusias instrukcijas, medinius štampus su realia praktika nelabai susietai, o D.Grybauskaitė užsienio politikoje yra visiška profanė, tikinti, kad jei paskambins kur reikia, jei padarys tūpsnį, tai mūsų dešras, pieną ir vykstančius į Rusiją vilkikus praleis rusų pasieniečiai su muitininkais įsitempę kaip stygos, atiduodami pagarbą.
  Šiaip tai šita institucijų trintis yra kvaila, nemokšiška, pasibjaurėtina ir mums visiškai nereikalinga.
  Pasipūtęs asiliukas yra tiek Ušackas, tiek nesugebėjusi rafinuotai ir diplomatiškai veikti D.Grybauskaitė.
  Atsistatydinimo ir viešo drąskymosi neturėjo būti.

 653. 653.

  nerijus sausio 21st, 2010, 6:12 pm

  Valentinai

  Ušacko tiesioginis viršininkas- Kubilius.

 654. 654.

  Rolandas sausio 21st, 2010, 6:17 pm

  Fredi, dėl visko esi teisus,dėl visko esi informuotas, dėl visko su tavim sutinku, tačiau berods nuoširdžiai nesupranti, kad Rusijoje, Baltarusijoje ir Lietuvoje „rūlina” tik Nugalėtojai (-jos). Tai juk elementaru, Fredi:)

 655. 655.

  Valentinas sausio 21st, 2010, 6:19 pm

  URM tai diplomatų klanų irštva. Ten vyksta žiaurios kovos dėl įtakos, dėl ambasadų, postų ir t.t. Savotiška, atskira biuroktartinė-hedonistinė kultūra. Neturi nieko bendro su Fredžio aprašyta.

 656. 656.

  Rolandas sausio 21st, 2010, 6:26 pm

  Ir dar, Fredi, ar pačiam nejuokingai skamba tavo amsėjimai iš lūzerio apkasų: „tai pasibjaurėtina, tai kvaila, nemokšiška, taip neturėtų būti, to mums visiškai nereikalinga, drąskymosi pas mus neturėtų būti, man Lietuva-ne fikcija ir etc?:)

  Ar pats tokiu būdu netampi panašus į tą pasipūtusį asiliuką?

 657. 657.

  Rolandas sausio 21st, 2010, 7:46 pm

  Klausau, Aleksandro Sacharuko, jis mane pribloškė, nubloškė ir sutraiškė savo logika bei morale, dėl balsavimo už Seimo narį, draugelį L.Karalių.

  Esmė tame, kad tik vakar vakare mačiau jo interviu, kad jis tik norėjo patikrinti ar L.Karaliaus kortelė veikia ir PATIKĖJAU…

 658. 658.

  Valentinas sausio 21st, 2010, 7:48 pm

  Žmogus su tokia šukuosena negali būti patikimas.

 659. 659.

  Rolandas sausio 21st, 2010, 7:51 pm

  Tas debiliukas ką tik pasakė, maždaug taip, – kad užmušti žmogų (t.y. – balsuoti Lietuvos R. Seime melagingai, už kitą)-yra tas pats, kaip ir pereiti gatvę degant raudonai šviesai:)

 660. 660.

  Fredis* sausio 21st, 2010, 9:19 pm

  Tokia šukuosena yra tipiška darbo partijos nariui ar prijaučiančiam. Sacharukas buvo jaunas ir nespėjo įšokti į Uspaskich komandą, todėl prisišliejo prie sekančio važiuojančio į valdžią ešalono – pono Arūno Valinsko.

  Dėl V.Ušacko atstatydinimo.
  Reikia kurstyti D.Grybauskaitės tikėjimą mūsų šalimi, nenuvilti Prezidentės, kurstyti jos tikėjimą tenkinant jos įgeidžius ir sumanymus, palaikyti jos tikėjimą, kad valingų judesių pagalba galima nuveikti daug naudingų darbų ir išvesti šalį į platesnės ampiltudės orbitą. Jei Prezidentė nuleis rankas ir praras tikėjimą savo ir savo šalies piliečių jėgomis – mus užlies tamsa, niekada neišauš aušra. Skatinkime savyje tikėjimą, kad mus sektųsi.

 661. 661.

  romas sausio 21st, 2010, 9:21 pm

  Tai buvo operatyvinė veikla, nes Sacharukas yra Seimo Operatyvinės veikos parlamentinės kontrolės komisijos pirmininkas. Reiktų žinoti, kad kartais būna taikomi nusikalstamos veiklos imitavimo modeliai :)

 662. 662.

  A.G. sausio 21st, 2010, 9:37 pm

  Dėl Prezidentės.
  Manau klanai pradės masinę ataką prieš ją, žinoma, su žiniasklaida, kuria mūsų tauta tiki. Na vadinkime tautą kaip norime, tamsia ar ne, bet ji šmežtams tiki.
  Štai jie leidpsi prezidentei uždaryti jų prekybos „tašką“ prie sienos (iki tol jie to niekam neleido), bet jie ilgai atgal neis.
  O tautiečiai, kaip žinia, (tiksliai matyt buvo apibudinti Napaleono – pakanka pakelti botagą… kaip kokiems veršiams), nepagelbės. Jokiu būdu ne..
  Deja, ne taip paprasta juos teisti – tauta gyvena šimtmečius šioje kryžkelėje ir yra mokyta, permokyta.
  Žodis priklausytų, išskirtinai, inteligentijai. Deja, ji dar bailesnė, nusikaltamai baili, dar daugiau – gal už skatiką ne tik draugą parduoti gali, ne tik baili…

 663. 663.

  Ligita sausio 28th, 2010, 9:19 pm

  Valentinai, koks tu apsiblausęs. Taip iki galo ir nesureguliavom Maro disertacijos reikalų. Pažiūrėk – http://www.ljms.lt/news/70/15/Jau-ketvirta-karta-bus-renkamos-geriausios-disertacijos Rašoma: „Disertacijas konkursui „Geriausios disertacijos 2009“ gali siūlyti visi Lietuvos mokslininkai bei doktorantai.” Aš nei mokslininkė, nei doktorantė :( Ką siūlai?

 664. 664.

  Valentinas sausio 28th, 2010, 9:52 pm

  Gal sakau atkeršykim Marui, kad jis mus paliko ir nepateikime jo disertacijos konkursui?

 665. 665.

  Rolandas sausio 28th, 2010, 10:17 pm

  Valentinai,

  Tik du faktai:

  Maras jau pats sau atkeršijo nubaudęs Ligitą savo nebuvimu čia.

  Nominantas, tai dar ne laureatas, todėl gal palikime Marui viltį, juk taip faina išlikti perspektyviu nominantu:)

 666. 666.

  Rolandas sausio 28th, 2010, 10:20 pm

  Norėjau pasakyti taip:

  Maras jau pats sau atkeršijo nubaudęs mus savo nebuvimu čia.
  Nominantas, tai dar ne laureatas, todėl gal palikime Marui viltį, juk taip faina amžinai išlikti perspektyviu nominantu:)

 667. 667.

  Valentinas sausio 28th, 2010, 10:28 pm

  Žinau kaip Marą prisišaukti… ;)
  Marai, kuri Bruknerio simfonija yra geriausia? Nuo kokio kūrinio rekomenduotum pradėti pažintį su Brukneriu?

 668. 668.

  Maras sausio 28th, 2010, 10:29 pm

  :D

 669. 669.

  Rolandas sausio 28th, 2010, 10:40 pm

  Valentinui pavyko:)

  O aš dar girdėjau, kad Maras ir mahleriškus burtažodžius pasakius gali staiga atsirasti ar tiesa, Marai?

 670. 670.

  Ligita sausio 28th, 2010, 11:31 pm

  Oooo, ir ką gi aš matau? =) Valentinai, Maras apsireiškė, vadinasi situacija dar pataisoma.

 671. 671.

  Valentinas sausio 31st, 2010, 9:42 pm

  Marai, gal gali pasakyti profesionalo nuomonę apie šį Latyninos pasakojimą apie klimato kaitos ir istorinio vystymosi krypčių sąsajas? Apskritai, istorikai nagrinėja klimato įtaką įvykiams? O Lietuvos istorikai? Kaip mažasis ledynmetis įvykęs viduramžių pabaigoje įtakojo Lietuvą? Juk Gediminas kaip tik tuo metu rašė savo garsiuosius laiškus.

  Есть в истории человечества самая важная штуковина, которая произошла, одна из самых важных – когда человек перешел от собирательства к земледелию. Появились не только пшеница или рис, которые стали возделывать, появилось понятие частной собственности. Потому что грибы в лесу не бывают частной собственностью. Пшеница на твоем участке становится частной собственностью.

  И фантастическим обстоятельством является то, что, как сейчас полагают ученые, именно в молодом дриасе это произошло, во время внезапного похолодания. Более того, это произошло в тремя, а скорее всего с четырьмя совершенно разными цивилизациями. Это произошло в районе Ближнего Востока, где стали возделывать пшеницу, в Центральной Мексике – это кукуруза, в среднем течении Янцзы – рис, и, похоже, что даже в Эквадоре, который дальше ничем не отличился в истории человечества, приручили в это время тыкву.

  Т.е. четыре абсолютно независимые друг от друга культуры, с совершенно разным будущем, вдруг взяли и перешли достаточно резко от собирательства к земледелию. Это был глобальный процесс. Причем единственное, что было глобальное в тот момент – это внезапное похолодание. Мобильников у ребят не было, друг другу они не звонили.

  Кстати, это внезапное похолодание вызвало в Америке гибель так называемой кловисской культуры, которая не сумела приспособиться, не нашла чего приручить. Затем наступает климатический оптимум голоцена с 9 до 5 тысяч лет, который опять же прерывается непонятным, очень коротким событием, 6200 лет назад до нашей эры что-то такое происходит.

  Дальше следуют периоды потепления и похолодания. Одно из самых известных начинается где-то лет за 60 до нашей эры и продолжается почти 600 лет. Заметим, что оно странным образом совпадает с крахом двух великий империй – Римской и Китайской, которые завоевывают германцы и хунны, которых холода откуда-то выгнали. Затем тысячу лет назад начинается средневековый климатический оптимум. В это время в Англии растет виноград, в это время Эрик Рыжий, открыв Гренландию, называет ее зеленой. Население Европы в этот момент по численности такое же, как в 19 веке.

  А в 14 веке начинается малый ледниковый период. 1315 год – первый кромешный голод по всей Европе. Этот голод, продолжающийся несколько лет, и эпидемия «черной смерти» в 1348 году уполовинивают население Европы до такой степени, что сейчас во Франции есть места, где живет меньше людей, чем в 14 веке. Кроме этого страшного истребления населения, происходит духовная катастрофа – начинается религиозный фанатизм, начинается охота на ведьм, начинаются массовые преследования евреев.

  К 1600 году теплеет. А с 1645-го по 1715-й опять пик малого ледникового периода. Замерзает Европа, на льду Темзы устраивают ярмарки…. С 1790-го по 1830-й – новый период холодов, кстати, в который попадает и армия Наполеона, которая пожаловала в Россию. На этот период приходится также страшный 1816 год, который называется годом без лета. Это год, когда заморозки убили майский урожай по всей Европе, когда умерло 100 тысяч ирландцев, когда на Тайване выпадал снег.

  В это же самое время из-за неурожая американская культура начала движение на Запад. Движение на Запад началось как ответ на год без лета. И дальше малый ледниковый период оканчивается по-настоящему только в середине 19 века. Температура начинает расти. Она растет до 1940-х годов. После чего она несколько десятилетий падает, причем до такой степени, что телевидение в 70-х, которое уже существует и уже ведет рассказы о тайфунах, об ураганах, объясняет это новым глобальным похолоданием. Потом с середины 70-х температура идет на поправку, вдруг выясняется, что у нас глобальное потепление.

 672. 672.

  Maras vasario 1st, 2010, 10:02 pm

  Istorikai ir ne tik tiria klimato įtaką vykusiems procesams, bet ne Lietuvoje – tai makroistorijai svarbiau (kur tiriamos plačios erdvės ir epochos). Latynina rašo daugmaž įtikinančiai, nors pirmą kartą girdžiu, kad Romos imperija žlugo 60 m pr. Kr. Jei jinai ir daugiau taip pritempė, tai laisvai galiu tokiu pačiu būdu teigti, kad 1709-11 m. maras sužlugdė Lietuvą 1940 m.

 673. 673.

  Rolandas vasario 1st, 2010, 10:18 pm

  Marai, viskas gerai ten su skaičiais: (600 – 60 =540) t.y. atšilimas truko maždaug iki 540 m. mūsų eros metų( o apie tą laiką ir žlugo Romos imperija).

  Kitas dalykas su tokiomis teorijomis. Tokių ir panašių „sąmokslo teorijų” yra dešimtys. Vieni jas karštai įrodinėja, kiti, taip pat karštai, jas paneigia. Laimingiausi yra tie, kurie jas išgirsta pirmą kartą-labai sužavi:)

 674. 674.

  Valentinas vasario 1st, 2010, 10:24 pm

  Ji sako, kad 60 bc prasidėjo atšalimo laikotarpis, kuris tesėsi iki 600 metų ir tame periode žlugo Roma. Logika turbūt ta, kad barbarai ieškojo šiltesnių, derlingesnių vietų ir taip pamažu ir sudorojo Romą.
  O kodėl Lietuvai neaktualu? Juk Liublino unija, Žalgirio mūšis ir kiti svrbūs istoriniai įvykiai vyko būtent atšalimo fone. Ar kas nors analizavo kaip klimato atšalimas paveikė Lietuvos tų metų BVP ir karinę galią?

 675. 675.

  Maras vasario 1st, 2010, 10:26 pm

  Niekas negerai, nes nuo žlugimo (476) skirtumas didelis, o ir žlugimas buvo procesas, gana ilgas, trukęs kelis šimtus metų.

 676. 676.

  Maras vasario 1st, 2010, 10:29 pm

  60 pr. Kr. Imperijos dar nebuvo šiaip jau.

  O Lietuvos istorikams iki tokių subtilybių dar keliasdešimt metų augti. Kita vertus, nemanau, kad stipriai įtakojo (juk atšalimas veikė ir Kryžiuočius taip pat).

 677. 677.

  Valentinas vasario 1st, 2010, 10:39 pm

  Ordinas žmogiškuosius resursus galėjo pasipildyti Europoje. O kokia buvo jo ūkinė veikla, t.y. už ką ir ką jie valgė, neįsivaizduoju.

 678. 678.

  Maras vasario 1st, 2010, 10:42 pm

  Prekyba, ūkininkavimas, aukos iš Vakarų. Lietuviai, beje, galėjo pasipildyti iš rusiškų savo žemių kariais.

 679. 679.

  Valentinas vasario 1st, 2010, 10:53 pm

  Na taip, garsieji Smolensko pulkai… :)

 680. 680.

  kreivarankis vasario 1st, 2010, 10:57 pm

  Kiek man žinoma, tai nelabai ką tas Ordinas turėjo pasipildyti, nes XIV a. Vakarų Europoje vyko buboninis maras, sumažinęs jos populiaciją dviem trečdaliais. Be to nuo XIV a. visurio prasidėjo šimtametis karas. Taip, kad nelabai kam čia buvo važiuot, o ir šiaip važiuoti čia didelės motyvacijos nebuvo, ne taip kaip šventąjį Karstą vaduoti Jeruzalėje.

 681. 681.

  Rolandas vasario 1st, 2010, 11:30 pm

  Ji rašo:”где-то лет за 60 до нашей эры и продолжается почти 600 лет.”

  Jeigu skaičiuoti, kad „где-то” bus plius/minus 10 m., o „почти” bus plius/minus 50 m., tai 600 – 50 =550-70=480m. Taip, kad su metais gerai, juk ji nesako, kad sutapo vos ne mėnesių tikslumu.

 682. 682.

  Aurimas vasario 1st, 2010, 11:34 pm

  Kada pirmoji imperija susikūrė, istorikai?

 683. 683.

  kreivarankis vasario 1st, 2010, 11:46 pm

  Aš irgi turiu klausimą. Valentinas Mitė, delfyje rašydamas apie gėjų paradus, abstrakčiai mini kažkokius antikinėje Graikijoje gyvenusius homoseksualius filosofus. Gal galima būtų konkrečiau, vardus nurodant?

 684. 684.

  Valentinas vasario 2nd, 2010, 8:13 am

  Kreivaranki,
  O kodėl tu klausimus Valentinui Mitei uždavinėji Ligi dangaus tinklaraštyje?

 685. 685.

  Fredis* vasario 2nd, 2010, 8:38 am

  Valentinai, grimsti į apmąstymus, bandai prisiliesti prie amžinųjų vertybių, žvilgsnį suki atgal į mūsų istoriją taip sau palengvindamas bandymus lengviau išgyventi sunkią ir sniegingą žiemą?

  Atsiiminėjančioje Paparazzi (Publicumgroup) įsteigtą prizą už nuopelnus Tėvynei („Už kitokią Tiesą”) tinklaraštijoje ir kitur matau juokingai graudų susigūžimą.
  Negi taip visiems blogai?
  Daugiau optimizmo, draugai!

 686. 686.

  romas vasario 2nd, 2010, 9:33 am

  Kreivaranki, Mitė nenorėjo vardinti, nes jų žino labai daug ir nenorėjo nei vieno įžeisti pamiršdamas. O tamstos klausimas yra įdomus. Dabar paprastai sakoma : „pažįstu daug gabių žmonių meno pasaulyje”.

 687. 687.

  WU vasario 2nd, 2010, 9:59 am

  Valentinai, kreivarankis galvoja, kad tu esi Valentintas Mite, jis jau ne kartą, tai patvirtino savo elgesiu.

 688. 688.

  Valentinas vasario 2nd, 2010, 10:02 am

  Orai, kaip nuotaikos formavimo faktorius yra moderniųjų laikų išradimas. Nuo tada, kai Volteras pasakė, kad žmogaus tikslas yra būti laimingu, o amerikiečiai įsirašė į konstituciją, kad laimė yra žmogaus teisė, nuo tada laimė tapo, ne atsitiktinumas, o privalomumas. Viskas, kas mums trukdo pasiekti laimę yra smerkiama. Tas ir atsitiko su orais. Orai ir meteorologija moderniais laikais tapo žmogaus nuotaikų oda. Mes domimės prognozėmis, išgyvename dėl šalčio, karščio ir t.t. tarsi tai būtų esminiai dalykai. Iki Voltero žmonės bijojo Dievo ir oras jiems rūpėjo tik tiek, kiek jis padeda ar trukdo žemdirbystei. Dabar orai – esminis gyvenimo kokybės ir tariamos laimės faktorius. Baikime visa tai. Atminkime, kad ir kokie būtų orai, jie neatneš mums laimės būsenos. Laimę ir džiaugsmą reikia puoselėti ir bujoti savyje nežiūrint į tai kas vyksta už lango.
  p.s. Čia kai kurios protingos mintys, paimtos Paskalio Bruknerio knygos Amžinoji Euforija arba esė apie pareigą būti laimingu. :)

 689. 689.

  Valentinas vasario 2nd, 2010, 10:03 am

  Wu,
  Aš žinau kad jis taip galvoja. Tai man yra šioks toks pagyrimas. Tačiau Mitė lygtai gyvena Prahoje? Be to, daug dalykų jis sako, su kuriais aš nesutinku.

 690. 690.

  Fredis* vasario 2nd, 2010, 10:07 am

  Atitrūkusio nuo realybės, saviapgaule užsiiminėjančio žmogaus paistalai. Judita Leitaitė šiandien taip negalvoja, jei ji apskritai yra sąmoninga.

 691. 691.

  Valentinas vasario 2nd, 2010, 10:15 am

  Tu galvoji, kad Leitaitei dabar rūpi oras, o ne sveikata?

 692. 692.

  Fredis* vasario 2nd, 2010, 10:21 am

  V.Mitė kartais nusišneka, bet tai būdinga giliems mąstytojams, jie nebijo apsijuokti, pažvelgti į aplinką provokuojančiai, netradiciniu žvilgsniu. Lygiai tokiais pat beletristiniais-filosofiniais bandymais užsiiminėja V.Laučius. Visada lygus, prognozuojamas ir prėskas yra A.Račas, kuris kasdien kaip maldelę beria, propaguoja tas pačias banalias tiesas – valdininkijos išlaidų mažinimas, sąžininga žiniasklaida be paslėptos reklamai, bažnyčios atskirties nuo valstybės principo nuoseklus taikymas ir gėjų paradams Gedimino prospekte – TAIP! A.Račas originaliai sužibėjo tik vieną kartą vienas pirmųjų pasakęs MAXIMAI – NE!, vėliau grįžęs į banalaus ir nuobodaus socialisto su retais marginaliais išsišokimais vėžes.

 693. 693.

  Valentinas vasario 2nd, 2010, 10:25 am

  Tu tiki, kad Lietuvos viešojoje erdvėje reiškiasi „gilūs mąstytojai”?

 694. 694.

  Fredis* vasario 2nd, 2010, 10:26 am

  Moterys yra labiau gamtos išdaigų pažeidžiamos. Kai kurioms jų būtina judėti erdvėje bet kokiu oru, o neturint stipraus materialinio pagrindo ar tvirto vyro peties, kuris tokiam orui suteiktų reikiamą transporto priemonę (4×4), atsitinka nenumatytų keblumų. Visi palinkėkime Juditai sveikatos.

 695. 695.

  Fredis* vasario 2nd, 2010, 10:28 am

  Valentinai, giliausi mąstytojai esame mes, dabar laikinai panyru į apmąstymus, iki…

 696. 696.

  Rolandas vasario 2nd, 2010, 12:18 pm

  Šiandien grabnyčios. Galima nunešti į bažnyčią ir pašventinti žvakes. Bus kuo apsiginti nuo perkūno ir audrų. Arba pasimelsti tam pačiam perkūnui.

 697. 697.

  romas vasario 2nd, 2010, 1:16 pm

  Mitė nori diegti geras asociacijas, todėl kalba apie homoseksualius antikos filosofus. Tai yra tiesiog kitoks pasakymas. Emocionaliai mus pririša įvairūs žodžių junginiai: kunigai – pedofilai, politikai – vagys, tauta – runkeliai ir pan. Tai yra viešosios nuomonės formavimas. Aš nežinau, ar Mitei nuoširdžiai dėl to skauda širdį, ar jis tiesiog dirba savo darbą.

 698. 698.

  romas vasario 2nd, 2010, 1:18 pm

  Tiesa, straipsnis yra nevykęs (kaip nuomonę formuojantis). Straipsnio gale Mitei buvo svarbu paviešinti savo orientaciją, kad gink dieve niekas nepagalvotų :)

 699. 699.

  Fredis* vasario 2nd, 2010, 3:00 pm

  permečiau akimis tą V.Mitės straipsnį, tai man jis pasirodė esantis eilinis didaktinis teisingas rašinėlis su ekskursu į istoriją/netolimą praeitį su pavyzdžiais iš kitur.
  Mano nuomonė gėjų klausimu yra tokia: sostinės merui V.Navickui rekomenduoju kuo jautriau įsiklausyti į V.Simonko pageidavimus ir rengti gėjų paradus Gedimino pr. nors ir kas mėnesį.
  Tokių renginių skeptikai labiausiai baiminasi, kad galima bloga įtaka jaunimui ir jie ims kažką panašaus tarpusavyje eksperimentuoti, tai galiu patikinti, kad jaunimui tai visai neįdomi tematika. Aplink Gedimino pr. nėra nė vienos gimnazijos, visai po pamokų grįžę mokiniai suguža vieni pas kitus į svečius/laisvą plotą, sulenda į facebook’us, skype, draugas.lt/w18One.lt, ir jiems Simonko draugų paraidai yra visiškai neįdomūs. Mokinių niekuo nenustebinsi, nes internete prisižiūri visko.
  Socialistiškai ir liberaliai publikai reikia nusileisti, jiems reikia sudaryti regimybę, kad jų teisės yra užtikrinamos ir puoselėjamos. Socialistas gali ištverti viską – padidintus mokesčius, korupciją, skurdą, varganas studijas ir medicinines paslaugas, išskyrus asmens teisių suvaržymus.
  Dar pastebėjimas iš socialistų ir liberalų gyvenimo – jie mėgsta žodžių derinius – Demonologas, Seimas, egzorcizmas, bažnyčia, tai gana paplitęs žodžių derinys jų tinklaraščiuose, visi slyvanosiai ir aidai puklevičiai sukiša savo smalsius snukučius ir smaginasi. Netrukdykime jiems.

 700. 700.

  romas vasario 2nd, 2010, 3:39 pm

  1963 m. JAV prezidentas Džonas F. Kenedis Berlyne prie Brandenburgo vartų pasakė garsiąją frazę: „Aš esu berlynietis” („Ich bin ein Berliner”). Ar Mitė, atsistojęs prie sporto rūmų, galėtų pasakyti : „Aš esu gėjus”. Aušrinė Marija per radiją prisipažino, kad dalyvavusi gėjų parade. „Jie yra mano draugai” – sakė Pavilonienė.

 701. 701.

  Fredis* vasario 2nd, 2010, 3:55 pm

  čia yra taktikos klausimas – ar įsitikinusiai iki paskutinio atodūsio ginti savo įsitikinimus ir girdėti tik saviškius ir nė už ką nenusileisti V.Simonko ir Co, bet būti rinkėjų nubaustam ir atsidurti opozicijoje, ar padarius nuolaidų gėjams išlaikyti valdžią savo rankose.
  Labai panašus atvejis dėl D.Grybauskaitės. Dabar jai išoriškai pataikaujama, tenkinamos JE užgaidos, sudaroma regimybė, kad prezidentės nuomonė yra svarbi užsienio politikos klausimu, net atstatydinamas V,Ušackas, tačiau pasinaudojus šia aplinkybe dešinieji gali lengviau tvarkytis kitose srityse, nes prezidentės ambicijos patenkintos.

 702. 702.

  Fredis* vasario 2nd, 2010, 4:05 pm

  Vilniaus taryboje situacija komiška tik tuo, kad valdantiesiems į pakaušį alsuoja marginalai – visokie paleckiai su tvarkiečiais, kurie priešingai nei normaliose demokratijose už leidimą žygiuoti gėjams ruošia V.Navickui interpeliaciją („nebėra nieko švento” – tvirtina „tvarkiečiai”).

 703. 703.

  Valentinas vasario 2nd, 2010, 5:17 pm

  Aš irgi galvoju, kad normalūs socialistai turėtų palaikyti žmonių lygybę nepriklausomai nuo jų seks orientacijos.

 704. 704.

  Rolandas vasario 2nd, 2010, 5:47 pm

  Fredi, „socialistas gali ištverti viską – padidintus mokesčius, korupciją, skurdą, varganas studijas ir medicinines paslaugas, išskyrus asmens teisių suvaržymus.“
  Išskęsti viską -„varganas studijas“, „varganas medicinines paslaugas“, „skurdą“, išskyrus asmens teisių suvaržymus??? Tačiau juk į asmens teisių turinį patenka ir teisė į sveikatos apsaugą (LR Konstitucijos 53 str.), taip pat teisė į studijas (41 str.). Tas pats ir dėl „skurdo“ (LR ratifikuota Europos Socialinė Chartija, Konstitucijos 52 str.), ar „padidintų mokesčių“ (LR Mokesčių adm.įstatymo nuostatos, kad visi mokėtojai yra lygūs, apmokestinimo prasme, beje, mokesčiai susiję su nuosavybe, o nuosavybė yra viena iš pagrindinių asmens teisių, asmenybės laisvės pagrindas, tskant, svarbiausia daiktinė teisė) bei korupcijos pagal pozityvistinę teoriją. Taigi, visa išvardinta – padidinti mokesčiai, korupcija, skurdas, varganos studijos bei medicininės paslaugos – yra apimamos asmens teisių.

  Todėl, ar ne laisvai asmens teisių sąvoka naudoji tame sakinyje? Perfrazavus tavo sakinį, tačiau jau teoriškai tinkamai taikant sąvoką „asmens teisės“ gauname nelogišką teiginį: „socialistas gali ištverti viską – padidintus mokesčius, korupciją, skurdą, varganas studijas ir medicinines paslaugas, išskyrus padidintus mokesčius, korupciją, skurdą, varganas studijas ir medicinines paslaugas.“

  Gal dar būtų galima diskutuoti jei kalbėtume, specialiai išskirdami iš kitų teisių, apie asmenines (subjektines, neatskiriamas nuos asmens, neperleidžiamas, neturtines, absoliutines) teises, nors ir tai…

 705. 705.

  romas vasario 2nd, 2010, 5:47 pm

  Valentinai, šiaip šis mitingas tuo ir svarbus visuomenėje, kas dalyvaus, o ne tuo, ko tie žmonės nori. Apskritai, man dažniausiai susidaro įspūdis, kad abiem pusėm yra svarbiau pats veiksmas, nei koks nors rezultatas. Pritaikius logiką, reikėtų ieškoti lengviausio kelio į visuomenės supratimą, o ne beždžioniauti laisvų visuomenių metodus. Gal pagrindinis tikslas ir yra gauti į akį, bei parodyti, kad Lietuvoje nėra demokratijos. Net ir valdžios siekis apsaugoti bus suprastas kaip ribojimas visuomenei išgirsti netradicinės orientacijos žmonių balsą.

 706. 706.

  Valentinas vasario 2nd, 2010, 7:17 pm

  Atsiprašau už durną klausimą, bet argi Lietuvoje yra homoseksualų?

 707. 707.

  Rolandas vasario 2nd, 2010, 7:21 pm

  Dar dėl klimato.

  „Nieko čia naujo nėra – turiu duomenis Grenlandijos oro ir vandens temperatūros per 100 tūkst. metų. Ten visko būta – ir daug žemesnės temperatūros, ir truputį aukštesnės. Čia nieko naujo labai nėra – klimatas nuolatos svyruoja – truputį pašaltėja, kitąkart – pašiltėja. Tie, kurie dabar labai apie klimato kaitą kalba, užmiršta mažąjį ledynmetį Europoje, mūsų platumose buvusį XV, XVI, iš dalies XVII a. Kai kas tai sieja su tokių valstybių, kaip Lietuva, nusigyvenimu – atšalo klimatas, sumažėjo derliai, reikėjo kitas žemės ūkio kultūras auginti ir taip toliau.” (Botanikos instituto Kraštovaizdžio ekologijos laboratorijos vadovas Romas Pakalnis)

 708. 708.

  WU vasario 2nd, 2010, 7:22 pm

  Valentinai, nėra. Visi homoseksualai vakaruose..

 709. 709.

  romas vasario 2nd, 2010, 7:24 pm

  Va būtent. Imtų Rokas Žilinskas ir pasiūlytų įstatymą. Dabar gi pats išsisukinėja dėl orientacijos, nors visi žino, ir išeina, kad homoseksualūs yra tik Simonko ir dar pora jo draugų .

 710. 710.

  kreivarankis vasario 2nd, 2010, 7:43 pm

  O tai mūsų Valentinas nėra Valentinas Mitė? Še tau, kad nori… :) Buvau kuo švenčiaučiai tuo įtikėjęs ir nė nežinau dabar kodėl.

 711. 711.

  Valentinas vasario 2nd, 2010, 7:56 pm

  Mitė nerašo tiek daug durnų komentarų :)

 712. 712.

  kreivarankis vasario 2nd, 2010, 8:15 pm

  Valentinai,
  dabar turėčiau pulti tave guosti, atseit, ne Valentinai, tavo komentarai ne durni, kaip kurie net protingi…taip? Perėmei saviplakos meną iš Aurimo? :D

 713. 713.

  kreivarankis vasario 2nd, 2010, 8:28 pm

  Beje,
  visai malonu būtų, kad daugiau durnų komentarų po mano įrašais paliktum ;) Neprašau ir nepataikauju, tiesiog atvirauju.

 714. 714.

  Valentinas vasario 2nd, 2010, 8:42 pm

  Aš internete saviplaka neužsiminėju. Gal autoironija.
  Ironiška, bet reportažas apie vyriausiąją Lietuvos raganą per LNK laidą „Gyvenimas pagal moteris” vyksta tą dieną, kai lankosi demonologas. Postmodernizmas grynas.
  Teisybė, kad tokią ligą kaip „rožė” išgydo tik močiutės savo užkalbėjimais?

 715. 715.

  bang vasario 2nd, 2010, 9:56 pm

  „Pritaikius logiką, reikėtų ieškoti lengviausio kelio į visuomenės supratimą” – kas žino tą lengviausią kelią ? Prisitaikėliškumo keliu buvo eita ir dar einama. Kiekvienas žmogus renkasi savo kelią, turi savoteisių suvokimą, savigarbą.

 716. 716.

  kreivarankis vasario 2nd, 2010, 10:03 pm

  Labai yra įdomus pogrindininko kelias.

 717. 717.

  romas vasario 2nd, 2010, 10:32 pm

  Bang, per prievartą geras nebūsi. Ar tikrai reikia mus priversti būti tolerantiškais? Yra masė formų, kurios neiššaukia tokios reakcijos. Lietuviai turi iš pradžių susipažinti su reiškiniu ir apsiprasti. Geriau yra dainuoti ir rodytis per gyvenimo būdo žurnalus TV. Bet jei garsūs žmonės tyli, o gatvėje demonstruoja mažai žinomi gėjai ir palaikytojai iš užsienio, nemanau, kad bus kas nors pasiekta. Patį didžiausią susidomėjimą paradu rodo ultrapatriotai. Runkeliškoji tautos dalis prie netradicinių orientacijų priskiria pedofiliją ir ultrapatriotai sulauks palaikymo masėse. Mūsuose gi „valstybinikai” buvo žydrieji albinai, kunigai yra piderastai, valdžia – suaugusi su pedofilų mafija, o prokurorai visiems jiems tarnauja, todėl ant Lietuvos žmonės neturi ką valgyti.

 718. 718.

  Rolandas vasario 2nd, 2010, 10:45 pm

  „Mūsuose gi “valstybinikai” buvo žydrieji albinai, kunigai yra piderastai, valdžia – suaugusi su pedofilų mafija, o prokurorai visiems jiems tarnauja, todėl ant Lietuvos žmonės neturi ką valgyti” – romai, o pats pasirodo esi marginalas:)

 719. 719.

  Fredis* vasario 2nd, 2010, 10:46 pm

  romai, dešiniojo (krikdemų/konservatorių) elektorato rezervas yra ne „runkeliai”, tokie kaip GIGA ir nerijus, o liberalioji visuomenė. Liberalai su socialistais moka artikuliuotai, akcentuotai, argumentuotai pagrįsti tezę kodėl turi vykti gėjų paradai ir labai įtaigiai nurodo trūkumus tų, kurie tam reiškiniui priešinasi. Vakaruose jau tiek prilaužyta iečių šiuo klausimu, kad geriau tegul jie žygiuoja. Net neverta veltis į diskusijas. Atverkim jiems visas aikštes ir skverus, tegul marširuoja.
  Rolandas supyks, bet kaip jau minėjau: neduok socialistui pavalgyti – duok jam parėkauti gėjų parade.

 720. 720.

  bang vasario 2nd, 2010, 10:49 pm

  Visų pirma, nemanau, kad jie eitynių tikslu laiko priverstinę toleranciją ar apskritai šiuo atveju siekia pragmatinių tikslų labiau, nei moralinės statisfakcijos. Kalbant apie pragmatinius tikslus, be abejo yra skirtingų formų, bet šiuo atveju kalba apie teisę pasirinkti tą formą. Kuri forma geriau – spręsti jiems patiems. Be abejo, jiems gali pasiūlyti savo variantus, kaip ir pav. ultrapatriotams ar streikuotojams siūlyti dainuoti siekiant savų tikslų, tačiau teisę pasirinkti jie turi :)

 721. 721.

  . vasario 2nd, 2010, 10:58 pm

  Pinigų karta. Andrius Tapinas vėl su šia laida, kaip šviežio oro gurkšnis. Lyg ir daugmaž seku spaudą, pasiroda -ne…

  Baisaus socialisto Malinausko (įrengusio tą antitautinį Grūtą) sūnelis Druskininkų meras stato super slidinėjimo kompleksą. Žada perspjauti visą Rytų Europą. Panašūs statiniai tik Japonijoje, Diubajuje. artimiausi Hamburge ir Maskvoj.

 722. 722.

  romas vasario 2nd, 2010, 10:59 pm

  Rolandai, tauta yra paraštėse, o per vidurį beveik tuščia:) Parodžiau tautos požiūrį, suformuotą „Vakaro žinių” ir „Laisvo laikraščio”. Bet esu konservatyvus ir to neslepiu. Jei mėgintų daryti paradą, už nebūčiau, o demonstracijas tegul daro nors ir Katedros aikštėje.

 723. 723.

  Maras vasario 4th, 2010, 8:26 pm

  Dėl ko sovietmečiu žiūrėtos čiuožimo varžybos :) [TipasK] http://ligita.xz.lt/nekantraudama-laukiu-muges/#comment-19705

 724. 724.

  Aurimas vasario 4th, 2010, 10:29 pm

  Turiu klausimą, kuris turi dvi dalis. Nuo XIa. pradėtos statyti ypač stiprios akmeninės pilys. Kodėl šis reiškinys susijęs su feodalinių susikaidymu? Kodėl?

 725. 725.

  Valentinas vasario 24th, 2010, 1:08 pm

  Marai,
  Sveikinu pradėjus įgyvendinti mano sukurtą tavo populiarinimo planą. Galėjai dar pasakyti, kad Račo elgesys sukuria tam tikrą elgesio modelį :)

  Citata iš straipsnio:

  Kai paprasto žmogaus patirtis nėra įprasminama oficialiai, jam belieka nostalgiškai žiūrėti į praeitį.

  Kaip įsivaizduoji galima įprasminti oficialiai privačią patirtį ir kaip toks įprasminimas gali pakeisti nostalgišką požiūrį į praeitį?

 726. 726.

  . vasario 24th, 2010, 7:19 pm

  Maro sunkus kelias – ad astra :)

  Trys komentarai – gal geriausiai nusakantys visu kelis šimtus su viršum:

  1. laisvas 12:06 02-24
  Kaip Klumbys disertaciją apsigynė, jei tokio žodžio sovietmetis nėra.Yra tarybiniai metai, tarybų sajunga(ne Sovietų Sajunga).

  7. klausimas 12:11 02-24
  šito klumpio darbo vadovas turbut burokevičius ?

  17. taip 12:31 02-24
  SOVIETMETIS_JEGA!!!!

  Bet nuo mūsų kompanijos produktyviai kapojasi , net žiežirbos matosi:

  224. Auksinis kardas 18:25 02-24
  Aurelijau, teisingasai, gal malonėtum naudotis lietuviškais rašmenimis? Istorija prasideda nuo tavęs, ne nuo tavo pliurpalų.

  Dr.Marai, mes su Tavimi :)

 727. 727.

  Valentinas vasario 24th, 2010, 9:45 pm

  Taške,
  Rekomenduoju daugiau niekada gyvenime neatsidurti to portalo komentaruose.
  Tačiau Auksinis Kardas mane nustebino :)

 728. 728.

  . vasario 24th, 2010, 10:20 pm

  Vox populi – nebūtinai vox dei. Gal nėra taip tragiška tame portale. Yra daug baisesnių ir prastesnių.

 729. 729.

  Fredis* vasario 24th, 2010, 10:21 pm

  Mane tai Valatka užblokavęs kaip ypač piktybinį antisovietinį elementą. Ten jokių pasigailėjimų nėra. Valatka – žiaurus, tai ne dvejojantis ir svyruojantis Račas.

 730. 730.

  Maras vasario 26th, 2010, 9:11 pm

  Valentinai, nematau, kad Artūro elgesys sukurtų kokį nors elgesio modelį (kur pasekėjai?). Be to, su sovietmečiu tai menkai susiję.

  Dėl mano teiginio: įprasminimas šiuo atveju reiškia didesnį paprastų žmonių sovietmečio atminties sutapimą su dabar skelbiama oficialiąja versija, nei yra dabar. Tai nereiškia jokių nuolaidų prisitaikymui ir pan., kaip daug kam atrodo. Tiesiog dera pripažinti, kad sovietmečiu buvo kuriama, dirbama, o ne tik „kovojama” su okupacija. Tingiu plačiau aiškinti.
  Privati patirtis nereiškia kiekvieno individo atminties, o bendriausių patirčių sumą. Patirtys neišvengiamai skyrėsi – vienokia tremtinio, kitokia – stribo. Bet vis tik tam tikros bendros patirtys buvo, ir dabar jų atmetimas tik stiprina nostalgiją. Atrodo, aš šnekėjau, bet lyg neužrašė: jei oficialioji sovietmečio praeities versija atmeta sovietmetį kaip blogį, ji atmeta ir tuometinius žmonių gyvenimus taip atimdama jų gyvenimo vertę, tarsi 50 metų žmonės būtų negyvenę. Jei žmogus negali tapatintis su tuo, kas yra skelbiama oficialiai, jis tapatinasi su savo (arba, dar „geriau” – A. Brazausko) praeities vizija, kur dėl oficialaus sovietmečio atmetimo dar ir radikalizuojasi (A. G. atvejis?). Toks tas nostalgijos stiprinimas. Blogai ne tiek neišvengiama nostalgija (jaunystei, galų gale), kiek jos pobūdis (dabarties atmetimas). Trumpai tiek.

 731. 731.

  nerijus vasario 26th, 2010, 9:39 pm

  fredijau
  „Vilniaus taryboje situacija komiška tik tuo, kad valdantiesiems į pakaušį alsuoja marginalai – visokie paleckiai su tvarkiečiais, kurie priešingai nei normaliose demokratijose už leidimą žygiuoti gėjams ruošia V.Navickui interpeliaciją (”nebėra nieko švento” – tvirtina “tvarkiečiai”).”

  Priminsiu, jog daugumą sudaro konservatoriia, socdemija ir dalis liberalijos…
  Konservatoriai pasiūlį prie Romanovo rūmų, o ne paleckiukai ar paksiukai…
  Kodėl klaidinate jaunąją kartą?
  Priminsiu:
  jog konservatoriai ir TIK konservatoriai proteguoja šeimą tarp vyro ir moters…Nepamiršk!!!
  Konservatoriškas metodas- viską neigti, taip suverčiant bėdas kitiems- ne „taip mastantiems”.
  Škia, šeku, šeku i da nuoru- tryda :)

 732. 732.

  romas vasario 26th, 2010, 9:52 pm

  Marai, o kas kuria tokį vaizdą, kad per sovietmetį buvo kovojama su okupacija? Ar tikrai yra tokia oficiali versija? Jei ji yra, aš nematau jos transliacijos, arba nepapuolu į transliacijos lauką:) Man nėra nesutapimo tarp to, ką žmonės kalba, ir to, ką atsimenu, nes galiu susieti tai su savo atminties vaizdiniais. Ta santvarka buvo durna ir visi tai matė. Buvo tylus nepritarimas tam, kas vyksta. Dabartinis tautos nepriėmimas valdžios yra rudimentinis. Visas skirtumas, kad tada garsiai niekas to nesakė. Aišku, kas nervino anais laikais kasdien, žmonės pamiršo, nes jiems aktualios šiandienos bėdos. Labai sunku palyginti ano gyvenimo kokybę su dabartine, bet lengviau palyginti save su labiau sėkmingais tautiečiais arba vakarų europiečiais. Gal būt pati didžiausia bėda ir yra tas netikėjimas savo valdžia. Neatsiranda tarpusavio ryšys, kai valdžia gali dirbti žmogui ir jaučia iš to pasitenkinimą, o tauta tiki savo valdžia. Socialiai žmogus Lietuvoje nėra toks jau visiškai neapgintas. Daugeliui skaudu matyti savo skurdų gyvenimą kai kurių bendrapiliečių prabangos fone.

 733. 733.

  Valentinas vasario 26th, 2010, 9:53 pm

  Marai,
  Visa tai psichologizmai. Jiems gal ir pritarčiau, tačiau jei norėtum apginti sociologijos bakalauro laipsnį, vien to neužtektų. Reiktų empirinių tyrimų. Be jų – visa tai tik interpretacijos, kurias gali paneigti koks kitas „patriotiškiau” nusiteikęs istorikas ;)

 734. 734.

  Maras vasario 26th, 2010, 10:03 pm

  romai, būtent tai, kad Tu negirdėjai apie oficialiąją versiją ir rodo, jog jis Tau ir Tavo aplinkai neaktuali ;) . Šiaip aš gana grubiai perteikiau, yra ir daugiau niuansų, ne tik pasipriešinimo akcentavimas. „Visi buvome kolaborantai”, pavyzdžiui.

  Valentinai, aš ir nesu sociologijos bakalauras :) . Be to, šio pasisakymo, o iš dalies – ir mano tyrimų tikslas – ir yra būtent psichologinis: sutaikyti žmones su savo praeitimi. Man, kaip mokslininkui, tai reiškia priartinti tyrimus prie žmonių nuomonių (nes jos nėra atsiradusios iš oro).
  Istorija ir yra interpretacija, bent jau aš ją taip suvokiu. Tiesa, pervertini sociologinių tyrimų reikšmę (pabandyk sociologiniais tyrimais išnagrinėti praeitį ;) ), bet tai būdinga daugeliui. O kad pritari – man to ir užtenka :) . Vadinasi, pataikiau, atspindėjau. Kodėl negali būti toks teorijos patvirtinimo būdas? Aš skeptiškai žiūriu į „moksliškumą” per se ;) . Nuorodos ir teorijos – tik instrumentai. Disertacijoje jų yra.

 735. 735.

  kreivarankis vasario 26th, 2010, 11:15 pm

  Maro citata:
  „Valentinai, aš ir nesu sociologijos bakalauras :) . Be to, šio pasisakymo, o iš dalies – ir mano tyrimų tikslas – ir yra būtent psichologinis: sutaikyti žmones su savo praeitimi. Man, kaip mokslininkui, tai reiškia priartinti tyrimus prie žmonių nuomonių (nes jos nėra atsiradusios iš oro).”
  Mane vis labiau neramina tai kaip visi skuba save pasivadinti mokslininkais. Aš negaliu pasakyti ar ta abejonė mano pagrįsta, bet kartais aš manau, kad jei jau taip, tai gal aš irgi esu mokslininkas. O kas tai yra mokslininkas. Tarkim va mes visi dabar – juk diskutuojame ir argumentuojame, tai ar esame mokslininkai? Šiaip jau, kad esame filosofais (visi, net ir Fredis*) man asmeniškai yra akivaizdu.

 736. 736.

  Maras vasario 26th, 2010, 11:36 pm

  kreivaranki, Tavo pateikta citata reiškia, kad čia aš turiu omeny savo mokslinius raštus, o ne aiškinamąjį darbą viešose paskaitose ar bloguose ;) .
  Be to, pacituosiu save, „Aš skeptiškai žiūriu į “moksliškumą” per se”. Todėl lengvai galiu atsisakyti teisės vadintis mokslininku – tai priklauso nuo mokslo supratimo.

 737. 737.

  Valentinas vasario 26th, 2010, 11:37 pm

  Kreivaranki, kiek bokalų? :)

 738. 738.

  WU vasario 26th, 2010, 11:40 pm

  Valentinai, o ko tu nemiegi? :)

 739. 739.

  kreivarankis vasario 26th, 2010, 11:41 pm

  Valentinai,
  6-as. :D

 740. 740.

  romas vasario 26th, 2010, 11:49 pm

  Kai tavęs paklausia „kaip gyveni?”, galima atsakyti tiesiog „gerai”, arba pateikti savo analizų ir kraujo spaudimo rezultatus. Pirmu atveju atsakysi kaip eilinis pilietis, o antru – kaip mokslininkas:)

 741. 741.

  kreivarankis vasario 26th, 2010, 11:59 pm

  Taigi Valentinai,
  pats matai, remiantis romo pasakymu, į tavo klausimą aš atsakiau kaip mokslininkas :)

 742. 742.

  Valentinas vasario 27th, 2010, 12:28 am

  Tai aš uždaviau klausimą kaip mokslininkas.
  Wu, aš renkuosi objektyvus savo naujam fotikui, kurį pirksiu gal vasaros vidury ;)

 743. 743.

  Fredis* vasario 27th, 2010, 12:36 am

  Maras norėjo pasakyti, kad ir sovietmečiu virė gyvenimas? Ir dar kaip ! Kaip jau minėjau sovietmetis Sovietų Sąjungoje sutapo su seksualine revoliucija Vakaruose, kurios šykštūs atgarsiai gerokai pavėlavę atsirito iki okupuotos mūsų šalies. Savo gražiausius metus tuo metu nugyveno tiek N.Sadūnaitė, tiek A.Brazauskas su Č.Juršėnu.

 744. 744.

  Valentinas vasario 27th, 2010, 12:49 am

  Fredi,
  Manau Maras nori pasakyti, kad žmonės visai gerai jautėsi tame sovietmetyje. Aktyviai trokštančių nepriklausomybės buvo mažai, sistema buvo aiški ir jos rėmuose žmonės gyveno kaip išgalėjo. Pagrindinė problema dabar yra tai, kad nenorima to pripažinti, taip tarsi išduodi Tėvynę. Deja, kaip reikia pripažinti, kad esame sukčiauti linkusi tauta, taip reikia pripažinti ir tai, kad sovietmetyje adaptavomės puikiai.
  Tačiau aš nekelčiau ideologinių problemų. Prisiminkime kad ir caro valdymą. Kaip ten bebūtų, lietuviai ir prie caro gyveno, mokėsi, siekė karjeros, kūrė ir t.t. Įdomu būti išgirsti Maro nuomonę ar reakcija į okupaciją 19 amžiuje ir 20 amžiuje buvo skirtinga ar ne?

 745. 745.

  Fredis* vasario 27th, 2010, 8:16 am

  Valentinai, tau kaip ideologiškai neatspariam siūlau paskaityti straipsnelį http://www.straipsniai.lt/partizanai/puslapis/9418 .
  Kur tu čia matai mūsų tautos polinkį sukčiauti? Kad vyrai gynėsi nuo sovietinių žvėrių su ginklais rankose? “Žuvusiųjų kūnai buvo sumesti paplentėje, iš jų išsityčiota, galop pakasti Simno ežero pakrantėje”. Tik vienas mažytis užpultos tautos gyvenimo epizodas, tokių buvo begalės. 195o-ais ir vėliau ginkluotas pasipriešinimas blėso, jis tapo beprasmis, aktyviau protetavo tik pavieniai “keistuoliai”, pasipriešinimas įgavo kitas formas (Katalikų kronikos platinimas ir kt.). Ką veikė kultūros žmonės – Maras pateikė gana gerą V.M.Putino pavyzdį, aš dar paminėsiu J.Marcinkevičių, kuriam šią savaitę sukako 80 metų.
  Man labai įsimintinas epizodas – 1940 m. Romoje V.Mačiulaitytė-Lozoraitienė nukarpo Villa Lituania sodelio gėles ir raktai nuo ambasados atiduodami italų valdžiai, o šie perduoda agresorei Rusijai. http://www.ivaizdis.lt/zinpr_det.php?id=3494 .
  Tautos išvarymo iš namų graudus simbolis.
  O kad ne visi norėjo turėti gražius, savo namus – tai taip buvo visiais laikais, dėl šios aplinkybės negalima mūsų laikyti sukčiais, bevaliais, nepakankamai kovojusiais, linkusiais prisitaikyti ir pataikauti stipresniam.

 746. 746.

  . vasario 27th, 2010, 11:38 am

  „„Sovietmetis, kaip akmenukas bate – eini ir trina, ir vis nepatogu.”

  Istorijai ir patogumui – visas straipsnis bei komentarai, kurie, kaip ten bebūtų, visgi yra tautos balsas, bent jau jos dalies – čia:

  http://www.lrytas.lt/-12670056401264970335-istorikas-v-klumbys-tik-pri%C4%97m%C4%99-sovietmet%C4%AF-kaip-sav%C4%85-gal%C4%97sime-teisti.htm

 747. 747.

  . vasario 27th, 2010, 12:08 pm

  Maras mažai akcentuoja sovietmečiu mūsuose įprastą reiškinį -dualizmą.
  Ne tik tame, kad iš tribūnos kalbama taip, kaip reikia ir visi supranta, kad taip reikia. Atviriau – ne tribūnoje ir visai atvirai – tik virtuvėse.

  Dualizmas buvo ir ekonomikoje. Įmonės direktoriui pervesti kad ir 10000 rublių palyginus niekis, o paimti grynaisiais tik 10 rublių beveik neįmanoma. Tam masiškai naudojama formulė per pašalpas – 50 procentų lieka gavusiam ją už patikimumą bei tylėjimą, kiti 50 procentų – pagal paskirtį.

  Nepaisant visų ideologinių eilinių perlenkimų ir nesąmonių apie neklystančią partinę liniją būdavo ir išimčių, keistų ir netikėtų.

  Daug peno apmąstymams man davė vienas tų laikų bendradarbis, gana aukšto lygio viršininkas, kai grįžo iš kelionės po Indiją ir pareiškė: „Stoju į partiją!”

  Neįstojo, nes nepriėmė dėl limitų. Formaliai. Gal.

 748. 748.

  Valentinas vasario 27th, 2010, 1:10 pm

  Fredi,
  Paimi išskirtinius pavyzdžius ir teigi, kad tai buvo visuotinybė. Juk pradedant nuo kažkur 60 metų dauguma buvo susitaikę, kad nepriklausomos Lietuvos nebėra, daugumas buvo apdirbti ideologiškai ir palaikė socialistinę santvarką. Sistema buvo perprasta, išmokta joje jaustis komfortabiliai. Buvo daromos karjeros, griaužiami mokslai. Tokių vienišų kovotojų kaip Terleckas arba Sadūnaitė niekas nežinojo. Kai kas vaikščiojo su Literatūra ir menas po Neries apylinkes. Sovietmetį buvome padarę savu. Kai tai pripažinsi, tai dar labiau galėsi vertinti sąjūdžio žygdarbį, nes reikėjo ne tik persiversti pe save, bet ir pažadinti apsnūdusią tautą.
  Polinkis sukčiauti su partizanais nesusijęs niekaip. Tai susiję su dabartine padėtimi, kai esant progai visada apgauname artimą. Pavyzdžių toli ieškoti nereikia – motinystės pašalpos, invalidumo pašalpos. Naujausias iš tos serijos aprašytas vakar LR, kai valstybei nustojus dotuoti gaišenų utilizavimą, gyvuliai „nustojo” gaišti. Aš ir raginu atsisakyti iliuzijų apie save ir pamatyti tokius, kokie esame: komfortabilūs sovietikai, sukčiai, tinginiai, vagys, apsimetėliai katalikai ir t.t.
  Kai tą pripažinsime, bent jau žinosime ką reikia keisti.

 749. 749.

  Maras vasario 27th, 2010, 1:21 pm

  Valentinai, ne tai kad gerai jautėsi. Tiesiog gyveno. Kuri tautos dalis dabar gerai jaučiasi Lietuvoje? Tuomet priežastys kitos, romas jas gerai apibūdino (bet tai daugiau inteligentijos požiūris, manau).
  Dėl polinkio sukčiauti ne visai sutikčiau. Žmonės visuomet nori gyventi geriau dirbdami mažiau. Sovietmečiu tam buvo palankios aplinkybės, kuriomis ir naudotasi. O adaptuotasi iš tiesų neblogai, su visomis to pasekmėmis (būta ir gerų, ne tik blogų).

  Dėl XIX a. Skirtinga reakcija, nes lietuviams valstiečiams LDK (ar ATR) nebuvo sava, todėl ir okupacija nejausta. Rašto draudimas, kita vertus, stipriai supriešino su carine valdžia, turbūt stipriau, nei sovietmečiu. O jei lyginti bajoriškąją visuomenę, tai labai panašus vaizdas: dalis eina su carine valdžia (net aneksijos aktą Jekaterinai gi nuvežė mūsiškiai – identiškai su „saulės” parvežimu), gauna didžiulius turtus už tai (Tiškevičiai), kiti priešinasi, jų turtai konfiskuojami, dauguma – tiesiog gyvena.

  Fredi, gal galėtum apie pasipriešinimo formas 7 deš. :) ? Ir koks gyventojų procentas buvo susijęs su jomis? Tu pateikei tipinę lietuvių „kovų ir kančių” sovietmečiu ideologinę viziją. Bet popartizaniniu laikotarpiu į ją netelpa absoliuti dauguma lietuvių. Nebent į pasipriešinimą įjungti… Marcinkevičių, Putiną ir iki Brazausko imtinai :) . Prieštaravimėlis, apie kurį aš ir kalbėjau.

  Taške, apie dualizmą šnekėjau, gal neužrašė. O ir nepasakysi visko vienu kartu :) .

 750. 750.

  Valentinas vasario 27th, 2010, 1:42 pm

  Marai,
  Svarbus klausimas kiek lietuviai buvo pasidavę marksistinei – leninistinei ideologijai. Ar vertybinių nuostatų lygmenyje mes manėme, kad socialsitinė santvarka yra socialiai teisingesnė nei kapitalistinė?

 751. 751.

  Ligita vasario 27th, 2010, 1:44 pm

  Valentinai, sveikinu! Tavo komentaras yra 15000-asis B) Reikės tai paminėti, kai vyks rinkimai „Super Komentatorius 2010″.

 752. 752.

  Fredis* vasario 27th, 2010, 1:48 pm

  Tarp sovietmečio ir Osvencimo koncentracijos stovyklos išvedu paralelę. Vedami į dujų kameras kai kurie kaliniai šypsodavosi, juokavo, kalinių tarpe buvo savi šmaikštuioliai, į mirtį žengdavo linksmai, be jokio liūdesio. Osvencime buvo sava kalinių hierarchija, aukštesnio luomo kaliniams net buvo viešnamis. Kaliniai turėdavo knygų, skaitydavo eilėraščius, bet tai visai nereiškė, kad jie susitaikė su savo padėtimi ir palūžo, kad save laikė sukčiais, prisitaikėliais, kad kalėjims buvo Dievo bausmė už anksčiau padarytus nusikaltimus.
  Kiekvienas mes čia dėstome savo patirtį ir ano laikmečio pojūčius.
  Aš jaučiausi kaip indėnas rezervate, šokantis aplink laužą ir dainuojanis lietuvių liaudies dainas.
  18.10 val. prasidėdavo multiplikaciniai filmai vaikams, tai įsijungdavau TV dar prieš 18.00 val. ir išklausydavau propagandines okupuotam kraštui skleidžiamas „žinias”. Niekaip nesuprasdavau kas yra tie KPSS plenumai ir nutarimai, kuriuos įgyvendina darbo kolektyvai. Klausa, protas skleidžiamą marazmą atmesdavo kaip nesupipratimą, jaučiau, kad suaugusieji gyvena suluošintame, netikrame pasaulyje ir nuo vaikų yra kažkas slepiama, visa tiesa nepasakoma. Niekaip nesuprasdavau kodėl mūsų tauta neturi savo valstybės, vėliavos, sportininkų rinktinių, kodėl nebeturėjome tokio valstybingumo lygio nors kaip lenkai ar bulgarai.
  Tiesą sakant net nesuprantu apie ką diskutuojama.
  Patarlė: šuo ir kariamas pripranta.

 753. 753.

  Maras vasario 27th, 2010, 1:58 pm

  Fredi, palyginimas absoliučiai nekorektiškas. Kur čia sovietmečiu buvo žengiama į mirtį? Nebent visu gyvenimu, bet tuomet ir demokratija yra Osvencimas, kaip ir bet kuri kita santvarka.

  O dabar politikų kalbos atrodo labai suprantamos, manai, kad niekas neslepiama?

  Bet, baigiam, man ne itin įdomu kalbėtis su siena.

 754. 754.

  Fredis* vasario 27th, 2010, 2:04 pm

  Aš pripažįstu Maro, Valentino, taško požiūrį į sovietmetį.
  Mano požiūris – buvo Osvencimas. Tai mano autentiškas, 100% pajaustas išgyvenimas. Jokios pionierių stovyklos, į kurias aš kiekvieną birželį važiuodavau su bendramoksliais, manęs neužliuliavo.

 755. 755.

  Fredis* vasario 27th, 2010, 2:27 pm

  Marai, žinai koks pats nejaukiausias garsas buvo vyresnių žmonių ausyse 1940-ais metais? Vaikų iš degtukų galvučių pasidarytų svadarbių sprogmenų garsas. Pokšėdavo visi miesteliai ir kaimai. Kai užėjo sovietai – atpigo degtukai ir degtinė. Panašius sprogimus vyresni žmonės girdėjo ir prieš pirmąjį pasaulinį karą. „Prasidės karas” – sakė vyresnieji išgirdę vėl vaikus žaidžiančius su degtukais.
  Kai tik pajusite, išgirsite vėl ką nors neįprasta, kris degalų, benzino, dujų kainos – galimi blogi pokyčiai :)

 756. 756.

  Valentinas vasario 27th, 2010, 2:51 pm

  Fredi,
  Kalbame ne apie požiūrį į sovietmetį, o apie tai kaip žmonės jautėsi tais laikais. Tai, kad tu jauteisi nuolatinėje okupacijos būklėje rodo, kad buvai vienas iš tų 0,01 proc. (nors aš tuo netikiu).

 757. 757.

  Fredis* vasario 27th, 2010, 2:59 pm

  Valentinai, manęs neišauklėjo pionierių stovyklose, nepažangiu tikriausiai jau liksiu iki galo.

 758. 758.

  Valentinas vasario 27th, 2010, 3:05 pm

  Fredi,
  Nesusireikšmink. Kalbame ne apie tave, o apie daugumą tautos. Štai istorikai teigia, kad dauguma tautos, su kultūriniu elitu priešakyje, gyveno normalų gyvenimą. Jie nesijautė okupuoti. Kad ir kaip tau tai nepatiktų, turi su tuo sutikti arba paneigti remdamasis ne savo pavyzdžiu, o statistiniais arba istoriniais duomenimis.

 759. 759.

  Fredis* vasario 27th, 2010, 3:26 pm

  Istorikai šaunuoliai, kad bando galilintis ir sužinoti ką mąstė ir kaip jautėsi okupuoto krašto žmonės. Maras panagrinėjo V.M.Putiną ir išvedė apibendrintą prisitaikėliškos prie okupaciojos elgsenos viešumoje modelį. Ištyrinėto rašytojo gyvenimo pavyzdys patvirtina mano teiginį, kad kalėjime, rezervate žmogus tam tikru laipsniu išduoda savo laisvės sąlygomis išsiugdytas aukšto standarto moralines vertybes, prislopina savo orumą tam, kad išliktų, išgyventų. Priverstinai suveikia savisaugos instinktas – nekišti pirštų į ugnį, nes nudegsi. Aplink buvo gaisras, tauta buvo išvaryta iš savo namų – valstybės (V.Mačiulaitytė-Lozoraitienė prieš išeidama iš tautos atstovybės Villa Lituania sodelyje nukarpė gėles).

 760. 760.

  Valentinas vasario 27th, 2010, 3:47 pm

  Fredi,
  Romantinis pasakojimas apie sodelyje nukarpytas gėles yra iš tos pačios serijos kaip ir Vytauto žirgai girdyti Juodojoje jūroje. Tai gražu. Tačiau tu naudoji išimtinius pavyzdžius. Be to mes kalbame apie laikotarpį, kai okupacija tęsėsi kelis dešimtmečius. Natūralu, kad 45 – 55 metais okupacijos pajautimas ir pasipriešinimo nuotaikos buvo dar labai gyvybingos. Tačiau jau apie 1970 metus visuomenė buvo grynai tarybinė su sentimentaliais katalikiškais rudimentais. Maro teiginys – tauta adaptavosi prie okupacijos ir toliau gyveno savo gyvenimą pagal naujas taisykles. Niekas nekovojo (išskyrus kelis disidentus, kurių buvo mažai), niekas nesipriešino. Tavo modelis, kad kalėjime žmogus prislopina orumą, mano nuomone netinkamas, nes daro prielaidą, kad tautos psichologiją galima palyginti su žmogaus. Iš tikro tai, mano supratimu, tarybinė auklėjimo sistema sėkmingai augino sovietikus, laisvą Lietuvą regėjusių žmonių buvo vis mažiau, tikinčių apie atgautą nepriklausomybę nebuvo visai, keitėsi kartos ir lietuviai patys sau kūrėsi okupacinę tvarką.
  Visa tai turint omenyje, ypač žavi kažkur giliai tautos syvuose išsaugotas nepriklausomos Lietuvos mitas, kurį visiškai netikėtai pavyko realizuoti. Tame tarpe ir tokių žmonių kaip tu dėka ;)

 761. 761.

  Fredis* vasario 27th, 2010, 4:17 pm

  Panagrinėkime Valentino teiginį „lietuviai patys sau kūrėsi okupacinę tvarką”.
  Samprotavimas teisingas tik iš dalies. Taip, dalis mūsiškių dirbo rezervato prižiūrėtojais, rezervato steigėjai buvo paskyrę viršininką, mokantį kalbėti rezervato gyventojams suprantama kalba, tačiau kai tik pašlijo rezervato steigėjų geopolitinė padėtis – jie viską metė, susirinko tik amuniciją, archyvus ir skubiai išsinešdino. Pastatai, infrastruktūra, kareivinės, gamybos įrenginiai – liko.
  Buvę rezervato gyventojai – pavergta tauta buvo kilni, jos atminty išliko didi protėvių istorija ir žygdarbiai, todėl kankintojų iš saviškių tarpo nesušaudė kaip N.Čeušesku Rumunijoje. vVsi drauge štai jau dvidešimt pirmi metai vėl gyvename savo atkurtoje, kuriamoje, besikeliančioje iš griūvėsių valstybėje.
  P.S. rezervate nuolat sklandė laisvės ir nepriklausomybės idėjos, kai tik prižiūrėtojai nusilpo – žmonės pradėjo bruzdėti, šaukti, mataruoti rankomis ir kojomis, kelti daugiausiai ekonominius reikalavimus. Radikalesni – politinius.

 762. 762.

  Valentinas vasario 27th, 2010, 4:31 pm

  Pradedu nebesuprasti apie ką ginčijamės :)

 763. 763.

  Fredis* vasario 27th, 2010, 4:38 pm

  Vidutiniai vadybininkai nejautūs grožiui – nukarpytų sodelyje gėlių metafora jiems nesuprantama, per sentimentali.
  Man, meniškai ir jautriai sielai, ji yra labai graži.
  Pragmatiškiems ir nejautriems cinikams matyt suprantamesnis anstolių iš savo buto išvaryto žmogaus pavyzdys suprasti kaip jautėsi mūsų tauta 1940 metais.

 764. 764.

  Valentinas vasario 27th, 2010, 4:44 pm

  Fredi,
  Užsiimi demagogija. Sodelyje nukarpytų gėlių metafora man suprantama ne mažiau nei tau, tačiau ji nepaneigia fakto, kad 1970 metais Lietuvos visuomenė buvo laiminga tarybinė visuomenė, užmiršusi nepriklausomybę, statanti socializmą su keliais keistais disidentais tokiais kaip Terleckas.

 765. 765.

  Valentinas vasario 27th, 2010, 4:45 pm

  Žodį „laiminga” prašau suprasti sarkastiškai.

 766. 766.

  . vasario 27th, 2010, 4:50 pm

  Nepailstamas socialistų baubas Fredis lai DELFI paskaito, kaip jie keikė kapitalistus, o Maldeikienė pateikė įdomius skaičius su palyginimais:

  Vidutinė mokesčių našta darbui 2007 m. Lietuvoje buvo 32,3 proc., verslui – 12,1 proc., * Eu atitinkamai 34,4 ir 29.

  Ir dar – vienintelė alternatyva, jei 1945 metais būtų nugalėję naciai – gyventume Madagaskare. Vokiečiai pasižymi pedantišku iškeltų tikslų įgyvendinimu, va tada gal tikrai būtų galima lyginti su Osvencimu – be piktžodžiavimo.

 767. 767.

  Fredis* vasario 27th, 2010, 4:53 pm

  Valentinai, kiekvieną žmogų gyvenime supa apie 50 žmonių, iš jų jis ir susidėlioja vaizdą apie savo tautą ir jos papročius. Bendrabutis Naujininkuose pakeliui į čigonų taborą prie aerouosto skiriasi nuo kotedžų komplekso Nugalėtojų gatvėje Antakalnyje. Keisk aplinką, praplėsk akiratį :)

 768. 768.

  Rytis I vasario 27th, 2010, 5:11 pm

  „Sovietikus” darė ir kitokiais būdais. Pavyzdžiui – pagautų partizanų vaikus išveždavo į Kaliningrado ar Baltarusijos internatus. Kur jie dabar? Jų daug, įdomu kokia kalba dabar jie kalba? Ar žino? Pavyzdžiui – Žalio Velnio vaikai. Kas liečia Maro straipsnį – manyčiau, jog lrytas rašo tik tai, kas jam reikalinga sau. Persitvarko. Kodėl Maras pats nerašo? lrytas nepasiūlė? Yra alternatyvos. Ir beje, „dualybė”, arba tiesiog dviveidystė – buvo ne tik „tada” – tai tiktai vardiklis, vienijantis praeitį ir dabartį.
  Beje, atsiprašau kad įsiterpiau, – pas A.R. „štilius”, o čia įdomi tema… Pažadu nepiknaudžiauti:)

 769. 769.

  Valentinas vasario 27th, 2010, 5:19 pm

  Fredi, vėl nesupratau, kodėl tu nuo 45 metų peršokai į dabartį ir atkakliai vengi 1970 metų situacijos. O tavo patarimą galiu peradresuoti tau pačiam. Juo labiau, sovietinio mąstymo ir elgesio reliktai gyvuojantys dabar, kaip tik ir turėtų tau rodyti kiek buvo įsismelkęs sovietiškumas.
  Taške,
  Teigti, kad tas, kuris išprievartavo per vaginą yra geresnis, nes būtų atėjęs blogesnis ir išprievartavęs per išangę, reikia atsargiai, nes prievartautojai yra abu.
  Apskritai susieti ideologines takoskyras kairė – dešinė su šalies okupacijos tema yra klaidinga. Nors tai buvo realizuota „kairiųjų” rankomis, Lietuvos okupacija yra natūralus Rusijos Imperijos ekspansijos pavyzdys. Nepriklausomai nuo to kas valdžioje ir kokia ideologija, Rusijai Lietuva yra ir bus jos teritorija. Tas pats galioja ir kitoms imperijos valstybėms. Šiandien Rusiją valdo kraštutiniai dešinieji, kartais besiribojantys su fašizmu, bet tai netrukdo jiems vykdyti tokią pačią imperinę politiką.

 770. 770.

  Fredis* vasario 27th, 2010, 5:33 pm

  Valentinai, aš visada vengiu kalbėti apie savo tautą blogai, kokie blogi mes buvome 1965-85 metais – „susitaikę su okupacija”, „praradę viltį savo rankomis kuriantys sovietinę santvarką” ir t.t.. Už mane tai pasakys Maras. Gal geriau žino, nes tyrinėja istortinę medžiagą. Jeigu tau tylai į ausį – tai aš Marui ir Valentinui beveik be išlygų pritariu. Sąlygynį 1965-85 metų štilių aš traktuoju kai jėgų pergrupiravimą, žaizdų išsilaižymą po ginkluoto pasipriešinimo ir tremčių, priešininko budrumo užmigdymą ir pasiruošimą lemiam šuoliui į kovų už Nepriklausomybę sukūrį.

 771. 771.

  Valentinas vasario 27th, 2010, 5:51 pm

  Fredi,
  Kai per duetus tema yra „linksmos dainos” ir lietuviai nieko kito nesugalvoja tik išdainuoti visas rusiškų komedijų dainas, aš labai abejoju ar mes daug pasikeitėme. Nors iš kitos pusės, vienas rusų humoristas sakė:
  Vsio što chorošeje – eto samo saboi antisoveckoje.

 772. 772.

  . vasario 27th, 2010, 6:06 pm

  Argi tas blogai, jei tos komedijos buvo tikrai neprastos? Bent jau dainos.

  Vietoj tuščiažodžiavimo apie lemiamą šuolį dabar reikia kažkokių veiksmų būtent lemiamam ….ne – žūtbūtiniams veiksmams…

  Precedentas pradžiai yra – pas braliukus latvius. Tik išnaudoti ar sugebės jie tą tinkamai? Be jokių evoliucijų.

 773. 773.

  Fredis* vasario 27th, 2010, 6:13 pm

  Nereikia painioti lietuvių pomėgio rusiškai komedijai, kinui, dainai, baletui, literatūrai, xokeistams, futbolininkams ir gimnastėms ir taip išvesti paralelę, kad esame nepajėgūs nulaikyti rankoje kardą ir vienu rankos kirčiu nurėžti sovietiniam okupantui galvą, kad jis apsipylęs krauju net nesuprastų kas įvyko :)
  Savo kuklutį pasirodymą šiandien aš jau baigiu.

 774. 774.

  romas vasario 27th, 2010, 7:18 pm

  Aš nesutinku, kad Lietuva buvo susitaikiusi su okupacija. Vilniuje rusai atvirai demonstravo savo nacionalizmą. Pardavėjos nesiteikdavo suprasti, kad prašai dešros. Lygiai tas pats troleibusuose, kai paprašydavai pažymėti talonėlį. Susirinkimai turėdavo vykti rusiškai, jei būdavo nors vienas rusas salėje ir būtinai jis pakeldavo skandalą, jei netyčia kas nesusiprasdavo vesti susirinkimo rusiškai. Nežinau, ar galima likti tolerantišku, jei lietuvių kalbą kas nors pavadina paukščių arba šunų kalba. Tie dalykai nebuvo kasdieniai ir taip nesielgė visi rusai, bet užteko padugnių atmosferai sukurti. Reikia neužmiršti, kad jauni vyrai po kariuomenės buvo pašaukti ir turėjo progos pamatyti 1968m. įvykius Čekoslovakijoje, nuo 1979m. daug lietuvių kariavo Afganistane ir ne vienas grįžo cinkuotame karste, 1986m. gana nemažai buvo paimti į „sborus” ir likvidavo Černobylio avarijos padarinius. Lengva atspėti, kad niekas nenorėjo dalyvauti šitame tarybiniame šūde. Kaip gali žmonės žiūrėti į valdžią, jei po Černobylio avarijos niekas nebuvo perspėtas ir džiaugėsi gražiu pavasariu su kūdikiais lauke. Maža to, visi ėjo į Gegužės 1 demonstraciją. Mažai kas mylėjo tą šalį, kuri vadinosi Tarybų Sąjunga. Mes dainavom „Viens du trys, graži Lietuva be rusų”, kai perestroika net nekvepėjo, ir nebuvom jokie disidentai.

 775. 775.

  nerijus vasario 27th, 2010, 9:34 pm

  Žmonių streiką Visagine, per žinias, buvo norima/ siekė ir pateikė, kaip homo soviticus mitingą tarybiniais laikais…Bent potekstė, tai tikrai buvo?..
  Buvo akcentuojama mitingo dalyvių kalba- rusų. Tik meras TV įstengė pakomentuoti/ paplepsėti lietuviškai…
  Ar tai nėra išankstinis žmonių nustatymas prieš kitataučius, kurie, kas be ko, su lietuviškai europietišku pasu?..

 776. 776.

  nerijus vasario 27th, 2010, 9:42 pm

  Valentinas
  February 27th, 2010, 3:05 pm

  Mano kaimynas buvo „rajoninis” partijos sekretorius ir gyvenimu tikrai nesiskundė. Namas buvo šildomas mazutu, kurį, negaliu pasakyti iš kur gaudavo, nes nežinau…Bulves, kiekvieną rudenį, kasdavo sov. kareivėliai, kai tuo metu, jų vadukai traliavodavo pas kaimyną…Važinėdavo „bulkine”- tokia mėlyna mėlyna…
  Žinoma, tokių privilegijų,kaip šių dienų seimūnai- neturėjo, bet užteko ir tų, kurių kiti net per horizonto plyšį negalėdavo pamatyti…

 777. 777.

  Valentinas vasario 27th, 2010, 10:16 pm

  Nerijau,
  Jau 20 metų šie žmonės gyvena nepriklausomoj Lietuvoj. Dvidešimt metų jie uždirbo žymiai daugiau nei kitose Lietuvos vietovėse. Dvidešimt metų jie už šilumą ir elektrą mokėjo dvigubau mažiau nei kitur. Per dvidešimt metų jie nesugebėjo net išmokti lietuvių kalbos. Per tuos metus, kai tapo aišku, kad uždarysime AE, jie nesugebėjo paruošti savęs naujam gyvenimui. Ir dabar jie dar skundžiasi? Tegul važiuoja į istorinę tėvynę ir pažiūri kaip ji jais rūpinsis.

 778. 778.

  Valentinas vasario 27th, 2010, 10:21 pm

  Sumautas italas atvažiuoja trenirruoti Lietuvos biatlono rinktinę – ir jau kalba lietuviškai. Sumautas amerikonas atvažiavęs dirbti į JAV ambasadą ir interviuojantis lietuvius amerikos vizai gauti naudoja lietuvių kalbą. Sumauta pop žvaigždutė atvažiavusi iš Gruzijos po metų Lietuvoje jau kalba lietuvių kalba. O štai valstybinės įmonės vadovas uždirbantis daugiau už prezidentą, per dvidešimt metų lietuviškai neišmoko. Už tai išmoko tyčiotis iš šalies, kuri jį maitina, už tai, kad uždaro šitą monstrą.

 779. 779.

  nerijus vasario 27th, 2010, 10:27 pm

  Istorinė tėvynė nesirūpino ir nesirūpins.
  Kaip ir kiekvienas, gyvenantis Lietuvoje lietuvis ir turintis lietuvišką pasą, nusipelno bent truputėlį pagarbos…Manyčiau…
  Kas dėl kalbos-…iš dalies sutinku, bet…Visagino gyvenvietę sudarė dauguma- rusai- atvykę dėl darbo AE. Nebuvo poreikio, kaip ir Vilniaus lenkam, dar kokį gerą penkmetį, nebuvo noro/ poreikio išmokti mūsiškai- lietuviškai. ir iki šioliai, senolės nekalba…
  „Batia” ne be reikalo atvyko svečiuosna…
  Specialistai reikalingi tiek Batijai, tiek Putinijos- Kaliningardui.
  Batijoje kylą HE, o Kaliningrade- AE.
  Galvokime, ką darysime su Visagino miestu, kai dauguma specialsitų paliks Lietuvą ir išvyks į svečias šalis?..
  Nebus, kaip su Didžiasaliu?..Nors šis miestelis, kurį, dar Adamkus norėjo prikelti, kaip plytinę iš pamatų, jau po trupinėlį atsigauna. mažėja girtuoklių, nes jie neišgyvena ( jei žmogiškai rašant ), sumažėjo maisto vagysčių iš laukų…ir pan.

 780. 780.

  nerijus vasario 27th, 2010, 10:34 pm

  Ką mes tada darysime su šiuo miesteliu, kuris, pripažinsiu, tikrai gražus.
  Leisime išardyti, kaip kolūkius- po plytą, po plytą?..

  Jei prakalbome apie pagarbą mūsų kalbai, tai…Pradėkime nuo bankų, kurie engia rašyti lietuviškais rašmenimis, teisindamiesi kažkokia „visa” sutartimi… Graudu net girdėti.
  Diskusijos su jais- bergzdžios. Vien tik pasiteisinimai- įsijungia savo šūdamalę ir postringauja, postringauja…
  Parašiau skundą. Atsakymo laukiu jau trečias mėnuo :)

 781. 781.

  Fredis* vasario 27th, 2010, 11:00 pm

  nerijaus komentarai dvelkia jedinstveninko išmintimi -
  kelia klausimus, į kuriuos pats nežino atsakymų, o potekste aikški – lietuviai yra blogi, mūsų valstybė yra niekam tikusi, nesugeba spręsti socialinių, ekonominių, regioninių problemų. Trūksta tik finalinio akordo, būdingo prosovietiškai nusiteikusiam veikėjui – anksčiau, Sovietų sąjungoje gyvenome geriau, prie sovietų miestelis Snečkus klęstėjo, todėl būtų gerai grąžinti šiam miestui ankstesnį statusą.
  Tokiam veikėjui nerijui Lietuvos valstybė, Vilniaus miestas neturėtų mokėti atlyginimo, tegul užsidirba pinigus pats, pagal a.maldeikienės receptą – tampa verslininku, pardavinėjančiu turguje šaldytas vištų šlauneles.

 782. 782.

  Valentinas vasario 27th, 2010, 11:02 pm

  Nerijau,
  Dėl kalbos tai tik mano privati nuomonė. Bet tai, kad jie protestuoja, jog turės mokėti už šilumą tiek pat kiek ir kiti Lietuvos piliečiai yra įžūlumo viršūnė.

 783. 783.

  WU vasario 27th, 2010, 11:04 pm

  Fredi :D DDDD

 784. 784.

  nerijus vasario 28th, 2010, 8:30 am

  fredijau

  Tarkim, Valentinas yra NT bendrovės vadybininkas. Pas jį ateina bobučiukė, visą gyvenimą gyvenusi Lietuvoje, turinti lietuviškai europietišką pasą, bet nemokanti leituvių kalbos ir nori įsigyti 2 mln. vertės kotedžą Turniškėse.
  Ką daro valentinas:
  a) apšaukia neprasutaburne ožka, kuri per 20 nepriklausomos Lietuvos metų, neišmoko lietuviškai- mūsiškai kalbėti ir išvaro iš įmonės patalpų;
  b) maloniai priima, pavaišina kava ar arbata ir kalba apie reikalo esmę…Pagalvoja: verslas yra verslas ir bambėdamas mintyse sudaro puikų sandėrį iš kurio uždirba puikius dividentus.

  Kur aš teigiau, kad sovietmečiu gyvenome geriau?..Atsipeikėk ir apsičiupinėk ar ne šlapios kelnės?..
  Dauguma, kurie rėkia, jog rusas blogis, veža dešras, sviestą, pieną ir kt.- prekiauja ir iš to gyvena.
  Kaip dėl Grybauskaitės palaikymo? Ar čia jau fredijus aklas?..
  Fredijau
  Man Vilnaius miestas, nei Lietuva nemoka atlyginimo. Aš jį užsidirbu pats, kaip ir vadybininkas Valentinas ;)
  Skubi vertinti, nors nesi pilnai įsitikinęs. Nežioplinėk.

  Valentinai

  Dėl šilumos- sutinku. Jie žinojo, jog taip bus, tad, nematau priežasties streikuoti. Čia tik politika. Artėja savivaldos rinkimai ir visokie veikėjai galanda liežuvius, o žinių tarnybos ne, kad kenkia, o kiek padeda nemokama reklama.
  Jūs toks tolerantiškas homoseksualams, o nesate tolerantiškas kitakalbiams?..

 785. 785.

  Fredis* vasario 28th, 2010, 8:50 am

  nerijau, suformuluok klausimą. Apie ką tu diskutuoji ir kokį nori gauti atsakymą. Sakai, kad turintys lietuviškus pasaus nusipelno pagarbos. Kas ginčija šią tavo genialią įžvalgą?
  Kiekvienas žmogus turi teisę į susirinkimų, žodžio laisvę, tegul mitinguoja. Prie Vilniaus savivaldybės irgi vyksta piketai, mitingai.

 786. 786.

  nerijus vasario 28th, 2010, 9:33 am

  Fredi*

  Ar palaikote Grybauskaitės politiką, rytų kaimynių atžvilgiu?
  Kiek, jei tai galima išreikšti procentais?
  Keistas ir dviprasmiškas, protingų žmonių požiūris, kai, vienok, jie prieš Rusiją, bet kartu su tais, kurie palaiko geros kaiminystės santykius su tais pačiais rusais?..Niekaip negaliu suprasti nei Jūsų, nei Valentino požiūrio: jūs už gerus santykius su „vakarais” ar su „rytais”?..

 787. 787.

  Fredis* vasario 28th, 2010, 9:46 am

  gal Valentinas turės daugiau kantrybės su tavimi diskutuoti.
  Lyg ir metami kaltinimai, kad esu (esame) „prieš Rusiją, … bet už gerus kaimyninius santykius su rusiais”.
  Nei vienas iš mūsų nesame nei prieš Rusiją, nei su Rusija, nei prieš rusus, ar su rusiais.
  nerijau, nepyk, bet tu esi internetinis debilas.

 788. 788.

  nerijus vasario 28th, 2010, 10:06 am

  Tamsta esi internetinis šūdmalys ir bailys, kuris slepiasi už bereikšmio „vardo”…Tamstos beletristikos kartojasi,kartojasi ir kartojasi…Vieną dieną jis kariauja su socialsitais, sekančią- su nacistais, dar sekančią pats su savimi…Man gaila tų, kurie skaitydami tamstos komentarus, priima kaip už „gryną pinigą”. Gaila jaunų ir nesugadintų protų…
  Vieninteliai komentatoriai, kurie verti dėmesio- romas ir Valentinas.
  Tai palaikote Grybauskaitės politiką ar ne?..Juk tai paprastas klausimas?..

 789. 789.

  Fredis* vasario 28th, 2010, 10:24 am

  Klausimus čia uždavinėju aš.
  Geri kaimyniniai santykiai mūsų šalies požiūriu yra TAME TARPE išsireikalauti atlyginti žalą, kurią padarė Sovietų Sąjunga mūsų valstybei 1940-1990 metais. Jei Rusija, kaip Sovietų Sąjungos teisių ir pareigų perėmėja, dar nepasiruošusi, neturi valios ir jėgų spręsti šią problemą, tai dar nereiškia, kad nevyksta bendradarbiavimas kitose srityse, kad nevyksta mezgimas kontaktų ir gerų kaimyninių santykių plėtojimas. Negirdėjau, kad Prezidentė D.Grybauskaitė būtų prieš gerus santykius su kaimyne Rusija, tačiau pasikeitus prezidentams, prezidentė akcentavo, kad visų pirma turime stiprinti savo pozicijas Europs Sąjungoje, megzti kontaktus ir didinti įdirbį Europoje. Lyginant su V.Adamkaus politika – akcentai išoriškai truputį skiriasi.
  P.S. nerijus tiek tūpas, kad be Rusijos ir jos vardo valkiojimo savo akiratyje nieko daugiau nemato. Tai būdinga internetiniams debilams.

 790. 790.

  romas vasario 28th, 2010, 10:43 am

  Nerijau, o tose šalyse, kur šaukia „yankees go home”, žmonės yra nacionalistai nenorintys draugauti su Ameriką? Man atrodo, kad yra didelis skirtumas tarp buvimo nemokama Rusijos kekše ir buvimo Rusijos partnere. Kvailas įsitikinimas, kad gražūs žodžiai per visus informacijos kanalus Rusijos atžvilgiu ir aklumas jos imperialistinei politikai, duos mums pigių dujų. Gruzija gauna dujas pigiau, nors ir kariavo. Yra Lietuvoje verslo, kuris norėtų turėti naudos sau visos Lietuvos sąskaita. Rusija spaudžia tą verslą, nes nori nuolaidų kitur. Kodėl mes turime daryti, kas mums neapsimoka?

 791. 791.

  nerijus vasario 28th, 2010, 10:44 am

  Fredi*
  Tamsta nebandėti žiemą, važinėti su atidengtu kabrioleto stogu? Labai jau įtartina?..
  Ji ir nebus pasiruošusi. Tai turėtų būti ir fredijams aišku?..
  Kiekvienos kadencijos seimo opozicijos esminis „pakutenimas”, vyskta dėl okupacinės žalos atlyginimo…Taip buvo prie 2K, pries socdemų, konservatorių ir t.t., taip bus ir toliau. Erzeliojimasis ir tiek…
  Gal gana vaidinti dirbančius patriotus ir priimti skaudžią tiesą, jog nebus kompensuota?..Ar toliau vaidinsime LDK karžygius ir dėsimės didžiais valdovais ir reikalausime?..
  Esame pernelyg smulki fredija, plačioje okeanijoje. Reikia susitaikyti su esama padėtimi, kurti ne politinę naudą, o ekonominę.
  Bet ne. Ateis valdžion visokie fredijai ir prasidės viskas iš naujo…
  Ar nėra laikas laiku patylėti; ką matau darant D. G.?..
  Vieni iš pirmųjų pripažinome Kosovo neprikalusomybę, o nepripažinoma Apchazijos?..Ką mūsų politikieriai žaidžia?..Demokratiją?..
  Užsižaidė…

 792. 792.

  nerijus vasario 28th, 2010, 10:50 am

  romai

  Nesu nei prieš amerikiečius, nei prieš rusus ar kt. žmonijos atstovus. Tiesiog, norisi, kad politikai suprastų, kad esame per maži, kadkažką įtakotume santykiuose tarp kitų ES narių, nors ir esame jos bendraeuropiečiai. garikijos pavyzdys tai tik patvirtina: kas galima Vokietijai, Prancūzijai, tas negalima Graikijai, Lietuvai ir pan. ( Mastrikto kriterijus ). esame ir būsime etatiniai nariai, o ne balsą turinti Valstybė ( kūrėjos to tikrai neleis ).

  romai
  Kas dėl dujų ( galioja ir elektros energijai ), reikia paklausti tų, kurie užsiima monopolijų naikinimu valstybėje.

 793. 793.

  romas vasario 28th, 2010, 10:51 am

  Nerijau, užsienio politikoje reikia turėti kozirių. Tegul mums Rusija nekompensuoja ir visą laiką aiškinasi, kai kas nors apie tai pradeda kalbą. Tas argumentas lošia ir ES, nes mus priėmė su referendumo rezultatais apie kompensacijų reikalavimą ir neliepė pakeisti šios nuostatos. Rusija yra mums skolinga – kodėl reikia tai pamiršti? Vokietija kompensavo kai kuriems Lietuvos piliečiams po 50 metų. Galim palaukti :)

 794. 794.

  Fredis* vasario 28th, 2010, 11:18 am

  Tarpvalstybiniai santykiai, ypač tarp valstybių, nesančių viename kariniame-politiniame bloke, nėra paremti labdaros principu.
  Jei sėdėsi nuogas, basas ir ištroškęs vidury Sacharos dykumos – visada atsiras sumanus pirklys, kuris tau į skoią labai brangiai atvež kupranugariu vieną kitą odinį sklidiną vandens maišą.
  nerijau, ar ne paprasčiau pačiam pasirūpinti gėlo vandens ištekliais, atlikti namų darbus, o ne ilgesingai nuolat laukti Dievo malonės, kol koks nors piklys-gerasis Dėdė tave sušelps, o skolą – nurašys?

 795. 795.

  . vasario 28th, 2010, 11:59 am

  Kelios banalybės, tinkančios ir tarpvalstybiniams santykiams:
  *Paprastoji demokratija – kai du vilkai ir vienas avinas sutaria, kas bus pietums.
  *Tikroji demokratija- kai tas avinas ginkluotas geriau.

  Pvz. Izraelis – tik gal 1,7 karto didesnis už Lietuvą daro savo politiką 100 milijonų kaimynų ir nelabai paiso vyresniųjų brolių – USA, UK etc , t.t. Jungtinių Tautų.

  Izraelio pagrindiniai ir esminiai ginklai net ne materialūs :
  protas, protas ir dar kartą – Meilė Tėvynei/Tautai.
  Savai.

 796. 796.

  Valentinas vasario 28th, 2010, 12:00 pm

  Fredi,
  Nuo kada tu leidiesi į tokias detalias diskusijas su miestelėnais?

 797. 797.

  Valentinas vasario 28th, 2010, 12:02 pm

  Taške, Izraelis neturi galimybių kitaip elgtis, nes klausimas eina apie valstybės ir tautos išgyvenimą.

 798. 798.

  . vasario 28th, 2010, 12:15 pm

  Valentinai, o mums toks klausimas – apie išlikimą – negresia?

  Vis tik velniškai teisus taip nūnai nemėgstamas signataras Rolandas Paulauskas, pasakodamas apie eksperimentą su varlėmis

 799. 799.

  nerijus vasario 28th, 2010, 12:31 pm

  romai

  Jei dar kalbant apie skebiamas nepriklausomybes…ir jas pripažįstant ar ignoruojant:
  Jei nebūtų ES, tarkim, Sugalvoja Silezjos sritis Lenkijoje atsiskirti ir jungtis prie Vokietijos? Ar Žemaitija, ar Aukšataitija, ar Suvalkija, ar Dzūkija nuo Lietuvos ir paskelbti savo Respublikas?..Kas pirmiausia paskelbtų jų nepriklausomybę?
  Rusija…ir kitos prorusiškos „krypties” valstybės.

 800. 800.

  Valentinas vasario 28th, 2010, 12:35 pm

  Taške,
  Reikia pripažinti, kad šalia Lietuvos negyvena keli šimtai milijonų mūsų nekenčiancių ir mūsų mirties trokštančių būtybių.
  Pagrindinės grėsmės Lietuvai yra iš vidaus. Pavojingiausi Lietuvai Miestelėnai.

 801. 801.

  nerijus vasario 28th, 2010, 12:37 pm

  romai

  Įvairdinkite tuos „kai kuriuos piliečius”. Galima ir tautybę.
  Kas dėl kompensacijų iš Lietuvos Valstybės…
  Manau, kad ne Lietuvos Valstybė atėmė namus, žemes ir pan., o nacistinės, bei komunistinės santvarkos iš svetimų valstybių su žmonėmis, kurie „vadeliojo” mūsuosius pinigais, pažadais ir visokiu kitu briedu. Tai kodėl mes turime kažką kažkam kompensuoti už tai, ko mes nedarėme, darė atskiri individai?..

  Valentinai

  Ką reiškia tas jūsų „miestelėnas”?..Ką jau čia sugalvojote?..

 802. 802.

  Valentinas vasario 28th, 2010, 12:39 pm

  Čilėje įvyko žemės drebėjimas, 8,8 balo pagal Richterio skalę. Kadangi Richterio skalė yra logaritminė, tai reiškia, kad Čilėje drebėjimas buvo 32 kartus stipresnis nei Haityje. Haityje žuvo 200 000 žmonių, Čilėje 300.
  Išreiškime visi pagarbą ir susižavėjimą Pinočetu!

 803. 803.

  Valentinas vasario 28th, 2010, 12:42 pm

  Nerijau,
  Miestelėnų yra visur. Ir mieste ir kaime.

 804. 804.

  . vasario 28th, 2010, 12:46 pm

  Valentinai,
  aš ir sakau, kad į Antrosios LR nepriklausomybės karstą stebėtinai vieningai kalame kiekvienas po savo didelę vinį.

 805. 805.

  Rytis I vasario 28th, 2010, 12:54 pm

  Jei pripažinti, kad socializmas buvo ne vien primestas bet ir mūsų pačių statomas, truputį darosi nebeaišku, iš ko gi reikalauti kompensacijos… Na taip, ambasados, tremtis, ištuštintos L. banko sąskaitos (60-80 mln. litų?), auksas – bet tai jau ne 50 metų okupacijos. Dėl ginkluotos demokratijos – berods dabar esam daug prasčiau ginkluoti, nei 40 metais – apie 16k (?) dabar prieš 40-100k tada. Mūsų avinas visai kvailas:)

 806. 806.

  Valentinas vasario 28th, 2010, 1:00 pm

  Taške,
  Nebūčiau toks pesimistas. Iš tikro tai jokio karsto nėra. Išmokime žiūrėti iš perspektyvos. Padarėme milžininšką pažangą per šiuos 20 metų. Laimėjimai yra neginčijami. Galbūt trūksta proto ir jėgų padaryti esminį proveržį.

 807. 807.

  Valentinas vasario 28th, 2010, 1:05 pm

  Ryti,
  Tai, kad koncentracios stovyklos kaliniai kūrė gyvenimą pagal jiems primestas taisykles, adaptavo visuomeninius mechanizmus ir kitaip prisiderino prie nelaisvės, dar nereiškia, kad jie neprivalo reikalauti kompensacijos už pakliuvimą į nelaisvę.

 808. 808.

  . vasario 28th, 2010, 1:09 pm

  Valentinai,
  Dievaži, norėčiau to optimizmo. Visai rimtai galvoju, kad mūsų valstybę galima išgelbėti tik neadekvačiais, ne evoliuciniais veiksmais. A la Tadas Blinda + 4ATA + koks Tautos Tribunolas.

  Man ir pačiam juokinga, bet gal tai ir yra tas šiaudelis….

 809. 809.

  nerijus vasario 28th, 2010, 1:11 pm

  Valentinai

  Turime ir jėgų ir proto…Tik noro nėra…Per nelyg pripratinti prie „gavimo”- duok!!!
  Galite vadinti visokiausiais epitetais, manęs tai neveikia. Aš ne Aušra. Man paprasčiausiai- dzin :)
  Negaliu reikšti mintis, kaip Jūs ar romas. Man tai per sudėtinga, bet stengiuosi. Negali žmogus būti visakeriopai gabus. Tai retas reiškinys ir dažnai linkstantis į „nukvakimą”.

  p.s. tarp kitko, Valentinai, TV 3 žinių redaktorius, kiek man žinoma, homoseksualas…

 810. 810.

  Valentinas vasario 28th, 2010, 1:11 pm

  Aš irgi esu už Tautos tribunolą, tik su sąlyga, kad jo pirmininkas esu aš. Kitaip stipriai įtariu, kad Tautos tribunolas labai greitai pavirstų Miestelėnų tribunolu, o tada mums visiems chanaaaaaaaa!

 811. 811.

  Valentinas vasario 28th, 2010, 1:13 pm

  Nerijau,
  Prie ko čia TV3 ir redaktoriaus orientacija?

 812. 812.

  Rytis I vasario 28th, 2010, 1:14 pm

  Sutinku. Nors istorikas Maras ir neigia tokio palyginimo racionalumą…

 813. 813.

  nerijus vasario 28th, 2010, 1:17 pm

  Taške

  Kas buvo Blinda?..Eilinis žūlikėlis, tik tuo laikotarpiu, kai pas mes sovietizavomės, toks personažas, kaip turčių „skraidėjas”, labai tiko to laikmečio ideologijai…
  Tų žūlikėlių pilna ir dabar, tik keitėsi jų prioriteta- vagia iš visų. Ar jie gelbėja Valstybę?
  Ką duos Tautos Tribunolas? Bus kaip ir sovietmečiu…Kai vien iš keršto už nepaskolintą dalgį ar duonos riekę, galėjai, kaimyno būt apkaltintas antisovietinės propagandos skleidėju ir atsidurti toli už Uralo…
  Tokio modelio, kaip yra JAV, kai yra prisiekusieji, Lietuvoje pritaikyti sunkoka, nes esame „švogerių” kraštas ir manau, kad nuo to sistema nepasikeistų…
  Buvo, yra ir bus lygūs ir lygesni ir dar lygesni…

 814. 814.

  nerijus vasario 28th, 2010, 1:18 pm

  Valentinai

  Tik šiaip…Kad žinotumėt. Specialiai Jums. Tik vis pamiršdavau parašyti ;)
  Atsiprašau, kad ne į temą…

 815. 815.

  nerijus vasario 28th, 2010, 1:20 pm

  Valentinai

  Kas tie „jūs visi”, kuriems bus chaną?..

 816. 816.

  . vasario 28th, 2010, 1:24 pm

  Ot, tame ir reikalas – kas turėtų į tąjį Tribunolą įeiti.

  Būtų kaip su LEO, pagal GRU planą susipjovė lietuvaičiai nenušautos meškos kailio dalybose ir liko prie vieno vienintelio dujų vamzdžio pririšti… Už kokių 5 metų- kai veiks Baltijoje nutiestasis dujotiekis, paaiškės, kad tas ,einąs per Ukrainą ir Gudiją surūdijo.

 817. 817.

  kreivarankis vasario 28th, 2010, 1:31 pm

  Užeini čionai žmogus, pasiskaitinėji ir supranti, kad gal geriau dar kokį posmą nusnausti. Sekmadienis visgi…

 818. 818.

  . vasario 28th, 2010, 1:46 pm

  Gal Marui būtų pravartu, jei perskaitys netyčia:

  Keli užmiršti faktai apie Ignalinos AE:

  *LTSR vyriausybė priešinosi Maskvos reikalavimui, kad reikia ją statyti . Kaip pagrindinį argumentą teikė – paprasčiausiai trūksta darbo jėgos (rab.sily).
  Buvo priimtas beveik saliamonškas suktas nutarimas – statybose gali dirbti tik ne LTSR piliečiai.

  *Paradoksas – jau pastatytas miestelis pavadintas Sniečkumi, to ūsuoto, kuris kaip tik buvo tos statybos priešininkas, vardu.

  *Statybos montavimo darbus atliko tokia statybos organizacija – počtovij jaščik – p.d. 7109. Su ja teko bendradarbiauti praktiškai visiems, susijusiems su statybomis.

  *Statyboje ir net teritojoje buvo režimas, kaip kokioje karinėje bazėje. Mano kolegą, statybos inžinierių, kurį
  komandiruotės metų pagavo fotografuojant tikrai gražius vaizdus miestelyje – namai pastatyti miške ir nebarbariškai – užtampė vietinis režimo KGB generolas. Jį išgelbėjo tik tai, jog buvo beveik fotomeninkas, kurio fotografijas spausdindavo.

  *1990 metais Atominėje jėgainėje apsilankė AT pirmininkas
  prof.VL. Žiniasklaidoje apie tai pranešta labai labai kukliai.
  Kaip tik po kelių dienų sutikau vieną tos p.d.7109 darbuotojų (rusą ), tai jis pasakojo, kokį įspūdį padarė elektrinė „vašemu muzikantu” ir kad iškart nuimtas klausimas dėl raštvedybos kalbos ir super atlyginimų, pilietybės.

  *Po to, kiek pamenu ten kažkaip nepolitikavo nei jedinstvo ar kažkas panašaus.

  O išvada šito ilgo teksto – Vakaro žinių lygio:

  Tai Landsbergis kaltas, kad ten lig šiol šnekama tik rusiškai.

 819. 819.

  Valentinas vasario 28th, 2010, 1:47 pm

  Nerijau,
  Chana bus visiems ne Miestelėnams ir daugumai Miestelėnų. Tribunalas turi tokią savybę, jis pradžioje sudoroja tuos, kurie jam nepatinka, po to doroja pats save. Todėl vienintelė išeitis – tribunolo pirmininkas esu aš. Garantuoju, kad taško pasigailėsiu. Dėl Nerijaus nesu toks tikras… :)
  Ryti, koncentacijos stovyklos metafora ne visai tiksli. Fredis kalbėjo apie ėjimą mirti. Aišku, kad taip nebuvo. Tačiau jei kalbėtume apie ilgalaikį įkalinimą, tai manau, kad metafora gerokai tikslesnė.
  Nerijau, aš gyvenu pasaulyje, kuriame nėra homoseksualų. Aš neturiu nei vieno pažįstamo homoseksualo. Per teliką matau tik Kirilkiną, bet nesu tikras ar tai nėra aktorius vaidinantis homoseksualą. Todėl, man visiškai nereikia žinių apie juos, nes jų tiesiog nėra ;)

 820. 820.

  Valentinas vasario 28th, 2010, 1:54 pm

  Nerijau,
  Chana bus visiems ne Miestelėnams ir daugumai Miestelėnų. Tribunalas turi tokią savybę, jis pradžioje sudoroja tuos, kurie jam nepatinka, po to doroja pats save. Todėl vienintelė išeitis – tribunolo pirmininkas esu aš. Garantuoju, kad taško pasigailėsiu. Dėl Nerijaus nesu toks tikras…
  Ryti, koncentacijos stovyklos metafora ne visai tiksli. Fredis kalbėjo apie ėjimą mirti. Aišku, kad taip nebuvo. Tačiau jei kalbėtume apie ilgalaikį įkalinimą, tai manau, kad metafora gerokai tikslesnė.
  Nerijau, aš gyvenu pasaulyje, kuriame nėra homoseksualų. Aš neturiu nei vieno pažįstamo homoseksualo. Per teliką matau tik Kirilkiną, bet nesu tikras ar tai nėra aktorius vaidinantis homoseksualą. Todėl, man visiškai nereikia žinių apie juos, nes jų tiesiog nėra

 821. 821.

  Fredis* vasario 28th, 2010, 1:57 pm

  Buvau Oze, išleidau apie 1 tūks. LTL, patiko eksponuojama balta Subaru Imreza Boxer diesel, bet nepirksiu, nenoriu apsikrauti man nereikalingais daiktais.
  P.S. kam Jums Tribunolas?

 822. 822.

  WU vasario 28th, 2010, 2:02 pm

  Fredi, o kam asilui beretė :) Atsakymas identiškas, todėl, kad jis asilas.

 823. 823.

  Valentinas vasario 28th, 2010, 2:03 pm

  Fredi, tribunolas reikalingas nes taško manymu be jo nebus tvarkos.
  Savo ruožtu, paaiškink mums ar nuo šiol visada apsilankęs prekybos centre, informuosi mus kiek išleidai?
  p.s. su šia Impreza galėtum puikiausiai įtikti mano žmonai ;)

 824. 824.

  WU vasario 28th, 2010, 2:07 pm

  Fredis parodo, kad eina ir skatina vidaus vartojimą, priešingai negu jūs sėdit pribezdėtuose savo pataplose ir šnekat niekus..

 825. 825.

  Fredis* vasario 28th, 2010, 2:14 pm

  Valentinai, aš dabar jus informuosiu ką gaminsiu pietums – kepsiu kalakuto file, sriuba bus iš šaldytų daržovių. Gerų Jums pietų :)

 826. 826.

  Rytis I vasario 28th, 2010, 2:16 pm

  Turbūt šią info nerijus tikėjosi kažkaip perduoti į miestelėnų susitikimą beatvykstančiam merui, kuris sprendžiant iš išpaišyto pilvo ir tylaus kapaviečių niekinimo niekada nebuvo paprastas miestelėnas…

 827. 827.

  Valentinas vasario 28th, 2010, 2:17 pm

  Fredis garantuotai nupirko savo Genytei kokį nors itališką bliuzoną ir taip paskatino importą ir mokėjimų balanso deficitą.

 828. 828.

  Ligita vasario 28th, 2010, 2:18 pm

  Fredi, vadinasi tu esi kepta kalakuto filė + sriuba iš šaldytų daržovių („…esame tai, ką valgome“) :) Skanaus!

 829. 829.

  WU vasario 28th, 2010, 2:21 pm

  Valentinai, pvm’as ir pelno mokestis vis tiek Lietuvoje pasiliko, todėl geriau negu nieko :)

 830. 830.

  Valentinas vasario 28th, 2010, 2:29 pm

  Tikras patriotas sužadėtinei bliuzonus perka iš Lelijos.

 831. 831.

  nerijus vasario 28th, 2010, 2:58 pm

  WU

  Toli esi…Valentiną išvadindamas asilu…
  Rizikuoji- berneli, rizikuoji…
  :)

 832. 832.

  nerijus vasario 28th, 2010, 3:02 pm

  Ryti I

  Mero norėjau paklausti/ pasitikslinti dėl užrašo ant jo pilvo ir būčau viešai paskelbęs, jog tai yra tai, apie ką diskutavome racas.lt. Nuotraukoje matosi tik „…ck me”. Bet tai neleidžia teigti, jog užrašas yra „Fuck me” ir būčiau paprašęs jo lietuviško vertimo, kad paaiškintų man, tūpam miestelėnui, ką reiškia užrašas/ ką jis norėjo juo pasakyti?.. ;)

 833. 833.

  nerijus vasario 28th, 2010, 3:04 pm

  Vien pirkimas iš Lelijos, negali išreikšti patriotiškumo lygio, nes, kaip žinia, Lelija audinius įsiveža- importuoja ;)

 834. 834.

  WU vasario 28th, 2010, 3:37 pm

  Esu neaukšto stoto, silpno proto,
  Iš padilbų į Lietuvą žiūriu.
  Aš neturiu gyvenamojo ploto
  Ir pažiūrų taipogi neturiu.

  Esu be specialybės ir be darbo,
  Ir Lietuvos Respublikai aš – nulis.
  Man, šneka žmonės, pasimaišo kartais -
  Iškėlęs kirvį aš vaikaus mėnulį.

  Kodėl? O ko jis šviečia, bet nešildo?
  Kaip Konstitucija… Man gelia širdį -
  Mane Tėvynė pametė po tiltu
  Tais metais… Laisvės ašarom nugirdžius.

  Dabar aš keikiuos ir geriu degtinę,
  Tačiau ardau sveikatą, ne kultūrą.
  Keliu stiklinę, bet ne už Tėvynę,
  Ir ne už laisvę aš krentu prie durų.

  Brangioji! Daug ko stinga man, turiu
  Tik dirbtinius dantis ir hemorojų,
  Bet įpročių žalingų neturiu:
  Nors pasimaišo – nebalotiruojuos.

  Priimsiu aklą, kurčią – ar girdi?
  Aš pavargau nuo laisvės ir teisybės.
  Takais dorybių žengt sunku – širdy
  Įstatymas moralinis jau kliba.

  Ateik. Nušluostyk ašaras. Sušildyk.
  Išplėšk Tėvynę iš gerklės – man sopa!
  Išplėšk iš rankų butelį… Tik viltį
  Palik, kad neišveši
  Į namus Europos…

  J. Erlickas „Yra toks žmogus”

 835. 835.

  . vasario 28th, 2010, 5:51 pm

  Maždaug – istorija kai kuo stebėtinai panaši į mūsų ateitį , labai ilga, bet pakankamai įdomi:

  http://auksinevarpa.lt/2009/12/23/nauru-pragaru-virtes-rojus/#more-845

 836. 836.

  Fredis* vasario 28th, 2010, 5:51 pm

  Tai gal padarykime tarpinę diskusijos išvadą.
  Vilniaus universiteto istorikų ir filosofų tarpe sklando socialistinės idėjos ir jie išrado netikėtą ir iki šiol tyrinėtojams nežinomą formulę, paaiškinančią kodėl lietuviai buvo pasyvūs brandaus socializmo laikais. Pasirodo, kad lietuvių kilmė yra valstietiška, savo bajorijos beveik neturėjome, o ir menkos jos užuomazgos buvo mažai tautiškos, savanaudės ir nemoralios. Silpni ir nutautėję bajorai negalėjo vadovauti valstybei ir valstiečiams, o valstiečiai, kaip žinia, visais laikais ir visose šalyse toliau savo nosies ir kiemo nieko nemato.
  Ar teisinga Maro disertacijos interpretacija, jei pasiaiškintume paprastai, valstietiškai?

 837. 837.

  nerijus vasario 28th, 2010, 9:26 pm

  vai vai vai taškas youtube taškas com/watch?v=Wl_ki0O6ZgM

  Atsipalaiduikit nuo filosofijos…

 838. 838.

  bang vasario 28th, 2010, 10:31 pm

  Teko pagyventi socializme. Ant disertacijų apie tai – nusispjaut. Gyventi kaip ir visada reikia čia ir dabar. Formos skirtumai – ne esmė. Mylėčiau savo vaikus taip pat (jei būčiau spėjės socializme), o jie valgyt norėtų tiek pat. Visi putinai – į visatos kloaką. Yra svarbesnių reikalų.

 839. 839.

  R.Medinis kovo 2nd, 2010, 12:25 pm

 840. 840.

  . kovo 2nd, 2010, 3:53 pm

  R.Medinis, ačiū Dievui gyvas ir dar gerą straipsnį užrodė. Aš nuliūdau, pasirodo, gyvename Trečiojoje LR, o buvau įsitikinęs , kad Antrojoje. O gal tasai mušeika signataras kažką maišo?

 841. 841.

  Maras kovo 2nd, 2010, 6:56 pm

  R. Medini, Patackas savo stiliuje. Deja, nueita paviršiumi, o tas dokumentas išvis be konteksto pateiktas. Visai kitaip jis atrodytų žinant Berijos politikos niuansus. Apie tai gana daug rašyta Lietuvoje.

 842. 842.

  nerijus kovo 2nd, 2010, 7:25 pm

  Norėjosi Patacko paklausti: apart, Kovo 11 akto, jis dar ką gero nuveikė Lietuvos labui?..

  Marai, jūs, kaip diplomuotas daktaras, gal turite daugiau informacijos?..Kaip su renta, arais?..

 843. 843.

  romas kovo 2nd, 2010, 7:40 pm

  Nerijau, sprendžiant iš to, kad Lietuvoje yra visiems blogai, niekas nieko gero nenuveikė – tame tarpe ir tu :)

 844. 844.

  Fredis* kovo 2nd, 2010, 8:00 pm

  miestelėnui nerijau, kai rimti vyrai ir moterys čia diskutuoja ir teikiasi ką nors parašyti – būk tiek protingas ir taktiškas ir kukliai kamputyje pastovėk ir viską tyliai konspektuok.
  Tau leisime tarti žodį tik kai paprašysi.
  Ar supratai? O gal pakviesti WU, kad tau griežčiau paaiškintų?

 845. 845.

  Inga* kovo 2nd, 2010, 9:16 pm

  Fredi*, a Fredi*, brangusis ar isgerei melisu arbatos su medumi? Labai nesinervuok viskas bus gerai, greitai pasveiksi. Svarbiausiai laikytis lovos rezimo ir nepamirsk pliusinio meskiuko.

 846. 846.

  nerijus kovo 2nd, 2010, 9:27 pm

  romai

  Iš tamstos to nesitikėjau, kėlėte bent šiek tiek pasitikėjimo ir pagarbos…Aš tik paklausiau gerb. mokslų daktaro Maro ir laukiu jo atsakymo. Jis, kaip istorikas turi daugiau informacijos, nei aš ar Jūs. Man tik įdomu ir nieko daugiau…
  Aš bent nesu padaręs Valstybei to, dėl ko turėčiau gailėtis…
  Kas Jums yra Vasario 16 d. ir Kovo 11 d.? Atsakymą žinau, tai ir manęs neklausinėkit. Jūs, kaip ir aš, turiu teisę paklausti: kas ir ką padarė be suraityto parašo ir už tai gautų rentų, bei arų…
  Tikras Nepriklausomybės siekėjas, atsisakytų visų jam suteiktų privilegijų, bent iš pagarbos Tautai ir vardan to siekio…
  Fredi*
  Sukurk savo tinklaraštį ir tada nurodinėk…
  Kas tas WU?…Eilinis internetinis bailys, kaip ir Fredis*, kuris slepiasi po pseudonimais…

 847. 847.

  nerijus kovo 2nd, 2010, 9:32 pm

  romai

  Kur aš teigiau, kad man čia blogai?..
  Jei būtų blogai, tai turėjau visas galimybes nuo 1995 metų išvykti. Bet to nepadariau ir nesiruošiu daryti. Man gerai čia. Mano vaikai užaugs ir dibrbs ( tikiuosi ) čia- Lietuvoje.
  Ir kam man aiškintis?..
  Gerbiu Jūsų nuomonę, tai gerbkit ir mano. Mažas mažytis prašymas…su fredijais atskira kalba…

 848. 848.

  bang kovo 2nd, 2010, 9:48 pm

  Kad nesigaili, dar nereiškia, kad nėra dėl ko.

 849. 849.

  romas kovo 2nd, 2010, 10:54 pm

  Nerijau, ką Patackas privalėjo Lietuvos labui nuveikti labiau nei tu? Jis žmogus yra išsilavinęs, spėjo pasėdėti už politiką prie tarybų valdžios, aktyviai dalyvavo Sąjūdyje, atkūrinėjo Lietuvą, dirbo KAM-e – negi to mažai?
  Rentą jis gauna, nes yra senas ir nebedirba, manau.Sklypus gavo beveik visi signatarai. Greičiausiai negavo tik tie, kurie neėmė. Aš nesuprantu, kas yra negerai dabar, kai jau tiek metų praėjo. Patackas, beje, labai panašus į tokį, kuris neėmė, bet jei ir buvo paėmęs, ką tai keičia? Prezidentas po kadencijos gauna namą, automobilį, apsaugą ir gerą pensiją iki gyvenimo galo. Visame pasaulyje aukščiausio ešalono politikai gauna kompensacijas už tai, kad buvo politikais, nes jie nebegali normaliai grįžti į darbo rinką dėl įvairių priežasčių. Jei pavydas neužgrauš, paieškok, kiek Grybauskaitė gauna ir gaus iš EK :) Negerai gavosi, kai vienas iš signatarų, Gintaras Ramonas, po 1992m prekiavo turguje, kentė patyčias ir nusižudė.

 850. 850.

  R.Medinis kovo 2nd, 2010, 11:22 pm

  Marui, dėl dokumento nieko negaliu pasakyti, visiškai neturiu informacijos – nors jis man pasirodė į temą. Pati pagrindinė mintis, man kaip tik atrodo nepaviršutiniška. Kolaboravimo plačiąja prasme buvo daug ir išliko nemažai. Galima atrasti ar prigalvoti daug argumentų pateisinant ši reiškinį, bet aš manau svarbu pripažinti, kad tai blogis. Tai suokalbis su savo paties sąžine. Tai yra tai, apie ką turi kalbėti šeimoje, mokykloje, bažnyčioje. LTSR tik vienas iš pavyzdžių. Sąžinės ir skrandžio dilema persekioja žmoniją nuo pat pradžių. Bet pasirinkimas visada yra…

 851. 851.

  Maras kovo 3rd, 2010, 12:15 am

  Nepripažįstu „kolaboravimo plačiąja prasme” sąvokos – tokio dalyko nėra. Yra prisitaikymas kaip esminė socialinio gyvenimo sąlyga (visi mes prisitaikome ir visose santvarkose). Jei politinis režimas nepriimtinas morališkai, nepriimtinas ir aukštesnio lygmens prisitaikymas.
  O kolaboravimas, jei jau taip norime vartoti šį terminą, yra politinis veiksmas. Kolaborantai buvo ir Liaudies seimas, ir generaliniai tarėjai nacių okupuotoje Lietuvoje. Ar galėjo žmogus, gimęs 1940 m. būti kolaborantu 1970 m.? Man tai atrodo kvaila, todėl ir terminas – netaikytinas.

 852. 852.

  nerijus kovo 3rd, 2010, 7:15 am

  romai

  Kaip lengva- viską pamirškim, juk viskas okey?..Paprasta- lietuviška.
  Teigti, jog rentos ir arai išgelbėjo nuo „šniūro”- naivus požiūris ir labai jau neįtikinantis. Nebent, tik Jus?..
  Gal pradėkim gelbėti tuos, kurie nori nušokti nuo Žaliojo tilto, kurie skambina psichologine pagalbos linija,- rentomis? Žinote, daug gyvybių išsaugotume?..
  Grybauskaitė DIRBO ir UŽSIDIRBO ir kaip tai galima sieti su rentomis?..
  Teigiate, jog visame Pasaulyje prezidentai gauna namą, apsaugą, atomobilį ir gerą pensiją…Tikrai? Aš nedrįsčiau taip teigti.
  Kas dėl mūsų poprezidentinių priedų…
  Ar esame tokia turtinga valstybė, kad galime leisti tokiom privilegijom, kaip namas už keletą milijonų, tarnaitė?..Jūs sakysite, jog tai smulkmena?..Žinoma. Kas čia tokio, juk sumos nėra didelės?..Bet ne apie sumas kalbame. Apie moralę.
  Beje, tie namai, kurie stovi Turniškėse- lenkų palikimas.

 853. 853.

  Fredis* kovo 3rd, 2010, 7:35 am

  nerijaus komentarams būdingas kairysis paklydimas, jog valstybė negali, neturi turėti savo užsienio politikos, o tik pareigą lankstyti nugarą prieš stipresnį, galingesnį.
  Pliurpia vaikinas totalias nesąmones.

 854. 854.

  Valentinas kovo 3rd, 2010, 7:58 am

  Mintis, kad esame priklausomi nuo pasaulio galingųjų ir nieko čia nepadarysi yra viena iš miestelėniškojo mąstymo kertinių dogmų.

 855. 855.

  nerijus kovo 3rd, 2010, 8:02 am

  Valentinai

  Kažką skiedžiate kartu su fredijum?..
  Valstybės politika yra rentos? Apsičiupinėkit.
  Kuom mes priklausomi nuo Pasaulio „galingųjų”?..
  Valentinas ir Fredis visada teisūs ir vieninteliai, nepakartojami teisuoliai. Kiti negali turėti savo nuomonės. Neetiška.

 856. 856.

  Fredis* kovo 3rd, 2010, 8:07 am

  miestelėniškojo mąstymo ypatybė – prezidentinių redzdencijų miestelis Turniškės yra lenkų paklikimas, Prezidentūros pastatas – buvę Kutuzovo rūmai ir apskritai mes važinėjame sovietų laikais išgrįstomis gatvėmis, „nesugebėjome” pasistatyti nė vieno vaikų darželio, o tik išdraskyti vienintelę vertybę – IAE, todėl esame nieko verti, verčiau sučiaupus burną patylėti.

 857. 857.

  Fredis* kovo 3rd, 2010, 8:19 am

  nerijau, tavo istorinės žinios apie mūsų šalį buvo pradėtos fiksuoti tik nuo to momento kai tarpusavyje susigrūmė Vilniaus tarybos nariai E.Lementauskas su V.Urbonavičiumi, o taip pat nuo triumfališko V.Uspaskich ir sekančioje kadencijoje jo klono A.Valinsko komandų žygių į Seimą, todėl apie rentų ir žemės sklypų dalybų tradiciją nuo pat 1918 metų dalinti signatarams tau nieko nėra žinoma, bet tavo guvus protas ir sveika miestelėniška nuovoka be jokios abejonės šią atgyveną labai teisingai sukritikuoja. Rentos ir žemės sklypai yra nemodernu ir nešiuolaikiška. nerijau, ir tu prisidedi prie tradicijų formavimo mūsų šalyje, mūsų valstybei svarbus kiekvienas žmogus.

 858. 858.

  R.Medinis kovo 3rd, 2010, 8:23 am

  Marai, kolaboravimą galite vadinti prisitaikymu – esmė nuo to nesikeičia. „Ar galėjo žmogus, gimęs 1940 m. būti kolaborantu 1970 m.?” – aš manau galėjo. Kitas klausimas ar jis suprato, suvokė savo veiksmus, ar galima už tai kaltinti, bausti, bet pasakyti , kad tai yra /buvo blogai – reikia. Prisitaikyti – žmoniška, kaip ir žmoniška klysti, meluoti, pavydėti ir t.t. Bet žmoniška, natūrali savybė ar reakcija pati savaime netampa pateisinama. Be idealizmo nėra idėjos, o be idėjos nėra Valstybės.

 859. 859.

  Fredis* kovo 3rd, 2010, 8:57 am

  A.Patacko sakinys:
  „…dambos užpildu buvo tie 70 proc., ta žiguliukų ir pilkšvų silikatinių plytų Lietuva, kuri nebuvo sovietų valdžios draugas, bet nebuvo jau ir priešas, kuri sėkmingai prisitaikė ir susitaikė…” – Maro disertacijos atspirties taškas ir pagrindinė mintis. Visi 100 proc. pavergti gyventojai ir neturėjo kiekvieną dieną spirgėti ir galvoti kokie jie nelaimingi, rašyti proklamacijas, grindų etrmėse kaupti ginklų sandėlius ir kai tik bus duotas revoliucionierių signalas (švilpukas) – lupti lentų grindis ir ginkluotiems lengvaisiais šautivais ir granatsvaidžiais mestis į kovą prieš tironiją.

 860. 860.

  romas kovo 3rd, 2010, 9:02 am

  Nerijau, gal iš viso atsisakykim valdžios, nes ji kainuoja. O jei turim valdžią, ji turi savo kainą. Kas eis į Seimą, jei nėra jokių garantijų po kadencijos pabaigos? Žmonės dirbdami renkamose pareigose praranda savo profesinę kvalifikaciją ir nebegali po 4 ar daugiau metų taip laisvai grįžti į darbo rinką. Mes pastoviai prarandam Seimo kokybę, kai dėl šių priežasčių neina į valdžią tikrasis intelektualinis tautos elitas. Rentas reikia mokėti ne tik signatarams, bet ir visiems buvusiems seimo nariams. Juknevičienė, pavyzdžiui, juk nebegalėtų grįžti dirbti gydytoja, o Salamakinas – tekintoju po tiek metų politikoje.
  Į aną sklypų istoriją negalima žiūrėti šių laikų žmogaus akimis. Prie tarybų valdžios žmogui visą NT išskirdavo ir beveik niekas nėra mokėjęs. Nomenklatūrininkams dažnai išskirdavo sklypus ir šie pasistatydavo privatų namą. Eiliniams žmonėms išskirdavo butus, nes retas kuris galėjo statytis, neturėdamas priėjimo prie statybinių medžiagų, ir sklypų eilėje nestovėdavo (stovėjo eilėje butui). Rinka buvo deficitinė, o statybinėms medžiagoms reikėjo gauti paskirą iš tarybų valdžios. Signatarai buvo suvažiavę iš visos Lietuvos, todėl, greičiausiai, pagal tarybinę tradiciją nusprendė išskirti sklypus. Skyrė visiems, kad niekas nesijaustų nepagerbtas. Sklypų istorija yra neskani tik tame kontekste, kad atkuriamasis seimas pasielgė kaip tarybinė nomenklatūra.
  Jei norim sugrąžinti teisingumą Lietuvon, Nerijau, reikia viską sugražinti į 1990m padėtį. Faktiškai visas Lietuvos turtas buvo padalintas neteisingai. Vilniečiai gavo butus už dyką ir gavo tie, kuriems tarybų valdžia buvo davusi. Taip buvo nuskriausti, kurie buto neturėjo. Taip pat nukentėjo, kurie gyveno prastesniame rajone ir privatizavo pigesnį butą. Apie verslininkus, kurie už investicinius čekius, kas yra tik makulatūra, nusipirko valstybines gamyklas, jau net nešneku. Žodžiu, po nepriklausomybės paskelbimo neįvyko teisingos turto dalybos :) Jei turi priekaištų signatarams, atiduok tautai tai, ką pats gavai arba gavo tavo tėvai už dyką po 1990m.

 861. 861.

  nerijus kovo 3rd, 2010, 9:36 am

  Mano tėvai ir seneliai nieko negavo už dyką, nei butų, nei žemės, nei namo po 1990 metų, nei anksčiau. Palikimu arba pirko. Tai neturiu ką ir grąžinti ;)
  Niekas būtų, tarybiniais laikais, nedalino už dyką. Neklaidinkite.
  Sakote, jog rentomisreikia vilioti Seiman?..Aš, šiuo atvju esu kitokios nuomonės. Gana tik žvilgterti, kie turčiai ten suėję ir viskas tampa aišku ir dar aiškaiu, kai po vienerių metų kadencijos jų turtai jei ne padvigubėja, tai patrigubėja. ir ten daug išsilavinusiu ir vadinamojo elito?..Vienetai.
  Kas dėl nomenklatūrininkų namų…Kokia yra Lietuva ir kokia buvo tarybų sąjunga?..Dydžiu ir BVP. Ar mes galime sau leisti tęsti lenkiškąją, vėliau- lietuviškąją ir galiausiai tarybinę tradiciją?..Laikai keičiasi, tik niekas nenori keisti tradicijų.
  Jei salamakinai, po kadencijų neranda darbo tai ne mano ar Jūsų problema- tam yra darbo birža. jei tutkus rado darbo, tai salamakinai ras…Ne darbe esmė, o nepakeičiamume.
  Nepakeičiamų pilnos kapinės!!!

 862. 862.

  nerijus kovo 3rd, 2010, 9:38 am

  romai

  Darbo biržoje organizuojami kvalifikacijų kursai. Bet manau, kad salamakinams to neprireiktų.

 863. 863.

  romas kovo 3rd, 2010, 9:57 am

  Nerijau, prie tarybų valdžios butus ir sklypus dalino už dyką. Žmonės atsistodavo į eilę ir laukdavo, kol paskirs. Buvo kooperatinė butų statyba ir privati namų bei sodnamių statyba. Už žemę jei ir reikėjo mokėti, tai nebuvo pirkimo pardavimo aktas. Žemė iš viso negalėjo būti privati, nes visa buvo valstybinė, todėl ji buvo tiesiog duodama naudoti. Po nepriklausomybės paskelbimo viską buvo galima išsipirkti už investicinius čekius. Jei tėvai turėjo namą Vilniuje, jie irgi taip darė ir realiai gavo sklypą Vilniuje už dyką, kaip ir signatarai.

 864. 864.

  Valentinas kovo 3rd, 2010, 9:58 am

  Fredi,
  Pasirodo Medinis yra aršesnis patriotas už mus abu kartu paėmus. Turėtum atsiprašyti, kad kažkada išvadinai jį socialistu. :)

 865. 865.

  nerijus kovo 3rd, 2010, 10:13 am

  Visiškai priešinga istorija, nei Jūs parašėte.
  Žemė buvo gauta už žemę, kurią nusavino kolūkiui ir žinoma, kiekis gautos ir kiekis atimtos nesutapo šimteriopai. Leido statytis namą. Žinoma, savo lėšomis.
  Tie ponai,- signatarai, neturėjo turto?..Negebėjo jo užgyventi, kad jiems prireikė už parašą Laisvei, sumokėti rentomis ir arais?..
  Jie dėl pareigos ir Laisvės dėjo savo parašą ar dėl išskaičiavimo?..
  Paaiškinkit: kodėl žemės sklypai buvo dalinami ne kur Vilniaus raj., o pačiame Vilniuje?..Brangesni?..
  Nuo to pradėkim kalbėti apie jų sąžinę bei patriotoškumą ir pagarbą savo piliečiams.
  Žinoma, nesugražinsi kas buvo ir nieko nepakeisi. Bet kokią teisę turi moralizuoti kitus, jog tas ir anas dirbo, o šitas ir anas nedirbo Lietuvai?..Ką jie vadina „darbu”, ką „nedarbu”?..Beletristika ir nieko daugiau…

 866. 866.

  nerijus kovo 3rd, 2010, 10:28 am

  Jei patackai teigia, jog „anie” dirbo ne Lietuvai, tai galime teigti, jog patackai dirbo SAU!!!
  Patackai dūšios žinovai- įlenda, paknisa ir žino kas, kam ir su kuom dirbo :)
  Galime teigti, jog seneliai, dirbdami kolūkiui, dirbo ne Lietuvai, ne dėl savo šeimos, o „aniems” kur „rubininės” žvaigždės pamautos ant stogo stovi?..Galima ir taip prifantazuoti!!
  Dirbo ir sau ir „aniems”, kaip ir lyg šioliai dirbame sau ir „aniems”. Skirtumas tik tas, kad žvaigždžių ant mūrų nėra…

 867. 867.

  Fredis* kovo 3rd, 2010, 10:36 am

  R.Medinis – tipiškas okupuoto, silikatinių plytų krašto pilietis – kantriai dirba ir tyli, bet idealo – savo valstybės siekio – neprarado. Gera medžiaga patyrinėti Marui.

 868. 868.

  Valentinas kovo 3rd, 2010, 10:45 am

  Kad visiems būtų aišku – Medinis, ne Miestelėnas :)

 869. 869.

  Fredis* kovo 3rd, 2010, 10:54 am

  Miestelėnui nerijui apie mūsų istoriją ir tradicijos atsiradimą savanoriams gauti žemės sklypus
  .http://moku.lt/darbai/moku.lt_lt_ekonomikos_mokslo_tyrinejimas

 870. 870.

  nerijus kovo 3rd, 2010, 11:25 am

  http://autoTAŠKASfishkiTAŠKASnet/comment.php?id=952

  Fredžio kambrioaletas. Pirmas iš viršaus.

 871. 871.

  nerijus kovo 3rd, 2010, 11:26 am

  Fredžio kabrioletas:

  auto TAŠKASfishkiTAŠKASnet/comment.php?id=952
  Pirmas iš viršaus. Paveši Miestelėną?..

 872. 872.

  Fredis* kovo 3rd, 2010, 11:44 am

  nerijau, per kelias minutes atsidariau pirmą pasiatikiusį mokslinį darbą ir įmečiau tau pasiskaityti, kad įsivaizduotum, jog mūsų valstybės istorija neprasidėjo nuo E.Lementausko paliktos pakišos V.Urbonavičiaus vonios kambaryje. Mūsų šalis nuėjo ilgą istorinį laikotarpį, viskas vystėsi labai organiškai, palaipsniui, nuosekliai, neiškrentant iš bendro europinio konteksto, o čia citata tau:
  „Kairiosios, bolševikinio tipo idėjos ūkiui pertvarkyti, skelbtos Lietuvos kompartijos ir jos pirmtakų, vadinamųjų revoliucinių demokratų, taip pat priklauso ekonominės minties sričiai, bet darbe jos netyrinėjamos, nes ne jos buvo lemiančios. Daugiausia bus analizuojamos liberalios ekonominės idėjos.”

 873. 873.

  romas kovo 3rd, 2010, 12:59 pm

  Nerijau, Lietuvos gerovė priklauso nuo to, kokie protingi jos žmonės. Gal tikrai mums su tavim truputį dievas nedavė, kad nėra taip, kaip turėtų būti. Įtikink mane, kad reikia neduoti rentų signatarams, mokėti mažas algas seimo nariams, nacionalizuoti turtą, kuris atrodo tautai įgytas neteisėtai, ir aš prabalsuosiu už kokių nors hunveibinų partiją per kitus seimo rinkimus. Svarbiausia yra, kad žmonės gerai jaustųsi.

 874. 874.

  . kovo 3rd, 2010, 2:00 pm

  Marai, o visgi – kelintoje Lietuvos Respublikoje mes dabar gyvename?

  Signataras A.Patackas, rašo apie Trečiąją. Maniau, jis tik technokratas, baigęs inžinerinius mokslus, pasirodo -” dėstė etiką, kultūros filosofiją ir baltų kultūrą Kauno politechnikos institute, Vytauto Didžiojo universitete.”

  A propos – Kitas signataras R.Valatka visai nesenai kažkur tai išsireiškė, jog A.Patackas nepriėmė rentos. Prisimenant šių signatarų konfliktą net su fiziniais veiksmais gana garbinga…

 875. 875.

  Maras kovo 3rd, 2010, 2:08 pm

  Taške, nežinau, susitarimo nėra. Iš esmės šis bandymas sekti prancūziškuoju modeliu nesėkmingas, nes Prancūzijoje viskas aišku – pasikeitus konstitucinei santvarkai keičiasi ir respublikos numeris. Mūsuose neaišku, ar ATR buvo respublika (niekaip nesutariama); kodėl neskiriama atskira respublika po 1926 m. perversmo (kardinalus konstitucinės santvarkos pokytis, tiesa, konstitucija pakeista vėliau – tik 1928 m.); konstitucijų ir išvis buvo daugiau (dar ir 1938 m.).
  Todėl per daug neaiškumų, kad būtų galima vartoti respublikų numeraciją.

 876. 876.

  nerijus kovo 3rd, 2010, 2:24 pm

  romai

  Žinoma, kiekvieno reikalas- neimti ar neduoti. jei buvo siekiama IDEALŲ, tai pirmieji idealai turėjo būti SIGNATARAI, kaip pavyzdys visuomenej, kuri laukė kažko naujo, kas keltų jiems pasitikėjimą ir viltį, kad pagaliau kažkas pasikeis…Viltis griuvo, su pirmomis turto perskirstymo/ dalymosi varžytuvėmis: kas daugiau? Kam priklauso? Kas turi pažinčių?..ir t.t.
  Ar visi, dalyvavusieji Sąjūdyje, buvo ne savanaudiškomis paskatomis sulindę? Ar ne per pažintis:- Va, ateik, pasirašysi aktą, bus naudos ir tau ir tavo šeimai?..
  Seimo narių atlyginimas, neturi būti, kaip kasininkės maksimkoje ar etatinio vadybininko ( ne Valentino ). Darbas atsakingas. Sutinku. Kiek atsakingi mūsų samdiniai,- tai jau jų smegenų vingių kiekio ir kokybės klausimas?..Bet „vokeliai”?..
  Tokios įmonės, kaip MN, alkoholio, rūkalų, elektros energijos tiekimo, šilumos ir vandens ūkis turi būti Valstybės rankose ir be „siurbėlių”, nes kitaip kvepia monopolija. Vaidiname laisvąją rinką, o iš tikro sėdime ant monopolijos maišo.
  Vienok, visi stūgauja, jog mums reikia pritaikyti Skandinavijos šalių patirtį, o elgemasi preišingai- tolstama ir leika tik kalbos.

 877. 877.

  . kovo 3rd, 2010, 2:25 pm

  Na, va taip ir galvojau. Kad aišku, jog neaišku. Guodžia tik tai, kad ir kita tauta irgi panašioje, nors ir kiek kitokioje situacijoje:
  „Rzeczpospolita III, IV czy diabli wiedzą która” :)

 878. 878.

  Fredis* kovo 3rd, 2010, 2:37 pm

  nerijau, ką reikėjo pažinti, kad per pažintį sulįsti į Sąjūdį?
  Šiaip tai tavo miestelėniška guvi nuovoka yra visiškai teisinga – veržėsi visi į Sąjūdį vieni kitiems per galvas, ypač miestelėnai, kaimiečiai kaip visada visais laikas buvo atsargesni – kaime žmogus pats sau šeimininkas ir jam jokios valdžios nereikia.
  Net komunistų partija truputį mėgdžiojo Sąjūdį, ieškojo pažinčių Sąjūdyje, nes prisibijojo liaudies keršto ir viešo nulinčiavimo gatvių aikštėse ir skubiai atsiskyrė nuo Maskvos motininnės organizacijos. A.M. Brazauskas su visų mūsų mylimu Lino Karaliaus ir Aleksandro Sacharuko siaubu A.Salamakinu tapo nepriklausomais, tikrų tikriausiais lietuviškais komunistais.

 879. 879.

  romas kovo 3rd, 2010, 2:49 pm

  Nerijau, lietuvis yra užsispyręs. Jei jam atrodo, kad visa laimė buvo Tarybų sąjungoje ir kiekvienas žingsnis tolyn nuo jos veda į prapultį, jis visai savo veiksmais stengsis likti praeityje: garbins valstybinę nuosavybę, rinks į valdžią buvusius, kol anie neišmirs, ir reikalaus iš valdžios kažką duoti. Kol kas tarp mūsų ir Estijos yra mažas skirtumas. Kai estai mus pralenks kokį 10 metų, lietuviai apsižiūrės, kodėl estams taip sekėsi ir mėgins padaryti, kaip jie. Juk, kai esi užsispyręs, ant grėblio reikia lipti tol. kol nebegali pakęsti skausmo kaktoje :) Mūsų pati pagrindinė bėda ir yra, kad nenorim reformų, laikomės atskirai nuo valdžios ir amžinai bambam, vietoj to, kad dalyvautume valstybės statyboje. Niekas nieko už mus nepadarys. Nėra tokios valdžios pasaulyje, kuri galėtų ko nors pasiekti be piliečių darbo visų labui.

 880. 880.

  nerijus kovo 3rd, 2010, 3:05 pm

  Fredi*

  Nuo tavo pseudointektualizmo ir beletristikos tampo…
  Turi savo numylėtąjį ir išpupintąjį Valentina- kalbėkis. Dėmesio stoka?..Vakar, Inga*, gerai pasiūlė,- siūlau pasinaudoti,- pasiimti meškį ir eiti pvakario miego. fredžiams padeda…
  Eik, klausimų uždavinėti ir pats į juos atsakinėti. Sako, kad susireikšminusiems savimyloms padeda.

 881. 881.

  Valentinas kovo 3rd, 2010, 3:12 pm

  Fredi, šiandien dar mažai jaučiuosi papupintas. Netinginiauk :)

 882. 882.

  Fredis* kovo 3rd, 2010, 3:23 pm

  Ramūno Karbauskio nedomina jokie postai vyriausybėje, jis tik iškėlė A.Kubiliui reikalavimus mažinti PVM spaudai ir žemės ūkio produkcijai. Tai tik patvirtina mano teiginį, kad valstiečiai per daug nesidomi krašto valdymu – jiems tik netrukdyk žemę arti.

 883. 883.

  Fredis* kovo 3rd, 2010, 3:30 pm

  Nepasitenkinimus, maištus valstybė ir klausimus Ligi Dangaus tinklaraštyje kodėl tokie mažai (nepakankamai) idealistiški yra signatarai yra miestelėnų prerogatyva.

 884. 884.

  Valentinas kovo 3rd, 2010, 3:39 pm

  Karbauskis, kiek suprantu, yra aktyvus žemės ūkio verslo dalyvis ir yra asmeniškai suinteresuotas. Manau, jam užtenka tik PVM žemės ūkio produkcijai sumažinimo (kaip žinia, kainos nesumažės, tik gamintojai daugiau uždirbs) ir viskas.

 885. 885.

  TipasK kovo 3rd, 2010, 3:57 pm

  Siūlau paskaityti: haštėtėpė ://www.elektronika.lt/news/electronics/21842/

 886. 886.

  . kovo 3rd, 2010, 4:36 pm

 887. 887.

  . kovo 3rd, 2010, 5:42 pm

  TipasK įdėjo nuorodą vos ne apie perpetum mobile. Apie tą Blumo dežutę nieko nebuvau girdėjęs, pasiskaitinėjau. Geras, tiktų mums vietoj Elektėnų, bet vis tiek be rusų dujų neapsieitumėm.
  Ilgai dar laukt, kol atpigs.

 888. 888.

  TipasK kovo 3rd, 2010, 7:12 pm

  Taškai, jei tai teisybė, tai čia ne tik revoliucija, čia sprogimas, apversiantis pasaulį.

 889. 889.

  romas kovo 3rd, 2010, 7:40 pm

  TipaiK, kad neaiški jo kaina. Nežinau, ar pigu yra 8-10 amerikietiškų centų už kilovatvalandę. Kaina, aišku, Amerikoje. Nežinom, kaip skiriasi mokesčiai ir dujų kaina. Taip pat tokią kainą duoda dideli serveriai. Neaišku, ką parodys maži.

 890. 890.

  nerijus kovo 3rd, 2010, 7:49 pm

  Valdemaras Klumbys apie Žaliojo tilto statūlas, savaitraštyje „Atgimimas”:
  „Nenugriausime paminklo ir mūsų valstybingumui iškils pavojus? Man tai juokinga. Atvirkščiai, kol mes nepadarysime sovietmečio „savu”, tol mes jo net negalėsime nagrinėti”.

 891. 891.

  Fredis* kovo 3rd, 2010, 7:55 pm

  Kas į jas kėsinasi? Jau seniai apgintos ir savos.
  Vėl 20-metų senumo istorija gromuluojama…
  nerijau, ar tu džiaugiesi, kad gyveni laisvėje?

 892. 892.

  nerijus kovo 3rd, 2010, 8:00 pm

  Fredi*
  Šiuo metu skaitau straipsnį ir tik atkreipiau dėmesį į Maro pasisakymą,kuris garbingai turi savo temą, šiame tinklaraštyje. Dalinuosi su visais ir nieko asmeniško. Tau jau paranoja.

  haš tė tė pė http://www.atgimimas.lt/articles.php?id=1267101274

 893. 893.

  Fredis* kovo 3rd, 2010, 9:11 pm

  „Rusija labai subtiliai paspaudė mygtuką ir patikrino, kaip mes reaguosime. Labai gaila, kad žmonės užsikabino“, – sako „Atgimimo“ pakalbinta istorikė Rasa Čepaitienė”.
  miestelėne, kodėl tu užsikabinai, provokuoji?

 894. 894.

  . kovo 3rd, 2010, 9:32 pm

  Beveik revoliucija bus, kai atpigs pats įrenginys, bent 10 kartų.
  Ir tai mums – ubagams – būtų per brangu.
  Įdedu citata, pagal ją galit pagoglinę plačiau pasiskaityti rusiškai gana didelį straipsnį, man rodos objektyviai parašytas:

  Работая на обычном газе, ES-5000 производит электричество по цене 8-10 центов за киловатт-час. Покупка электричества „из розетки” обошлась бы владельцам установки в 14-15 центов за кВт-ч.

 895. 895.

  Valentinas kovo 3rd, 2010, 9:44 pm

  Taške, Wikipedijoje anglų kalba yra išsamus straipsnis apie Bloom Energy. Kaip ir visame kame yra įvairių nuomonių. Vieni sako, kad tai revoliucija. Skeptikai sako, kad Silikono slėnyje šimtai firmų žadėjo ir žada energetinę revoliuciją, tačiau dar nei vienai nepavyko sukurti daugiau energijos, nei reikia sunaudoti jos pagaminimui. Įdomus faktas, kad General Electric vykdžiusi tyrimus šioje srityje jau prieš keletą metų juos nutraukė. Siemens taip pat. Klausimas ar vienišas genijus galėjo sukurti kažką tokio, ko nesugebėjo šie pasauliniai technologiniai gigantai vis dar lieka atviras.
  Pati technologija, kiek aš supratau, yra kuro elementų (fuel cell) apdorojimas, kurio metu jie kažkaip darniai išsirikiuoja viena kryptimi ir dirba žymiai efektyviau, nei paprastas kuras. Romas arba Šrekis, kuris baigė techninius mokslus galėtų paaiškiti daugiau.

 896. 896.

  . kovo 3rd, 2010, 10:59 pm

  Nepertaukiamo veikimo elektrochemijos įrenginys, kuris reakcijos cheminę energiją tiesiogiai paverčia į elektros energiją kartu su šilumos likučiu.
  Tai yra tas paslaptingasis SOFC – Solid oxide fuel cell

  Kitaip tariant – didelė „batarėjka”, kurią reikia pastoviai šerti pvz. propanu

  Pasirodo, dar 2006 metais mūsų mergelka Giedrė Pakulytė iš VGTU labai paprastai ir vaizdžiai tai aprašė.
  h -t – t – p://www.vgtu.lt/upload/svk/g_pakulytes.pdf

  Kas labai smagu, dar nesam visiški aborigenai :)

 897. 897.

  nerijus kovo 4th, 2010, 8:06 am

  Fredi*
  Kol nevėlu, nueik pas šeimos gydytoją. Patariu.
  Jei Ligita, savo didžiuliuose hektaruose, išskyrė arą Marui, tai į jo arus nepretenduoju, tik perteikiu tai, ką jis rašė…
  Jei iš tikro, tai man dzin, ar remontuos tas statulas ar ne…Svarbu, kad tą žvaigždę su pjautuvu ir kūjumi išimtų iš vėliavos smailės…Neliks provokacijų- niekam nereikės apie tai kalbėti ;)

 898. 898.

  Valentinas kovo 4th, 2010, 8:13 am

  Nerijau,
  Mes čia propaguojame pagarbos, susiklausymo, santūrumo idėjas. Prašau, elkis atitinkamai.

 899. 899.

  Fredis* kovo 4th, 2010, 8:16 am

  Nemanau, kad būtų protingas žingsnis išimti pjautuvą ir kūjį iš vėliavos antgalio skulptūrų prie Žaliojo tilto. Parodytume tik savo nepilnavertiškumo kompleksus. Maras teisingai sako – su praeitimi reikia susigyventi, tie paminklai, kurie išliko, reiškia žmonių valia buvo nuspręsta, kad jie turi stovėti, 20-ies metų laikotarpis yra pakankamas, kad į praeities įvykius žiurėtume kaip į istoriją.
  Man juokingai atrodo pastatas prie Baltojo pėsčiųjų tilto, iš kurio špiliaus išluptas pjautuvas su kūju ir paliktas tik apskritimas. Gal kokį pusmėnulį įstatyti? :)

 900. 900.

  Fredis* kovo 4th, 2010, 8:17 am

  Valentinai, miestelėnui sunku susigyventi su savo praeitimi, būkime jam atlaidūs.

 901. 901.

  Valentinas kovo 4th, 2010, 8:20 am

  Būkime. Mylėkime Miestelėnus tokius, kokie jie yra.

 902. 902.

  nerijus kovo 4th, 2010, 9:09 am

  Valentinai, pasakykite tai ir savo draugužiui- pupuliui…
  Fredi*
  Ar esi kaip susijęs su Kaišiadorimis?..

 903. 903.

  Valentinas kovo 4th, 2010, 9:16 am

  Pupuli, apsiramink!

 904. 904.

  Fredis* kovo 4th, 2010, 9:19 am

  Kaišiadorys – kiekvienam lietuviui brangi vieta, tai Lietuvos Prezidento A.M.Brazausko gimtinė. Kiekvieną pavasarį važiuoju į Kaišiadoris ir vaikštau po apylinkes ir žvilgsniu ir rankomis liečiu kiekvieną akmenį, tvorą ir nuostabų mūsų šalies kraštovaizdį. Kaišiadoryse taip pat gimė geriausias mūsų Rusijoje žaidžiantis krepšininkas R.Šiškauskas, vakar įmetęs į Malagos miesto komandos krepšį 16 taškų. Dviguba šventė kasmet žydint alyvoms aplankyti Kaišiadoris.

 905. 905.

  Valentinas kovo 4th, 2010, 9:29 am

  Ar aplankai Brazausko vardo mokyklą?

 906. 906.

  Fredis* kovo 4th, 2010, 9:34 am

  Kodėl Vilniuje Šnipiškėse negalėtų atsirasi E.Lementausko ir V.Urbonavičiaus vardo gimnazija? Man atrodo, kad būtų labai gražu įprasminti jaunos valstybės dramatišką ir demokratišką virsmą į civilizuotą laisvų piliečių valstybę.

 907. 907.

  Valentinas kovo 4th, 2010, 9:45 am

  Pradžioje reikėtų įsteigti gimnaziją, po to jai suteikti vardą. Planas geras ir prasmingas. Atėjo metas civilizuoti Šnipiškes.

 908. 908.

  nerijus kovo 4th, 2010, 10:21 am

  Valentinai

  Jei žinotumėt tiesą apie Fredį* ar atleistumėt jam praeities klystkelius?..
  Šnipiškės turėtų būti itin civilizuotas mikrorajonas. Jame turėtų būti blaivykla „vidžiūnas: dvi taurelės”, greitoji gatvė be „inkilų”- „stumbrų 32- oji”, Zuoko meno galerija- „gugenrubikas”, Imbraso- homoseksualizmo muziejus, Navicko strip klubas- „pilvo šokis”, ir t.t.

 909. 909.

  Valentinas kovo 4th, 2010, 10:24 am

  Nerijau, kas aš toks, kad teisčiau ir atleisčiau? Esu menka žemės dulkė, kurią teis ir tikiuosi atleis nepaisant visų mano nuodėmių, kurias padariau ir dar padarysiu.

 910. 910.

  nerijus kovo 4th, 2010, 11:07 am

  Net, žmogui, kuris galėtų būti didžiausio tamtos aptapšnojimo ir paniekos vertas,- „ex draugas”?..Netikiu.
  Nesvarbu…
  Norės, pats prisipažins kas yra ir su kuo buvo!!!
  Atleiskit man,- jaunam,- už nepagarbą tinklaraštininkei ir Jums- komentatoriams. Atsiprašau.
  Atstovauju tik save ir nuo nieko nesu priklausomas nei mintimis, nei idėjomis, nei pinigais, nei partijomis, kaip kas nori mane susaistyti… ;)

 911. 911.

  Fredis* kovo 4th, 2010, 11:08 am

  juk mes, aktyvesni piliečiai, galėtume parodyti iniciatyvą ir pradėti gvildenti idėją ir ruošti galimybių studiją apie galimą pastatyti Vilniuje susitaikymo, darnos, santarvės, vyriškos draugystės simbolį, memorialą ar ką nors panašaus.
  Užtenka mums tų kovų. Evalvo ir Vido kompozicija, mano nuomone, labai tiktų. Simbolizuotų gėrio ir blogio kovą ir visą laiką laimi gėris.
  Jūsų teisė pasiūlyti ką nors kita.

 912. 912.

  nerijus kovo 4th, 2010, 11:20 am

  Taip. Kaip simbolis ir atminimas ateities kartoms, paminklas „voniai” atspindėtų to laiko žmonių darnų darbą, savivaldybės ir savo labui.
  Paminkle turėtų atsispindėti dviejų žmonių draugišką pasitrynimą kempine, pado trynimas „akmenėliu”, šampūno pylimas delnan ir pan. Kažkas panašaus į TV3 „butas” vonią?..
  Tik reikėtų rasti tinkamą vietą, tai įamžinti…

 913. 913.

  Valentinas kovo 4th, 2010, 11:23 am

  Paminklas darnai ir susiklausymui neturėtų savyje nešti kovos su blogiu idėjos, nes būtinai prasidės aiškinimaisi kas yra blogis. Paminklas darnai, susiklausymui ir harmonijai turėtų atspindėti, kad nei vienas nesame be nuodėmės tačiau atleidžiame vieni kitiems ir judame į priekį.

 914. 914.

  Valentinas kovo 4th, 2010, 11:24 am

  Fredi, gal mauzoliejų? Tik reikia sugalvoti kieno mumiją įkišime. Gal simbolinio Miestelėno?

 915. 915.

  Fredis* kovo 4th, 2010, 11:31 am

  mumizuoti Miestelėtą – gera idėja.
  Kiekvienas paslapčia galvotume, kad mumyse teka Miestelėno kraujas.

 916. 916.

  Rytis I kovo 4th, 2010, 11:39 am

  Čia pribėgo dar viena apipešiota vištelė:)
  Džiugu, kad sovietinio periodo vertinimuose atsiranda daugiau pliuralizmo. Bėda turbūt, kad kolkas vertinimai lieka tokie patys aktegoriški – arba blogai arba gerai. Atitinkama skaitytojų reakcija komentaruose, pvz. po Maro paskaitos atpasakojimu lryte. Šiaip nustebau pakankamai rimtais pasisakymais tokioje vietoje…
  Gal vertinti reiktų skirtingus sovietinio laikotarpio etapus, kaip – okupacija (tankai), inkorporacija (saulė), rusifikacija, kolektyvizacija/pasipriešinimo judėjimas, lietuvių atstovų įtraukimas į valdžios struktūras, „brandaus socializmo laikotarpis”. Kažkaip panašiai. Kiekviename etape buvo skirtingi valdžios veiksmai, skirtinga ir gyventojų reakcija. Kad ir tas pats paminėtas žvalgas R. Vaigauskas – prisijungė prie pogrindininkų komunistų dar smetoniniais laikais, pienburnis bėgo iš savo kaimo 41-aisiais, gelbėdamasis ne tik nuo vokiečių bet ir nuo vietinių… Kito pasirinkimo nebuvo – arba „už” arba „prieš”. Tai jo įsisamoninta ir tikrai „sava” santvarka. Tokių buvo šimtai, kurie paskui sudarė naujos santvarkos branduolį.
  Kitas pavyzdys – V. Mykolaitis Putinas. Visgi galima būtų abejoti, ar jam ta santvarka buvo sava. Po okupacijos kažkurį laiką nieko nespausdino. Daug rašė „į stalčių”. Beje, jam priklauso „disidentiška” mintis, stebuklingu būdu praėjusi visas cenzūras – „laisva tauta turi subręsti vergovei”. Kažkaip taip. Visą gyvenimą buvo ligotas ir nelaimingas. Galų gale, ar galima jį smerkti už parašą po Pasternako pasmerkimu – juk net Maskvoje vienetai atsisakė pasirašyti, ką jau kalbėti apie Lietuvą…
  Noriu pasakyti, kad sunku vienareikšmiškai vertinti, – turbūt dar istorikai nežino ir neturi visuminio vaizdo, yra tik atskiros šukės. Štai dar pavyzdys. J. Paleckis – mums jis vos ne priešas Nr.1. Bet skaitant kai kuriuos dokumentus (turbūt net nuorodą surasčiau), galima teigti, kad jis sužlugdė (?) pimuosius trėmimus, perduodamas informaciją per savo dukrą. Tie patys lietuviški komunistai stengėsi ignoruoti Suslovo nurodymus. Suprantu, tai joks nepasiteisinimas, bet… Ar dar smetoniniais laikais Kauno radijas netransliavo Maskvos užsakomųjų laidelių apie „gražų gyvenimą” Rusijoje, nebuvo įkurtas propagandinis rusų kultūros centras? Tai gal viskas prasidėjo daug anksčiau, ne 40-aisiais?
  Ai, užteks – pats baigiu susipainioti…:) Patacko teiginys, kad 70 nuošimčių kolaboravo, – nežinau, mano galva žmonės tiesiog dirbo savo darbus, dirbo santvarkoje kokia buvo. Sutinku, jog buvo „kalėjimo” požymių, bet vėlgi, ar vokiečių belaisviams, atstačiusiems Gedimino pilį ir pusę Vilniaus tas miestas gali atrodyti „savas” ar ne? Gal ir taip. Na ir kas – ar būtina tuom piktintis?

 917. 917.

  nerijus kovo 4th, 2010, 11:45 am

  Kokį dar mauzoliejų?..Kaip sena atgyvena- netinka.
  Siūlyčiau apsistoti ties paminklu „Мосфильм” vinjetės pavidalu.

 918. 918.

  Valentinas kovo 4th, 2010, 11:48 am

  Nerijus išsigando. Nebijok, kalbame apie simbolinį Miestelėną, kuris tūno kiekviename iš mūsų.

 919. 919.

  nerijus kovo 4th, 2010, 11:59 am

  Valentinai

  Kadangi, nežinau „Miestelėno” sąvokos,- neturiu dėl ko bijoti ;)
  Ieškokite kitų kandidatūrų, kurią galima būtų mumifikuoti.
  Daugeliu, šiuolaikinio gyvenimo atvejų, mumufikavimą galime suprasti, kaip lėšų praradimą. Pakanka tik FNTT ar STT.

 920. 920.

  . kovo 4th, 2010, 12:01 pm

  Rytis I pacitavo (ar parašė?):

  “laisva tauta turi subręsti vergovei”. Kažkaip taip.
  ………..

  Ar tikrai taip?

 921. 921.

  Rytis I kovo 4th, 2010, 12:08 pm

  Paieškosiu. Berods vadinosi „Sukilėliai”…

 922. 922.

  . kovo 4th, 2010, 12:28 pm

  Geras paradoksas pamąstymams. Panašu į Bernardą Šo.
  Keista, bet wiki radau lietuvišką, gar net raktą :

  Liuosybės noras daugel kraštų pražudė.

 923. 923.

  Rytis I kovo 4th, 2010, 12:50 pm

  Atsiprašau, radau tik „nevalstybine kalba”:
  В 1978 г. Т. Венцлова писал о судьбе Путинаса после включения Литвы в Советский Союз: „Поэт Путинас, уже немолодой и почтенный, некоторое время молчал, но вскоре начал публиковать, что положено. В повести о 1963 годе он протащил фразу, которая произвела впечатление на многих: дескать, нация должна созреть не только для свободы, но и для неволи. По-моему, это фраза капитулянтская. Не должно приучаться к роли раба. Впрочем, Путинас писал в стол стихи, которые сейчас всплывают в эмигрантских журналах. Переводил Мицкевича, заседал в Академии наук и был отчаянно несчастен…” (Милош Ч., Венцлова Т. Вильнюс как форма духовной жизни. [Переписка Ч. Милоша и Т. Венцловы. Письмо Т. Венцловы 1978 г.]

 924. 924.

  Rytis I kovo 4th, 2010, 1:11 pm

  Ką aš čia, mėgėjas, tauškiu, – gerb. Valdemaras pats citavo:
  „Kad ir vergovė taptų kūrybinga, tauta turi būti stipri, atspari, sąmoninga. Tauta turi būti priaugusi ne tik nepriklausomybei,
  bet ir vergijai. Tada ji bus pribrendusi ir amžinybei.“
  „Sukilėliai”, 1967 m., 417 p.

 925. 925.

  Maras kovo 4th, 2010, 2:01 pm

  Internetinių „šūdmalių”, „debilų” ir „bailių” [terminai iš jų pačių pasisakymų] Fredžio, nerijaus ir Valentino dergimasis – puiki priežastis čia neberašyti.

 926. 926.

  Rytis I kovo 4th, 2010, 2:12 pm

  :( (

 927. 927.

  Valentinas kovo 4th, 2010, 2:17 pm

  Marai,
  Gal gali nurodyti kur aš naudojau tokius terminus ir kur aš „dergiau” (čia tavo terminas).

 928. 928.

  nerijus kovo 4th, 2010, 2:20 pm

  Marai

  Nepyk.
  Neimk taip giliai širdin!!!
  Tamstos, kaip istoriko mintim, išskaytom „Atgimime”, pritariu. Reikia tobulinti ne senąją istoriją, o kurti naują ateitį.
  ;)

 929. 929.

  Maras kovo 4th, 2010, 2:27 pm

  Valentinai, užtenka pamatyti Tavo įnašą į „diskusiją” apie „Miestelėną”.

  Ryti I, man irgi gaila, bet kai normalus, su istorija susijęs komentaras (kaip Tavo) paskęsta mėšlo tvane… Neturiu aš laiko tame kapstytis.

 930. 930.

  Valentinas kovo 4th, 2010, 2:33 pm

  Akivaizdu, kad Maras neigia miestelėniškumą ir nenori jo pastebėti. Deja, Miestelėnas tūno kiekviename, tame tarpe ir Mare. Kvailas išsišokimas tai tik patvirtina. Marai, kol miestelėniškumo nepriimsi kaip savo, kol su juo nesusitaikysi, negalėsi jo įveikti.

 931. 931.

  R.Medinis kovo 4th, 2010, 2:59 pm

  Maras gal truputį per griežtai pasakė, bet yra daug teisybės. Gerbiamieji, aš suprantu Jūsų norą puikuotis savo paties išminties ir sąmojo perlais (pats ne be nuodėmės), bet kaip suprantu, diskusijų skyreliai (pvz. istorijos) tam ir buvo sukurti, kad tarpusavyje nesimaišytų elitiniai elitinių komentatorių (Fredis, VVV, etc) komentarai ir paprastų mirtingųjų diskusija apie žemiškus dalykus?

 932. 932.

  Valentinas kovo 4th, 2010, 3:18 pm

  Medini,
  Maras teisus tuo, kad istorijos skyrelyje gal ir nevieta blevyzgom. Tačiau tai yra nerūpestingas, lengvo žanro apsimėtymas replikomis ir vadinti tai „mėšlu” arba „dergimu” atsiprašau, galima ir įsižeisti.
  Be to, Nerijaus ir Fredžio ginčai nors ir karšti ir nelabai politkorektiški yra būtent susiję su istorija ir jos traktavimu.

 933. 933.

  TipasK kovo 4th, 2010, 3:24 pm

  Kviečiu sudalyvauti:
  ://www.langasiateiti.lt/index.php/lt/newsarch/232-registruokis-diena-internete

 934. 934.

  Maras kovo 4th, 2010, 3:36 pm

  Valentinai, pabaigai. Užtenka pasižiūrėti į mano pacituotus epitetus ir toną, kuriuo bendraujama (akivaizdžiai įžeidžiantį bei pašaipų).
  Gal jums visiems taip kalbantiems tai ir atrodo normalus „lengvas žanras” (kalėjimų gyventojams jų leksika irgi atrodo normali). O man tai – mėtymasis mėšlu. Požiūrių skirtumai? Galbūt, bet aš prie tokio bendravimo būdo priprasti nenoriu.

 935. 935.

  TipasK kovo 4th, 2010, 3:52 pm

  Nors ir žadėjau nesikišti:)
  Kviečiu labai atidžiai perskaityti Maro parašytą.
  Ir neskubėti vertinti ar atsakyti/atsikirsti.
  Tiesiog kviečiu perskaityti ir pagalvoti.
  Ramiai ramiai pamąstyti.

 936. 936.

  Valentinas kovo 4th, 2010, 4:07 pm

  Jau kelias dienas šaukiu apie Miestelėną glūdinti kiekviename iš mūsų, tame tarpe ir manyje. Šaipausi, bet tame tarpe ir iš savęs. Kokie jūs niūrūs ir nežaismingi! Net didžioji rimtuolė ir kovotoja Nida Vasiliauskaitė, atsiimdama metų moters renginio apdovanijmą, kvietė turėti daugiau humoro jausmo ir nežiūrėti taip į viską rimtai.

 937. 937.

  nerijus kovo 4th, 2010, 4:48 pm

  Valentinai

  Jūs, kaip visada savo stichijoje, it, gudrus lapinas ;)
  Prašymas: paaiškinkite man, neišprususiam, Jūsų sukurtos (?) sąvokos/ žodžio „miestelėnas” prasmę…

 938. 938.

  Valentinas kovo 4th, 2010, 4:51 pm

  Kad neteršti Maro šventovės, perkeliu diskusiją į Perla klausia skyrelį.

 939. 939.

  nerijus kovo 4th, 2010, 4:54 pm

  Valentinai

  Ten „kimba” rašymas. Sunku rašyti, nes vaizdas ekrane ( raidžių ) atsilieka nuo paspaudimo klaviatūroje :)
  Prašom Ligitos kitos temos, kad neteršti esamų?!

 940. 940.

  Valentinas kovo 4th, 2010, 5:37 pm

  Tipo palyginimas nekorektiškas ir nesąžiningas.

 941. 941.

  . kovo 6th, 2010, 10:52 am

  „Antroji Lietuvos Respublika – jau istorija” – taip mano signataras R.Ozolas. Baisius dalykus jis rašo kažkodėl pas Tomkų.

  http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/antroji_lietuvos_respublika__jau_istorija/

 942. 942.

  Valentinas kovo 6th, 2010, 1:24 pm

  Ozolas iš Lietuvos filosofo pavirto Miestelėnų filosofu. Nėra ko stebėtis, kad jį spausdina miestėlnų spauda. Iš esmės, nėra esminio skirtumo tarp Ozolo ir taksisto, vežiojančio WU pas klientus.

 943. 943.

  Fredis* kovo 6th, 2010, 1:38 pm

  R.Ozolas yra vienišas vilkas, kartais neblogai papostringauja:
  „Esama pardavikų, išdavikų ir masės abejingų viskam, išskyrus savo juslių patenkinimą, tačiau tauta kaip visuma turi didžiulį energijos potencialą ir gali nuversti kalnus”, tačiau filosofas sudeda klaidingus akcentus. Tikrieji Paleckio-”Fronto” nerijaus tipo miestelėnai Ozolo idėjoms yra abejingi ir jų negirdi. Ozolas – tai labai masoniška, nykstanti ir reta taksistų rūšis.

 944. 944.

  kreivarankis kovo 6th, 2010, 3:22 pm

  Žmonės,
  nu nebuvo tas Ozolas filosofu niekad, anei mąstytoju. Nei tada, nei dabar. Jis yra toks tik tiek, kiek toks yra Terleckas, Bogušis ir kiti. Žmogus gal ir neblogas, bet kalbėti apie jį kaip apie filosofą ar intelektualą yra nesusipratimas.

 945. 945.

  Valentinas kovo 6th, 2010, 3:40 pm

  Tai nepaneigia fakto, kad jis pavirto Miestelėnų filosofu.

 946. 946.

  kreivarankis kovo 6th, 2010, 5:23 pm

  Nepaneigia.
  Miestelėnų filosofu jis ir tapo būdamas kokių 18 ar 19 metų, o toliau tik gilino savo įgūdžius. Jam tik tiek pasisekė, kad kažkuriuo metu jo miestelėniškumas buvo labai populiarus. Beje, ką reiškia žodis „miestelėnas”, pagaunu tik intuityviai, bet manau, kad Ozolui tai labai tinka, Ozolui ne kaip ankstyvajam, brandžiąjam ar vėlyvąjam, o Ozului kaipo tokiam, nes toks jis visais laikais ir buvo. Skiriasi nuo Bičkausko tik tiek, kad mažiau savo laiku gėrė ir, kad jokios profesijos neturi. Visais kitais požiūriais kiek atsiliekanti nuo ano būtybė.

 947. 947.

  romas kovo 6th, 2010, 5:32 pm

  O kas Lietuvoje yra mąstytojas arba intelektualas? Kas iš viso yra intelektualas? Būna tokių, kurie sugeba pasaulį pamatyti kitaip, bet jų gimsta mažai pasaulyje, o Lietuvoje iki šiol negimė.

 948. 948.

  Valentinas kovo 6th, 2010, 6:22 pm

  Romai, vienintelis kandidatas – Šliogeris. Sekanti – Vasiliauskaitė :)

 949. 949.

  kreivarankis kovo 6th, 2010, 6:39 pm

  Romai,
  pritariu Valentinui ir beveik nuoširdžiai, jeigu ką… :)

 950. 950.

  romas kovo 6th, 2010, 6:43 pm

  Ką Šliogeris pasakė, ko žmonija nežinojo? Toks Einšteinas išmąstė, kad viskas egzistuoja atžvilgiu šviesos, Darvinas sukūrė evoliucijos teoriją, o ką Šliogeris? Kažin ar Lietuvoje yra materialinė bazė rastis idėjoms keisiančioms pasaulį.

 951. 951.

  WU kovo 6th, 2010, 6:46 pm

  Man romas panašus į intelektualą. Mano supratimu turi tokių požymių. Nejuokauju.

 952. 952.

  romas kovo 6th, 2010, 6:51 pm

  Durų rankena irgi panaši į pistoletą :)

 953. 953.

  WU kovo 6th, 2010, 6:55 pm

  :D

 954. 954.

  kreivarankis kovo 6th, 2010, 7:15 pm

  Jeigu Romas pradėtų rašyti savo blogą, tai jei ir nepakeistų viso pasaulio, tai Lietuvos blogosferą tikrai. Ir tik į gerąją pusę. Tam kad pakeisti pasaulį visai nebūtina sugalvoti kažko genialaus, kartais pakanka nukreipti boingą į kokį nors dangoraižį arba parašyti kokią nors brošiūrą, kaip pvz. „Komunistų partijos manifestas”. Kas dėl to, ar Šliogeris pasakė kažką naujo, tai paprašyčiau ko nors parodyti man nuo ko Šliogeris nusirašinėja. Būčiau dėkingas.
  O dėl mąstymo – jeigu kam nors teko skaityti Platono dialogus, tai manau, kad juose yra ta pati atmosfera, kaip ir Ligitos bloge (kad jį kur galas). Ta prasme būrys skirtingų asmenybių, su skirtingais gyvenimais ir skirtingomis pažiūromis tiesiog plepa tarpusavyje ir yra kažkuom vieni kitiems įdomūs. Įdomūs tiek, kad nepultų vos išgirdę pirmą kvailystę, o įsiklausytų nors tai ir kvailystė jų nuomone. Tiesiog visame tame, kaip dabar madinga sakyti, diskuse nėra aiškios ribos tarp ironijos, skepsio ir paprasčiausio informacijos perdavimo. Pas mus ne tiek informacijos perdavimas t.y. išminties perpylimas iš vieno pilno indo į kitą tuščią, kiek greičiau daugelio pusiaupilnų indų pasipilstymas tarpusavyje. Nepamirštant draugiškai vienas iš kito pasišaipyti. Galbūt tai ir yra filosofija pagal Sokratą, o filosofas yra tas, kuris sugeba gyventi šiuo ritmu.

 955. 955.

  WU kovo 6th, 2010, 7:21 pm

  TipaiK, neleidžia nueiti tiesiai į tą nuorodą, gražiną į pagrindinį puslapį.

 956. 956.

  Valentinas kovo 6th, 2010, 7:40 pm

  Atsakant į romo klausimą kas yra intelektualas, galiu pasakyti, kad tai yra kiekvienas, kuris supranta kas yra postmodernizmas.
  Atsakant į romo klausimą apie tai ką tokio Šliogeris parašė pasaulio mąstu, tai vertinant pagal labai griežtus kriterijus, po Heidegerio niekas nieko neparašė.

 957. 957.

  romas kovo 6th, 2010, 7:41 pm

  Kreivaranki, aš nemenkinu Šliogerio, kaip gilaus žmogaus, bet juk yra šiaip pamąstymai, kartais net labai gilūs, ir pamąstymai ten, kur žmonija neturi atsakymų arba turi gal būt ne tuos atsakymus. Pačių giliausių įžvalgų paprastai visuomenė nesugeba iš karto priimti. Intelektas yra gebėjimas mąstyti. Šliogeris yra nekaltas, kad jis neturi medžiagos apmąstymams, nors gal jo fiziologija ir leidžia tai daryti labai kokybiškai :)

 958. 958.

  kreivarankis kovo 6th, 2010, 7:51 pm

  Valentinai,
  kad tave kur griausmas :) ką norėjai pasakyti minėdamas Heideggerį? klausiu nes ruošiu savo blogui rubriką „Lovoje su Heideggeriu”. Šliogeris jį vadina savo mokytoju. Šiaip jau Herr Heidegger tikrai yra nuostabus.
  Romai, tikrai suprantu, kad nemenkini Šliogerio. Kartais būna tokia situacija – viskam ką tu sakai aš pritariu, bet pasilieku prie savo nuomonės, nes tai vienas kitam neprieštarauja. Ar aš klystu?

 959. 959.

  kreivarankis kovo 6th, 2010, 7:56 pm

  beje, pramogai siunčiu šią nuorodą
  haš tė tė pė ://pipedija.wordpress.com/

 960. 960.

  WU kovo 6th, 2010, 8:07 pm

  Kas per psichopatas sukūrė šį blogą? permečiau pora straipsnių greitai akimis – siaubas. Randa žmonės prieš ką kariauti. Sakau, visi aplinkui vis kvailėja.
  Beje, pipedijoje atsirado ir apie miestelėną įrašas -.pipedija.laikas.lt/index.php/Nerijus

 961. 961.

  kreivarankis kovo 6th, 2010, 8:13 pm

  Mes visi tikrai esame sekami. Prisiekiu – nieko bendro su Pipedija neturiu.

 962. 962.

  WU kovo 6th, 2010, 8:15 pm

  Kreivaranki, aš pastebėjau, kad naujapilyje rašo kažkas susijęs su pipedija, taip ir pasivadinęs savo LJ blogą.

 963. 963.

  Valentinas kovo 6th, 2010, 8:16 pm

  Kreivaranki, kažkada jaunystėje bandžiau domėtis filofija ir buvau pasiėmęs Heidegerį. Nesupratau nieko kaip ir Kanto. Tačiau esu skaitęs, kad jis uždarė didžiosios klasikinės vokiečių filosofijos periodą ir nuo to laiko filofojija praktiškai nieko naujo nepasiūlė. Claudas Levi Strausas mąstymą pasuko visai kita kryptimi ir dabar atsidūrėme postmodernizme arba postpostmodernizme, kad ir ką tai reikštų.

 964. 964.

  . kovo 6th, 2010, 8:17 pm

  Tik vienas (sic!) signataro sakinys iš straipsnio, be jokių pakeitimų- tik išdėliotas patogiau:

  Tad kol dar galime kalbėti viešai, turime sutarti, kad, nepaisant visų lygių valdžių pastangų mus parduoti, išduoti ar net vienokiais ar kitokiais būdais mus likviduoti, turime rasti, kaip:

  atkurti konstitucinį valstybės nuosavybės institutą, garantuojant į valstybės apsaugą nuo bankroto;

  sukurti nacio-nalinį investicinį ar kitą panašų banką, leidžiantį vykdyti lokalinę pinigų politiką;

  sukurti pridėtinę vertę duodančių prekių gamybą, garantuojančią minimalią valstybės piliečių socialinę apsaugą;

  garantuoti realų pragyvenimo lygį atitinkančias socialines išmokas;

  apsaugoti lietuvių kalbą, raštą ir visą kultūrą;

  atkurti švietimo dvasinę paskirtį;

  remti vaikus auginančias ir ugdančias motinas;

  atkurti nacionalinei gynybai tinkamą kariuomenę;

  sutelkti politinį potencialą, galintį konsoliduoti visuomenės veiksmus į nacijos išsilaikymą riboto suvereniteto sąlygomis.

 965. 965.

  WU kovo 6th, 2010, 8:22 pm

  Taške, tai kaip ir yra nauja programa kitiems Seimo rinkimams Centro partijai…

 966. 966.

  WU kovo 6th, 2010, 8:27 pm

  Kreivaranki, esi girdėjęs Saulių Kanišauską? Ką apie jį galvoji, kaip bandantį filosofuoti?

 967. 967.

  Fredis* kovo 6th, 2010, 8:28 pm

  As cia tik 5 min, grizau is M.Vitulskio koncerto ir begu i kita rengini. Patinka Tasko postulatai. Jeigu gerai pagalvojus, tai atsiduokime visi R.Vainienei is Instituto. Tikrai, be ironijos :)

 968. 968.

  Valentinas kovo 6th, 2010, 8:39 pm

  Manau įrašą apie Nerijų parašė emdėiksacukas.
  Taške, čia kuris signataras toks proto bokštas? Man ypač patiko apie valstybės garantiją nuo bankroto.

 969. 969.

  romas kovo 6th, 2010, 8:45 pm

  Man patinka punktas :
  „sukurti pridėtinę vertę duodančių prekių gamybą, garantuojančią minimalią valstybės piliečių socialinę apsaugą;”
  Reikia tai daryti nuo pirmadienio, tik nuspręskim ką gaminsim :)

 970. 970.

  Valentinas kovo 6th, 2010, 8:50 pm

  Kreivaranki, man milžinišką įtaką padarė lietuvių filosofas Leonas Gineitis. Ką apie jį galvoji?

  lt.wikipedia.org/wiki/Leonas_Gineitis

 971. 971.

  kreivarankis kovo 6th, 2010, 8:57 pm

  Ui, kad nei Gineičio, nei to kito, kur WU minėjo ne tik kad nesu skaitęs, bet net ir nebuvau nieko apie juosgirdėjęs.
  WU, pastarajį pusmetį į Naujapilį aš vienas rašau. Nieko pas mane iš Pipedijos nėra. Iš kur tu tai ištraukei? Tiesiog įdomu, nes biški stebina „atsekami” Naujapilio ryšiai su Pipedija. Nors sutinku – Pipedija yra kažkur tarp mūsų ir tai yra faktas.

 972. 972.

  . kovo 6th, 2010, 9:06 pm

  Dar vienas signataro R.Ozolo sakinys:

  Nacionalinė valstybė su tauta, visapusiškai atakinga už jai patikėtos Žemės gabalo gyvybingumą, yra ne tik mūsų pačių susitvarkymo, bet ir senkančių resursų pasaulio sutvarkymo raktas.

 973. 973.

  Valentinas kovo 6th, 2010, 9:12 pm

  Manau, kad tas keistas kreivaranko pareklamuotas puslapis yra Tomkaus projektas.

 974. 974.

  Valentinas kovo 6th, 2010, 9:13 pm

  Gal tiesiog jis galėtų įrašyti į programą:
  Padaryti visus žmones turtingus ir laimingus.

 975. 975.

  WU kovo 6th, 2010, 9:19 pm

  Kreivaranki, pas tave komentuoja pipedija.

 976. 976.

  romas kovo 6th, 2010, 9:22 pm

  „Nors sutinku – Pipedija yra kažkur tarp mūsų ir tai yra faktas.”
  „Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų” (Jn 1,14)

 977. 977.

  Valentinas kovo 6th, 2010, 9:25 pm

  Papildymas prie Ozolo programos:
  Įveikti vėžį ir širdies bei kraujagyslių ligas.

 978. 978.

  Ligita kovo 6th, 2010, 9:28 pm

  Manau, kad apie nerijų Pipedijoje galėjo parašyti Valentinas. Ne tik iš milijoną kartų pavartoto žodžio „miestelėnas” sprendžiu, bet ir iš šito – „Ekonomika miestelėnui – būrimas iš kavos tirščių, panašiai kaip orų prognozė.” :)

 979. 979.

  WU kovo 6th, 2010, 9:29 pm

  Valentinai, Ligita tave prigavo :D

 980. 980.

  Ligita kovo 6th, 2010, 9:39 pm

  Beje, WU, stebėk: „Šis puslapis paskutinį kartą keistas 2010 kovo 6 21:10.” Arba data sufalsifikuota, arba pakeitimai daryti visai neseniai!

 981. 981.

  WU kovo 6th, 2010, 9:41 pm

  Ligita, aha, bet nematau jokių pakeitimų. Viskas taip pat, kaip buvo iki to „pakeitimo”.

 982. 982.

  Ligita kovo 6th, 2010, 9:44 pm

  Tai turbūt data netikra, kad galima būtų sumėtyt pėdas… :D

 983. 983.

  Valentinas kovo 6th, 2010, 9:45 pm

  Iš tikro tai aš galvoju, kad tai emdėikacukas dėl to, kad jis viename komentare pas Račą apibūdino Nerijų kaip Kėdainių Miestelėną ar panašiai. Atseit tinka – Kėdainiai yra miestelis, o jame gyvenantys – miestelėnai. Dar norėjau pasidžiaugti, kad sąvoka Miestelėnas išplaukė į didžiuosius vandenis.
  Aš Nerijaus su Kėdainiais niekada, jokiu būdu nesiejau. Tik su Elektrėnais ir jų klebonu.

 984. 984.

  WU kovo 6th, 2010, 9:46 pm

  Valentinai, man atrodo, kad Fredis jį pas Ligitą apibūdino kaip Kėdainių miestelio rinkėją :) )

 985. 985.

  romas kovo 6th, 2010, 9:47 pm

  Labai įdomi ta antipipedija. Kodėl nereaguoja Račas? Gal N