Drėbtelk ir tu, kartu su Valdemaru

„Apdrabstykime istoriją, vaikai,
kuo kas galim – ir išryškės jos tikrasis veidas.“ – Maras

Spontaniškas Valentino interviu, paskelbtas 2009 metų spalio 17 dieną, su istoriku Valdemaru Klumbiu taip paprastai užmarštin nenugarmėjo.

Pasipylė trumpi ir ilgesni komentarai, visokie nuomonių pareiškimai, įsisiautėjo nesantaika. Galop veiksmas persikėlė į Vilnaus Rotušės aikštę, kur vyrai dangstydamiesi skydais puolė taškytis kalavijais, moterys ir vaikai, drobiniais audeklais apsigobę, lindo į šaižaus lietaus plėšomas palapines… Buvo baisu. O gal nebuvo? Gal aš ką tik iškreipiau istoriją?;) Deja, reikalas šviežias, taigi liudininkai greitai konstatuos, kad „truputį“ sufantazavau. O jeigu aš štai taip nudobčiau liudininkus, panaikinčiau pirminius, antrinius šaltinius ir pulčiau kurti savo istoriją, mm? Ar kas nors atsektų kaip buvo iš tikrųjų? Turbūt taip. Nes visko nepanaikinsi. Ir vėl – turbūt.

Šis naujas skyrelis, startavęs 2009 metų spalio 20 dieną, skirtas istorijai. Diskutuokim, provokuokim vienas kitą, atraskim.

Šiaip ar taip kiekvienas iš mūsų jau esame ISTORIJA.

Pradžiai siūlau minėtojo istoriko mokslinio straipsnio „Lietuvos kultūrinis elitas sovietmečiu: tarp pasipriešinimo ir prisitaikymo“ išvadų dalį, o toliau… Žiūrėsim.

1. Lietuvos kultūrinis elitas sovietmečiu: tarp pasipriešinimo ir prisitaikymo

Komentarai: 1 714 “Drėbtelk ir tu, kartu su Valdemaru”

Puslapiai: « 119 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 2935 » Show All

 1. 1115.

  . gegužės 24th, 2010, 3:56 pm

  Dublis – perkeliu dėl fotofragmentų ir manau, įdomu ne tik man

  Kadangi notepade surašiau fotkes , tad, kaip Zosiai Ciekawai natūraliai ieškojuusiai portretų/autoportretų atsirado klausimų:
  1127 – Komplimentai Valentino Poniai už tai, kad dukrelei turi ne tik šortukus.
  1894 – ? (persona)
  1023, 1030 – tai turkai ir vandenį nudažo? Komplimentai tėveliui.
  1135 – ar čia ne V. aukso ieško?
  1025 – ar tai ne kandidatai Musei “po pažasčia” ?
  1582 – ką laiko rankose rožiniame fone toji gražuolė pirmagimė?
  1779 – gana dviprasmiška, tad – ar dešiniausios, tai V. depiliuotosiosios?
  1980 – tai V. ir jo Ponia nudistų pliažo šezlonguose?
  1750- reiktų visos kompanijos aprašymo, nes Musė vis tiek susižavės tuom žydrakelniu…

 2. 1116.

  Maras gegužės 24th, 2010, 4:59 pm

  Kreivaranki, įtariau, bet buvai pretekstas :) .
  Valentinai, svetimų idėjų nesiruošiu savintis – užtenka ir savų. Raštingas esi – išleisk knygą apie miestelėniškumą, tai pasižadu recenziją parašyti.

 3. 1117.

  Maras gegužės 25th, 2010, 2:58 am

  Valentinai, turiu pripažinti, kad aš klydau teigdamas, jog miestelėniškumas neapibrėžiamas.
  Vaikščiodamas Pylimėlių gatve staiga supratau, kad Tavo rutuliojamas miestelėniškumas apibrėžimą vis tik turi. Tu jo nepateikei, tai aš nors tuo prisidėsiu revoliucijos humanitariniuose moksluose, visus laurus, savaime aišku, palikdamas Tau, Valentinai.
  Apibrėšiu kiek galėdamas glausčiau:
  „Miestelėnizmas – toks reiškinys, kurį apibūdina žmonių ir jų grupių bruožai, nepatinkantys Valentinui.”

 4. 1118.

  Valentinas gegužės 25th, 2010, 7:15 am

  Marai, tai negarbingas bandymas pasišaipyti iš oponento, kuris tau nepatinka. Buvau apie tave geresnės nuomonės.

 5. 1119.

  Maras gegužės 25th, 2010, 2:52 pm

  Valentinai, Tu nesi oponentas, nes nėra kam oponuoti išskyrus Tavo nuomonę. Nuomonę visi gali turėti kokią tik teužsigeidžia ir dėl to muštis nesiuošiu. Oponuoju nebent tam, kad Tu savo nuomonę bandai pateikti kaip vos ne mokslinę sampratą ir visuomenės analizės įrankį.

  Tai vienintelis miestelėniškumo apibrėžimas, kurį manau esant įmanomu iš viso to, ką esi rašęs. Tavo nuomonė yra vienintelis dalykas, jungiantis visus Tavo minėtus miestelėniškumo bruožus. Iš to ir šaipausi. Tik va negarbingumo tai neįžiūriu.

  Beje, pats dažnai mėgsti nuleisti juokais kokią diskusiją. Bet kai su pačiu taip, tai nepatinka. Kaip čia taip? ;)

 6. 1120.

  Valentinas gegužės 25th, 2010, 2:59 pm

  Ech Marai, o juk taip galėjome kartu, darniai suglaudę pečius, išplėšti naujus socialinių mokslų dirvonus. Deja matau, visą garbę ir šlovę teks prisiimti man vienam, gal dar truputį pasidalinsiu su Rolandu ir Wu. :)

 7. 1121.

  Valentinas gegužės 25th, 2010, 3:21 pm

  Ok visa tai juokai. Geriau atsakyk man o Mokytojau, šiuo metu pasaulyje postmodernizmas ar postpostmodernizmas?
  Ir apskritai, nuo kada atsirado istorinė savivoka, kai žmonės pradėjo suprasti kokiame laikotarpyje gyvena? Pavyzdžiui, viduramžiuose niekas nežinojo, kad jie gyvena viduramžiuose. Kodėl dabar mes žinome, kad gyvename postmodernizme (arba postpostmodernizme)?

 8. 1122.

  romas gegužės 25th, 2010, 3:39 pm

  Viduramžiais žinojo kelintais Kristaus metais gyvena. Žmonėms jų šiandiena atrodė labai moderni, kaip ir mums dabar. Žinotume, ko mes dar nežinome, patys sau laukiniais atrodytume :)

 9. 1123.

  Valentinas gegužės 25th, 2010, 3:46 pm

  Tai būtent, kas mums suteikė teisę šį laikotarpį vadinti naudojant žodį „modern” o po to pridėti vieną po kito post?
  Ką apie mus galvos žmonės po 500 m?

 10. 1124.

  Maras gegužės 25th, 2010, 5:23 pm

  Aš ne mokytojas :) . Jei būtum mano studentas, tai būčiau dėstytojas (ne iš didžiosios).
  Kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, manau. Jei manai, kad jau baigėsi modernizmo neigimas, vadink postpostmodernu, jei manai, kad kai kurių postmoderno tendencijų neigimas priskirtinas pačiam postmodernui, taip ir vadink.
  Fantazija pasibaigė, nebegalim sugalvoti naujų pavadinimų po to, kai visur pradėjom klijuoti post-. Be to, labai jau greitai tos „epochos” keičiasi, prefrazuojant Jakštą – Dambrauską, po savim padarė ir jau epocha :) .

  Žmonės visą laiką suprato, kokiame laike gyveno. O pavadinimus pradėjo duoti turbūt tuomet, kai pradėjo mirti Dievas. Renesansas save pats pavadino ir po to visi kiti. Iki tol buvo gyvenama AD – Viešpaties metais ir to pakako. Ir dar, tiesa, pagal karalius.
  Be to, tai, kad mes žinome, kokioje epochoje gyvename, rodo begalinį visuomenės atminties bei kultūros istorizavimą, kas, beje, įrodo istorijos mokslo svarbą ;) .

 11. 1125.

  kreivarankis gegužės 25th, 2010, 6:57 pm

  Valentinai,
  žmonės suvokia kokioje epochoje gyveno kiti žmonės iki tol, bet nelabai supranta kokioje gyvena jie patys. Jau vien tai, kad mes dabar sakome, kad mes gyvename moderniais laikais ar net postmoderniais laikais, rodo tam tikrą sutrikimą. Juk akivaizdu, kad po kokių 500 metų mūsų laikai „moderniais” bus vadinami nebent pasitelkiant sarkazmą. O jei preziumuosime, kad gyvename „postmoderniais” laikais, tai abejoju, kad vėlesnieji amžiai bus vadinami post-post-postmoderniais. Taigi įvardindami epochą, kurioje gyvename, mes visiškai nepaliekame jokių alternatyvų ateities kartoms, išskyrus visišką mūsų epochos pervadinimą.
  „Viduramžiai” yra jau vėlėsnių epochų nukaltas terminas, nurodantis į beprasmišką laikotarpį tarp Antikos ir Renesanso. Patys viduramžių žmonės irgi nelabai mąstė apie ateitį, kaip ir mes. Tik jie nelabai tikėjo, kad Paskutiniojo teismo diena bus taip toli.
  Beje, Platonas irgi rašo apie aukso, sidabro ir žalvario (t.y. to, kuriame gyveno pats Platonas) amžius.

 12. 1126.

  Valentinas birželio 13th, 2010, 11:51 am

  Latynina vėl pažėrė krūvą (pseudo?)istorinių įžvalgų, kurias būtų įdomu atparti, jei atsiras norinčių. Ypač būtų įdomu kairiojo sparno intelektualų Maro ir Kreivarankio nuomonė:
  Я стала задумываться над тем, что я не понимаю, что такое общечеловеческие ценности. Я понимаю, что такое европейские ценности. Европейские ценности – это, например, когда Кортес завоевал ацтеков, и всё у него было замечательно, и сидел он в столице и был главный. Но тут он увидел, что ацтеки продолжают приносить человеческие жертвоприношения. И даже они хвастались: «У нас такое замечательное государство, такое сильное государство, что оно приносит по 20 тысяч человеческих жертв в год». Они мощь государства измеряли человеческими жертвами. И Кортес, который не был, мягко говоря, гуманистом, у него сердце не выдержало, и он этих идолов, если вы помните, поскидывал. После чего началось восстание, в результате которого он чуть всё не потерял.

  Или, например, англичане, 1857 год, восстание сипаев. Произошло оно, потому что англичане, которые, как проклятые колонизаторы, вмешивались в замечательные суверенные обычаи народов, покоренных ими, отменили самосожжение вдов – сати, в связи с чем сипаи восстали. Жалко, что при Кортесе и при англичанах не было правозащитников, потому что, конечно, они бы объяснили, что это безобразие – посягать на уникальные обычаи местных народов.

  И вот до 20 века европейские ценности – это было очень просто. Это были христианские ценности, это было то, что было нужно Европе в данное время. Вот хочет Командор Перри, хоть он и американец, сделать Японию открытой, вот это правильно. А что японцы хотят оставаться закрытыми, это неправильно.

  В 20 веке произошел перелом, после того, как возник Советский Союз. Европейские ценности куда-то исчезли, образовались общечеловеческие ценности. Общечеловеческие ценности заключались в том, что разные прогрессивные деятели страшно протестовали против проклятого Запада, который тянет свои костлявые руки к хрупкому горлу новорожденной советской страны. А когда им говорили, что, знаете, там в этот момент миллионы умирают от голода, миллионы умирают в ГУЛАГе, то прогрессивные деятели отвечали: «Во-первых, это вранье. Во-вторых, это нужно для будущего торжества человечества».

  Собственно, такая же история произошла и в Китае. Парадоксально, но если вы посмотрите, что писала западная пресса (да что там западная пресса – американские дипломаты) о гражданской войне в Китае, то все они порицали коррумпированный Гоминьдан и писали о том, какой замечательный Мао, как он борется за будущие права трудящихся.

  Режим Мао отличался тем, что он занялся чистками и терроризмом с 31 года, т.е. до сталинского режима, если считать партийные чистки, начавшиеся в 37 году, что с самого начала в волостях, занятых Мао, практиковался насильственный забор людей в армию, с расстрелом комиссаров, которые не выполнили план по забору, насильственное забирание в заложники всех, кто богат, и не обязательно, кто богат, потому что после того, как всех богатых забрали в заложники, приходилось брать и бедных, тотальные грабежи в тех местах, где прошла Красная армия, тотальные чистки, включая расстрел тех комиссаров и коммунистов, которые Мао не понравились. И всё это каким-то образом не замечалось. А коррупция Гоминьдана замечалась.

  Та же самая история произошла с Северным и Южным Вьетнамом. Кто в кого вторгся? Ответ – Северный Вьетнам вторгся в Южный. Американцы стали помогать союзнику. Может, союзник был не очень хороший. Может, он был коррумпированный. Но вьетконговцы, вторгшись в Южный Вьетнам, использовали практику, уже принятую в Китае, уже принятую партизанами Кононовыми в России, практику сплошного террора, с которой не могли соревноваться американцы. Потому что когда какой-нибудь выживший из ума американский майор сжигал деревню Сонгми, это становилось известно всем. А то, что такие деревни регулярно сжигаются вьетконговцами, это никого не интересовало.

  И теперь новая мода. После того, как защитники всего самого замечательного и прогрессивного сначала защищали Сталина с его чистками, потом они защищали Мао с его большим скачком, потом они защищали вьетконговцев, теперь они защищают палестинцев. Удивительно, что при этом данные здравого смысла не играют никакой роли.

  Возникает вопрос – почему же люди все-таки не подумают, что государство Израиль – это демократическое государство, в котором те же самые арабы живут и пользуются всеми правами граждан, а в секторе Газа еврей просуществует ровно пять минут, прежде чем его захватят в заложники или оторвут голову. Собственно, не только еврей, но и западный журналист. И что люди, которые говорят: «Мы боремся за собственную свободу», они борются за собственную свободу точно так же, как Сталин боролся за мир во всем мире. Потому что под собственной свободой они разумеют уничтожение государства Израиль со всеми израильтянами и даже этого не скрывают.

  И ответ заключается в двух вещах. Одна вещь – это безответственность. Но вторая вещь, она гораздо хуже. Есть такая штука, которая называется Великая Французская революция. Первая история в мире, когда ради блага человечества было срублено большое количество голов. И парадокс заключается в том, что в течение всего 19 века не было никаких людей, которые сильно оправдывали зверства Великой Французской революции. А в 20 веке люди, оправдывающие зверства и называющие их борьбой за свободу, появились на Западе.

  Когда я пытаюсь понять, в чем разница, я не могу не отметить, что разница заключается в том, что в 19 веке не было никаких источников финансирования, которые поощряли бы оправдание зверств Великой Французской революции. А в 20 веке, как ни странно, источники финансирования, поощряющие хвалу СССР, вьетконговцев и палестинцев, появились.

 13. 1127.

  kreivarankis birželio 13th, 2010, 2:55 pm

  Man nelabai patiko tas straipsnis. Pernelyg paparastas. Mes visi galime turėti įvairias pažiūras, o taip pat galime pasirinkti ką galvoti apie tuos, kurie tavo straipsnį skaito.
  Aš, tiesą pasakius, nelabai supratau ką toji Latynina nori pasakyti, na gal ir supratau, bet čia taip elementaru, kad nesinori ginčytis (kodėl apskritai turėčiau su kažkuo ginčytis?)pvz. Latynina lyg ir nori pasakyti, kad jei kažkas yra sukčius, tai neverta jo vadinti sukčiumi, jei greta kitas žmogus kažką nužudė. Lyg ir taip. Galima ginčytis, galima ir nesiginčyti. Aš nesiginčysiu, nes tingisi, o be to dar iš po vakar pyktis ant anglų futbolo rinktinės nepraėjęs. Juolab taip ir likau nesupratęs, ką jinai nori pasakyti – kad blogai dirba žinių agentūros, ar ką?

 14. 1128.

  Valentinas liepos 21st, 2010, 5:07 pm

  Marai ir Kreivaranki,
  Nežinau ar sekėte mūsų Venslovos ir Patacko polemiką „Aš dūstu” ir „Aš irgi dūstu”, tačiau noriu jums iškelti vieną klausimą. Štai Venslova sako, kad lietuviškas Sokratas yra Kavolis. Patackas atsako, kad jiems (t.y. jam ir mąstančiam kaip jis) Sokratas yra Vydūnas.
  Nelabai žinau nei apie Kavolį, nei apie Vydūną. Vydūnas, kiek atsimenu buvo aistringas Lietuvos laisvės fanatikas. Netgi bekompromisinis. Tuo tarpu Sokratas simbolizuoja kritinį mąstymą, nesitaikstymą su dominuojančia biurokratine mašina, minties aštrumą, individualios tiesos pirmenybę prieš oficialiai pripažystamą tiesą.
  Taigi, ar tai, kad Lietuvos fanatikams Vydūnas yra Sokrato atitikmuo, nerodo pačią esminę takoskyra tarp fanatikų-patriotų, bei kosmopolitų? Skirtingai suprantamos esmės.

 15. 1129.

  kreivarankis liepos 21st, 2010, 5:59 pm

  Valentinai,
  negaliu susilaikyti nepateikęs tau dar vieno mūsų jauno intelektualo, rašytojo ir lietryčio žurnalisto straipsnio ta tema :D
  http://www.anarchija.lt/index.php/politika/26354-vilis-normanas-lietuviski-intelektualai-akademines-kekses.html

 16. 1130.

  Valentinas liepos 21st, 2010, 7:25 pm

  Kreivaranki,
  Normano straipsnį, kaip akivaizdžiai kvailą, praleiskime.

 17. 1131.

  kreivarankis liepos 21st, 2010, 7:30 pm

  Gerai, praleiskime.

 18. 1132.

  kreivarankis liepos 21st, 2010, 7:37 pm

  O iš tiesų ta tema nelabai galiu ką pasakyti. Patackas, manyčiau, yra seniena. Nors gana miela ir simpatiška. Apskritai aš jau senai atkreipiau dėmesį į tokius beviltiškai prie šiandieno realijų nepritampančius praeities disidentus (pvz. Terleckas, Patackas ir daug kitų).
  Šliogeris yra pasakęs, kad Lietuva yra ne Sokrato, o Marijos žemė. Manau šiame kontekste jis yra gana teisus ir neverta mūsuose ieškoti Sokrato, nes kol gyvenam Lietuvoje, tol patys turime Sokratais tapti vienas kitam ir vienas kitą vėl atrasti. Galbūt iš naujo.
  Ir šiaip, Valentinai, tavo požiūris į Sokratą galbūt pernelyg paveiktas Rūtos Vainienės rašiniais, Sokratą įsivaizduojį kaip kovotoją su išlaikytinių Atėnų biurokratų armija ;)

 19. 1133.

  kreivarankis liepos 21st, 2010, 7:38 pm

  Beje,
  dėl Latyninos tai dar parašysiu ką nors :)

 20. 1134.

  Valentinas liepos 21st, 2010, 7:51 pm

  Kreivaranki, tu jėga (čia aš vietoje Aurimo užsiimsiu tavo garbinimu). Vis dėlto, Vydūnas kaip Sokrato atitikmuo – kiek kvaila ši idėja? O gal nekvaila?

 21. 1135.

  Auksinis kardas liepos 21st, 2010, 8:07 pm

  Lyginti Kavolį ir Vydūną visiškai neišeina. Skirtingų epochų, skirtingo išeities taško ir skrydžio, skirtingų defektų reikalas. Kavolio atveju turime archetipinį intelektualą, žvelgiantį į pasaulį iš paukščio skrydžio, besistengiantį sterilizuoti savąjį mokslišką požiūrį, ir galintį būti švyturiu pulkui intelektualiai nusiteikusių ieškotojų. Vydūne turime šviesuolį, besistiebiantį prieblandoje į šviesą, jos siekiantį nuoširdžiais, bet emociškai ramstomais būdais, iki paklydimų į rytietiškas patirtis-žaidimus: visos-priemonės-geros, t.y. visiškai nevertingą mokslo požiūriu, bet patrauklų tikslinio pritraukimo požiūriu. Ką gali rinktis Patackas, ribotų ambicijų, siekių asmenybė, gyvenanti šimtmečio senumo tautinės valstybės sukūrimo nuotaikomis? Ką gali rinktis akademinių poreikių asmenybė? Jei teigiame, kad Sokratas atstovauja siekiančią teisingų vertinimų mintį – būnant nuosekliais, tenka būti moksliškais, ir su emocionalia, bet nesterilia pasaulėžiūra pakeliui būti negali. Nors, kaip skaitinys, Vydūnas yra vertingas šviesiu užtaisu ir susipažinti rekomenduotinas.

 22. 1136.

  Rolandas liepos 21st, 2010, 9:07 pm

  Tokių patackų ambicijas, siekius ir galimybes, duoti ar pasakyti žmonėms ką nors bent kiek vertinga, esminiai riboja tokių veikėjų suvokimo, pačio gebėjimo suvokti reiškinių esmę, ribotos, kuklios galimybės. Atvirai kalbant-primityvios galimybės. Tokie veikėjai išreiškia mintis tik bukiausių, orientuotų atgal,į niekur, o dažniausiai – į neapykantą viskam, kas yra nauja. Galime diskutuoti apie kokį J.Marcinkevičių, kurio visa kūryba taip pat nukreipta tik į praeitį, aprašo kokio XIX a. Lietuvių visuomenės nuotaikas,būtį, klausiti kodėl nėra kitų, kurie tokiu lygiu aprašytų šią dieną. O kas yra patackas, ar jį panašūs? Ko verti jų veika ir pezalai? Istorikai, kūrėjai, iškilūs visuomenės veikėjai, mąstytojai? Nejuokinkite. O juokingiausia, kuomet tokie dar bando su Venclova diskutuoti…Neverta net burnos aušinti ir kalbėti apie tokius veikėjus ar jų veiksmus. Jie beverčiai, tie jų veiksmai, kaip ir jų mintys yra bevertės.

 23. 1137.

  kreivarankis liepos 21st, 2010, 9:12 pm

  Man yra gana sunku lyginti Sokratą su Vydūnu ar Kavoliu. Kai mes kalbame apie Sokratą, tai visų pirma, greičiausiai, mes turime omyny kažkokią tai legendą, kurią po savęs paliko šis žmogus, o ne apie tokį, koks jis buvo iš tikrųjų. Sokratas, kad ir koks jis buvo realiame gyvenime, paliko pasauliui iki tol nežinomą filosofo legendą, kaip žmogus siekęs tiesos, mylėjęs pasaulį ir už tai savo noru pasirinkęs mirtį, nors galėjo to ir nedaryti. Manau, tai ir yra Sokrato mirties esmė. Vydūnas, kuris sirgo mirtina liga ir įveikė ją, regis, irgi mylėjo gyvenimą. Sokratas įveikė mirtį jos nebijodamas, o Vydūnas jos išvengdamas. Tuom, galbūt, jie panašūs, kad abu įveikė mirtį – Sokratas pasirinkdamas ją, kai galėjo to nedaryti, o Vydūnas, ją atstumdamas, tuo metu, kai jinai jau manė turinti jį savo naguose. Šiuo požiūriu lietuviui, kaip savižudžių tautos atstovui, gal artimesnis būtų Sokrato variantas…

 24. 1138.

  kreivarankis liepos 25th, 2010, 2:50 pm

  Dėl to Latyninos (1126) tai, regis, čia yra europiečių politikos kritika atlikta aiškiai išreikšta rusiška maniera, gal netgi geriau būtų sakyti putiniška. Ir tai paradoksalu, nes Latynina yra nuosekli putinizmo kritikė.
  Štai jinai sako, kad jai aišku a)kas yra europietiškos vertybės, tačiau b)neaišku, kas yra europiečių deklaruojamos bendražmogiškosios vertybės. Jei jau jai taip neaišku kas tai yra, galima pasiskaityti 1948m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją. Ten yra daug aiškių ir paprastų nuostatų – 1str. visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs savo orumu ir teisėmis; 3 str. kiekvienas žmogus turi teisę į gyvybę, laisvę ir asmens neliečiamybę; 5str. niekas negali būti kankinamas… Žodžių, necituosiu, visi skaitė, o kas dar ne – gali nesunkiai susirasti. Aišku, nemanau, kad to neskaitė ir nežino Latynina, bet jinai tarsi klausia – o kaip visą tai taikyti? Bet tuomet būtent taip ir reikėtų paklausti, o ne „intriguojančiai” skelbti, kad jinai nesupranta kas tai yra bendražmogiškosios, bet užtat supranta kas yra europietiškos vertybės. Ir čia gana keistas posūkis – pristatydama europietiškas vertybes, jinai kaip pavyzdį pateikia anglų kolonizatorius 19a. Indijoje ir netgi šaunųjį ispanų konkistadorų vadą Ernandą Kortesą. Supraskite kaip norite, nors tokie drąstiški pavyzdžiai lyg ir buvo pateikti būtent todėl, kad būtų aiškiau. Jinai lengvai nuplaukia, pastebėdama, kad И вот до 20 века европейские ценности – это было очень просто. Это были христианские ценности, это было то, что было нужно Европе в данное время. Вот хочет Командор Перри, хоть он и американец, сделать Японию открытой, вот это правильно. А что японцы хотят оставаться закрытыми, это неправильно. (nuo savęs pridėsiu – iš kur jinai ištraukė, kad VISI japonai norėjo likti uždari? aš manau to meto japonų kaimiečiai būtų su malonumu atsigėrę kokakolos ir pakramtę kramtoškės). Jai „aišku” kai pasakoma, kad europietiškos vertybės yra krikščioniškos t.y. tai ko reikia Europai tam tikru momentu. Jai aišku, o man neaišku, kodėl taip suprasdama europietiškas vertybės, jinai kritikuoja europietišką politiką, nes tai ko reikia Europai šiuo metu yra nafta ir dujos.
  Kas dėl tų visokių žudynių, tai čia irgi gana rusiškas paradoksas – chroniškas nesugebėjimas suskaičiuoti savo lavonų ir noras skaičiuoti svetimus. Latynina siūlo ta pačia dialogo politika vadovautis ir europiečiams, kurią jų atžvilgiu veda Rusija. Taigi jei tave kaltina kokiu tai genocidu –
  1. neplėtok temos, nesigilink į ją, nepateik jokios kitos papildomos informacijos;
  2. viską neik;
  3. pateik kontrakaltinimus pvz. jus kaltina dėl čečėnijos genocido, paklauskite – o ką jūs darote Irake. Šiuo atveju reikia skaičiuoti lavonus ir teisesnis yra tas, kurio pusėje lavonų mažiau. Abejoju ar tai „europietiška” vertybė.
  Ir apskritai, perfrazuojant Michniko mintį, galiu pasakyti, kad aš esu lietuvis ir europietis tuomet, kai lietuviai ar europiečiai kažką prisidirbo ir reikia jų paliktą purvą prakuopt, o ne tada kai reikia prisiimti sau moralines premijas už pergalę Žalgirio mūšyje, Amerikos atradimą ar išsilaipinimą Mėnulyje.

 25. 1139.

  Valentinas liepos 25th, 2010, 4:17 pm

  Kreivaranki, pavarei stipriai, bet neteisingai. Gal gali patikslinti kurioje vietoje ji nesugeba skaičiuoti savo lavonų? Ir apskritai, prie ko čia lavonai? Tu teisus, kad bendražmogiškųjų vertyvių klausimą ji kelia taikymo kontekste. Senosios europietiškos vertybės buvo aiškios ir suprantomos – krikščioniškos. Niekas neapsimetinėjo, kad visi žmonės lygūs, kad visi turi savo teises ir panašiai. Todėl europiečių elgesys visais laikais atitiko jų vertybes: yra normalu užkariauti mažiau išsivysčiusias tautas, jas visaip engti ir keisti jų barbariškus įpročius pvz. uždrausti žmonių aukojimus. Šios vertybės buvo aiškios ir paga jas buvo galima prognozuoti europiečių elgesį.
  „Bendražmogiškosios vertybės”, t.y. tos, kurios atsirado po prancūzų revoliucijos ir kurios postuluoja apie laisvę lygybę i kitus gerus dalykus yra visiškai neaiškus reikalas taikymo prasme. Kodėl dauguma kairiųjų intelektualų palaikė komunistinius režimus nepaisant jų vykdomų nusikaltimų? Kodėl visur ir visada pretenzijos yra tik prakeiktiems Vakarams? Kodėl amerikiečiai blogi, nes kariavo Vietmame, o vietkongiečiai liko geri kovotojai už laisvę nors taikė masinio teroro ir žudynių metodus? Kodėl dabar Irake blogi yra amerikiečiai, nors žudo vieni kitus irakiečiai? Pagrindinė problema, kad „bendražmogiškųjų vertybių” reikalavimai yra taikomi selektyviai ir išimtinai demokratiškai, moderniai pusei. Laukinė, pagal senovinius papročius gyvenanti pusė niekada nėra smerkiama ir nuolatos finansuojama.

 26. 1140.

  Maras liepos 25th, 2010, 4:55 pm

  Galima pažiūrėti iš kitos pusės: Vakarai taiko sau savo moralinius kriterijus. O kaip kitaip gali būti? Tai visiškai vakarietiškas ir krikščioniškas dalykas – juk per išpažintį nepasakoji apie tai, kaip, kada ir su kuo nusidėjo kaimynas, o vardiji savo kaltes, nes išpažinti ir gailėtis reikia dėl savų nuodėmių.
  Be to, yra toks imperinės kultūros dalykas, kaip kaltės jausmas dėl savo didybės kainos. Jį, beje, jaučia ir dalis rusų inteligentijos. O mums to nesuprasti, nes mes save laikome nuolat nuskriaustais ir nukentėjusiais, tai leidžia „užmiršti” savo kaltes.

 27. 1141.

  kreivarankis liepos 25th, 2010, 5:12 pm

  Kur skaičiuoja lavonus?
  И даже они хвастались: «У нас такое замечательное государство, такое сильное государство, что оно приносит по 20 тысяч человеческих жертв в год». Они мощь государства измеряли человеческими жертвами. И Кортес, который не был, мягко говоря, гуманистом, у него сердце не выдержало, и он этих идолов, если вы помните, поскидывал.

  …А когда им говорили, что, знаете, там в этот момент миллионы умирают от голода, миллионы умирают в ГУЛАГе…

  Есть такая штука, которая называется Великая Французская революция. Первая история в мире, когда ради блага человечества было срублено большое количество голов.

 28. 1142.

  kreivarankis liepos 25th, 2010, 5:28 pm

  Valentinai,
  į tavo klausimus iš esmės atsakė Maras, aš tik kiek paplėtosiu savaip. Latynina tarsi siūlo Vakarams elgtis taip kaip daro Putinas – reikia pasirašyti visas sutartis, deklaruoti visas vertybes, prisimti visus įsipareigojimus, o vykdyti juos tik tuomet kai juos vykdo kita pusė. Kitaip sakant, jų nevykdyti nes visos tos JTO chartijos, deklaracijos ir protokolai tėra popiergaliai, kuriuos nors ir visi pasirašė, bet netgi nėra skaitę, jau nekalbant apie laikymąsį. Taigi – kodėl amerikiečiai turėtų ten vargti stengdamiesi kuo mažiau pažeidinėti žmogaus teises Irake, jeigu Sadamas, jei neklystu, pravedė pro dujų kameras keliolika tūkstančių šiitų, arba kodėl Izraelis turėtų sau kvaršinti galvą dėl to, kad bombarduojant Palestiniečių gyvenvietėse įsikūrusias teroristų bazes. Visada galima pasakyti – na ir kas, kad bombarduojant žuvo civiliai, 1. teroristai sąmoningai slėpėsi už civilių nugarų, 2. jūs pasižiūrėkite kaip tie palestiniečių civiliai pažeidinėja savo moterų teises, 3. palestiniečiai yra musulmonai, kaip ir turkai, o turkai, kaip žinia, 20a. pradžioje vykdė baisų armėnų genocidą.

 29. 1143.

  romas liepos 25th, 2010, 5:42 pm

  Va, va… kreivarankis gerai užkabino. Iš tikro pastoviai vyksta kova dėl įtakos ir viskas uždengiama migla, kuri vadinama vertybėmis. Kovoti dėl resursų ir galimybių valdyti arba įtakoti rinkas yra negražu, bet kovoti dėl vertybių yra labai gerai :)

 30. 1144.

  kreivarankis liepos 25th, 2010, 5:42 pm

  Ir apskritai,
  manau diskusija čia pernelyg išplėtota. Kiek suprantu iš Valentino akcentų, mintis čia kur kas paprastesnė – susirinko krūva sanitarų su baltomis pirštinėmis ir „skalbia” padoraus restorano savininką už tai, kad jo įstaigoje tualetinis popierius prastos kokybės, o tuo tarpu už gretimo kampo stovi lauke būdos, sukaltos iš lentų, pro kurių plyšius sklinda baisi smarvė. Ten pastoviai vaikšto kažkokie tipai iš gretimai esančios girdyklos, ant kurios kabo lentelė „uždaryta”, nors visi įveina ir išeina laisvai, o viduje – baliaus triukšmas. O ten tų sanitarų neįleidžia – tiesiog parodo į lentelę „uždaryta” ir pasako ateiti kitą kartą. Na tai jie ir eina į anksčiau minėtą restoraną. Bet jei problema čia, tai reikia apie tai ir kalbėti.

 31. 1145.

  Fredis* liepos 25th, 2010, 5:49 pm

  Marai, jeigu tu supranti dalies imerialistinių šalių inteligentų savigraužą ir norą išpirkti kaltes, vadinasi mes juos suprantame, o ne vien tik raudame, jaučiamės nuskriausti ir įvaryti į amžinųjų autsaiderių būseną. Tarp pikto, nematau aš tų raudotojų mūsų tarpe, gal skirtingais takais vaikštome, negi paunksmėje tarp storųjų baroko ir renesanso sienų tokių esama jūsų tarpe ?
  Bendražmogiškų, europietiškų vertybių deklaravinmas šovinistinių, imperialistinių šalių inteligentų atstovams nieko nekainuoja, jie niekaip neprivers savo šalių vyriausybių grąžinti rinktą kontribuciją, kompensuoti žalą už padarytus žvėriškumus. Inteligentiškai ir bendražmogiškai nusteikę plepiai save kitaip pozicionuoja nei kolegos imperialistai-šovinistai, vidinė politologų konkurencija yra ir Rusijoje. Kiekvienas suranda savo nišą ir joje tarpsta.

 32. 1146.

  Maras liepos 25th, 2010, 6:46 pm

  Fredi, suprantančių yra visur, svarbu, kokios bendrosios nuotaikos vyrauja visuomenėje. Pas mus vyrauja nukentėjusiųjų retorika (ir Pats dažnai mėgsti ją pademonstruoti, ypač kai kalbi apie sovietmetį ;) ).
  Nu, Vakarų vyriausybės kartais vis tik dalina kompensacijas ar bent jau padeda savo buvusioms kolonijoms (ir ne vien tik iš neokolonialistinių paskatų). Ir dažnai tai yra būtent inteligentijos spaudimo rezultatas. Nors inteligentijos kaip moralinio visuomenės autoriteto supratimas daug stipresnis Rusijoje ir Vidurio Europoje, bet jos moralinė įtaką realiai politikai didesnė Vakaruose.

 33. 1147.

  romas liepos 25th, 2010, 8:21 pm

  Man patiko pasakymas: „pas mus vyrauja nukentėjusiųjų retorika”. Pas apvogtus vyrauja apvogtųjų retorika, pas neturtinguosius vyrauja neturtingųjų retorika, pas įsimylėjusius vyrauja įsimylėjusių retorika ir t.t. Ar ne paprasčiau būtų pasakyti, kad lietuviai jaučiasi nuo okupacijos nukentėję?

 34. 1148.

  kreivarankis liepos 25th, 2010, 8:42 pm

  Įdomu kokia būtų jūsų nuomonė apie šį straipsnį „nukentėjusiųjų retorikos” požiūriu.
  http://www.lrytas.lt/-12798848941277799666-%C5%A1tai-ir-lietuvos-teisingumas.htm
  Autorė – Teisingumo ministerijos viešųjų ryšių skyriaus vedėja (pagooglinkite ir rasite).
  Beje būtų labai įdomi ir WU nuomonė apie teisinį problemos įvertinimą.

 35. 1149.

  romas liepos 25th, 2010, 8:52 pm

  Straipsnelyje mažai informacijos apie nusikaltimo aplinkybes ir daug teksto nukreipto į skaitytojo emocijas.

 36. 1150.

  Maras liepos 25th, 2010, 9:00 pm

  Romai, kaip atrodytų žmogus, kuris dvidešimt metų skųstųsi, kad jį kažkas seniai primušė ir apvogė, todėl jis dabar yra skurdžius ir negali nieko doro nuveikti, tuo teisindamas savo ne per geriausią dabartinę padėtį? Man rodos, į jį niekas rimtai nežiūrėtų. Palikit istoriją istorikams.
  Aišku, suprantu tuos, kurie buvo ištremti ir nukentėjo – tai jų asmeninė skriauda. Nors ar ne pernelyg jau patogu nuolat rodyti savo senas žaizdas? Kas taip elgiasi? Išmaldos prašantys elgetos. Man tai kažkaip nurodo į savigarbos trūkumą [gal kad aš ne katalikiškos, o protestantiškos kultūros žmogus]. Kita vertus, absoliuti dauguma tremtinių ar kitaip nukentėjusiųjų tikrai nedejuoja. Dejuoja tie, kam tai naudinga. Deja, jie dominuoja viešojoje erdvėje.
  Beje, dėl apvogtųjų retorikos – iš esmės nukentėjusiųjų ir apvogtųjų retorika labai panašios, jos gimdo neturtingųjų retoriką. O, kaip žinia, ji yra viena svarbiausių skurdo mentalitetą, o tuo pačiu – ir skurdą palaikančių dalykų.
  Kodėl aš, istorikas, turiu sakyti žmonėms, kad nereikia užsižiūrėti į praeitį? Kad bent tie į praeitį žiūrintieji išmanytų istoriją…
  [čia ne romui taikau priekaištus, tiesiog tokie bendri pamąstymai]

 37. 1151.

  kreivarankis liepos 25th, 2010, 9:01 pm

  Vos tik pasirodęs lietryčio portale, straipsnis prasidėjo tokiais žodžiais „jau 4 metai dirbu Teisingumo ministerijoje”. Vėliau ši frazė išnyko. Aš čia dėl „nukentėjusių retorikos”… porą kartų teko bendrauti su šia mergina – tikrai padarė visokeriopai teigiamą įspūdį… Linkiu jai viso ko geriausio, tik va negaliu susilaikyti nepastebėjęs – štai tokie pozityvo kupini žmonės, patys dirbantys „sistemoje”, staiga gavę smūgį nusivilia visa Lietuva. Užtenka perskaityti paskutinę teksto pastraipą.

 38. 1152.

  . liepos 25th, 2010, 9:09 pm

  Komplimentai Marui už 1150

 39. 1153.

  romas liepos 25th, 2010, 9:35 pm

  Marai, bet juk nepasakytum, kad žydų tautoje vyrauja nukentėjusiųjų nuo holokausto retorika. Kam viską painioti ir nesakyti, kaip yra tiesiai?

 40. 1154.

  Maras liepos 25th, 2010, 9:36 pm

  Kreivaranki, gal tai ir yra didžiausia nukentėjusiųjų retorikos bėda, kai dalis sutapatinama su visuma: iš vienos blogybės daroma išvada apie visumą. Tai veda į skurdo kultūrą – nematyti jokių prošvaisčių ir bet kokį neigiamą reiškinį laikyti visur tvyrančio blogio patvirtinimu. Jei praeityje okupacinė valdžia mus nuolat engė, tai natūralu, kad engia ir sava valdžia. Mes buvom, esam ir būsim engiami, mes buvome ir būsime skurdžiai – taip mano dauguma nukentėjusiųjų retorikos valdomųjų.
  Beviltiškas susitaikymas bei nusivylimas viskuo, skandinamas alkoholyje ir begaliniuose pagiežos kupinuose plepaluose apie valdžios ir turtingųjų blogį, su kartais iškylančiais iracionalios agresijos priepuoliais, kurie nieko nekeičia – tokios yra pasekmės.

 41. 1155.

  Maras liepos 25th, 2010, 9:43 pm

  Romai, pasakyčiau, kad nukentėjusių nuo Holokausto retoriką naudoja tie, kam ji naudinga. Lygiai taip, kaip ir Lietuvoje, tik pasauliniu mastu. Tiesiog tam tikrų žydų grupių lobistai tiesiog puikiai dirba savo darbą, tik nereikėtų jų painioti su visa tauta. O kokie diskursai vyrauja Izraelyje bei žydų diasporoje, aš nežinau.
  Be to, istorinės atminties ir nukentėjusiųjų retorikos nereikėtų painioti. Žinoti ir prisiminti būtina, bet nuolat kaišioti visų panosėn ir aiškinti visas savo nelaimes praeitimi – tikrai ne.

 42. 1156.

  Fredis* liepos 25th, 2010, 10:12 pm

  Žiūrėjimas į ateitį, į gerus santykius su Rusija įgavo groteskišką formą. Grybauskaitė apkaltina pieno gamintojus eksportuojamos produkcijos nepakankamu švarumu nuo antibiotikų, todėl daliani patys kalti dėl produkcijos nepatekimo į rytų rinką, per A.Brazausko šermenis akivaizdžiai ignoruojamas ir nepakviečiamas puodeliui kavos prie bendro stalo nežinia kaip į Lietuvą įsmukęs A.Saakašvilis, grubia forma atmetamas pekvietimas susitikti su JAV Prezidentu B.H.Obama į Prahą, liepą Prezidentė išvengė dalyvauti Amerikos skverelio atidaryme Vilniuje, kaip visada ir visur tokiomis progomis per kaitrą turėjo stovėti silpnos sveikatos V.Landsbergis. Ką išdarionėja saugumo struktūros sukurpdamos bylą, patys provokuodami nusikaltimui E.Kusaitę – netelpa į jokius rėmus, matyt, bus raportuota visuomenei apie bendrą, sėkmingą dviejų šalių antiteroristinę operaciją. Kolkas visuomeninkų ir pilietinių organizacijų dėka efektas yra priešingas. Beje, pas liūdnai pagarsėjusį tinklaraštininką A.Račą mano komentaras šia tema buvo ištrintas per 5 min. ir pavadintas ypatingai kenkėjišku visuomeninei rimčiai ( Račas tam reikalui turi nusikalęs universalų, specifinį terminą – „dundukiškas” ).

 43. 1157.

  Maras liepos 25th, 2010, 10:22 pm

  Fredi, manai, kad visa tai, ką čia išvardijai, turi ką nors bendro su žiūrėjimu į ateitį? Nematau jokių sąsajų. Nemaišyk žiūrėjimo į ateitį su politiniu pragmatizmu ir nuolaidžiavimu Rusijai.
  Beje, tiek kurie išsiilgę žiūri į „maitinančią Rusijos ranką”, labai dažnai žiūri būtent į praeitį, o ne į ateitį ;) .

 44. 1158.

  Fredis* liepos 25th, 2010, 10:35 pm

  Marai, nematau nieko blogo jeigu saujelė visuomeninikų birželio 14-ą padeda gėlių N.Vilnios geležinkelio stoty, sausio 13-ą prie žuvusiųjų memorialo, prismenamos birželio 22-a, liepos 21-a. TV, Panorama užpildys eterį žiniomis mes to norime ar ne. Šiandien buvo mažai istoriškai svarbi diena, todėl per TV buvo parodyta vasaos rogučių greitojo nusileidimo trąsa Anykščiuose.

 45. 1159.

  . liepos 25th, 2010, 10:45 pm

  Fredi*, o ar manai, kad Eglę Kusaitę tardė ir mušė FSB agentai?

 46. 1160.

  Fredis* liepos 25th, 2010, 10:52 pm

  E.Kusaitės parodymai televizijai buvo tokie kaip teigi. Tikėjimo arba netikėjimo klausimas. Kuo aš tikiu kolkas nesakysiu.

 47. 1161.

  . liepos 25th, 2010, 11:03 pm

  Vokiečių policija sąmoningai nepranešė milijonei (sic) miniai, kad yra aukų. O tai- formaliai žiūrint – visiška cenzūra, informacijos apribojimas, žodžio laisvės paminimas etc etc etc – galima priklijuoti bet ką.
  Negana to, nenutraukė koncerto , nors buvo aišku, kad jau žuvo 13 jaunuolių, tai tie, kurie mirė vietoje.

  Policija pasielgė neabejotinai teisingai.

 48. 1162.

  Rolandas liepos 26th, 2010, 8:52 pm

  Valentinai, o N.Vasiliauskaitė tau graži, ar nelabai? Pameni, „supažindinai“ mane su ja.Aš visa krūtine įkvepiu gaivaus oro, kuomet skaitau tokius T.Venslovos straipsnius, tokias mintis, kaip kad jo „Aš dūstu“, lygiai taip pat – ir beskaitydamas N.Vasiliauskaitę.

 49. 1163.

  romas liepos 26th, 2010, 9:36 pm

  Aš kai pasiskaitau mūsų intelektualų straipsnius, galvoju, kad gyvenu užsienyje. Kur jie randa tuos personažus, ant kurių skundžiasi? Nesakau, kad jų visai nėra. Žurnalistai būna parodo per televizorių, bet kad tie personažai būtų ant kiekvieno kampo… Man pvz. gyvenime dažniau pasitaiko Vasiliauskaitės, nei Ozolai arba Radžvilai.
  Geriausiai tautos portretą parodo apklausos ir politikų reitingai. Jie man labiau piešia personažą panašų į Valentino miestelėną. Jis nėra antirusiškas, klerikalas ir nacionalistas. Taip pat jis žino, kad Lietuva yra pati blogiausia šalis gyventi pasaulyje, ir pritartų kairiosioms Vasiliauskaitės idėjoms.

 50. 1164.

  Valentinas liepos 26th, 2010, 9:37 pm

  Man ji negraži, bet apie ją mąstydamas negalvoju tokiomis kategorijomis. Aš noriu, kad ji kada nors perskaitytų mano antimarksistinę retoriką ir sudirbtų,sudorotų, suvalgytų, sukapotų mane savo puikiu stiliumi. Noriu, kad ji mane sužalotų. Noriu būti jos vergasssssssssss!!!!

Rašyti komentarą

Sveiki,


Jūs lankotės mano asmeniniame tinklaraštyje, kuriame dalinuosi su Jumis savo mintimis, pastebėjimais. Čia taip pat vyksta turiningos diskusijos ir konkursai.

Labai lauksiu ir Jūsų minčių, nesivaržydami* komentuokit, siūlykit įvairias temas. Drauge galim atrast reikšmingų dalykų – nuo žemės grumstelio pločio ligi dangaus. Pradedam paieškas.

* yra papildomų sąlygų:)

Ligita


Welcome,


You visit my personal blog, where I share with you my thoughts and observations. It also hosts rich debates and competitions.

I will wait for your thoughts, feel free* to comment and to offer a variety of topics. Together we can discover important things – from the ground up to the sky. Let’s start the search.

* There are additional conditions:)

Ligita

Nori susirašinėti popieriniais laiškais? Palik savo kontaktus žemiau. Arba rašyk el. paštu: ligita@ligidangaus.lt

Tavo vardas

Klausimas

captcha

Saugos kodas

  Prenumeruok RSS

  Įrašyk savo el. paštą

 • Balsavimas

 • Tapk gerbėju

  Ligi Dangauson

  Darbai

  Radai klaidą? Pranešk.

  Kategorijos

  Archyvas

  Tinklaraščiai, batai ir sausainiai :))

  Poko.lt