Drėbtelk ir tu, kartu su Valdemaru

„Apdrabstykime istoriją, vaikai,
kuo kas galim – ir išryškės jos tikrasis veidas.“ – Maras

Spontaniškas Valentino interviu, paskelbtas 2009 metų spalio 17 dieną, su istoriku Valdemaru Klumbiu taip paprastai užmarštin nenugarmėjo.

Pasipylė trumpi ir ilgesni komentarai, visokie nuomonių pareiškimai, įsisiautėjo nesantaika. Galop veiksmas persikėlė į Vilnaus Rotušės aikštę, kur vyrai dangstydamiesi skydais puolė taškytis kalavijais, moterys ir vaikai, drobiniais audeklais apsigobę, lindo į šaižaus lietaus plėšomas palapines… Buvo baisu. O gal nebuvo? Gal aš ką tik iškreipiau istoriją?;) Deja, reikalas šviežias, taigi liudininkai greitai konstatuos, kad „truputį“ sufantazavau. O jeigu aš štai taip nudobčiau liudininkus, panaikinčiau pirminius, antrinius šaltinius ir pulčiau kurti savo istoriją, mm? Ar kas nors atsektų kaip buvo iš tikrųjų? Turbūt taip. Nes visko nepanaikinsi. Ir vėl – turbūt.

Šis naujas skyrelis, startavęs 2009 metų spalio 20 dieną, skirtas istorijai. Diskutuokim, provokuokim vienas kitą, atraskim.

Šiaip ar taip kiekvienas iš mūsų jau esame ISTORIJA.

Pradžiai siūlau minėtojo istoriko mokslinio straipsnio „Lietuvos kultūrinis elitas sovietmečiu: tarp pasipriešinimo ir prisitaikymo“ išvadų dalį, o toliau… Žiūrėsim.

1. Lietuvos kultūrinis elitas sovietmečiu: tarp pasipriešinimo ir prisitaikymo

Komentarai: 1 714 “Drėbtelk ir tu, kartu su Valdemaru”

Puslapiai: « 115 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 2535 » Show All

 1. 915.

  Fredis* kovo 4th, 2010, 11:31 am

  mumizuoti Miestelėtą – gera idėja.
  Kiekvienas paslapčia galvotume, kad mumyse teka Miestelėno kraujas.

 2. 916.

  Rytis I kovo 4th, 2010, 11:39 am

  Čia pribėgo dar viena apipešiota vištelė:)
  Džiugu, kad sovietinio periodo vertinimuose atsiranda daugiau pliuralizmo. Bėda turbūt, kad kolkas vertinimai lieka tokie patys aktegoriški – arba blogai arba gerai. Atitinkama skaitytojų reakcija komentaruose, pvz. po Maro paskaitos atpasakojimu lryte. Šiaip nustebau pakankamai rimtais pasisakymais tokioje vietoje…
  Gal vertinti reiktų skirtingus sovietinio laikotarpio etapus, kaip – okupacija (tankai), inkorporacija (saulė), rusifikacija, kolektyvizacija/pasipriešinimo judėjimas, lietuvių atstovų įtraukimas į valdžios struktūras, „brandaus socializmo laikotarpis”. Kažkaip panašiai. Kiekviename etape buvo skirtingi valdžios veiksmai, skirtinga ir gyventojų reakcija. Kad ir tas pats paminėtas žvalgas R. Vaigauskas – prisijungė prie pogrindininkų komunistų dar smetoniniais laikais, pienburnis bėgo iš savo kaimo 41-aisiais, gelbėdamasis ne tik nuo vokiečių bet ir nuo vietinių… Kito pasirinkimo nebuvo – arba „už” arba „prieš”. Tai jo įsisamoninta ir tikrai „sava” santvarka. Tokių buvo šimtai, kurie paskui sudarė naujos santvarkos branduolį.
  Kitas pavyzdys – V. Mykolaitis Putinas. Visgi galima būtų abejoti, ar jam ta santvarka buvo sava. Po okupacijos kažkurį laiką nieko nespausdino. Daug rašė „į stalčių”. Beje, jam priklauso „disidentiška” mintis, stebuklingu būdu praėjusi visas cenzūras – „laisva tauta turi subręsti vergovei”. Kažkaip taip. Visą gyvenimą buvo ligotas ir nelaimingas. Galų gale, ar galima jį smerkti už parašą po Pasternako pasmerkimu – juk net Maskvoje vienetai atsisakė pasirašyti, ką jau kalbėti apie Lietuvą…
  Noriu pasakyti, kad sunku vienareikšmiškai vertinti, – turbūt dar istorikai nežino ir neturi visuminio vaizdo, yra tik atskiros šukės. Štai dar pavyzdys. J. Paleckis – mums jis vos ne priešas Nr.1. Bet skaitant kai kuriuos dokumentus (turbūt net nuorodą surasčiau), galima teigti, kad jis sužlugdė (?) pimuosius trėmimus, perduodamas informaciją per savo dukrą. Tie patys lietuviški komunistai stengėsi ignoruoti Suslovo nurodymus. Suprantu, tai joks nepasiteisinimas, bet… Ar dar smetoniniais laikais Kauno radijas netransliavo Maskvos užsakomųjų laidelių apie „gražų gyvenimą” Rusijoje, nebuvo įkurtas propagandinis rusų kultūros centras? Tai gal viskas prasidėjo daug anksčiau, ne 40-aisiais?
  Ai, užteks – pats baigiu susipainioti…:) Patacko teiginys, kad 70 nuošimčių kolaboravo, – nežinau, mano galva žmonės tiesiog dirbo savo darbus, dirbo santvarkoje kokia buvo. Sutinku, jog buvo „kalėjimo” požymių, bet vėlgi, ar vokiečių belaisviams, atstačiusiems Gedimino pilį ir pusę Vilniaus tas miestas gali atrodyti „savas” ar ne? Gal ir taip. Na ir kas – ar būtina tuom piktintis?

 3. 917.

  nerijus kovo 4th, 2010, 11:45 am

  Kokį dar mauzoliejų?..Kaip sena atgyvena- netinka.
  Siūlyčiau apsistoti ties paminklu „Мосфильм” vinjetės pavidalu.

 4. 918.

  Valentinas kovo 4th, 2010, 11:48 am

  Nerijus išsigando. Nebijok, kalbame apie simbolinį Miestelėną, kuris tūno kiekviename iš mūsų.

 5. 919.

  nerijus kovo 4th, 2010, 11:59 am

  Valentinai

  Kadangi, nežinau „Miestelėno” sąvokos,- neturiu dėl ko bijoti ;)
  Ieškokite kitų kandidatūrų, kurią galima būtų mumifikuoti.
  Daugeliu, šiuolaikinio gyvenimo atvejų, mumufikavimą galime suprasti, kaip lėšų praradimą. Pakanka tik FNTT ar STT.

 6. 920.

  . kovo 4th, 2010, 12:01 pm

  Rytis I pacitavo (ar parašė?):

  “laisva tauta turi subręsti vergovei”. Kažkaip taip.
  ………..

  Ar tikrai taip?

 7. 921.

  Rytis I kovo 4th, 2010, 12:08 pm

  Paieškosiu. Berods vadinosi „Sukilėliai”…

 8. 922.

  . kovo 4th, 2010, 12:28 pm

  Geras paradoksas pamąstymams. Panašu į Bernardą Šo.
  Keista, bet wiki radau lietuvišką, gar net raktą :

  Liuosybės noras daugel kraštų pražudė.

 9. 923.

  Rytis I kovo 4th, 2010, 12:50 pm

  Atsiprašau, radau tik „nevalstybine kalba”:
  В 1978 г. Т. Венцлова писал о судьбе Путинаса после включения Литвы в Советский Союз: „Поэт Путинас, уже немолодой и почтенный, некоторое время молчал, но вскоре начал публиковать, что положено. В повести о 1963 годе он протащил фразу, которая произвела впечатление на многих: дескать, нация должна созреть не только для свободы, но и для неволи. По-моему, это фраза капитулянтская. Не должно приучаться к роли раба. Впрочем, Путинас писал в стол стихи, которые сейчас всплывают в эмигрантских журналах. Переводил Мицкевича, заседал в Академии наук и был отчаянно несчастен…” (Милош Ч., Венцлова Т. Вильнюс как форма духовной жизни. [Переписка Ч. Милоша и Т. Венцловы. Письмо Т. Венцловы 1978 г.]

 10. 924.

  Rytis I kovo 4th, 2010, 1:11 pm

  Ką aš čia, mėgėjas, tauškiu, – gerb. Valdemaras pats citavo:
  „Kad ir vergovė taptų kūrybinga, tauta turi būti stipri, atspari, sąmoninga. Tauta turi būti priaugusi ne tik nepriklausomybei,
  bet ir vergijai. Tada ji bus pribrendusi ir amžinybei.“
  „Sukilėliai”, 1967 m., 417 p.

 11. 925.

  Maras kovo 4th, 2010, 2:01 pm

  Internetinių „šūdmalių”, „debilų” ir „bailių” [terminai iš jų pačių pasisakymų] Fredžio, nerijaus ir Valentino dergimasis – puiki priežastis čia neberašyti.

 12. 926.

  Rytis I kovo 4th, 2010, 2:12 pm

  :( (

 13. 927.

  Valentinas kovo 4th, 2010, 2:17 pm

  Marai,
  Gal gali nurodyti kur aš naudojau tokius terminus ir kur aš „dergiau” (čia tavo terminas).

 14. 928.

  nerijus kovo 4th, 2010, 2:20 pm

  Marai

  Nepyk.
  Neimk taip giliai širdin!!!
  Tamstos, kaip istoriko mintim, išskaytom „Atgimime”, pritariu. Reikia tobulinti ne senąją istoriją, o kurti naują ateitį.
  ;)

 15. 929.

  Maras kovo 4th, 2010, 2:27 pm

  Valentinai, užtenka pamatyti Tavo įnašą į „diskusiją” apie „Miestelėną”.

  Ryti I, man irgi gaila, bet kai normalus, su istorija susijęs komentaras (kaip Tavo) paskęsta mėšlo tvane… Neturiu aš laiko tame kapstytis.

 16. 930.

  Valentinas kovo 4th, 2010, 2:33 pm

  Akivaizdu, kad Maras neigia miestelėniškumą ir nenori jo pastebėti. Deja, Miestelėnas tūno kiekviename, tame tarpe ir Mare. Kvailas išsišokimas tai tik patvirtina. Marai, kol miestelėniškumo nepriimsi kaip savo, kol su juo nesusitaikysi, negalėsi jo įveikti.

 17. 931.

  R.Medinis kovo 4th, 2010, 2:59 pm

  Maras gal truputį per griežtai pasakė, bet yra daug teisybės. Gerbiamieji, aš suprantu Jūsų norą puikuotis savo paties išminties ir sąmojo perlais (pats ne be nuodėmės), bet kaip suprantu, diskusijų skyreliai (pvz. istorijos) tam ir buvo sukurti, kad tarpusavyje nesimaišytų elitiniai elitinių komentatorių (Fredis, VVV, etc) komentarai ir paprastų mirtingųjų diskusija apie žemiškus dalykus?

 18. 932.

  Valentinas kovo 4th, 2010, 3:18 pm

  Medini,
  Maras teisus tuo, kad istorijos skyrelyje gal ir nevieta blevyzgom. Tačiau tai yra nerūpestingas, lengvo žanro apsimėtymas replikomis ir vadinti tai „mėšlu” arba „dergimu” atsiprašau, galima ir įsižeisti.
  Be to, Nerijaus ir Fredžio ginčai nors ir karšti ir nelabai politkorektiški yra būtent susiję su istorija ir jos traktavimu.

 19. 933.

  TipasK kovo 4th, 2010, 3:24 pm

  Kviečiu sudalyvauti:
  ://www.langasiateiti.lt/index.php/lt/newsarch/232-registruokis-diena-internete

 20. 934.

  Maras kovo 4th, 2010, 3:36 pm

  Valentinai, pabaigai. Užtenka pasižiūrėti į mano pacituotus epitetus ir toną, kuriuo bendraujama (akivaizdžiai įžeidžiantį bei pašaipų).
  Gal jums visiems taip kalbantiems tai ir atrodo normalus „lengvas žanras” (kalėjimų gyventojams jų leksika irgi atrodo normali). O man tai – mėtymasis mėšlu. Požiūrių skirtumai? Galbūt, bet aš prie tokio bendravimo būdo priprasti nenoriu.

 21. 935.

  TipasK kovo 4th, 2010, 3:52 pm

  Nors ir žadėjau nesikišti:)
  Kviečiu labai atidžiai perskaityti Maro parašytą.
  Ir neskubėti vertinti ar atsakyti/atsikirsti.
  Tiesiog kviečiu perskaityti ir pagalvoti.
  Ramiai ramiai pamąstyti.

 22. 936.

  Valentinas kovo 4th, 2010, 4:07 pm

  Jau kelias dienas šaukiu apie Miestelėną glūdinti kiekviename iš mūsų, tame tarpe ir manyje. Šaipausi, bet tame tarpe ir iš savęs. Kokie jūs niūrūs ir nežaismingi! Net didžioji rimtuolė ir kovotoja Nida Vasiliauskaitė, atsiimdama metų moters renginio apdovanijmą, kvietė turėti daugiau humoro jausmo ir nežiūrėti taip į viską rimtai.

 23. 937.

  nerijus kovo 4th, 2010, 4:48 pm

  Valentinai

  Jūs, kaip visada savo stichijoje, it, gudrus lapinas ;)
  Prašymas: paaiškinkite man, neišprususiam, Jūsų sukurtos (?) sąvokos/ žodžio „miestelėnas” prasmę…

 24. 938.

  Valentinas kovo 4th, 2010, 4:51 pm

  Kad neteršti Maro šventovės, perkeliu diskusiją į Perla klausia skyrelį.

 25. 939.

  nerijus kovo 4th, 2010, 4:54 pm

  Valentinai

  Ten „kimba” rašymas. Sunku rašyti, nes vaizdas ekrane ( raidžių ) atsilieka nuo paspaudimo klaviatūroje :)
  Prašom Ligitos kitos temos, kad neteršti esamų?!

 26. 940.

  Valentinas kovo 4th, 2010, 5:37 pm

  Tipo palyginimas nekorektiškas ir nesąžiningas.

 27. 941.

  . kovo 6th, 2010, 10:52 am

  „Antroji Lietuvos Respublika – jau istorija” – taip mano signataras R.Ozolas. Baisius dalykus jis rašo kažkodėl pas Tomkų.

  http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/antroji_lietuvos_respublika__jau_istorija/

 28. 942.

  Valentinas kovo 6th, 2010, 1:24 pm

  Ozolas iš Lietuvos filosofo pavirto Miestelėnų filosofu. Nėra ko stebėtis, kad jį spausdina miestėlnų spauda. Iš esmės, nėra esminio skirtumo tarp Ozolo ir taksisto, vežiojančio WU pas klientus.

 29. 943.

  Fredis* kovo 6th, 2010, 1:38 pm

  R.Ozolas yra vienišas vilkas, kartais neblogai papostringauja:
  „Esama pardavikų, išdavikų ir masės abejingų viskam, išskyrus savo juslių patenkinimą, tačiau tauta kaip visuma turi didžiulį energijos potencialą ir gali nuversti kalnus”, tačiau filosofas sudeda klaidingus akcentus. Tikrieji Paleckio-”Fronto” nerijaus tipo miestelėnai Ozolo idėjoms yra abejingi ir jų negirdi. Ozolas – tai labai masoniška, nykstanti ir reta taksistų rūšis.

 30. 944.

  kreivarankis kovo 6th, 2010, 3:22 pm

  Žmonės,
  nu nebuvo tas Ozolas filosofu niekad, anei mąstytoju. Nei tada, nei dabar. Jis yra toks tik tiek, kiek toks yra Terleckas, Bogušis ir kiti. Žmogus gal ir neblogas, bet kalbėti apie jį kaip apie filosofą ar intelektualą yra nesusipratimas.

 31. 945.

  Valentinas kovo 6th, 2010, 3:40 pm

  Tai nepaneigia fakto, kad jis pavirto Miestelėnų filosofu.

 32. 946.

  kreivarankis kovo 6th, 2010, 5:23 pm

  Nepaneigia.
  Miestelėnų filosofu jis ir tapo būdamas kokių 18 ar 19 metų, o toliau tik gilino savo įgūdžius. Jam tik tiek pasisekė, kad kažkuriuo metu jo miestelėniškumas buvo labai populiarus. Beje, ką reiškia žodis „miestelėnas”, pagaunu tik intuityviai, bet manau, kad Ozolui tai labai tinka, Ozolui ne kaip ankstyvajam, brandžiąjam ar vėlyvąjam, o Ozului kaipo tokiam, nes toks jis visais laikais ir buvo. Skiriasi nuo Bičkausko tik tiek, kad mažiau savo laiku gėrė ir, kad jokios profesijos neturi. Visais kitais požiūriais kiek atsiliekanti nuo ano būtybė.

 33. 947.

  romas kovo 6th, 2010, 5:32 pm

  O kas Lietuvoje yra mąstytojas arba intelektualas? Kas iš viso yra intelektualas? Būna tokių, kurie sugeba pasaulį pamatyti kitaip, bet jų gimsta mažai pasaulyje, o Lietuvoje iki šiol negimė.

 34. 948.

  Valentinas kovo 6th, 2010, 6:22 pm

  Romai, vienintelis kandidatas – Šliogeris. Sekanti – Vasiliauskaitė :)

 35. 949.

  kreivarankis kovo 6th, 2010, 6:39 pm

  Romai,
  pritariu Valentinui ir beveik nuoširdžiai, jeigu ką… :)

 36. 950.

  romas kovo 6th, 2010, 6:43 pm

  Ką Šliogeris pasakė, ko žmonija nežinojo? Toks Einšteinas išmąstė, kad viskas egzistuoja atžvilgiu šviesos, Darvinas sukūrė evoliucijos teoriją, o ką Šliogeris? Kažin ar Lietuvoje yra materialinė bazė rastis idėjoms keisiančioms pasaulį.

 37. 951.

  WU kovo 6th, 2010, 6:46 pm

  Man romas panašus į intelektualą. Mano supratimu turi tokių požymių. Nejuokauju.

 38. 952.

  romas kovo 6th, 2010, 6:51 pm

  Durų rankena irgi panaši į pistoletą :)

 39. 953.

  WU kovo 6th, 2010, 6:55 pm

  :D

 40. 954.

  kreivarankis kovo 6th, 2010, 7:15 pm

  Jeigu Romas pradėtų rašyti savo blogą, tai jei ir nepakeistų viso pasaulio, tai Lietuvos blogosferą tikrai. Ir tik į gerąją pusę. Tam kad pakeisti pasaulį visai nebūtina sugalvoti kažko genialaus, kartais pakanka nukreipti boingą į kokį nors dangoraižį arba parašyti kokią nors brošiūrą, kaip pvz. „Komunistų partijos manifestas”. Kas dėl to, ar Šliogeris pasakė kažką naujo, tai paprašyčiau ko nors parodyti man nuo ko Šliogeris nusirašinėja. Būčiau dėkingas.
  O dėl mąstymo – jeigu kam nors teko skaityti Platono dialogus, tai manau, kad juose yra ta pati atmosfera, kaip ir Ligitos bloge (kad jį kur galas). Ta prasme būrys skirtingų asmenybių, su skirtingais gyvenimais ir skirtingomis pažiūromis tiesiog plepa tarpusavyje ir yra kažkuom vieni kitiems įdomūs. Įdomūs tiek, kad nepultų vos išgirdę pirmą kvailystę, o įsiklausytų nors tai ir kvailystė jų nuomone. Tiesiog visame tame, kaip dabar madinga sakyti, diskuse nėra aiškios ribos tarp ironijos, skepsio ir paprasčiausio informacijos perdavimo. Pas mus ne tiek informacijos perdavimas t.y. išminties perpylimas iš vieno pilno indo į kitą tuščią, kiek greičiau daugelio pusiaupilnų indų pasipilstymas tarpusavyje. Nepamirštant draugiškai vienas iš kito pasišaipyti. Galbūt tai ir yra filosofija pagal Sokratą, o filosofas yra tas, kuris sugeba gyventi šiuo ritmu.

 41. 955.

  WU kovo 6th, 2010, 7:21 pm

  TipaiK, neleidžia nueiti tiesiai į tą nuorodą, gražiną į pagrindinį puslapį.

 42. 956.

  Valentinas kovo 6th, 2010, 7:40 pm

  Atsakant į romo klausimą kas yra intelektualas, galiu pasakyti, kad tai yra kiekvienas, kuris supranta kas yra postmodernizmas.
  Atsakant į romo klausimą apie tai ką tokio Šliogeris parašė pasaulio mąstu, tai vertinant pagal labai griežtus kriterijus, po Heidegerio niekas nieko neparašė.

 43. 957.

  romas kovo 6th, 2010, 7:41 pm

  Kreivaranki, aš nemenkinu Šliogerio, kaip gilaus žmogaus, bet juk yra šiaip pamąstymai, kartais net labai gilūs, ir pamąstymai ten, kur žmonija neturi atsakymų arba turi gal būt ne tuos atsakymus. Pačių giliausių įžvalgų paprastai visuomenė nesugeba iš karto priimti. Intelektas yra gebėjimas mąstyti. Šliogeris yra nekaltas, kad jis neturi medžiagos apmąstymams, nors gal jo fiziologija ir leidžia tai daryti labai kokybiškai :)

 44. 958.

  kreivarankis kovo 6th, 2010, 7:51 pm

  Valentinai,
  kad tave kur griausmas :) ką norėjai pasakyti minėdamas Heideggerį? klausiu nes ruošiu savo blogui rubriką „Lovoje su Heideggeriu”. Šliogeris jį vadina savo mokytoju. Šiaip jau Herr Heidegger tikrai yra nuostabus.
  Romai, tikrai suprantu, kad nemenkini Šliogerio. Kartais būna tokia situacija – viskam ką tu sakai aš pritariu, bet pasilieku prie savo nuomonės, nes tai vienas kitam neprieštarauja. Ar aš klystu?

 45. 959.

  kreivarankis kovo 6th, 2010, 7:56 pm

  beje, pramogai siunčiu šią nuorodą
  haš tė tė pė ://pipedija.wordpress.com/

 46. 960.

  WU kovo 6th, 2010, 8:07 pm

  Kas per psichopatas sukūrė šį blogą? permečiau pora straipsnių greitai akimis – siaubas. Randa žmonės prieš ką kariauti. Sakau, visi aplinkui vis kvailėja.
  Beje, pipedijoje atsirado ir apie miestelėną įrašas -.pipedija.laikas.lt/index.php/Nerijus

 47. 961.

  kreivarankis kovo 6th, 2010, 8:13 pm

  Mes visi tikrai esame sekami. Prisiekiu – nieko bendro su Pipedija neturiu.

 48. 962.

  WU kovo 6th, 2010, 8:15 pm

  Kreivaranki, aš pastebėjau, kad naujapilyje rašo kažkas susijęs su pipedija, taip ir pasivadinęs savo LJ blogą.

 49. 963.

  Valentinas kovo 6th, 2010, 8:16 pm

  Kreivaranki, kažkada jaunystėje bandžiau domėtis filofija ir buvau pasiėmęs Heidegerį. Nesupratau nieko kaip ir Kanto. Tačiau esu skaitęs, kad jis uždarė didžiosios klasikinės vokiečių filosofijos periodą ir nuo to laiko filofojija praktiškai nieko naujo nepasiūlė. Claudas Levi Strausas mąstymą pasuko visai kita kryptimi ir dabar atsidūrėme postmodernizme arba postpostmodernizme, kad ir ką tai reikštų.

 50. 964.

  . kovo 6th, 2010, 8:17 pm

  Tik vienas (sic!) signataro sakinys iš straipsnio, be jokių pakeitimų- tik išdėliotas patogiau:

  Tad kol dar galime kalbėti viešai, turime sutarti, kad, nepaisant visų lygių valdžių pastangų mus parduoti, išduoti ar net vienokiais ar kitokiais būdais mus likviduoti, turime rasti, kaip:

  atkurti konstitucinį valstybės nuosavybės institutą, garantuojant į valstybės apsaugą nuo bankroto;

  sukurti nacio-nalinį investicinį ar kitą panašų banką, leidžiantį vykdyti lokalinę pinigų politiką;

  sukurti pridėtinę vertę duodančių prekių gamybą, garantuojančią minimalią valstybės piliečių socialinę apsaugą;

  garantuoti realų pragyvenimo lygį atitinkančias socialines išmokas;

  apsaugoti lietuvių kalbą, raštą ir visą kultūrą;

  atkurti švietimo dvasinę paskirtį;

  remti vaikus auginančias ir ugdančias motinas;

  atkurti nacionalinei gynybai tinkamą kariuomenę;

  sutelkti politinį potencialą, galintį konsoliduoti visuomenės veiksmus į nacijos išsilaikymą riboto suvereniteto sąlygomis.

Rašyti komentarą

Sveiki,


Jūs lankotės mano asmeniniame tinklaraštyje, kuriame dalinuosi su Jumis savo mintimis, pastebėjimais. Čia taip pat vyksta turiningos diskusijos ir konkursai.

Labai lauksiu ir Jūsų minčių, nesivaržydami* komentuokit, siūlykit įvairias temas. Drauge galim atrast reikšmingų dalykų – nuo žemės grumstelio pločio ligi dangaus. Pradedam paieškas.

* yra papildomų sąlygų:)

Ligita


Welcome,


You visit my personal blog, where I share with you my thoughts and observations. It also hosts rich debates and competitions.

I will wait for your thoughts, feel free* to comment and to offer a variety of topics. Together we can discover important things – from the ground up to the sky. Let’s start the search.

* There are additional conditions:)

Ligita

Nori susirašinėti popieriniais laiškais? Palik savo kontaktus žemiau. Arba rašyk el. paštu: ligita@ligidangaus.lt

Tavo vardas

Klausimas

captcha

Saugos kodas

  Prenumeruok RSS

  Įrašyk savo el. paštą

 • Balsavimas

 • Tapk gerbėju

  Ligi Dangauson

  Darbai

  Radai klaidą? Pranešk.

  Kategorijos

  Archyvas

  Tinklaraščiai, batai ir sausainiai :))

  Poko.lt