Drėbtelk ir tu, kartu su Valdemaru

„Apdrabstykime istoriją, vaikai,
kuo kas galim – ir išryškės jos tikrasis veidas.“ – Maras

Spontaniškas Valentino interviu, paskelbtas 2009 metų spalio 17 dieną, su istoriku Valdemaru Klumbiu taip paprastai užmarštin nenugarmėjo.

Pasipylė trumpi ir ilgesni komentarai, visokie nuomonių pareiškimai, įsisiautėjo nesantaika. Galop veiksmas persikėlė į Vilnaus Rotušės aikštę, kur vyrai dangstydamiesi skydais puolė taškytis kalavijais, moterys ir vaikai, drobiniais audeklais apsigobę, lindo į šaižaus lietaus plėšomas palapines… Buvo baisu. O gal nebuvo? Gal aš ką tik iškreipiau istoriją?;) Deja, reikalas šviežias, taigi liudininkai greitai konstatuos, kad „truputį“ sufantazavau. O jeigu aš štai taip nudobčiau liudininkus, panaikinčiau pirminius, antrinius šaltinius ir pulčiau kurti savo istoriją, mm? Ar kas nors atsektų kaip buvo iš tikrųjų? Turbūt taip. Nes visko nepanaikinsi. Ir vėl – turbūt.

Šis naujas skyrelis, startavęs 2009 metų spalio 20 dieną, skirtas istorijai. Diskutuokim, provokuokim vienas kitą, atraskim.

Šiaip ar taip kiekvienas iš mūsų jau esame ISTORIJA.

Pradžiai siūlau minėtojo istoriko mokslinio straipsnio „Lietuvos kultūrinis elitas sovietmečiu: tarp pasipriešinimo ir prisitaikymo“ išvadų dalį, o toliau… Žiūrėsim.

1. Lietuvos kultūrinis elitas sovietmečiu: tarp pasipriešinimo ir prisitaikymo

Komentarai: 1 714 “Drėbtelk ir tu, kartu su Valdemaru”

Puslapiai: « 110 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 2035 » Show All

 1. 665.

  Rolandas sausio 28th, 2010, 10:17 pm

  Valentinai,

  Tik du faktai:

  Maras jau pats sau atkeršijo nubaudęs Ligitą savo nebuvimu čia.

  Nominantas, tai dar ne laureatas, todėl gal palikime Marui viltį, juk taip faina išlikti perspektyviu nominantu:)

 2. 666.

  Rolandas sausio 28th, 2010, 10:20 pm

  Norėjau pasakyti taip:

  Maras jau pats sau atkeršijo nubaudęs mus savo nebuvimu čia.
  Nominantas, tai dar ne laureatas, todėl gal palikime Marui viltį, juk taip faina amžinai išlikti perspektyviu nominantu:)

 3. 667.

  Valentinas sausio 28th, 2010, 10:28 pm

  Žinau kaip Marą prisišaukti… ;)
  Marai, kuri Bruknerio simfonija yra geriausia? Nuo kokio kūrinio rekomenduotum pradėti pažintį su Brukneriu?

 4. 668.

  Maras sausio 28th, 2010, 10:29 pm

  :D

 5. 669.

  Rolandas sausio 28th, 2010, 10:40 pm

  Valentinui pavyko:)

  O aš dar girdėjau, kad Maras ir mahleriškus burtažodžius pasakius gali staiga atsirasti ar tiesa, Marai?

 6. 670.

  Ligita sausio 28th, 2010, 11:31 pm

  Oooo, ir ką gi aš matau? =) Valentinai, Maras apsireiškė, vadinasi situacija dar pataisoma.

 7. 671.

  Valentinas sausio 31st, 2010, 9:42 pm

  Marai, gal gali pasakyti profesionalo nuomonę apie šį Latyninos pasakojimą apie klimato kaitos ir istorinio vystymosi krypčių sąsajas? Apskritai, istorikai nagrinėja klimato įtaką įvykiams? O Lietuvos istorikai? Kaip mažasis ledynmetis įvykęs viduramžių pabaigoje įtakojo Lietuvą? Juk Gediminas kaip tik tuo metu rašė savo garsiuosius laiškus.

  Есть в истории человечества самая важная штуковина, которая произошла, одна из самых важных – когда человек перешел от собирательства к земледелию. Появились не только пшеница или рис, которые стали возделывать, появилось понятие частной собственности. Потому что грибы в лесу не бывают частной собственностью. Пшеница на твоем участке становится частной собственностью.

  И фантастическим обстоятельством является то, что, как сейчас полагают ученые, именно в молодом дриасе это произошло, во время внезапного похолодания. Более того, это произошло в тремя, а скорее всего с четырьмя совершенно разными цивилизациями. Это произошло в районе Ближнего Востока, где стали возделывать пшеницу, в Центральной Мексике – это кукуруза, в среднем течении Янцзы – рис, и, похоже, что даже в Эквадоре, который дальше ничем не отличился в истории человечества, приручили в это время тыкву.

  Т.е. четыре абсолютно независимые друг от друга культуры, с совершенно разным будущем, вдруг взяли и перешли достаточно резко от собирательства к земледелию. Это был глобальный процесс. Причем единственное, что было глобальное в тот момент – это внезапное похолодание. Мобильников у ребят не было, друг другу они не звонили.

  Кстати, это внезапное похолодание вызвало в Америке гибель так называемой кловисской культуры, которая не сумела приспособиться, не нашла чего приручить. Затем наступает климатический оптимум голоцена с 9 до 5 тысяч лет, который опять же прерывается непонятным, очень коротким событием, 6200 лет назад до нашей эры что-то такое происходит.

  Дальше следуют периоды потепления и похолодания. Одно из самых известных начинается где-то лет за 60 до нашей эры и продолжается почти 600 лет. Заметим, что оно странным образом совпадает с крахом двух великий империй – Римской и Китайской, которые завоевывают германцы и хунны, которых холода откуда-то выгнали. Затем тысячу лет назад начинается средневековый климатический оптимум. В это время в Англии растет виноград, в это время Эрик Рыжий, открыв Гренландию, называет ее зеленой. Население Европы в этот момент по численности такое же, как в 19 веке.

  А в 14 веке начинается малый ледниковый период. 1315 год – первый кромешный голод по всей Европе. Этот голод, продолжающийся несколько лет, и эпидемия «черной смерти» в 1348 году уполовинивают население Европы до такой степени, что сейчас во Франции есть места, где живет меньше людей, чем в 14 веке. Кроме этого страшного истребления населения, происходит духовная катастрофа – начинается религиозный фанатизм, начинается охота на ведьм, начинаются массовые преследования евреев.

  К 1600 году теплеет. А с 1645-го по 1715-й опять пик малого ледникового периода. Замерзает Европа, на льду Темзы устраивают ярмарки…. С 1790-го по 1830-й – новый период холодов, кстати, в который попадает и армия Наполеона, которая пожаловала в Россию. На этот период приходится также страшный 1816 год, который называется годом без лета. Это год, когда заморозки убили майский урожай по всей Европе, когда умерло 100 тысяч ирландцев, когда на Тайване выпадал снег.

  В это же самое время из-за неурожая американская культура начала движение на Запад. Движение на Запад началось как ответ на год без лета. И дальше малый ледниковый период оканчивается по-настоящему только в середине 19 века. Температура начинает расти. Она растет до 1940-х годов. После чего она несколько десятилетий падает, причем до такой степени, что телевидение в 70-х, которое уже существует и уже ведет рассказы о тайфунах, об ураганах, объясняет это новым глобальным похолоданием. Потом с середины 70-х температура идет на поправку, вдруг выясняется, что у нас глобальное потепление.

 8. 672.

  Maras vasario 1st, 2010, 10:02 pm

  Istorikai ir ne tik tiria klimato įtaką vykusiems procesams, bet ne Lietuvoje – tai makroistorijai svarbiau (kur tiriamos plačios erdvės ir epochos). Latynina rašo daugmaž įtikinančiai, nors pirmą kartą girdžiu, kad Romos imperija žlugo 60 m pr. Kr. Jei jinai ir daugiau taip pritempė, tai laisvai galiu tokiu pačiu būdu teigti, kad 1709-11 m. maras sužlugdė Lietuvą 1940 m.

 9. 673.

  Rolandas vasario 1st, 2010, 10:18 pm

  Marai, viskas gerai ten su skaičiais: (600 – 60 =540) t.y. atšilimas truko maždaug iki 540 m. mūsų eros metų( o apie tą laiką ir žlugo Romos imperija).

  Kitas dalykas su tokiomis teorijomis. Tokių ir panašių „sąmokslo teorijų” yra dešimtys. Vieni jas karštai įrodinėja, kiti, taip pat karštai, jas paneigia. Laimingiausi yra tie, kurie jas išgirsta pirmą kartą-labai sužavi:)

 10. 674.

  Valentinas vasario 1st, 2010, 10:24 pm

  Ji sako, kad 60 bc prasidėjo atšalimo laikotarpis, kuris tesėsi iki 600 metų ir tame periode žlugo Roma. Logika turbūt ta, kad barbarai ieškojo šiltesnių, derlingesnių vietų ir taip pamažu ir sudorojo Romą.
  O kodėl Lietuvai neaktualu? Juk Liublino unija, Žalgirio mūšis ir kiti svrbūs istoriniai įvykiai vyko būtent atšalimo fone. Ar kas nors analizavo kaip klimato atšalimas paveikė Lietuvos tų metų BVP ir karinę galią?

 11. 675.

  Maras vasario 1st, 2010, 10:26 pm

  Niekas negerai, nes nuo žlugimo (476) skirtumas didelis, o ir žlugimas buvo procesas, gana ilgas, trukęs kelis šimtus metų.

 12. 676.

  Maras vasario 1st, 2010, 10:29 pm

  60 pr. Kr. Imperijos dar nebuvo šiaip jau.

  O Lietuvos istorikams iki tokių subtilybių dar keliasdešimt metų augti. Kita vertus, nemanau, kad stipriai įtakojo (juk atšalimas veikė ir Kryžiuočius taip pat).

 13. 677.

  Valentinas vasario 1st, 2010, 10:39 pm

  Ordinas žmogiškuosius resursus galėjo pasipildyti Europoje. O kokia buvo jo ūkinė veikla, t.y. už ką ir ką jie valgė, neįsivaizduoju.

 14. 678.

  Maras vasario 1st, 2010, 10:42 pm

  Prekyba, ūkininkavimas, aukos iš Vakarų. Lietuviai, beje, galėjo pasipildyti iš rusiškų savo žemių kariais.

 15. 679.

  Valentinas vasario 1st, 2010, 10:53 pm

  Na taip, garsieji Smolensko pulkai… :)

 16. 680.

  kreivarankis vasario 1st, 2010, 10:57 pm

  Kiek man žinoma, tai nelabai ką tas Ordinas turėjo pasipildyti, nes XIV a. Vakarų Europoje vyko buboninis maras, sumažinęs jos populiaciją dviem trečdaliais. Be to nuo XIV a. visurio prasidėjo šimtametis karas. Taip, kad nelabai kam čia buvo važiuot, o ir šiaip važiuoti čia didelės motyvacijos nebuvo, ne taip kaip šventąjį Karstą vaduoti Jeruzalėje.

 17. 681.

  Rolandas vasario 1st, 2010, 11:30 pm

  Ji rašo:”где-то лет за 60 до нашей эры и продолжается почти 600 лет.”

  Jeigu skaičiuoti, kad „где-то” bus plius/minus 10 m., o „почти” bus plius/minus 50 m., tai 600 – 50 =550-70=480m. Taip, kad su metais gerai, juk ji nesako, kad sutapo vos ne mėnesių tikslumu.

 18. 682.

  Aurimas vasario 1st, 2010, 11:34 pm

  Kada pirmoji imperija susikūrė, istorikai?

 19. 683.

  kreivarankis vasario 1st, 2010, 11:46 pm

  Aš irgi turiu klausimą. Valentinas Mitė, delfyje rašydamas apie gėjų paradus, abstrakčiai mini kažkokius antikinėje Graikijoje gyvenusius homoseksualius filosofus. Gal galima būtų konkrečiau, vardus nurodant?

 20. 684.

  Valentinas vasario 2nd, 2010, 8:13 am

  Kreivaranki,
  O kodėl tu klausimus Valentinui Mitei uždavinėji Ligi dangaus tinklaraštyje?

 21. 685.

  Fredis* vasario 2nd, 2010, 8:38 am

  Valentinai, grimsti į apmąstymus, bandai prisiliesti prie amžinųjų vertybių, žvilgsnį suki atgal į mūsų istoriją taip sau palengvindamas bandymus lengviau išgyventi sunkią ir sniegingą žiemą?

  Atsiiminėjančioje Paparazzi (Publicumgroup) įsteigtą prizą už nuopelnus Tėvynei („Už kitokią Tiesą”) tinklaraštijoje ir kitur matau juokingai graudų susigūžimą.
  Negi taip visiems blogai?
  Daugiau optimizmo, draugai!

 22. 686.

  romas vasario 2nd, 2010, 9:33 am

  Kreivaranki, Mitė nenorėjo vardinti, nes jų žino labai daug ir nenorėjo nei vieno įžeisti pamiršdamas. O tamstos klausimas yra įdomus. Dabar paprastai sakoma : „pažįstu daug gabių žmonių meno pasaulyje”.

 23. 687.

  WU vasario 2nd, 2010, 9:59 am

  Valentinai, kreivarankis galvoja, kad tu esi Valentintas Mite, jis jau ne kartą, tai patvirtino savo elgesiu.

 24. 688.

  Valentinas vasario 2nd, 2010, 10:02 am

  Orai, kaip nuotaikos formavimo faktorius yra moderniųjų laikų išradimas. Nuo tada, kai Volteras pasakė, kad žmogaus tikslas yra būti laimingu, o amerikiečiai įsirašė į konstituciją, kad laimė yra žmogaus teisė, nuo tada laimė tapo, ne atsitiktinumas, o privalomumas. Viskas, kas mums trukdo pasiekti laimę yra smerkiama. Tas ir atsitiko su orais. Orai ir meteorologija moderniais laikais tapo žmogaus nuotaikų oda. Mes domimės prognozėmis, išgyvename dėl šalčio, karščio ir t.t. tarsi tai būtų esminiai dalykai. Iki Voltero žmonės bijojo Dievo ir oras jiems rūpėjo tik tiek, kiek jis padeda ar trukdo žemdirbystei. Dabar orai – esminis gyvenimo kokybės ir tariamos laimės faktorius. Baikime visa tai. Atminkime, kad ir kokie būtų orai, jie neatneš mums laimės būsenos. Laimę ir džiaugsmą reikia puoselėti ir bujoti savyje nežiūrint į tai kas vyksta už lango.
  p.s. Čia kai kurios protingos mintys, paimtos Paskalio Bruknerio knygos Amžinoji Euforija arba esė apie pareigą būti laimingu. :)

 25. 689.

  Valentinas vasario 2nd, 2010, 10:03 am

  Wu,
  Aš žinau kad jis taip galvoja. Tai man yra šioks toks pagyrimas. Tačiau Mitė lygtai gyvena Prahoje? Be to, daug dalykų jis sako, su kuriais aš nesutinku.

 26. 690.

  Fredis* vasario 2nd, 2010, 10:07 am

  Atitrūkusio nuo realybės, saviapgaule užsiiminėjančio žmogaus paistalai. Judita Leitaitė šiandien taip negalvoja, jei ji apskritai yra sąmoninga.

 27. 691.

  Valentinas vasario 2nd, 2010, 10:15 am

  Tu galvoji, kad Leitaitei dabar rūpi oras, o ne sveikata?

 28. 692.

  Fredis* vasario 2nd, 2010, 10:21 am

  V.Mitė kartais nusišneka, bet tai būdinga giliems mąstytojams, jie nebijo apsijuokti, pažvelgti į aplinką provokuojančiai, netradiciniu žvilgsniu. Lygiai tokiais pat beletristiniais-filosofiniais bandymais užsiiminėja V.Laučius. Visada lygus, prognozuojamas ir prėskas yra A.Račas, kuris kasdien kaip maldelę beria, propaguoja tas pačias banalias tiesas – valdininkijos išlaidų mažinimas, sąžininga žiniasklaida be paslėptos reklamai, bažnyčios atskirties nuo valstybės principo nuoseklus taikymas ir gėjų paradams Gedimino prospekte – TAIP! A.Račas originaliai sužibėjo tik vieną kartą vienas pirmųjų pasakęs MAXIMAI – NE!, vėliau grįžęs į banalaus ir nuobodaus socialisto su retais marginaliais išsišokimais vėžes.

 29. 693.

  Valentinas vasario 2nd, 2010, 10:25 am

  Tu tiki, kad Lietuvos viešojoje erdvėje reiškiasi „gilūs mąstytojai”?

 30. 694.

  Fredis* vasario 2nd, 2010, 10:26 am

  Moterys yra labiau gamtos išdaigų pažeidžiamos. Kai kurioms jų būtina judėti erdvėje bet kokiu oru, o neturint stipraus materialinio pagrindo ar tvirto vyro peties, kuris tokiam orui suteiktų reikiamą transporto priemonę (4×4), atsitinka nenumatytų keblumų. Visi palinkėkime Juditai sveikatos.

 31. 695.

  Fredis* vasario 2nd, 2010, 10:28 am

  Valentinai, giliausi mąstytojai esame mes, dabar laikinai panyru į apmąstymus, iki…

 32. 696.

  Rolandas vasario 2nd, 2010, 12:18 pm

  Šiandien grabnyčios. Galima nunešti į bažnyčią ir pašventinti žvakes. Bus kuo apsiginti nuo perkūno ir audrų. Arba pasimelsti tam pačiam perkūnui.

 33. 697.

  romas vasario 2nd, 2010, 1:16 pm

  Mitė nori diegti geras asociacijas, todėl kalba apie homoseksualius antikos filosofus. Tai yra tiesiog kitoks pasakymas. Emocionaliai mus pririša įvairūs žodžių junginiai: kunigai – pedofilai, politikai – vagys, tauta – runkeliai ir pan. Tai yra viešosios nuomonės formavimas. Aš nežinau, ar Mitei nuoširdžiai dėl to skauda širdį, ar jis tiesiog dirba savo darbą.

 34. 698.

  romas vasario 2nd, 2010, 1:18 pm

  Tiesa, straipsnis yra nevykęs (kaip nuomonę formuojantis). Straipsnio gale Mitei buvo svarbu paviešinti savo orientaciją, kad gink dieve niekas nepagalvotų :)

 35. 699.

  Fredis* vasario 2nd, 2010, 3:00 pm

  permečiau akimis tą V.Mitės straipsnį, tai man jis pasirodė esantis eilinis didaktinis teisingas rašinėlis su ekskursu į istoriją/netolimą praeitį su pavyzdžiais iš kitur.
  Mano nuomonė gėjų klausimu yra tokia: sostinės merui V.Navickui rekomenduoju kuo jautriau įsiklausyti į V.Simonko pageidavimus ir rengti gėjų paradus Gedimino pr. nors ir kas mėnesį.
  Tokių renginių skeptikai labiausiai baiminasi, kad galima bloga įtaka jaunimui ir jie ims kažką panašaus tarpusavyje eksperimentuoti, tai galiu patikinti, kad jaunimui tai visai neįdomi tematika. Aplink Gedimino pr. nėra nė vienos gimnazijos, visai po pamokų grįžę mokiniai suguža vieni pas kitus į svečius/laisvą plotą, sulenda į facebook’us, skype, draugas.lt/w18One.lt, ir jiems Simonko draugų paraidai yra visiškai neįdomūs. Mokinių niekuo nenustebinsi, nes internete prisižiūri visko.
  Socialistiškai ir liberaliai publikai reikia nusileisti, jiems reikia sudaryti regimybę, kad jų teisės yra užtikrinamos ir puoselėjamos. Socialistas gali ištverti viską – padidintus mokesčius, korupciją, skurdą, varganas studijas ir medicinines paslaugas, išskyrus asmens teisių suvaržymus.
  Dar pastebėjimas iš socialistų ir liberalų gyvenimo – jie mėgsta žodžių derinius – Demonologas, Seimas, egzorcizmas, bažnyčia, tai gana paplitęs žodžių derinys jų tinklaraščiuose, visi slyvanosiai ir aidai puklevičiai sukiša savo smalsius snukučius ir smaginasi. Netrukdykime jiems.

 36. 700.

  romas vasario 2nd, 2010, 3:39 pm

  1963 m. JAV prezidentas Džonas F. Kenedis Berlyne prie Brandenburgo vartų pasakė garsiąją frazę: „Aš esu berlynietis” („Ich bin ein Berliner”). Ar Mitė, atsistojęs prie sporto rūmų, galėtų pasakyti : „Aš esu gėjus”. Aušrinė Marija per radiją prisipažino, kad dalyvavusi gėjų parade. „Jie yra mano draugai” – sakė Pavilonienė.

 37. 701.

  Fredis* vasario 2nd, 2010, 3:55 pm

  čia yra taktikos klausimas – ar įsitikinusiai iki paskutinio atodūsio ginti savo įsitikinimus ir girdėti tik saviškius ir nė už ką nenusileisti V.Simonko ir Co, bet būti rinkėjų nubaustam ir atsidurti opozicijoje, ar padarius nuolaidų gėjams išlaikyti valdžią savo rankose.
  Labai panašus atvejis dėl D.Grybauskaitės. Dabar jai išoriškai pataikaujama, tenkinamos JE užgaidos, sudaroma regimybė, kad prezidentės nuomonė yra svarbi užsienio politikos klausimu, net atstatydinamas V,Ušackas, tačiau pasinaudojus šia aplinkybe dešinieji gali lengviau tvarkytis kitose srityse, nes prezidentės ambicijos patenkintos.

 38. 702.

  Fredis* vasario 2nd, 2010, 4:05 pm

  Vilniaus taryboje situacija komiška tik tuo, kad valdantiesiems į pakaušį alsuoja marginalai – visokie paleckiai su tvarkiečiais, kurie priešingai nei normaliose demokratijose už leidimą žygiuoti gėjams ruošia V.Navickui interpeliaciją („nebėra nieko švento” – tvirtina „tvarkiečiai”).

 39. 703.

  Valentinas vasario 2nd, 2010, 5:17 pm

  Aš irgi galvoju, kad normalūs socialistai turėtų palaikyti žmonių lygybę nepriklausomai nuo jų seks orientacijos.

 40. 704.

  Rolandas vasario 2nd, 2010, 5:47 pm

  Fredi, „socialistas gali ištverti viską – padidintus mokesčius, korupciją, skurdą, varganas studijas ir medicinines paslaugas, išskyrus asmens teisių suvaržymus.“
  Išskęsti viską -„varganas studijas“, „varganas medicinines paslaugas“, „skurdą“, išskyrus asmens teisių suvaržymus??? Tačiau juk į asmens teisių turinį patenka ir teisė į sveikatos apsaugą (LR Konstitucijos 53 str.), taip pat teisė į studijas (41 str.). Tas pats ir dėl „skurdo“ (LR ratifikuota Europos Socialinė Chartija, Konstitucijos 52 str.), ar „padidintų mokesčių“ (LR Mokesčių adm.įstatymo nuostatos, kad visi mokėtojai yra lygūs, apmokestinimo prasme, beje, mokesčiai susiję su nuosavybe, o nuosavybė yra viena iš pagrindinių asmens teisių, asmenybės laisvės pagrindas, tskant, svarbiausia daiktinė teisė) bei korupcijos pagal pozityvistinę teoriją. Taigi, visa išvardinta – padidinti mokesčiai, korupcija, skurdas, varganos studijos bei medicininės paslaugos – yra apimamos asmens teisių.

  Todėl, ar ne laisvai asmens teisių sąvoka naudoji tame sakinyje? Perfrazavus tavo sakinį, tačiau jau teoriškai tinkamai taikant sąvoką „asmens teisės“ gauname nelogišką teiginį: „socialistas gali ištverti viską – padidintus mokesčius, korupciją, skurdą, varganas studijas ir medicinines paslaugas, išskyrus padidintus mokesčius, korupciją, skurdą, varganas studijas ir medicinines paslaugas.“

  Gal dar būtų galima diskutuoti jei kalbėtume, specialiai išskirdami iš kitų teisių, apie asmenines (subjektines, neatskiriamas nuos asmens, neperleidžiamas, neturtines, absoliutines) teises, nors ir tai…

 41. 705.

  romas vasario 2nd, 2010, 5:47 pm

  Valentinai, šiaip šis mitingas tuo ir svarbus visuomenėje, kas dalyvaus, o ne tuo, ko tie žmonės nori. Apskritai, man dažniausiai susidaro įspūdis, kad abiem pusėm yra svarbiau pats veiksmas, nei koks nors rezultatas. Pritaikius logiką, reikėtų ieškoti lengviausio kelio į visuomenės supratimą, o ne beždžioniauti laisvų visuomenių metodus. Gal pagrindinis tikslas ir yra gauti į akį, bei parodyti, kad Lietuvoje nėra demokratijos. Net ir valdžios siekis apsaugoti bus suprastas kaip ribojimas visuomenei išgirsti netradicinės orientacijos žmonių balsą.

 42. 706.

  Valentinas vasario 2nd, 2010, 7:17 pm

  Atsiprašau už durną klausimą, bet argi Lietuvoje yra homoseksualų?

 43. 707.

  Rolandas vasario 2nd, 2010, 7:21 pm

  Dar dėl klimato.

  „Nieko čia naujo nėra – turiu duomenis Grenlandijos oro ir vandens temperatūros per 100 tūkst. metų. Ten visko būta – ir daug žemesnės temperatūros, ir truputį aukštesnės. Čia nieko naujo labai nėra – klimatas nuolatos svyruoja – truputį pašaltėja, kitąkart – pašiltėja. Tie, kurie dabar labai apie klimato kaitą kalba, užmiršta mažąjį ledynmetį Europoje, mūsų platumose buvusį XV, XVI, iš dalies XVII a. Kai kas tai sieja su tokių valstybių, kaip Lietuva, nusigyvenimu – atšalo klimatas, sumažėjo derliai, reikėjo kitas žemės ūkio kultūras auginti ir taip toliau.” (Botanikos instituto Kraštovaizdžio ekologijos laboratorijos vadovas Romas Pakalnis)

 44. 708.

  WU vasario 2nd, 2010, 7:22 pm

  Valentinai, nėra. Visi homoseksualai vakaruose..

 45. 709.

  romas vasario 2nd, 2010, 7:24 pm

  Va būtent. Imtų Rokas Žilinskas ir pasiūlytų įstatymą. Dabar gi pats išsisukinėja dėl orientacijos, nors visi žino, ir išeina, kad homoseksualūs yra tik Simonko ir dar pora jo draugų .

 46. 710.

  kreivarankis vasario 2nd, 2010, 7:43 pm

  O tai mūsų Valentinas nėra Valentinas Mitė? Še tau, kad nori… :) Buvau kuo švenčiaučiai tuo įtikėjęs ir nė nežinau dabar kodėl.

 47. 711.

  Valentinas vasario 2nd, 2010, 7:56 pm

  Mitė nerašo tiek daug durnų komentarų :)

 48. 712.

  kreivarankis vasario 2nd, 2010, 8:15 pm

  Valentinai,
  dabar turėčiau pulti tave guosti, atseit, ne Valentinai, tavo komentarai ne durni, kaip kurie net protingi…taip? Perėmei saviplakos meną iš Aurimo? :D

 49. 713.

  kreivarankis vasario 2nd, 2010, 8:28 pm

  Beje,
  visai malonu būtų, kad daugiau durnų komentarų po mano įrašais paliktum ;) Neprašau ir nepataikauju, tiesiog atvirauju.

 50. 714.

  Valentinas vasario 2nd, 2010, 8:42 pm

  Aš internete saviplaka neužsiminėju. Gal autoironija.
  Ironiška, bet reportažas apie vyriausiąją Lietuvos raganą per LNK laidą „Gyvenimas pagal moteris” vyksta tą dieną, kai lankosi demonologas. Postmodernizmas grynas.
  Teisybė, kad tokią ligą kaip „rožė” išgydo tik močiutės savo užkalbėjimais?

Rašyti komentarą

Sveiki,


Jūs lankotės mano asmeniniame tinklaraštyje, kuriame dalinuosi su Jumis savo mintimis, pastebėjimais. Čia taip pat vyksta turiningos diskusijos ir konkursai.

Labai lauksiu ir Jūsų minčių, nesivaržydami* komentuokit, siūlykit įvairias temas. Drauge galim atrast reikšmingų dalykų – nuo žemės grumstelio pločio ligi dangaus. Pradedam paieškas.

* yra papildomų sąlygų:)

Ligita


Welcome,


You visit my personal blog, where I share with you my thoughts and observations. It also hosts rich debates and competitions.

I will wait for your thoughts, feel free* to comment and to offer a variety of topics. Together we can discover important things – from the ground up to the sky. Let’s start the search.

* There are additional conditions:)

Ligita

Nori susirašinėti popieriniais laiškais? Palik savo kontaktus žemiau. Arba rašyk el. paštu: ligita@ligidangaus.lt

Tavo vardas

Klausimas

captcha

Saugos kodas

  Prenumeruok RSS

  Įrašyk savo el. paštą

 • Balsavimas

 • Tapk gerbėju

  Ligi Dangauson

  Darbai

  Radai klaidą? Pranešk.

  Kategorijos

  Archyvas

  Tinklaraščiai, batai ir sausainiai :))

  Poko.lt