Perla ir Bingas nemeluoja. Žinai geriau, branguti?

Katytė Perla

Kadangi lojalūs mano tinklaraščio komentatoriai mėgsta diskutuoti apie aktualijas, būtent joms čia ir vieta (nuotraukose matote skyrelio, startavusio 2009 metų gruodžio 12 dieną, savininkus katytę Perlą ir katiną Bingą).

Politika, žiniasklaida, teisė arba…

 • Kodėl A. Kubiliui reikšmingesnė kitų šalių nuomonė apie jo veiklą, bet ne mūsų šalies piliečių (kažką panašaus jis per „Hard Talk“ kalbėjo)?
 • Kokia tikroji V. Valentinavičiaus pabėgimo iš Alfos priežastis?
 • Kodėl Ligita nekenčia dirbtinio intelekto idėjos, o Romas ją dievina?
 • Kodėl žurnalistai – baubai, o be jų – blogai?
 • Ar WU taps pasaulyje pripažįstamu teisininku?
 • Kodėl Bang gąsdino WU?
 • Kada kibiro dugnas virsta klampia mase?

Klausimų daug. Dar daugiau sugalvosite jūs. Svarbiausia – bent dalinai į juos atsakyti, nes taip pasotinsime nežinojimą ir jis virs žinojimu.

Komentarai: 8 246 “Perla ir Bingas nemeluoja. Žinai geriau, branguti?”

Puslapiai: « 1155 156 157 158 159 160 [161] 162 163 164 165 » Show All

 1. 7997.

  . gruodžio 15th, 2012, 1:25 pm

  Fredi*, dėl 7992 – ar grįžo autorius iš Austrijos?

 2. 7998.

  Fredis* gruodžio 15th, 2012, 1:34 pm

  Nežinau kur išvykęs Valentinas, ar išvykęs ir kada grįš. Tai ne taip ir svarbu.

 3. 7999.

  . gruodžio 15th, 2012, 2:10 pm

  Nu jo, šlangu apsimest geriausia :(

 4. 8000.

  Fredis* gruodžio 15th, 2012, 4:42 pm

 5. 8001.

  Fredis* gruodžio 26th, 2012, 10:43 pm

  Donatas Puslys. Vadinamųjų „ runkelių“ klausimu

  Skaitydamas prof. Kęstučio Skrupskelio knygą „Ateities draugai“ aptikau keletą įdomių istorijų. Štai viena ištrauka iš 1893 metais pasirodžiusios Felikso Janušio knygelės „Apie dangų“, skirtos mokslo populiarinimui, skelbia, kad viename Lietuvos kaime žmonės ginčijosi apie saulę. Vieni teigė, kad saulė yra tokio didumo kaip klojimas, kiti, kad tokia kaip geras kalnas, o dar kiti, kad ji yra tokio dydžio, kokia ir matosi.

  Tuo tarpu kitoje knygelėje pavadinimu „Apie keletą tikrų ir pramanytų mėšlų“ Jonas Staugaitis pasakoja apie tūlų kaimiečių nenorą prie namų įsirengti išvietes, nes taip esą pridera tik ponams, o „paprastiems žmogeliams“ užtenka gamtinius reikalus atlikti kur papuola. Tuo tarpu knygoje „Banginis prarijo Lietuvą“ skaitome ištrauką iš 1908 metų „Vilties“ numerio. Joje pasakojama apie tai, kaip keli Kalvarijos dvasininkai įsteigė miestelyje „Žiburio“ draugiją. „Įsteigė ten vietiniai kunigai „Žiburio“ draugiją, į kurią įstojant reikia rublis (kas neturi – gana ir pusrublio) įmokėti, tai vieni galvoję, kad už tuos surinktus pinigus ateisianti iš Amerikos didžiausia knyga, kaip koksai didžiausias kluonas, ir visi galėsią tą knygą ištolo skaityti; kiti vėl tikėjosi, kad už įmokėtus draugijon pinigus gausią visiems metams dykai žiburį (žibalą, gazą). Argi tiktai Kalvarijoje pilna tokių tamsuolių?“

  Panašių ištraukų būtų galima prirankioti labai daug, tačiau svarbiausia yra tai, kad visose jose kalbama apie nemažos dalies provincijos gyventojų tamsumą, kuris reiškėsi ne tik visišku aplinkinio pasaulio nesupratimu, tačiau ir nenoru keistis, apsileidimu. Šiandien tokius populiaru vadinti „runkeliais“. Tuomet dėl tokio provincijos gyventojų atsilikimo dažniausiai buvo kaltinamas baudžiauninko mentalitetas, tuo tarpu šiandien visą kaltę galima suversti vadinamajam „homo sovieticus“ tipui, subujojusiam sovietinės okupacijos laikotarpiu. Pastarasis taip pat kaip ir neseniai aprašytas baudžiauninkas linkęs lankstytis ponui, pasižyminčiam tvirta ranka, stokoja asmeninės iniciatyvos, atsakomybės jausmo ir mano, kad dėl visų jį užgriuvusių nelaimių yra kaltas kažkas kitas tik ne jis pats. Pasiskolinant poeto Thomaso Stearnso Elioto žodžius, galima teigti, kad tai – tuščiaviduriai žmonės, įtikėję, kad yra tik išorės aplinkybių ir piktųjų jėgų tampomos marionetės. Politinėje erdvėje toks veikėjas elgiasi pagal klasikinius kontrdemokratijos principus – rinkimai jam yra ne pasirinkimas, o paprasčiausiai buvusiųjų valdžioje baudimas už tai, kad šie nepatenkino jo apetito. Ironizuojant galima teigti, kad tokiam nereikia jokios meškerės, valdžioje jis nori matyti tuos, kurie iš karto atneštų visą žuvį, ją išdarinėtų ir dar iškeptų, o pačiam beliktų tik suvalgyti ir suvirškinti. Tad neveltui ir rinkimai rodo, kad vadinamasis „runkelis“ yra linkęs balsuoti ne už tuos, kurie kalba apie įgalinimą, tinkamų sąlygų asmeninei iniciatyvai, verslumui kūrimą, o tuos, kurie visų pirma akcentuoja įvairiausių išmokų didinimą ir perskirstymą.

  Pateiktas aprašymas, nors ir gerokai supaprastintas, kelia vieną esminį klausimą – kas turėtų būti daroma, kad situacija pasikeistų? Panašus klausimas buvo kilęs ir XIX amžiaus pabaigoje ir XX amžiaus pradžioje. Ypač aktualus šis klausimas buvo katalikams, kurie, kaip savo knygoje pažymi prof. K.Skrupskelis, jautėsi beprarandą savo pozicijas vadinamiesiems pirmeiviams. „Verta pastebėti plačiai paplitusį požiūrį, kad norint rūpintis varguomenės gerove, reikią tapti ir socialistu, ir ateistu, nes kunigai tarnaują tik turtuoliams ir krauną turtus, kuriuos mirdami palieka savo šeimininkėms“ – rašoma „Ateities drauguose“ apie XX amžiaus pradžioje carinėje Lietuvoje paplitusias nuotaikas.

  Trumpai tariant, tiek bažnyčia, tiek pasauliečiai katalikai turėjo susivokti, kad buvo būtina panaikinti beatsirandančią takoskyrą, piršusią mintį, kad religija yra nesuderinama su mokslu ir pažanga. Esą atsilikusios provincijos gyvenimą galima pagerinti tik išsivaduojant iš ilgaskvernių priespaudos ir žengiant socialistų ideologijos nubrėžtu keliu. Tad katalikai puikiai suprato, kad nukrikščionėjimui pristabdyti yra būtina aukštesnio lygio katalikybė, kuri būti atvira mokslui, pažangai, šiuolaikinėms visuomenės problemoms. Apibendrinant galima teigti, kad norėdami keisti katalikai privalėjo keistis ir patys. Ir tas buvo daroma – steigėsi draugijos, po spaudos draudimo panaikinimo daugėjo periodikos, knygų. Taigi buvo einama į kaimą puikiai suprantant, kad priešingu atveju jis paprasčiausiai bus prarastas.

  Visu tuo lenkiu prie dabartinės situacijos, kai šiandien provincijai pokyčiai taip pat yra žūtbūt reikalingi. Paskutinieji rinkimai į Seimą parodė, kad tiek Tėvynės Sąjunga-Lietuvos Krikščionys Demokratai, tiek Liberalų sąjūdis tvirtai jaučiasi didžiuosiuose miestuose, tačiau neturi patikimos atramos provincijoje. Tiesa, pastariesiems tos paramos tikėtis ir yra sunku dėl pačios jų ideologijos, tuo tarpu konservatoriams, o ypač su jais kartu žengiantiems krikdemams provincija turėtų būti svarbi. Kodėl susidarė tokia situacija, kad konservatoriai provincijoje patyrė pralaimėjimą, jau kiek paliečiau. Tai didžiąja dalimi lemia nemažos dalies tenykščių žmonių mentalitetas, nesuderinamas su laisvo ir savimi pasirūpinti norinčio individo idealu. Tačiau drįsiu teigti, kad sukarti visų šunų tik ant tų, kurie įvardijami „runkeliais“, negalima. Be to, klaidinga įsivaizduoti, kad provincija tėra didelis „runkelių sandėlis“.

  Situaciją konservatoriams neretai apsunkina ir dalies pačių partiečių bei jų rėmėjų pasitelkiama retorika. Nemanau, kad taktika, kai į kovą pasitelkiami „runkelių“, „pavidolių“ ir panašūs šūkiai yra efektyvi politinėje kampanijoje. Taip debatai persikelia į emocinį lygmenį ir užgožia net politinius pasiekimus. Taip pasiduodama provokacijai, kai vadinamasis „runkelis“ šaukia, kad visi politikai yra vagys, o supykęs politikas jam atitaria, kad visi jūs esat zombiai, mužikai, runkeliai, pavidoliai ir pan.. Markas Aurelijus teigė, kad didžiausias kerštas priešui yra netapti panašiu į jį patį. Tačiau pasitelkdami minėtą retoriką, grįstą etikečių klijavimu, būtent ir nesilaikome šio patarimo. Jei tokia abipusiai užgauli retorika ir ką pasieks, tai tik to, kad praraja tarp dviejų stovyklų tik dar pagilės. Vienoje pusėje ir toliau turėsime tuos, kurie yra atsilikę, stokojantys asmeninės atsakomybės ir kurie yra linkę atiduoti savo balsą už bet ką, kas tik pažadės skalsesnį duonos kąsnį. Tuo tarpu kitoje pusėje ir toliau stovės tie, kuriems svarbu ne tik būti aprūpintiems, tačiau visų pirma rodyti asmeninę iniciatyvą patiems, nesikratyti atsakomybės jausmo.

  Nesakau, kad vadinamieji „runkeliai“ yra nekritikuotini ir iš jų negalima pasijuokti. Priešingai vien noras pakeisti esamą situaciją rodo, kad yra dalykų, su kuriais taikstytis tiesiog negalima ir kurie turi būti išgyvendinti. Tad kritika yra tiesiog būtina ir pataikavimas, kuriuo užsiima populistinės partijos, veda tik į dar gilesnę krizę. Tačiau kritika visada turi savo tikslą. Todėl šiuo atveju verta klausti, ar mes esame pasirengę kritikuoti tik tam, kad pašieptume kitą ir tuo pačiu išaukštintume save kaip visišką jų priešingybę? Ar kritikuojame tik tam, kad atsitvertume nuo kitų per saugų atstumą, atsiribotume nuo jų, bestume į juos pirštu tarsi į raupsuotuosius ir garsiai sušuktume: aš ne toks! Tokia kritika veikiau yra nukreipta ne į norą keisti, o paprasčiausiai norą pademonstruoti save, pasipuikuoti. Tad vargu ar tuo kažką pasieksime. Veikiau tik žaisime savo oponentų ir tiesioginių politinių konkurentų naudai jiems į rankas atiduodami didžiąją dalį provincijos balsų.

  Tad verta imti pavyzdį iš prof. K.Skrupskelio knygoje „Ateities draugai“ aprašytų švietėjų, kurie skubėjo ne šaipytis ir teisti, tačiau kantriai ėjo į žmones nešdami jiems šviesą, ateinančią su švietimu, doriniu ugdymu? Kaip savo knygoje pastebi pats profesorius, katalikai ėjo į provinciją ne tik pamokslaudami, tačiau ir mokydami efektyvesnių ūkininkavimo metodų, ragindami laikytis higienos. Šis darbas žymiai sunkesnis, išbandantis mūsų gebėjimą mylėti savo artimą, kuris mums yra nepatrauklus, o savo elgesiu dažnai net atgrasus. Šis darbas reikalauja ir daugiau pastangų, daugiau laiko ir rezultato tikėtis trumpoje perspektyvoje yra ganėtinai sunku. Tačiau ilgalaikiame horizonte ši taktika yra vienintelė veiksminga. Būtina rūpintis ne tik pamokslavimu, tačiau ir praktine veikla – liaudies švietimu, ugdymu, asmeninės atsakomybės, gale paprasčiausios savigarbos skatinimu, bendruomeniniu įtraukimu, sąlygų tam kūrimu, vietos savivaldos stiprinimu.

  Ta šviečiamoji veikla neturėtų apsiriboti tik mokyklomis, nes to tikrai nepakanka, į ją privalo įsitraukti ir valstybiškai mąstančios partijos, kurioms neužtenka užsidaryti tarp miesto mūrų ir stebėti, kaip už jų siautėja populistų ir balsų pirkėjų ordos, visuomeniniai judėjimai, jaunimas. Puikus pavyzdys čia yra dalis programos „Renkuosi mokyti“ jaunųjų mokytojų, pasirinkusių dėstytojauji ne mieste, tačiau patraukusių į kaimą, kur taip stinga pozityvaus jaunimo indėlio.

  Tad bandymas pakeisti Lietuvos provinciją yra užduotis ir mums patiems, nes dabartinė situacija tikrai yra nuvilianti. Priešingu atveju tikrai turėsime dvi savo pasauliuose gyvenančias ir skirtingais principais besivadovaujančias Lietuvas. Ir tada galėsime patys paklausti savęs, ar kažką padarėme, kad situacija būtų kitokia?

 6. 8002.

  . gruodžio 27th, 2012, 12:45 pm

  Dėl Austro+ : Vis gi ką gali padaryti visiškas, ypač su iniciatyva…Ten jam ir vieta:

  http://www.lrytas.lt/-13562748551355287792-gyvosios-prakart%C4%97l%C4%97s-%C5%BEvaig%C5%BEd%C4%97-asilas-valentinas.htm

 7. 8003.

  Ligita gruodžio 27th, 2012, 7:49 pm

  Taškai, mačiau muzikos skyrelyje apie spynas Artūro tinklarašty minėjot, bet juk vis tiek komentuosit, tik apsiprasti reikia, o, va, kai kas nors kitas jūsų vardu (pseudonimu) imtų komentuoti, el. paštą nugrobęs, koks jausmas būtų?

  Va, kitais metais priplanavau kai ko naujo griebtis, tai jums abiems (ir dar bent šimtui vaikščiojančių slapta) su Fredžiu apie švietimą prirašysiu įrašų!

 8. 8004.

  . gruodžio 28th, 2012, 11:28 am

  Dėl racas.lt keistų dalykų – labai GERA ši iliustracija, tad pakartoju:

  http://www.demotyvacijos.lt/media/demotivators/demotyvacija.lt_Angliskai-padlock-pakabinama-spyna-Lietuviskai-padlock-spyna-nuo-padlu_130747379099.jpg

  Norisi tik nusi(išsi)keikt, o žodis падла – švelniausias iš visų „matų”. Iš tikro – kiek prismardint gali vienas anonimas…
  pasalūniškai, apsimetęs vienu, pakurstyt neapykantas tarp ir taip besipykstančių, išvest iš kantrybės etc

  Juokingiausia, kad vienas tų besipykstančių – „storalūpis” šiuo atveju visai ne prie ko…

  Tasai Austras+ viename komentarų parašė tai, ką galėjo žinoti tik ČIA buvęs. Kadangi tikrojo Austro ČIA niekad nebuvo, logika sako, jog tasai nenaudėlis, rašęs Austro+ komentarus – MŪSIŠKIS, tiksliau EXmūsiškis, taigi:

 9. 8005.

  Fredis* gruodžio 28th, 2012, 3:11 pm

  Ketvirtadienį ryte per LR radiją LŽLEK pirmininkas L.Slušnys plačiai aptarė padėtį, susijusią su ta užrūgusia pelke – vienas tinklaraštis pripažintas neetišku.

 10. 8006.

  . gruodžio 28th, 2012, 8:20 pm

  Ligita, va ką kinams gerai, o mums laaaabai baisiai pranašauja prancūzas :

  http://bigpicture.ru/?p=353996

 11. 8007.

  Ligita gruodžio 29th, 2012, 4:07 pm

  Na, ką, matyt, persikelsim visi į Kiniją, jei gerai :)

  Beje, Taškai, iš kur žinot kas ten prie ko? Juk ir vadinamasis „storalūpis“ kadaise mano tinklarašty buvo, atsimenu, kažkada net nustebau, kai dėstytoja pakomentavo, dėl austro abejoju, nes lyg yra minėjęs šį bei tą, tik ne čia, žodžiu, bet kokiu atveju visko nesupaisysi. Ar jau tiksliai iš kažkur susekėt?

 12. 8008.

  . gruodžio 30th, 2012, 11:32 am

  Na, iš manęs prastas detektyvas. Tiesiog žuvų intuicija. Kad čia buvo exBBCnykas nepamenu, gal sklerozė arba žlibalizmas.

  http://www.sunrisesigns.com/Portals/84214/images/detective-resized-600.jpg

  Tik skrodimas atskleistų tiesa…

 13. 8009.

  Ligita sausio 1st, 2013, 6:09 pm

  O, na, mano knygiūkštė bus šiek tiek detektyvinė, tai tobulinuosi :)

 14. 8010.

  . sausio 1st, 2013, 7:07 pm

 15. 8011.

  . sausio 2nd, 2013, 4:08 pm

  Prieš kelis metus lietuvaičiai rinko gražiausią ar mieliausią žodį. Išrinko kažką gražaus – mama, meilė ar panašiai, aš tada sakiau, kad ne, turėtų būti kitas, iš „š” raidės.

  Viešpatie, koks teisus buvau!!! Deja…
  Fu, kaip nesmagu dėl to:

  http://www.alfa.lt/straipsnis/15073309/Sudu.karas..pries.Ramanauska.kyla.Racas.ir.LSDP=2013-01-02_14-11/

 16. 8012.

  Ligita sausio 2nd, 2013, 9:08 pm

  Na, Taškai, prieš kurį laiką tinklarašty kaip nujausdama siūliau surengti savus rinkimus (mano pasiūlymai buvo – „šlitinėti“, „mylimasis (-oji)“), bet, deja.

 17. 8013.

  Ligita sausio 2nd, 2013, 9:14 pm

  Tiesa, mestelėjau akį ir visa tai apima labai daug, Artūro tinklaraščio lankomumas šiai minutei – daugmaž 12088 unikalių lankytojų :( Šis tas sprendžiasi.

 18. 8014.

  . sausio 2nd, 2013, 11:07 pm

  12088 – tai daug, DAUG ar mažai?

 19. 8015.

  romas sausio 3rd, 2013, 2:02 pm

  racas.lt RSS neužsisakau – užsuku kasdien pasižiūrėti, ar radosi kas naujo. Jei randu, dar perskaitau kokio įdomesnio komentatoriaus komentarą. Bet ir tie šiom dienom neįdomūs – įsitraukę į internetinių santykių aiškinimąsi.
  Unikalūs lankytojai – dar ne unikalūs skaitytojai. Unikalūs skaitytojai racas.lt domisi rimtesnėmis temomis, ir skaitytojų nėra tiek daug.

 20. 8016.

  . sausio 3rd, 2013, 3:14 pm

  „Sic tranzito gloria mundi ” nelabai tinka.

  Reiktų kokios frazės apie susinaikinimą. Per Kalėdas be jokių pardonų radikaliai pakeitęs tvarką pats šeiminykas atbaidė daugumą.

  Dabar – įsivėlęs į tą š- karą, kur kaip žinia- vienas visų neapši…- aplamai verčia galvot, kad reikia medikų intervencijos.

  Ir vis gi – tame dideli exmūsiškio nuopelnai. Nemanau, kad jam labai smagu- kaip tam jo katinui :(

 21. 8017.

  romas sausio 3rd, 2013, 11:03 pm

  Taškai, kažkodėl netikiu, kad Valentinas buvo austru II.
  Kad ir kas ten apsimetė austru, nuopelnus dėl pasikeitimų priskirti jam vienam – neteisinga. Daugelis savaip prie to prisidėjo: komentaruose drabstymasis liejosi laisvai. Tie patys austras ir Račas leido sau kartais nerinkti žodžių, todėl atoveiksmis – natūrali pasekmė. Patinka kitą įžeidinėti – turėtum susitaikyti ir su tuo, kad tavęs paties įžeidinėjimas yra normalus dalykas.

 22. 8018.

  Fredis* sausio 3rd, 2013, 11:34 pm

  Dar neįsirašiau į sąrašą, beje, jį jau liautasi pildyti. Daugiausia gimnazistai, studentai, laisvųjų profesijų atstovai, finansininkai, dirnatys bankuose, dizaino, interjero, foto studijų darbuotojai, mokytojai, psichologė, stomotologas, Julija Kisko iš balsas.lt, istorijas Nerijus Šepetys, pasirašantys: „pats sau šefas” – vienu žodžiu – laisva, išsilaisvinusi iš gniaužtų publika.
  A.Ram. naujadaras ‘kalbajobai” – nepatinka, kaip ir noras šaudyti žurnalistus, „palikti tik keletą”.
  Tuos taip vadinamus runklelius ir jų vadą užpuolė ir visaip be pasigailėjimo talžo bekompromisiškai nusiteikę drąsūs, jauni amžiumi ir savo vidiniu nusiteikimu žmonės. Lietuva, kurios mes iki šiol nepažinojome, tik nujautėme, kad tokia egzistuoja :)

 23. 8019.

  romas sausio 4th, 2013, 12:05 am

  Nesitrinu soc. tinkluose, bet girdėjau, kad pasišūdinimą palaikino jau virš 2 tūkst. Dingsta prasmė – čia jau minia :)

 24. 8020.

  romas sausio 4th, 2013, 12:06 am

  ta prasme – prasmė toliau sąrašą pildyti :)

 25. 8021.

  romas sausio 4th, 2013, 12:10 am

  Pagalvojau: o jei dauguma atsiprašytų? Kiek reiktų laiko kelis šimtus prašymų ištrinti iš sąrašo išnagrinėti? :)

 26. 8022.

  Fredis* sausio 4th, 2013, 12:19 am

  Tie prašymai gali būti surežisuoti, netikiu, kad kas nors atsiprašinėja arba tai yra morališkai netvirti žmonės, laisvės idėjos išdavikai. Visais laikais tokių pasitaikydavo :)
  Išsivadavimo iš pančių bei prietarų maištaujantis judėjimas. Trumpiau sakant: Dėjo… Visais laikais žmonės dėjo ir deda, tik kitokiomis formomis.

 27. 8023.

  Fredis* sausio 4th, 2013, 12:27 am

  Iki šios minutės jau yra 2143 paspaudę nykštį asmenys

 28. 8024.

  . sausio 4th, 2013, 11:34 am

  Ginkdie nemanau, kad visus tuos pasikeitimus racas.lt išprovokavo vien austras+.
  Tai brendo senokai, tiksliau augo, kaip sniego kamuolys…

  Labai įdomių minčių radau pas Zeppelinus, kur jis siūlo A.R. ir A.R.-G. dvikovą, tarp jų ir šią:
  *” Prisimenu kadaise skaitytas Marko Tveno, Karelo Čapeko, Stanislavo Lemo, Jaroslavo Hašeko, O‘henry ir Džeromo K.Džeromo knygas. Nepamenu, kad būčiau matęs ten žodį „fuck“, netgi kontekste.”

  Ir dar- jau iš kito oponento protokolų komentatoriaus:
  *”bediskuotuojant pradėjau suvokti, kad pagrindinis bėdų kaltininkas yra žiniasklaida. Būtent ne ji rodo “runkeliams” skirtas laidas, o joje dirbantys runkeliai apie paprastus žmones yra labai prastos nuomonės, todėl kišdami jiems bevertį šlamštą palaipsniui formuoja, va tokią, klaikią mūsų visuomenę. ”

  Dar prisiminus pas Rokiškį išsirinktą gražiausią lietuvaičių spalvą, darosi visai nelinksma, iliustracija atvirkščiai:

  http://www.caricatura.lt/Images/caricatura_49gk.jpg

 29. 8025.

  Ligita sausio 6th, 2013, 12:38 am

  Jei įdomu, galit ir jūs atsakyti, įvesiu „Komentatoriaus rubriką“ –

  http://www.ligidangaus.lt/pokalbiai-tarp-tinklarastininku-prisijunk-ir-tu/

 30. 8026.

  . sausio 7th, 2013, 1:25 pm

  Keista. Fredis* turėtų džiūgauti, juk tai jis mėgdavo „špilkuoti” Tinkliaraštinyką visokiomis Pylimėlių duobutėm, baliais agurkynėje ir pan.
  Šitokia košė gi verda… smirdanti tiesa, bet verda… o ans tyli…

  Tinkliaraštinykas pademonstravo tikrai aukštojo pilotažo kelis viražus ir vakar LRyto TV debatuose parodė tą Algį Greitai visišku dunduku, pasmirdusiu ir smirdinčiu…
  Tiesiog įdomu, kaip seksis su Užkalniu ir kitais …

 31. 8027.

  Fredis* sausio 7th, 2013, 1:50 pm

  Pažiūrėjau tą laidą, nemačiau nei vieno dunduko Lrytas televizijoje. Sėdėjo du pavargę nuo praėjusių metų ir slenkančio sekmadienio vyrai, trečias vyras neįmantriai klausinėjo. A.Ramanauskas patvirtino nuomonę, kad menininkai realiame gyvenime dažniausiai nėra iškalbūs, nesivarto kulversčiais ir nedaro kvailų grimasų. Jie kalba meninėmis priemonėmis ir save įprasmina darbais. Menininkų darbus komentuoja menotyrininkai. Nesu menotyrininkas, nebent galima būtų panagrinėti literatūrinę tekstų išraišką ir semantines žodžių reikšmes, tačiau neturiu dabar tam laiko.

 32. 8028.

  . sausio 7th, 2013, 2:09 pm

  Va, čia tai bent – Ramanauskas MENININKAS ?!!!
  Net jeigu kas pasakytų, kad tai mianas ir tai nebūtų …
  Vargas nugalėtiesiems – http://www.sveikaszmogus.lt/Files/Straipsniai/Grozis/Plaukai/m/dreamstime_13296654.jpg

 33. 8029.

  Fredis* sausio 7th, 2013, 3:17 pm

  Išmokite būti objektyviais teisėjais be išankstinių nusistatymų ir simpatijų.
  Taško nuraminimui galiu pasakyti, kad tinklaraščio nuolatinis pildymas išgyventomis pajautomis, potyriais ir pojūčiais taip pat yra menas. Susitiko du menininkai. Mene, kai apskritai gyvenime, neįmanoma išvengti konfliktų, jie yra būtini. Šį konfliktą buvo būtina sugalvoti, nes pastarosiomis dienomis, ką ten dienomis – mėnesiais, nieko daugiau nevyksta. Menininkų konfliktas užpildė visuomeninio gyvenimo apibrėžtoje teritorijoje spragą, visuomeninis gyvenimas įgavo pilnatvę, prasmę ir tapo pilnavertišku.

 34. 8030.

  . sausio 7th, 2013, 5:11 pm

  Bent vienas iš dviejų anot Fredžio* menininkų vertas va trokios premijos –

  A version of the Venus de Milo created out of panda excrement by sculptor Zhu Cheng was sold for $50,000.

  http://media.thespec.com/images/5a/c0/e06a68fc4cf5bda7c04d2c3d8148.jpeg

 35. 8031.

  austras sausio 8th, 2013, 1:25 pm

  Sveikas, Fredi*. Gerai, kad bent čia tave radau. Kur dingai iš Račo? Nors tiesą sakant, ten išvis mažai kas iš veteranų beliko. Matyt sunkiai pakelia specifinius kvapus. Aš dar užeidavau, bet dabar irgi esu pasimetęs ir kamuojamas dvejonių. Iš vienos pusės lyg ir jaučiu pareigą palaikyti Tinklaraštininką sunkią valandą. Bet iš kitos – ar ne jis pats nusipelnė tokio likimo? Kaip manai, ar dar prisikels? Ką manai daryt toliau? Ką patartum man? Ar verta ten lankytis? Kaip tik įsigijau naujus kaliošus, bet ir tų truputį gaila. Gal kol kas persikraustyt čia, bent laikinai, kol išsivadės kvapai ir pasibaigs galimi ikiteisminiai tyrimai. Bijau būti apkaltintas kolaboravimu. Bet negi geriau stovėti po medžiu? Ką daryt man, kad gyvenimas įgautų prasmę ir taptų pilnavertis? Nesu, deja, menininkas.

 36. 8032.

  Fredis* sausio 8th, 2013, 9:15 pm

  Pirmapradis pirmeivis austras pradės pavyduliauti jeigu pradėsiu su nepažįstamuoju austru II bendrauti.

 37. 8033.

  Artūras Račas sausio 9th, 2013, 9:42 am

  Austrai, aš sakiau, kur jums geriausia platinti savo dunkukiškus juokelius. Man dundukų ir taip užtenka – nebus senųjų, atsiras naujų šimteriopai tiek, nes dundukai dauginasi kaip tarakonai. Per juos vienas vargas ir nuostoliai. Tuoj prireiks specialios dundukų apskaitos sistemos. Vienam žmogui jokių jėgų neužteks apdundukinti kiekvieną naujai išlindusį iš patvorio ar srutų duobės.

 38. 8034.

  Fredis* sausio 9th, 2013, 3:14 pm

  Algio nominacijos neliko nepastebėtos buvusios finansų ministrės, apie jas kalbama daug, plačiai, metų pabaigos ir pradžios įvykiai narstomi įvairiais pjūviais: http://vz.lt/opinion/2013/1/9/pakalbejimai-ir-nukalbejimai

 39. 8035.

  romas sausio 9th, 2013, 3:27 pm

  Turi talentą rašyti

 40. 8036.

  Ligita sausio 10th, 2013, 11:08 pm

  austrai, tai apsisprendėt stovėti po medžiu? Šiaip pagal etiketą lyg ir derėtų iš pradžių pasisveikinti su šeimininku (-e), tik tada pulti prie „bliūdo“ mišrainės ;) Gerai, gerai, juokauju, ramiai.

 41. 8037.

  Fredis* sausio 11th, 2013, 10:01 am

  Socrealistinė „romantinė komedija” „Po pirties”. Žiūrėtojai yra dauguma, visi kas nežiūri – niekinga ir beviltiška mažuma. Mažumai priklausyti kažkaip nepatogu, nes jeigu išsišoksi – gausi per galvą, būsi patebėtas „Pilnaties Tribunolo” ir įtrauktas į sąRačus. Televizijos rodo tai, ko pageidauja ir žiūri žiūrovai. Beveik visuotinai visi sutaria, kad per televiziją nėra ko žiūrėti, rodo vien „š”. Bermudų trikampis. Žmonės įsiklampina save į ratą, iš kurio neišranda išeities. Išėjimas iš šio trikampio – tapti mažuma, nežiūrėti televizoriaus, iškentėti pažeminimus ir užgauliojimus koks esi „menkas ir atsilikęs padaras”, nesuprantantis socrealistinės „romantinės komedijos” klasikos.
  Nežiūrėti ne visam laiku, laikinai, iki situacijos pagerėjimo. Internetas, FB – geriau, čia galima surasti anonsus kuomet vyks Pilnaties generolo (tribunolo) dvikova su A.Ramanusku per Lryto TV. Metų pradžios akordas buvo efektingas, uždegantis, liepsnojantis (ledas), įkvepiantis ateities žygiams ir darbams.

 42. 8038.

  romas sausio 11th, 2013, 1:20 pm

  Suprantu Romą. Esmė ne tiek pačiame filme, kuris iš esmės yra visai idėjiškai nekaltas. Gyvenę tarybiniais laikais atsimena, kad šitą filmą nuo 75-ų ar 76 -ų rodė per TV kiekvienais metais prieš naujus metus. Kartoti kasmet dabar – tarsi tęsti tą tradiciją. Akivaizdu, kad filmas daugeliui svarbus ne dėl jo išskirtinės meninės kokybės. Čia žaidžiama su žmonių sentimentais. Šių sentimentų interpretacija gali būti būti įvairi. Iš principo galima ir tokia išvada, kad rusiškus tankus su gėlėmis pasitiktų dabar daugiau Lietuvos piliečių nei 1940m. Net ir mūsų Seimo pirmininkui nusprūsta, kad Rusija kaip tai arčiau mums nei Amerika :)

 43. 8039.

  . sausio 11th, 2013, 2:11 pm

  banalūs tie Romo (ano- Kvietk-Sad) teigimai. Filmas – vienareikšmiškai – geras, net labai. Todėl ir žiūrimas šitiek metų. Nostalgija, be abejo, bet gal jaunoms dienoms.

  Manau, nebanalu būtų pasvarstyti, kokie mes (LT) ir jie (RU) buvom TADA ir DABAR. Lietuvos bendras kultūrinis lygis, visuomenės išprusimas etc.

  Užtenka dabar palyginti mūsų ir jų tuos pačius (nusipirktus iš Vakarų) TV projektus pvz. „Šokim su žvaigžde”- pas juos laidoje irgi daug žiuri komisijos humoro, bet be tokių smoryginiškų chamizmų

  Visiška KATASTROFA pažiūrėjus ” Prajuokink komiką”

  Tad ir sakau, vietoj to, kad kaltinti sovietus, nebanalu būtų pabandyt atsakyt į klausimą:

  KAS MUMS ATSITIKO?

 44. 8040.

  romas sausio 11th, 2013, 2:45 pm

  Taškai, Romas turi emocijas, kaip ir tie, kurie kiekvienais metais žiūri tą pačią romantinę komediją, – tik emocijos diametraliai priešingos. Aš, beje, taip pat į daug ką iš praeities žiūriu su šleikštuliu. Nemalonus man ir tas filmas, įgrisęs jau tarybiniais laikais. Galime pykti vieni ant kitų, kad esam emociškai priešingai įkrauti, bet jau tokia tikrovė ir nieko nepakeisi :)

 45. 8041.

  Fredis* sausio 11th, 2013, 3:10 pm

  Tą filmą galima pasižiūrėti kartą susipažinimui su socrealizmo romantinių komedijų klasika. Tikras meno ir kino mylėtojas daugiau į tą pusę neastsisuktų, nes eilėje laukia vietnamiečių, Čilės, meksikiečių, prancūzų ir kt. kinas. Taip vyksta tikriausiai dėl skurdo, nėra ką daugiau rodyti skurdiems žmonėms, neišrankūs žiūrovai bus patenkinti minimaliomis priemonėmis neįdėjus pastangų.
  Esminis, giluminis klausimas: iš kur tiek mūmyse skurdo? Vienas atsakymas žinomas: mikroautobusų vairuotojai ne visada paduoda bilietėlį, tačiau matyt yra ir kitų, giluminių priežasčių. Nenoras sužinoti daugiau, ne vien tik domėtis romantinėmis, nostalgiškomis socrealizmo kino komedijomis galėtų būti dar vienas atsakymų į egzistencinį klausimą kodėl pas mus dar ne viskas gerai (neesame pasiekę ES vidurkio).

 46. 8042.

  romas sausio 11th, 2013, 3:33 pm

  Sunku pasakyti, kokią paklausą turėtų gera produkcija per TV. Va, neseniai per TV rodė „Melancholiją”. Būtų įdomu sužinoti, kiek žiūrėjo ir kiek liko patenkintų tuo, ką žiūrėjo.
  Tarp kitko, aktualiai atrodo senas interviu su L.von Trieru:
  http://www.lrytas.lt/-13240468221323400956-melancholij%C4%85-suk%C5%ABr%C4%99s-l-von-trieras-prisipa%C5%BEino-kad-yra-depresijos-%C4%AFkaitas.htm

 47. 8043.

  . sausio 11th, 2013, 4:03 pm

  Man tas filmas patiko dėl dainų, ypač jų žodžių.
  Gal prieš kokius penkis metus buvau šokiruotas, kai sužinojau, kad daiavo Pugačeva…

  Tai va, tik dabar pasidomėjau kieno tekstai. Apart visems žinomų: poetų:
  -Jevgenij Jevtušenko
  -Boris Pasternak
  -Bela Achmadulina
  -Marina Cvetajava
  Yra dar 4 visai nežinomi, tarp jų sušaudytas 1938 V.Kiršon, o tie likę 3 , grynai tarybiniai, jų dainos – apie uošvę ir atsisveikinimus…

 48. 8044.

  Fredis* sausio 11th, 2013, 4:08 pm

  Kas geriausiai žiūrima – seniai surasta. Visa TV industrija komercijos požiūriu sukasi teisingai. Diskusija, nuomonių ir požiūrių susidūrimas vyksta siauresnėje potemėje: „supuvę Vakarai (esame Vakarų srutų duobė, anglėjame)” – dvasinga Rusija Sovietų Sąjungos kultūros ir kitų gėrybių paveldėtoja. Jeigu šiame dispute esi neteisingai orientuotas, kitoks, „Tarybinių dešrelių” dvi už vienos kainą neperki, filmo „Po pirties” nešlovini ir nereikalauji parodyti dar kartą – lauk veriančios kritikos strėlės, papulsi į sąračą.

 49. 8045.

  Ligita sausio 11th, 2013, 9:37 pm

  Fredi, man atrodo, kad kažkas negerai su tavo klaviatūra – turinio valdymo sistemoje iš žalios tavo ikona tapo įtartinai ruda :)

 50. 8046.

  Fredis* sausio 12th, 2013, 12:32 pm

  taškas su Auksiniu kardu šiandien tikriausiai nuo pat ryto spjaudosi paskaitę G.Ferensienės interviu delfyje.
  Valatka (15min) irgi įdomią mintį išsakė: Pergalės dieną reikia švęsti paplūdimiuose. Na, šiandien į paplūdimį neisiu…

Rašyti komentarą

Sveiki,


Jūs lankotės mano asmeniniame tinklaraštyje, kuriame dalinuosi su Jumis savo mintimis, pastebėjimais. Čia taip pat vyksta turiningos diskusijos ir konkursai.

Labai lauksiu ir Jūsų minčių, nesivaržydami* komentuokit, siūlykit įvairias temas. Drauge galim atrast reikšmingų dalykų – nuo žemės grumstelio pločio ligi dangaus. Pradedam paieškas.

* yra papildomų sąlygų:)

Ligita


Welcome,


You visit my personal blog, where I share with you my thoughts and observations. It also hosts rich debates and competitions.

I will wait for your thoughts, feel free* to comment and to offer a variety of topics. Together we can discover important things – from the ground up to the sky. Let’s start the search.

* There are additional conditions:)

Ligita

Nori susirašinėti popieriniais laiškais? Palik savo kontaktus žemiau. Arba rašyk el. paštu: ligita@ligidangaus.lt

Tavo vardas

Klausimas

captcha

Saugos kodas

  Prenumeruok RSS

  Įrašyk savo el. paštą

 • Balsavimas

  • Ligita dabar kuria. Parašyk jai laišką, jei kyla klausimų dėl tavo kūrybos ar nori papasakoti apie save. Atsiprašome, laikinai neaptarnaujame. ligita@ligidangaus.lt
 • Tapk gerbėju

  Ligi Dangauson

  Darbai

  Radai klaidą? Pranešk.

  Kategorijos

  Archyvas

  Tinklaraščiai, batai ir sausainiai :))

  Poko.lt