Kadaise už įdomių temų siūlymą diskusijų skyreliui „Perla nemeluoja. Žinai geriau, branguti?“ rinkome aktyviausius komentatorius ir jais tapo Romas su Valentinu. Jiedu gavo galimybę parašyti po įrašą mano tinklaraščiui. Pirmasis ją išnaudoja Romas. Malonaus bei prasmingo skaitymo!

*** *** ***

Aš su bang dažnai ginčijuosi apie moralęir mums nepavyksta prieiti prie bendros nuomonės. Ginčijuosi labiau nežinodamas, nei atvirkščiai. Vargu, ar kas iš viso gali tuo klausimu ką nors pasakyti galutinai ir neginčijamai, bet argumentų nuomonei susidaryti aš turiu. Paprastai moralė yra nagrinėjama įvairių filosofų ir psichologų,nes tai – kažkas neapčiuopiamo ir jokiais prietaisais nepamatuojama. Nors mano biologijosžinios yra skurdžios, aš pamėginsiu apie moralę mėgėjiškai pasamprotauti iš šio kampo.

Tad kokia ta mano nuomonė? Jei moralė gali būti įgimta, tai vienintelis ją koduojantis dalykas gali būti genas arba genų kombinacija.Pasiaiškinkim. Iš tikrųjų ne organizmas yra besidauginantis, o DNR molekulės. Organizmas yra genų veiklos rezultatas. Taip pat ne organizmas yra evoliucionuojantis. Iš pradžių atsitiktinai dėl įvairių priežasčių pakinta DNR fragmentasir taip atsiranda kažkokie nauji požymiai, kurie vėliau pasireiškia organizme. Genomas yra tam tikra molekulinė informacinė sistema, kuri suteikia organizmui būtinas savybes, kad DNR galėtų pasidauginti, ir mūsų vienintelė gyvenimo prasmė yra dauginti genus. Grubiai šnekant, žmogus yra iš prigimties toks gyvulys, kuriam rūpi paėsti ir retkarčiais pasidulkinti. Šie du dalykai yra svarbiausi genams. Visos kitos savybės yra pagalbinės, kad pasiektum tų dviejų pagrindinių dalykų. Vienas iš tokių šalutinių gebėjimų, atsiradusių dėl DNR mutacijos, yra protas. Čia turiu atkreipti dėmesį, kad protas yra tik smegenų gebėjimas, kuris gali likti nerealizuotas nesusiklosčius aplinkybėms. Kad protas save realizuotų, smegenis reikia užpildyti informaciniais vienetais: idėjomis, vaizdais, melodijomis, žodžiais, skaičiais, mados tendencijomis ir pan. Biologas R.Dawkins‘as pastebėjo, kad informaciniai vienetai yra panašūs kai kuriomis savybėmis į genus, t.y. jie sugeba gaminti savo kopijas (replikuotis) ir evoliucionuoja. Jis pavadino informacinius vienetus memais. Yra dabar siūlančių memus laikyti atskira gyvybės forma, kuri gyvena, evoliucionuoja ir dauginasi smegenyse.

Dabar aš po truputį vėl priėjau prie moralės klausimo.Mano supratimu, moralė yra anų gyvūnų kaimenė, kuri apsigyvena mūsų smegenyse (kartais ne visa arba visai neapsigyvena), ir su prigimtimi turi tokį ryšį, kad genai per pasireiškimą organizmo pavidalu suteikia kaimenei gyvenamąją vietą. Iš šito mano pasamprotavimo prašosi išvada, kad moralė nėra įgimta.

Romas