Nes skausmo atsikratyti neįmanoma – jis yra universali žmogiškosios būties konstanta. Todėl bandant pabėgti nuo skausmo ar apsisaugoti nuo bet kokios bėdos, galima sulaukti tik priešingo rezultato. Bandymas pašalinti skausmą tik padidina jautrumą kančioms, užuot kančią sumažinęs. Tai verčia matyti pavojingas šmėklas ant kiekvieno kampo, įžvelgti tironiją ir priespaudą kiekvienoje valdžioje, regėti neapykantą ir melą kiekviename glėbyje.

Mark Manson Viskas yra sukrušta. Knyga apie viltį – kūrinys, kurį paėmus į rankas, vien iš pavadinimo galima tikėtis, jog skaitymas suteiks vilties. Na, čia jau kaip pažiūrėsi: tiesiogiai nėra pateikiama viltingų gyvenimo patarimų, bet lygiai taip pat leidžiama suprasti, kad viskas nėra taip blogai, kaip atrodo, atskleidžiama, kodėl įvairiais atvejais žmogaus elgesys yra vienoks ar kitoks. Vaizdingumui sustiprinti pasitelkiami ir kraupoki realūs žmonių pavyzdžiai – pavyzdžiui, susideginęs gyvas vienuolis arba žmogus, kurio asmenybė po nenusisekusios smegenų operacijos visiškai pasikeitė: nesugebėdamas nieko jausti, jis galiausiai nebesugebėjo ir gyventi, viskas, kas turėta, išslydo iš rankų.

Žmonių fizinė būklė gana prasta. Esame silpni, lėti, gležni, lengvai nuvargstame. Bet mes geriausi informacijos apdorotojai gamtoje. Esame vienintelė rūšis, kuri pajėgi suvokti praeitį ir ateitį, išvesti ilgas priežasčių ir pasekmių grandines, kuri geba pasitelkdama abstrakčias sąvokas planuoti ir strateguoti, statyti, kurti ir neribotą laiką spręsti problemas.

Skaityti šią knygą man nebuvo lengva, nes pradėjus ją skaityti, ji atrodė šviesi ir kupina pozityvumo, paskui sakytum, vis labiau įklampino į giliausius žmogaus minčių tyrinėjimus. Kad ir, pavyzdžiui, skyrius pavadinimu Kaip įgyvendinti visas savo svajones. Tikėtina, kad daugelis pamanys, jog šiame skyriuje apstu patarimų kaip, po galais, tas svajones įgyvendinti, tačiau ničnieko panašaus. Nagrinėjamos religijos, kaip jos veikia ir pan. Tokių ir panašių netikėtumų vedama ir skaičiau šią knygą.

Mark Manson knyga Viskas yra sukrušta. Knyga apie viltį praplėtė mano suvokimą apie žmogų.

304 puslapiai, vertė Aušra Gudavičiūtė, Gediminas Gudavičius (#14)

Šaltiniai: paveikslėlis – www.vaga.lt, ištraukos iš knygos – Mark Manson – Viskas yra sukrušta. Knyga apie viltį