Ar neištekėjai?

Esu netekėjusi.

Tekstą parengė Ligita iš „Ligi Dangaus“