Rinkodaros profesorius Jonah Bergeris (JAV, Pensilvanija) ištisą dešimtmetį tyrinėjo, kaip žinios apie produktą sklinda iš lūpų į lūpas, kokią įtaką daro socialinė aplinka, kai renkamės automobilį, drabužius ar vardą naujagimiui.

Knygoje autorius pristato šešis pamatinius principus – Žingsnius, – kurie lemia, kad įvairios idėjos ir daiktai taps užkrečiami. Kad ir kas būtumėte: didelės bendrovės vadybininkas ar mažutės įmonės savininkas, politikas, kandidatuojantis į parlamentą, ar sveikatos priežiūros darbuotojas, ši knyga pamokys, kaip idėjas ir produktus išgarsinti.

Knygoje, kurios idėjos gimimo pradžia galima būtų laikyti tai, kai į autoriaus paskaitas negalintys atvykti studentai teiraudavosi, kur galėtų rasti ko nors ne taip sausa, kaip moksline kalba parašyti akademiniai žurnalai, o „lengviau įkandamo“, paprastesnio skaitinio, kur būtų reikiamos medžiagos dėstoma tema, autorius pateikia išsamaus tyrimo, nagrinėjant kodėl daiktai ar idėjos tampa populiarūs, rezultatus ir juos pateikia keliais variantais: tiek trumpai, įvardydamas kiekvieną žingsnį (pasak jo, kokybė, kaina ir reklama visko nepaaiškina), t.y. socialinė valiuta, stimulai, emocija, viešumas, praktinė vertė, istorijos, tiek po to kiekvieną žingsnį pagrįsdamas įvairiais pavyzdžiais, kad ir iš „youtube‘ės“, televizijos. Taip aiškiau suvokiamas kiekvienas žingsnis. Skaitytojas gali visų pirma pats sau atsakyti į autoriaus užduodamus klausimus prie kiekvieno žingsnio ir sužinoti ar judama populiarumo linkme.

Vertė Nida Norkūnienė, 296 puslapiai

Šaltiniai: nuotrauka, ištrauka – www.knygos.lt

Tekstą parengė Ligita iš „Ligi Dangaus“