<…> turistų padaugėjo paskutiniu metu? Daugiau lanko mūsų šalį?

Tai, kad jų daugėja, tikra tiesa. Ir šiemet būtent šoktelėjo net septyniais procentais lyginant su pernykščiu pirmu pusmečiu. Kas labiausiai džiugina, galbūt šiek tiek nustebino tai, kad turistų iš Azijos padaugėjo, na, ir, žinoma, tos standartinės mūsų turistinės šalys, iš kurių atvyksta turistai <…>.

Gal galima pavardyti kokios tos nestandartinės šalys, iš kurių daugiausiai atvyksta turistai?

Tai daugiausiai turistų susilaukia iš Baltarusijos šiuo metu Vilniuje. Apie 50 tūkstančių apsilankė per pirmą pusmetį. Paskui po jų – Lenkija, Rusija, Vokietija, ir dar prie nestandartinių šaliu priskaičiuoti: Latvija, Ukraina, Jungtinė Karalystė, Norvegija, Švedija, Prancūzija. Toks yra dešimtukas.

Tai gal daugelis turistų tai yra tie vadinamieji turistai pirkėjai, kurie atvyksta į mūsų šalį apsipirkti? Galbūt lankosi prekybos centruose, išleidžia ten pinigus.

Visus juos priimam mielai <…>

Svarbu <…>

Taip, žinoma, mums norėtųsi, kad ilgiau pabūtų žmonės, nes vidutiniškai žmonės praleidžia tik tai pora dienų Lietuvoje. Vidutiniška viešnagė. Tai teks prie to padirbėti mūsų naujai organizacijai <…>

Jeigu ne paslaptis, ką daryti, kad svečiai pabūtų ilgiau?

Manau, mums reikia tiesiog labiau pareklamuoti visas galimybes, kurias galima atrasti Vilniuje ir aplink Vilnių, nes dabar žmonės, manau, labiausiai linkę matyti Vilnių kaip vieną sustojimą, pavyzdžiui, ypač iš tolimesnių šalių, kurie atvyksta tai yra vienas sustojimas Baltijos šalių maršrute, sakykim, užtat jie gal ir pasilieka tiktai pora dienų, nes keliauja tolyn į Rygą, į Taliną. Bet yra galimybė, jei paliekam labai gerą įspūdį, ir parodom, kad čia daugiau yra ką veikti, kad žmonės sugrįžę, kad jie sugrįžtų netgi ilgesniam laikui. Mes nenorim to atsiet nuo Lietuvos turizmo apskritai. Žodžiu, dėl to plačiai bendradarbiaujame su užsienio turizmo departamentu ir galvojame apie tai, kaip Vilnius gali tapti vartais turistams į kitas Lietuvos vietas.

Ar tai vis tik nėra labiau susiję su sezoniškumu, vasarą, be abejonės, tas turistų srautas būna didžiausias.

Be abejo, susiję su sezoniškumu.

Tačiau čia irgi yra darbo, kurį reikėtų padirbėt, kad žmonės matytų Lietuvą ne tik kaip vietą, į kurią malonų atvykti vasarą.

Manau, kad čia mes patys tiesiog pakišom koją, visąlaik dejuodami apie eurus ir kalbėdami apie tai, kaip nesinori čia būti ne vasarą.

Mes patys galėtume prie to padirbėdami, pabandyt geresnį įvaizdį sudaryt, nėra taip jau blogai, pavyzdžiui, skandinavai, su kuriais tenka kalbėt, sako, kad jiems Lietuvoje orai geresni negu jų šalyse atrodo.

<…> Ir apskritai mes jau išsivaduojame iš tų stereotipų, kad Lietuva tai tik, na, gražių moterų ir alaus šalis, na, kas, aišku, yra faktas, bet galima tą akiratį praplėsti ir labiau.

Mes norime, kad žmonės atvyktų ir pasidžiaugtų gamta, kad pasidžiaugtų mūsų istoriniu ir kultūriniu paveldu, kultūriniais renginiais, kad čia būdami pasijaustų taip gerai, kad norėtų grįžti. O svarbiausia,  kad sugrįždamas turistas, nebūtų tiesiog varnelė padėta, kad apsilankiau vieną kartą Vilniuje, pamačiau ir man to užteko.

Vis tiek tenka girdėti kokie būna atsiliepimai tų turistų, kurie nori sugrįžti. Kas juos skatina sugrįžti vėl į Lietuvą?

Kiek teko girdėti, tai labai populiarėja atostogos mūsų gamtoje. Bet, žinoma, tai galėtų būti geriau suorganizuota, tai turbūt šis potencialas pilnai neišnaudojamas. Tai nėra pagrindinė užduotis, tačiau mes, žinoma, visada linkime šiems tikslams sėkmės ir kad visa tai taptų vis lengviau ir paprasčiau prieinama turistams.  Mes prie informacijos sklaidos tikrai galėtume prisidėti, apie galimybes Vilniaus prieigose, galbūt galėtume pasiūlyti tokį pavadinimą iš anglų kalbos „grater Vilnius“, tai yra ne tik tai Vilniaus miestą, ne tik tai Vilniaus apskritį, bet ir visa tai, kas lengvai pasiekiama Vilniaus turistams, pavyzdžiui.

Kaip manote, kodėl Lietuvą paskutiniu metu pamėgo turistai iš Azijos šalių?

Na, konkrečiai apie Japoniją tai kiek teko domėtis, atrodo, kad didelį įspūdį paliko filmas apie <…> Č. Sugiharą. Kaip žinoma šis japonų diplomatas išgelbėjo daug žydų Antrojo pasaulinio karo metu nuo holokausto. Atrodo, tai paliko gilų įspūdį japonams, nes ne vienas jų mini šį faktą, įdomi būtent šio japonų diplomato istorija. Tai rodo, kad net ir tos skaudžiosios mūsų istorijos vietos gali sudominti lankytojus ir tapti traukos pagrindu. Tai manau, kad jiems čia panaši egzotika kaip jų šalis mums egzotiška, dėl to įdomu lankytis.

Labai svarbu, kad jie suprato, kad Lietuva yra europinė šalis <…>

Pastaruoju metu Vilnių atranda ne tik didesnis srautas turistų, bet ir iš kitų šalių, štai pavyzdžiui, paskutiniu metu greičiausiai daug kas pastebėję, kad daugiau apsilankančių Japonijos turistų. Apie tai kalbėjausi su „GO Vilnius“ direktoriumi Dariumi Udriu.

Šaltiniai – radijas „Gold Fm“

Tekstą parengė Ligita iš „Ligi Dangaus“