Leidinyje pateikiama žinių apie verslo pasirinkimo galimybes, aptariami individualiosios (personalinės) įmonės veiklos ekonominiai pagrindai, parodoma, kaip ir iš kur gauti lėšų verslo pradžiai, kaip kuriamas verslo planas, tvarkoma finansinė apskaita ir pagaliau – kokia yra įmonės steigimo ir registravimo tvarka. Skiriama visiems besidomintiems verslu. Leidiniu galės pasinaudoti ir aukštųjų, aukštesniųjų mokyklų studentai bei ekonominių gimnazijų moksleiviai. Ir ypač – ūkininkai. Tie, kuriems gyvas savarankiškos veiklos troškulys.

Nedidelės apimties Valdo Pruskaus knygelėje „Kaip pradėti smulkųjį verslą“ sužinome apie tai, kas yra verslininkas, apie verslą, apie verslo svarbą žmogui. Knyga per analitinių įgūdžių reikalaujančias užduotis, užduodamus klausimus, schemas, lenteles mums leidžia kur kas geriau pažinti patį save ir veiklą, kurios galvojame griebtis. Kadangi gilinamasi į įvairius verslo niuansus išsamiau, dar prieš jo imdamiesi, esame pakankamai supažindinami, kad galėtume jaustis drąsiai ir užtikrintai, žinoti, pavyzdžiui apie tai, kad taip reikalingų lėšų galima gautis naudojantis savininko asmeninėmis santaupomis, artimų draugų ir giminių paskolomis, individualių investuotojų lėšomis. Darbui palengvinti knygoje pateikiami ir priedai, o besigilinantysis gali papildomos vertingos informacijos pasidairyti literatūros sąraše.

78 puslapiai

Šaltiniai: nuotrauka – www.mokslolietuva.lt, ištrauka – Valdas Pruskus – Kaip pradėti smulkųjį verslą

Tekstą parengė Ligita iš „Ligi Dangaus“